xay dung co ban

Saturday, 28/05/2016 16:54
 • DBSCL no xay dung co ban hon 2.000 ti dong

  06:57 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Theo Bo Ke hoach - dau tu, trong nam 2006 cac tinh DBSCL da duoc giao tong muc von ve xay dung co ban len den 7.997,4 ti dong. Trong do von trong nuoc la 7.868, 4 ti dong, von ngoai nuoc 111 ti dong.

 • Giai quyet no dong xay dung co ban khong he de dang

  15:55 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  Giai quyet no dong xay dung co ban khong he de dang

  Chinh phu yeu cau tu nay den 2006 cac bo nganh tap trung xu ly hon 13.000 ty dong no dong xay dung co ban, dong thoi nang cao hieu qua su dung von dau tu. Song theo nhan dinh cua cac dia phuong va doanh nghiep, do la mot qua trinh gian nan va rat kho khan.

 • Kho giai quyet no dong xay dung co ban

  09:54 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Cong trinh xay dung phai nam trong ke hoach; thuoc von ngan sach Nha nuoc duoc duyet; no trong giai doan tu 2000 den 2002; khong vuot qua du toan; da duoc dua vao su dung va co hieu qua. Do la 5 tieu chi de xem xet ho tro xu ly no tu ngan sach trung uong.

 • Rot 100 ty dong cho Ha Giang tra no xay dung co ban

  09:54 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Rot 100 ty dong cho Ha Giang tra no xay dung co ban

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien cua Thu tuong, uy quyen Bo truong Bo KH-DT bao cao Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho phep bo tri 100 ty dong tu nguon ho tro cua ngan sach Trung uong trong ke hoach hang nam cho tinh Ha Giang, de thanh toan no khoi luong xay dung co ban cac cong trinh hoan thanh. > Bi kich “dai cong truong” va 1.800 ty dong tien no / Chu tich tinh thoi “dai cong truong” noi gi?

 • 13.000 ty dong no dong xay dung co ban can xu ly gap

  02:54 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  13.000 ty dong no dong xay dung co ban can xu ly gap

  Chiem dung von, no qua han ngan hang ngay cang gay gat anh huong nghiem trong toi dau tu phat trien cung nhu kha nang can doi ngan sach. Tai hoi nghi toan quoc ve xay dung co ban sang nay, Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc cho rang, giai quyet dut diem no dong tro nen cap bach hon luc nao het.

 • Bi kich dai cong truong va 1.800 ti dong tien no

  05:06 | Thứ hai 04/07/2005 (GMT+7)

  Bi kich dai cong truong va 1.800 ti dong tien no

  Con so no xay dung co ban gan 1.800 ti dong Ha Giang dang ganh chiu la hau qua cua men say thanh tich, cua tham vong dem toi cho mot trong nhung tinh con ngheo nhat nuoc mot bo mat hoan toan khac ma khong can cu tren thuc luc cua chinh minh. Cai gia phai tra gio day la Ha Giang dang bi keo chung lai trong phat trien.

 • Xu ly no xay dung co ban cua tinh Ha Giang

  07:22 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 22/9, Van phong Chinh phu da co Cong van so 5289/VPCP-KTTH truyen dat y kien cua Thu tuong Chinh phu ve viec xu ly no xay dung co ban cac cong trinh hoan thanh cua tinh Ha Giang.

 • That thoat xay dung co ban se chi con 5 7

  02:18 | Thứ sáu 11/11/2005 (GMT+7)

  That thoat xay dung co ban se chi con 5 7

  Mot trong nhung so ho chu yeu khien nguon von nha nuoc bi “rut ruot”, that thoat hang ti dong hien nay xuat phat tu khau dau thau. Du thao Luat dau thau dang duoc Quoc hoi (QH) cho y kien co khac phuc duoc tinh trang nay?

 • Bo truong Dao Dinh Binh Tai nan van nhieu

  14:43 | Thứ tư 09/06/2004 (GMT+7)

  Bo truong Dao Dinh Binh Tai nan van nhieu

  Tra loi chat van tai Quoc hoi chieu 9-6, Bo truong Bo Giao thong van tai Dao Dinh Binh cho biet dau nam 2004, nganh GTVT da tap trung da thuc hien nhieu giai phap co hieu qua. Tai nan giao thong da giam, nhung so nguoi bi chet van qua nhieu va tang so voi cung ky nam truoc.

 • Bac Lieu Khoi to nguyen Giam doc BQL du an xay dung co ban huyen Gia Rai

  12:24 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  TP - Co quan CSDT cong an tinh Bac Lieu vua quyet dinh khoi to bi can doi voi ong Phan Quoc Lam, nguyen Giam doc va Bui Cong Trang, can bo BQL du an xay dung co ban huyen Gia Rai vi toi tham o tai san.

 • TGD Sawaco Toi on nhat la xay dung co ban

  08:55 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  TGD Sawaco Toi on nhat la xay dung co ban

  Lanh dao cao nhat cua Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) tuyen bo se thanh tra den noi den chon 10 du an mang phia tay bi to cao gian doi. Ong dong thoi cung thua nhan bi qua tai ve cong viec cung nhung ap luc nang ne.

 • Cuc Buu Dien Trung uong can tuyen dung 01 ke toan xay dung co ban

  14:10 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Cuc Buu Dien Trung uong can tuyen dung 01 ke toan xay dung co ban

  Cuc Buu Dien Trung uong can tuyen dung 01 ke toan xay dung co ban. Tieu chuan:

 • No xay dung co ban de doa ngan sach

  17:23 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  No xay dung co ban de doa ngan sach

  Do la nhan dinh cua cac nha tai tro cho Viet Nam trong ban Bao cao Danh gia tong hop Chi tieu cong 2004. Bao cao duoc Ngan hang The gioi tai Viet Nam cong bo hom nay (13/5). Ban bao cao cho rang, Viet Nam da tien bo rat nhieu trong viec chi tieu ngan sach cong, nhung van con nhung nguy co de doa den su ben vung tai chinh phai chu y trong nhung nam toi.

 • Tien va hau trong xay dung co ban

  09:49 | Thứ năm 06/11/2003 (GMT+7)

  Tien va hau trong xay dung co ban

  Xay dung co ban (XDCB) la linh vuc su dung von dau tu cua quoc gia nhieu nhat, quan ly phuc tap nhat va co vai tro quan trong nhat cho su nghiep quoc ke dan sinh. Mac du co vai tro nhu vay nhung lau nay cac co che, chinh sach ban hanh trong linh vuc XDCB gan nhu chi nham den viec cham lo “tien XDCB”, voi hang loat qui dinh chi tiet co ve bai ban truoc khi dau tu nhu: xay dung du an tien kha thi - du an kha thi - dau thau - chi dinh thau - dinh muc thi cong...

 • Cuc Buu Dien Trung uong can tuyen dung 01 ke toan xay dung co ban

  09:32 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Cuc Buu Dien Trung uong can tuyen dung 01 ke toan xay dung co ban

  Cuc Buu Dien Trung uong can tuyen dung 01 ke toan xay dung co ban. Tieu chuan:

 • Thanh toan dut diem no dong xay dung co ban

  01:32 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Voi 74,7% so dai bieu (DB) bieu quyet tan thanh, chieu qua 3-11 Quoc hoi (QH) da thong qua nghi quyet ve phan bo ngan sach trung uong nam 2006, trong do tang chi ngan sach nha nuoc them 4.400 ti dong so voi phuong an Chinh phu trinh QH.

 • Lang phi trong xay dung co ban can tim khau dot pha

  00:00 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Tinh trang lang phi, that thoat, tieu cuc trong linh vuc xay dung co ban (XDCB) da neu len nhieu nam nay, duoc du luan xa hoi cung nhu Quoc hoi, Chinh phu rat quan tam tim cach khac phuc, song cho den nay van dang la van de buc xuc. Theo chung toi, nen xem lai cach nhin, cach tiep can van de nay de co cach xu ly dung ngay tu dau.

 • Thanh tra xay dung co ban cong trinh sieu thi Sai Gon

  12:04 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Lanh dao Thanh tra TP.HCM cho biet tuan nay se cong bo doan thanh tra xay dung co ban doi voi cong trinh sieu thi Sai Gon, so 34 Ba Thang Hai, P.12, Q.10 (tai san cua Tong cong ty Thuong mai Sai Gon). Truoc do, UBND TP da giao Thanh tra TP to chuc thanh tra cong trinh nay.

 • Xu ly vi pham trong xay dung co ban

  12:03 | Thứ sáu 16/07/2004 (GMT+7)

  Mac du da co nhieu bien phap ngan chan, song hien nay cac loai vi pham trong xay dung co ban (XDCB) van dien ra phuc tap va ngay cang nghiem trong. Tai nhieu dia phuong, co khong it cac cong trinh bi rut ruot hang ty dong cung boi loai vi pham nay.

 • Quang Binh No dong xay dung co ban len den gan 1.000 ty dong

  17:26 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Theo so lieu tong hop cua So Ke hoach - Dau tu Quang Binh, den het nam 2004, no dong xay dung co ban tren dia ban tinh (thay truoc duoc) gan 1.000 ty dong.

 • GILIMEX dau tu tren 22 ty dong cho tai san co dinh va xay dung co ban

  09:34 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Dai hoi co dong thuong nien cua Cong ty co phan SXKD - XNK Binh Thanh da thong qua ke hoach nam 2004 dau tu 22,2 ty dong cho cho tai san co dinh va xay dung co ban nham tang cuong nang luc san xuat cua cong ty.

 • Bo Ke hoach Dau tu can kiem diem khi de that thoat

  17:29 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Bo truong Vo Hong Phuc tung cho rang that thoat trong xay dung co ban khoang 3 den 5% va voi muc do la co the chap nhan duoc. (Tran Van Dao)

 • Di dem hoai sao khong gap ma

  06:05 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  O xom toi, da so ba con la dan lao dong ngheo, kiem dong tien luong thien bang mo hoi va co khi ca nuoc mat. Vi vay ai cung xot tien cua Nha nuoc khi hang ngay doc nhung thong tin nhan nhan tren cac bao ve nhung cong trinh Nha nuoc dau tu tien ti nhung kem chat luong hoac co nguy co lun, sap...

 • 11.000 ti dong nha thau lo bac toc

  23:37 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  11.000 ti dong nha thau lo bac toc

  Theo bao cao tai hoi thao “No ton dong trong xay dung - giai phap nao cho nha thau” do Hiep hoi Nha thau xay dung VN (VACC) to chuc hom qua (21-4) tai Ha Noi, tong so cong no qua han den dau nam 2004 da len den 28.800 ti dong, trong do rieng xay dung co ban la 11.000 ti dong.

 • Quan ly dau tu van bai ca that thoat

  11:53 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Quan ly dau tu van bai ca that thoat

  Hoi nghi toan quoc ve Quan ly dau tu va Xay dung Co ban dien ra hom qua (17/2) da dua van de su dung nguon von dau tu cua cac Bo, nganh, dia phuong len ban can. Thuc trang can can lech ve that thoat dang khien ca Chinh phu va co quan chuc nang cac cap cung lo lang.

 • Tu choi chi 300 ty dong xay dung co ban

  15:49 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Tu choi chi 300 ty dong xay dung co ban

  Kho bac Nha nuoc nam 2004 da tu choi chi cac khoan khong hop le len toi 450 ty dong, trong do co 300 ty dong cho xay dung co ban.

 • Quoc hoi xem xet thuc trang cong tac quy hoach va xay dung co ban Van de o tam nhin va cai tam cua can bo

  22:36 | Thứ ba 16/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi xem xet thuc trang cong tac quy hoach va xay dung co ban Van de o tam nhin va cai tam cua can bo

  Ngay 16/11, duoc su uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da trinh bay truoc Quoc hoi ban bao cao ve ket qua thanh tra, kiem tra trong xay dung co ban va cong tac quy hoach, lap ke hoach dau tu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0