website Dang Cong San Viet Nam

Monday, 30/05/2016 21:31
 • 45 trieu luot nguoi da truy cap website Dang Cong san Viet Nam

  00:50 | Thứ hai 21/06/2004 (GMT+7)

  45 trieu luot nguoi da truy cap website Dang Cong san Viet Nam

  Le ky niem mot nam phat hanh website Dang Cong san Viet Nam (21/6/2003 - 21/6/2004) da duoc to chuc sang 20/6 tai Ha Noi. Ong Nguyen Khoa Diem - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U da den du.

 • Website Dang Cong san Viet Nam trao giai thi tim hieu 60 nam Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam

  12:30 | Thứ bảy 25/06/2005 (GMT+7)

  Sang ngay 25/6/2005, Ban To chuc Cuoc thi trac nghiem tim hieu “60 nam Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam” tren Website Dang Cong san Viet Nam da to chuc trao giai tuan thu nhat cho 3 nguoi co cau tra loi chinh xac va som nhat.

 • Chinh thuc ra mat website Dang Cong San Viet Nam

  15:28 | Thứ tư 11/04/2001 (GMT+7)

  Chinh thuc ra mat website Dang Cong San Viet Nam

  Ngay 10/4, tai Ha Noi, Ban Tu tuong - Van hoa TU, Ban Khoa giao TU va Van phong TU Dang da to chuc hop bao cong bo ra mat chinh thuc website Dang Cong San Viet Nam (CSVN) sau mot nam phat hanh thu nghiem, tai dia chi www.cpv.org.vn.

 • Ket qua cuoc thi trac nghiem tim hieu 60 nam nuoc CHXHCN Viet Nam tuan thu hai

  22:02 | Chủ nhật 03/07/2005 (GMT+7)

  Sang 1/7, tai tru so Website Dang Cong san Viet Nam, Ban To chuc cuoc thi trac nghiem tim hieu "60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam" tren website Dang Cong san Viet Nam da chinh thuc cong bo ket qua cuoc thi tuan thu hai.

 • Phat dong cuoc thi tim hieu Cuoc doi su nghiep va tu tuong Ho Chi Minh

  01:37 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  Phat dong cuoc thi tim hieu Cuoc doi su nghiep va tu tuong Ho Chi Minh

  Sang 2/3, tai Ha Noi Website Dang Cong san Viet Nam (Ban Tu tuong - Van hoa T.U Dang) va T.U Doan TNCS Ho Chi Minh da to chuc hop bao cong bo cuoc thi tim hieu "Cuoc doi, su nghiep va tu tuong Ho Chi Minh”.

 • Website Dang Cong san Viet Nam tro thanh bao dien tu

  03:15 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Ten giao dich website Dang Cong san VN tu nay se la bao dien tu Dang Cong san VN. Mangset bao dien tu Dang Cong san VN van giu nguyen nhu cu. Do la noi dung quyet dinh so 1092- QD/TTVH cua Ban Tu tuong - van hoa trung uong ve viec doi ten giao dich website Dang Cong san VN.

 • Niem tin tu nhung cuoc trung cau dan y

  23:32 | Thứ bảy 03/09/2005 (GMT+7)

  Con nho, khi ay vao khoang trung tuan thang 9/2004, trong buoi hop bao phat dong cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam do Ban Tu tuong - Van hoa T.U, website Dang Cong san Viet Nam va T.U Doan TNCS Ho Chi Minh phoi hop to chuc da "phat sinh" mot cau chuyen hy huu nhung thu vi: Ay la xuat phat tu su goi y cua Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Dang Phan Dien khi ong den du buoi hop bao ve noi dung cau hoi du thi.

 • Thanh nien gop y de xuat giai phap xay dung dang nha nuoc

  22:04 | Thứ tư 31/08/2005 (GMT+7)

  Thanh nien gop y de xuat giai phap xay dung dang nha nuoc

  Sau 5 thang to chuc, den nay cuoc thi tim hieu "60 nam nuoc CHXHCN Viet Nam" da thu hut 11.576.000 bai du thi, trong do co khoang 70% la bai du thi cua thanh nien, sinh vien va hoc sinh voi hang trieu y kien gop y tam huyet voi Dang, Nha nuoc ve xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia. PV Bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Tran Doan Tien - Pho tong bien tap website Dang Cong san Viet Nam - ve cuoc thi nay.

 • To chuc cuoc thi tim hieu ve 75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam

  15:47 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  To chuc cuoc thi tim hieu ve 75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam

  Thuc hien Nghi quyet so 35-NQ/TW ngay 9/2/2004 cua Bo Chinh tri ve to chuc ky niem cac ngay le lon trong hai nam 2004 - 2005, Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong, website Dang Cong san Viet Nam (http://www.cpv.org.vn/) phoi hop voi Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh to chuc cuoc thi tim hieu ve "75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam".

 • Thi tim hieu 75 nam lich su Dang Cong san Viet Nam la dip de Dang lang nghe y kien nhan dan

  23:10 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Sang 14/9, Ban Tu tuong - Van hoa T.U, website Dang Cong san Viet Nam va T.U Doan to chuc hop bao gioi thieu cuoc thi tim hieu "75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam".

 • TW Doan chi dao cac cap bo Doan thi tim hieu 60 nam nuoc CH XHCN Viet Nam

  12:35 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Cuoc thi do Ban Tu tuong – Van hoa Trung uong Dang, bao Nhan dan, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh, website Dang Cong san Viet Nam va Nha xuat ban Chinh tri quoc gia phoi hop to chuc.

 • Cuoc trung cau y dan ve xay dung Nha nuoc phap quyen

  00:22 | Thứ ba 30/08/2005 (GMT+7)

  Le tong ket va trao giai cuoc thi "Tim hieu 60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam" do website Dang Cong san Viet Nam, T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, Bao Nhan Dan va Nha xuat ban Chinh tri quoc gia phoi hop to chuc da dien ra trong the toi 29/8 tai Hoi truong Ba Dinh (Ha Noi).

 • Cuoc thi trac nghiem tuan thu 5 tren website Dang Cong san Viet Nam Giai nhat thuoc ve ban Nguyen Vuong Chien

  21:01 | Chủ nhật 24/07/2005 (GMT+7)

  Ngay 22/7, Ban to chuc cuoc thi trac nghiem tim hieu "60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam" tren website Dang Cong san Viet Nam da chinh thuc cong bo ket qua cuoc thi tuan thu nam. Cuoc thi do Tong cong ty Buu chinh - Vien thong Viet Nam phoi hop to chuc.

 • Hon 11,5 trieu nguoi trong nuoc va 3 nghin kieu bao du thi

  15:25 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 23/8/2005, ong Tran Doan Tien - Pho Tong bien tap Website Dang Cong san Viet Nam thong bao ve luong nguoi tham gia Cuoc thi tim hieu 60 nam nuoc CHXHCN Viet Nam.

 • 11 5 trieu bai du thi tim hieu 60 nam CHXHCN Viet Nam

  18:12 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  11 5 trieu bai du thi tim hieu 60 nam CHXHCN Viet Nam

  Nhieu bai du thi co noi dung, chat luong sau sac, suu tam cong phu nhieu anh dep, tu lieu quy, viet tay hoac danh may hang nghin trang voi hinh thuc phong phu...

 • Chu tich UBCK Nha nuoc doi thoai truc tuyen

  14:06 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBCK Nha nuoc doi thoai truc tuyen

  Tu 9-12h sang 21/3, chu tich Uy ban chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) Vu Bang da co cuoc doi thoai truc tuyen voi doc gia ca nuoc qua Website Dang Cong san Viet Nam. Buoi giao luu truc tuyen nham giai quyet cac van de quan trong, phan tich thuc trang, dua ra nhung giai phap phat trien nhanh va ben vung thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Trien lam cuoc thi Tim hieu 60 nam nuoc cong hoa XHCN Viet Nam

  00:16 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 21/9, tai TP.HCM, website Dang Cong san Viet Nam va Cuc Van hoa - Thong tin co so (Bo Van hoa - Thong tin) da hop bao ve viec to chuc trien lam cuoc thi "Tim hieu 60 nam nuoc Cong hoa XHCN Viet Nam" tai Nha Van hoa Thanh nien TP.HCM tu ngay 22 - 28/9.

 • Nhieu dia phuong don vi tham gia cuoc thi tim hieu 60 nam nuoc Cong hoa XHCN Viet Nam

  00:28 | Thứ ba 03/05/2005 (GMT+7)

  Sau hon mot thang ke tu ngay phat dong, cuoc thi tim hieu "60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam" do website Dang Cong san Viet Nam, T.U Doan, Bao Nhan dan va NXB Chinh tri quoc gia phoi hop to chuc da dien ra rat soi noi tren ca nuoc.

 • Gan 70 van bai tham gia Cuoc thi tim hieu ve Bac Ho

  00:13 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Gan 70 van bai tham gia Cuoc thi tim hieu ve Bac Ho

  Toi qua 17/5, tai Bao tang Ho Chi Minh, Website Dang Cong san Viet Nam da to chuc le tong ket va trao giai thuong cuoc thi tim hieu cuoc doi, su nghiep va tu tuong Ho Chi Minh.

 • Phat dong cuoc thi tim hieu 60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam

  09:15 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 24-3-2005 tai Ha Noi, cuoc thi tim hieu “60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam” do Ban Tu tuong - van hoa trung uong, Trung uong Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh, website Dang Cong san Viet Nam, bao Nhan Dan va Nha xuat ban Chinh Tri Quoc Gia phoi hop to chuc da duoc phat dong.

 • Cai cach hanh chinh da thanh cau cua mieng

  18:36 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh da thanh cau cua mieng

  "Cai cach hanh chinh de phat trien va hoi nhap" la chu de cua buoi hoi thao do website Dang Cong san Viet Nam phoi hop voi Bo Noi vu to chuc hom nay (7/6/2007).

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN Thanh Hoa Hon 250.000 y kien dong gop xay dung Dang

  00:11 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  Vua qua, Tinh Doan Thanh Hoa da phoi hop voi Website Dang Cong san Viet Nam tong ket cuoc thi tim hieu "75 nam lich su ve vang cua Dang Cong san Viet Nam". Sau 3 thang phat dong, cuoc thi da thu hut duoc dong dao cac tang lop nhan dan huong ung tham gia voi hon 525.000 bai thi.

 • Phat dong cuoc thi tim hieu 60 nam nuoc CHXHCN Viet Nam

  23:20 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, da dien ra le phat dong cuoc thi tim hieu "60 nam nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam", do Ban Tu tuong - Van hoa T.U, website Dang Cong san Viet Nam phoi hop voi Bao Nhan Dan, T.U Doan va Nha xuat ban Chinh tri Quoc gia to chuc. Den du co dong chi Nguyen Khoa Diem - Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U.

 • Thi tim hieu 60 nam nuoc CHXHCN Viet Nam qua tin nhan

  23:58 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Chieu 16/6, website Dang Cong san Viet Nam, Dai Truyen hinh Viet Nam, Bao Nhan Dan va Dai Tieng noi Viet Nam da hop bao gioi thieu chuong trinh tim hieu "60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam".

 • UBCKNN Chung khoan nong la dieu dang mung

  12:47 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Trong cuoc giao luu truc tuyen dien ra sang nay tai website Dang Cong san Viet Nam, ong Vu Bang, Chu tich Uy ban Chung khoan Nha nuoc, dua ra nhan dinh rang, thoi gian vua qua TTCK phat trien nhanh la mot dieu dang mung.

 • Website Dang Cong San VN co giao dien moi

  14:00 | Thứ bảy 21/06/2003 (GMT+7)

  Website Dang Cong San VN co giao dien moi

  Chieu nay, Ban Tu tuong Van hoa Trung uong ra mat bo moi cua website Dang Cong San Viet Nam tai www.cpv.org.vn. Tren co so ke thua kho co so du lieu da co sau 2 nam hoat dong, noi dung trang chu duoc cai tien va lam moi theo tung linh vuc cu the, tien cho viec tra cuu va tim kiem.

 • Trao giai tuan 1 cuoc thi tim hieu 60 nam nuoc CHXHCN Viet Nam Tran Huu Hau doat giai 1

  23:26 | Chủ nhật 26/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 25/6, Ban to chuc cuoc thi trac nghiem tim hieu "60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam" tren website Dang Cong san Viet Nam da to chuc trao giai tuan thu 1.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0