von huy dong

Tuesday, 31/05/2016 14:45
 • Tang lai suat Nguyen nhan va hau qua

  21:49 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Tang lai suat Nguyen nhan va hau qua

  Nhung ngay cuoi thang 7, dau thang 8, nguoi ta chung kien tinh hinh nhieu ngan hang thuong mai co phan, ngan hang lien doanh tang lai suat huy dong ca VND va USD. Cac ngan hang thuong mai nha nuoc va cac cong ty tai chinh tuy khong tuyen bo tang lai suat, nhung cung chao moi cac loai chung tu co gia voi muc lai suat cao hon muc lai suat tiet kiem cung ky han va khuyen mai kem cac giai thuong. Nguyen nhan cua tinh trang nay la gi? Chung ta hay xem xet tu thuc tien..

 • Tien chay qua he thong ngan hang Tang truong ky luc

  14:03 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Tien chay qua he thong ngan hang Tang truong ky luc

  Nam 2007 sap ket thuc, phan tich cac dong von chu chuyen qua he thong ngan hang uoc tinh cho ca nam cho thay, toc do tang truong cua cac dong von nay dat muc cao nhat tu truoc toi nay va vuot xa du bao tu dau nam cua cac nha quan ly va quan tri ngan hang.

 • Nguon von huy dong cua VPBank tang manh

  09:23 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  Nguon von huy dong cua VPBank tang manh

  Nguon von huy dong cua NHTMCP cac Doanh nghiep ngoai Quoc doanh Viet Nam (VPBank), dac biet la von huy dong tu khu vuc cac to chuc kinh te va dan cu, dang tang kha manh tu khi VPBank trien khai chuong trinh khuyen mai du thuong Vui cung sinh nhat VPBank va dieu chinh tang lai suat huy dong tren toan he thong.

 • Ha Noi Von huy dong cua cac ngan hang tang 22 3

  11:43 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Chi nhanh Ngan hang Nha nuoc thanh pho Ha Noi cho biet, den cuoi thang 8-2006, tong von huy dong cua cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban Ha Noi dat 214.224 ty dong, tang gan 22,3% so voi hoi dau nam.

 • Ha Noi Von huy dong cua cac ngan hang tang 22,3

  07:17 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Von huy dong cua cac ngan hang tang 22,3

  Chi nhanh Ngan hang Nha nuoc thanh pho Ha Noi cho biet, den cuoi thang 8/2006, tong von huy dong cua cac Ngan hang Thuong mai tren dia ban Ha Noi dat 214.224 ty dong, tang gan 22,3% so voi hoi dau nam.

 • Luong von huy dong cua Techcombank tang vot

  10:54 | Thứ hai 25/08/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Thuong mai co phan ky thuong (Techcombank) cho biet, den het thang 8, tong huy dong tiet kiem dan cu cua ngan hang nay da vuot qua con so 1.500 ty dong, chiem hon 30% tong nguon von huy dong va tang gan 60% so voi cung ky nam ngoai.

 • Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  17:20 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  Trong 4 thang dau nam 2006, thi truong tien te Viet Nam co nhung dien bien trai chieu, cho nhung du bao tac dong nhieu chieu khac nhau den nen kinh te. Theo Ngan hang Nha nuoc, 4 thang dau nam 2006 trong khi tong phuong tien thanh toan va tong nguon von huy dong cua cac Ngan hang thuong mai (NHTM) tang truong kha thi du no cho vay lai tang cham.

 • Ngan hang tang lai suat Cuoc dua khong mong doi

  13:45 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Ngan hang tang lai suat Cuoc dua khong mong doi

  Dieu bat ngo la hau het cac ngan hang (NH), cac chuyen gia deu cho rang, nhin vao cac xu huong tac dong den lai suat, thi lai suat NH thoi gian qua phai giam. Nhung tren thuc te, vi nhieu ly do khac nhau, hau het cac NH deu dieu chinh tang lai suat. Hieu ung "domino" nay da day cac NH vao mot cuoc dua hoan toan khong mong doi... Thoa thuan bi pha bo Theo nghi quyet cua Dai hoi dong Hiep hoi Ngan hang VN, hang thang, cac NH deu phai "ngoi" lai voi nhau de thong..

 • Von huy dong bang vang tang cao

  20:56 | Thứ hai 17/05/2004 (GMT+7)

  Von huy dong cua cac ngan hang thuong mai tren dia ban TP.HCM trong bon thang dau nam tang duoc 11,8%, dat gan 124.700 ti dong. Trong do tien gui duoi dang vang co toc do tang cao nhat: 15,6%, ke den la USD tang 13,88%, trong khi tien gui bang VND chi tang gan 10,7%. Da co su thay doi trong xu huong gui tien, truoc day toc do tang tien gui nhu sau: VND, USD roi moi toi vang.

 • Von huy dong ngoai te giam

  23:23 | Chủ nhật 20/05/2007 (GMT+7)

  Cuc Du tru lien bang My (Fed) vua cong bo duy tri lai suat USD o muc 5,25%. Day la lan thu 7 lien tiep, Fed giu nguyen muc lai suat nay. Cac ngan hang (NH) trong nuoc cung da co su dieu chinh lai suat hon mot thang nay khi gap phai tinh canh nguon huy dong USD dang cham dan.

 • Nguon von huy dong cua VPBank tang manh

  15:33 | Thứ ba 08/04/2003 (GMT+7)

  Ong Le Dac Son, Tong Giam doc Ngan hang Thuong mai co phan cac doanh nghiep ngoai quoc doanh Viet Nam (VPBank) cho VnE biet, tu dau nam den nay, tong nguon von huy dong cua ngan hang da tang toi 82% so voi cung ky nam truoc, dat gan 1.600 ty dong.

 • Tin dung nong Tang truong da vuot chi gioi do

  10:09 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Tin dung nong Tang truong da vuot chi gioi do

  De co nguon von cac ngan hang thuong mai phai huy dong tien cua dan cu, doanh nghiep.

 • Ngan hang ngoi lai thong nhat tran lai suat

  09:36 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Ngan hang ngoi lai thong nhat tran lai suat

  Truoc suc ep tang lai suat huy dong von co the anh huong den loi ich cua chinh cac ngan hang, dau thang 7/2004 vua qua, cac ngan hang thuong mai Nha nuoc, duoi su chu tri cua Hiep hoi ngan hang, da ngoi lai voi nhau ban bien phap canh tranh lanh manh ve huy dong von.

 • Tin dung nong Tang truong da vuot chi gioi do

  09:01 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Tin dung nong Tang truong da vuot chi gioi do

  Tin dung ngan hang la kenh dau tu quan trong cho phat trien kinh te dat nuoc. De co nguon von nay cac ngan hang thuong mai phai huy dong tien cua dan cu, doanh nghiep.

 • Tin van kinh te 225

  11:10 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  *Dau tu 2.900 ty dong xay cang trung chuyen quoc te Van Phong Ngay 19/5, tai Nha Trang, Bo Giao thong Van tai da lam viec voi UBND tinh va cac nganh lien quan cua tinh Khanh Hoa de thong qua du an dau tu xay dung cang trung chuyen quoc te Van Phong giai doan khoi dong, tong von dau tu khoang hon 2.916 ti dong (hon 183,4 trieu USD). Theo du an, trong giai doan khoi dong (den nam 2010), cang Van Phong, cang trung chuyen quoc te dau tien cua Viet Nam, duoc xay dung..

 • Techcombank da co 60 diem giao dich tren toan quoc

  16:40 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Cung voi viec tang truong ca ve von huy dong va du no tin dung, Ngan hang Thuong mai Co phan Ky thuong Viet Nam (Techcombank) rat chu trong cong tac mo rong mang luoi. Hien tong so diem giao dich cua Techcombank da vuot 60 diem tren toan quoc.

 • Nam nay kho dat ke hoach huy dong von

  10:11 | Thứ tư 30/06/2004 (GMT+7)

  Nam nay kho dat ke hoach huy dong von

  Theo thong ke cua Ngan hang Nha nuoc, luong von huy dong tinh den cuoi thang nay uoc tang 8,28% so voi cung ky, song chi dat 35% ke hoach ca nam. Thuc te do cung voi viec tang ty le du tru khien cac chuyen gia lo ngai nganh ngan hang kho dat muc tieu huy dong von.

 • Von ngan hang dang ach tac

  11:33 | Thứ bảy 28/04/2001 (GMT+7)

  Lan dau tien trong nhieu nam, cac ngan hang thuong mai tren dia ban TP HCM co toc do tang truong von huy dong qua thap, chi dat 0,5% (56.459 ty dong), trong khi chi tieu dinh huong cho ca nam phai tang muc huy dong von len 25%-50%.

 • Huy dong tien dong tang manh

  08:16 | Thứ bảy 27/10/2001 (GMT+7)

  Ngay 26/10, Ngan hang Nha nuoc chi nhanh TP HCM cho biet, so voi thang truoc, von huy dong ngoai te trong thang 10 giam 1,2% (dat tuong duong 27.456 ty dong), trong khi von huy dong tien dong tang 1,4% (dat 34.931 ty dong, trong do tien dan gui chiem 49%).

 • Nghich ly trong linh vuc tien te tin dung

  10:16 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Nghich ly trong linh vuc tien te tin dung

  Lai suat huy dong von cua cac ngan hang thuong mai nhung nam truoc thuong bat dau tang cao tu nua cuoi nam. Buoc sang nam nay, dien bien lai suat huy dong von cua cac ngan hang thuong mai co nhung dong thai khac thuong, the hien tren mot so mat. Lai suat vao dau nam nay, ke ca sau Tet am lich, khong nhung khong giam ma con tang len (khac voi moi nam thuong co mot luong tien lon tam thoi nhan roi duoc gui vao ngan hang thuong mai, lam cho cung cao hon cau, keo..

 • Suc ep tang lai suat tiep tuc the hien

  10:49 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Suc ep tang lai suat tiep tuc the hien

  Toc do tang von huy dong cua cac ngan hang thuong mai van thap hon toc do tang du no cho vay. Day la suc ep tang lai suat lon, tiep tuc the hien trong nhung thang cuoi nam 2005.

 • Lai suat co ban Tac dung giam dan

  09:30 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Lai suat co ban Tac dung giam dan

  Lai suat co ban bat dau duoc an dinh tu thang 8/2000 va la mot trong nhung cong cu quan trong trong viec dieu hanh chinh sach tien te cua NHNN. No tung duoc de cao o buoc chuyen ve quan diem dieu hanh tu co che tran sang tu do lai suat va huong den thi truong.

 • Ha Noi tang manh huy dong von dau nam

  10:37 | Thứ ba 07/02/2006 (GMT+7)

  Chi nhanh Ngan hang Nha nuoc thanh pho Ha Noi cho biet, trong thang dau nam 2006, nguon von huy dong cua cac ngan hang va to chuc tin dung tren dia ban thu do dat 205.544 ty dong, tang 3,5 ty dong so voi thoi diem cuoi nam truoc.

 • Nhieu suc ep hon len lai suat

  09:59 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  Nhieu suc ep hon len lai suat

  Nhung thang cuoi nam, cung cau von cua nen kinh te khan truong hon, do nguoi dan dung tien cho cong viec xay dung va sua chua nha o, cuoi xin va lo cong viec lon khac, mua sam cac vat dung dat tien chuan bi don nam moi, tra no cac quan he vay muon... Boi vay, lai suat cua he thong ngan hang thuong co xu huong tang len.

 • Ngan hang dau tien phat hanh trai phieu chuyen doi

  10:19 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Ngan hang dau tien phat hanh trai phieu chuyen doi

  Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon (SCB) la ngan hang thuong mai co phan dau tien o Viet Nam duoc phat hanh trai phieu chuyen doi. Trai phieu chuyen doi cua SCB duoc phat hanh theo hinh thuc trai phieu ghi danh voi 3 loai menh gia danh cho 3 doi tuong khac nhau. Cu the, co dong hien huu duoc mua loai menh gia 1.200.000 dong/trai phieu, CBNV SCB mua loai menh gia 1.500.000 dong/trai phieu va doi tuong ben ngoai la cac ca nhan, the nhan, phap nhan Viet Nam mua..

 • Huy dong von ngan hang Thua VND thieu ngoai te

  11:56 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Huy dong von ngan hang Thua VND thieu ngoai te

  6 thang dau nam nay, he thong ngan hang (NH) dang tam thoi du thua mot khoi luong von kha dung VND kha lon nhung nguoc lai thi muc huy dong ngoai te lai rat thap. Nhieu kha nang mot cuoc chay dua tang lai suat tien gui sap bung no.

 • USD tang gia Co nen mua

  09:12 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  USD tang gia Co nen mua

  Gia USD nhich len la do nhu cau ngoai te nhap vang thoi gian gan day tang cao. Tuy nhien, lai suat tien gui USD cong voi chenh lech do ti gia tang van chua cao bang lai suat tien gui VND. Khong gay soc nhu dot tang gia hoi dau thang 5 nam nay, nhung gan day do lien tuc nhich len nen gia USD da bo xa muc 16.000 dong/USD. Va du doan gia se len muc 16.100 dong/USD trong thoi gian khong xa. Phai chang mua USD luc nay se co loi? Tang deu, nhung... Den ngay 29/9, truoc..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0