viec giai quyet

Wednesday, 01/06/2016 12:29
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Giam sat giai quyet kien nghi cu tri Chua lam duoc nhieu

  04:33 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Giam sat giai quyet kien nghi cu tri Chua lam duoc nhieu

  “Hoat dong chat van, tra loi chat van co nhieu cong doan, duoc giao cho nhieu co quan thuc hien nen bi chong cheo. Hoat dong giam sat viec giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri cua Uy ban Thuong vu QH, Hoi dong dan toc, cac Uy ban cua QH trong nam 2007 cung nhu nhung nam truoc day con chua lam duoc nhieu”. Ban Dan nguyen thua nhan. Ket qua giai quyet kien nghi moi dua vao van ban tra loi cua bo, nganh

 • Thua Thien Hue Tong kiem tra viec giai quyet thu tuc nha dat

  23:26 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 29/10, UBND tinh da cong bo quyet dinh thanh lap doan thanh tra lien nganh de kiem tra viec giai quyet thu tuc nha dat dong thoi trien khai ke hoach thuc hien thanh tra tai TP Hue, cung nhu o tat ca cac phuong, xa va don vi lien quan.

 • Hoi thao ve viec giai quyet khieu nai to cao

  23:31 | Thứ bảy 04/06/2005 (GMT+7)

  Hoi thao ve viec thuc hien Chi thi 09 cua Ban Bi thu Trung uong ve mot so van de cap bach trong viec giai quyet khieu nai, to cao hien nay duoc to chuc sang 4/6 tai Ha Noi.

 • Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  10:14 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  Sang nay (4-11) trong ngay lam viec tiep theo tai hoi truong, Quoc hoi khoa XI da thao luan, dong gop y kien ve du an Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai to cao.

 • TPHCM tap trung kiem sat viec giai quyet cac vu an dan su

  09:46 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Kiem sat viec giai quyet cac vu an dan su, hon nhan gia dinh, hanh chinh, kinh te va lao dong la mot trong nhung nhiem vu trong tam cua nganh kiem sat TP.HCM trong nam 2004, vua duoc Vien Kiem sat (VKS) nhan dan TP.HCM trien khai vao ngay 12-1.

 • Ve viec giai quyet khieu to khieu nai vuot cap

  23:27 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi, trong cac phien hop gan day, da cho y kien ve du thao bo sung Luat Khieu to, khieu nai cua dan (KTKN), ke ca vuot cap. Chung toi vua nhan duoc ban gop y cua ong Ngo Van Phuong, trong Hiep hoi Cong thuong TP.HCM.

 • Phan cap toa an huyen trong viec giai quyet tranh chap dan su

  14:26 | Thứ bảy 15/05/2004 (GMT+7)

  “Du thao bo luat da duoc cong bo va gui lay y kien cac doan dai bieu QH, co quan, to chuc va nhan dan trong thoi gian 50 ngay (bat dau tu 10-2). Nhin chung, da so deu tan thanh nhung noi dung co ban cua du thao”.

 • EU dong vai tro quan trong voi LHQ

  10:09 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  EU dong vai tro quan trong voi LHQ

  Hom qua (24/1), tan Tong thu ky Lien Hiep Quoc (LHQ) Ban Ki - Moon da danh gia cao su dong gop "quan trong song con" cua Lien minh Chau Au (EU) doi voi LHQ, va keu goi EU giup LHQ cai to bo may de tro thanh mot cong cu huu hieu hon trong viec giai quyet cac van de toan cau. Ong Ban da chon Brussel la chuyen cong du nuoc ngoai dau tien ke tu khi ke nhiem ong Kofi Annan. Tan Tong thu ky LHQ cong nhan su ho tro quan trong cua Lien minh Chau Au (EU) ca ve chinh tri..

 • My chuan bi chien tranh xam luoc CHDCND Trieu Tien

  21:14 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  My chuan bi chien tranh xam luoc CHDCND Trieu Tien

  Hang thong tan trung uong CHDCND Trieu Tien (KCNA) hom nay (5/2) co dang mot bai binh luan to cao My da tang cuong trien khai luc luong quan su tai Han Quoc va Nhat Ban nham chuan bi cho cuoc chien tranh xam luoc CHDCND Trieu Tien. KCNA neu ro My da trien khai so luong quan lon ben trong va ben ngoai Han Quoc. Ben canh do, My con co y dinh trien khai tau san bay USS Ronald Reagan o Nhat Ban de bo sung cho tau san bay USS Kitty Hawk. May bay nem bom B-52 cung thuc..

 • Viet Nam chinh thuc tro thanh thanh vien thu 122 cua IOM

  13:58 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 27/11, tai Geneva (Thuy Si), Viet Nam da chinh thuc tro thanh thanh vien thu 122 cua To chuc Di cu quoc te (IOM) tai ky hop lan thu 94 Hoi dong IOM. Su kien Viet Nam gia nhap IOM khang dinh Viet Nam mong muon va san sang hop tac voi cac quoc gia va cac to chuc quoc te trong linh vuc lien quan; dong thoi la bang chung cho thay cac nuoc danh gia cao vai tro cua Viet Nam trong viec giai quyet van de di cu quoc te. Voi tu cach la thanh vien chinh thuc cua IOM,..

 • Khong anh huong den viec giai quyet ho so cua dan

  06:00 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Kho luu tru ho so cua Phong Tai nguyen - moi truong quan Binh Tan (TP.HCM) phat chay vao sang 27-7 da thieu rui mot luong lon ho so lien quan den linh vuc nha dat.

 • Binh Nhuong duoc xoa ten khoi danh sach khung bo

  16:05 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Binh Nhuong duoc xoa ten khoi danh sach khung bo

  CHDCND Trieu Tien duong nhu da dap ung cac tieu chuan luat phap can thiet de duoc xoa ten khoi danh sach cac nuoc tai tro cho khung bo, Dell Dailey, dieu phoi vien chong khung bo thuoc Bo Ngoai giao My, hom qua 22/1, cho biet. Tuy nhien, dieu nay van con phu thuoc vao tien trinh phi hat nhan cua nuoc nay. Day duoc xem la loi binh luan cong khai nhat cho toi nay cua mot quan chuc My ve viec CHDCND Trieu Tien da thoa man cac tieu chuan luat phap de duoc xoa ten..

 • Giai quyet nha dat lien quan toi qua trinh cai tao XHCN

  12:50 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Giai quyet nha dat lien quan toi qua trinh cai tao XHCN

  UB Thuong vu Quoc hoi quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao XHCN truoc ngay 1/7/1991.

 • Ba rao can tac dong xau den su phat trien Internet

  14:16 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

  Ba rao can tac dong xau den su phat trien Internet

  TS – Ba “rao can” tac dong xau den su phat trien cua Internet tai VN da duoc ong Vu Xuan Bach, Trung tam Internet VN (VNNIC) dua ra tai hoi thao Chinh sach va phat trien Internet tai VN, dien ra hom nay (18-12) tai TP Hue, bao gom cac yeu to lien quan den viec cap phep dang ki website, su dung noi dung thong tin tren Internet va viec giai quyet van de tranh chap trong linh vuc Internet.

 • Gruzia danh gia cao Nga trong viec giai quyet xung dot

  09:15 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Gruzia danh gia cao Nga trong viec giai quyet xung dot

  Toi qua, phat bieu tai cuoc hop khan cap truoc chuyen di toi Batumi, Tong thong Gruzia Saakashvili cho rang chinh quyen cua Tong thong Nga Putin da "the hien su dung dan khi dung ngoai cuoc khung hoang giua Tbilisi va Batumi".

 • Theo chan cai bang

  09:54 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Theo chan cai bang

  Nguoi lang thang an xin tu cac tinh thanh khac do ve TP Ho Chi Minh "lam an" khong con la hien tuong nua ma da tro thanh van nan cua thanh pho. Hinh anh nhung dua tre lech thech voi bo quan ao cau ban le la tren via he, le duong, cong vien, ben xe, tren nhung luong xe luu thong… dang lam cho nhung nguoi co trach nhiem cua thanh pho them dau dau. Dang sau hinh anh nhung nguoi lang thang an xin ay, chung toi thay ro nhung con nguoi dang lay tre em, nguoi gia lam..

 • Cuoc dien dam cua lanh dao hai cuong quoc lon nhat the gioi

  09:49 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Cuoc dien dam cua lanh dao hai cuong quoc lon nhat the gioi

  Hom qua 6/12, trong mot cuoc hoi dam qua dien thoai, Chu tich Trung Quoc Ho Cam Dao va Tong thong My George W.Bush da ban thao ve moi quan he song phuong giua hai nuoc, van de hat nhan tren ban dao Trieu Tien va Iran. Chu tich Ho Cam Dao cho biet, moi quan he Trung-My da dat duoc buoc tien trong nam 2007, dong thoi, ong cung them rang hai ben se tiep tuc cac cuoc doi thoai sau rong va giao luu o cap chien luoc. Chu tich Ho nhan dinh, moi quan he kinh te va thuong..

 • Kiem tra viec giai quyet cac che do cho nguoi lao dong

  05:36 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  “Dang uy, Ban quan ly cac khu che xuat - khu cong nghiep TP.HCM phai tang cuong gap go, lam viec voi tung doanh nghiep de nam tinh hinh cong nhan, kiem tra viec thuc hien cac che do, chinh sach ve lao dong, viec cham lo tet doi voi nguoi lao dong”.

 • Be mac ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI Thuc hien 4 van de cot loi giai quyet khieu nai to cao

  23:45 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 15/6, ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI da hop phien be mac sau hon mot thang lam viec. Buoi sang, Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Luat Bao ve va Phat trien rung (sua doi); buoi chieu bieu quyet thong qua Nghi quyet phe chuan tong quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2002, Nghi quyet phe chuan Hiep dinh phan dinh vinh Bac Bo giua Viet Nam va Trung Quoc, Nghi quyet ve quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005, Nghi quyet ve viec giai..

 • Ha Noi Tap trung giam sat viec giai quyet cac van de buc xuc

  23:41 | Chủ nhật 01/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 31/6, Thuong truc HDND TP Ha Noi cho biet, trong 6 thang cuoi nam 2004 se tang cuong tap trung giam sat tinh hinh giai quyet cac van de dan sinh buc xuc cua cac so, nganh chuc nang nhu: cap thoat nuoc, ve sinh moi truong, viec chieu sang cho cac ngo co chieu rong tren 2m o 7 quan noi thanh, viec di doi cac co so san xuat gay o nhiem moi truong va xu ly o nhiem o cac khu cong nghiep.

 • Khong nen di nguoc lai loi ich cua nguoi dan

  08:24 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Viec giai quyet van de giao thong can co cach tiep can khoa hoc, he thong va dieu quan trong nhat la phai dam bao cong bang xa hoi. Tat ca moi quyet dinh cua nha nuoc can xuat phat tu thuc te cuoc song cua nguoi dan.

 • Giao viec giai quyet nhiem vu cho nhom sang tao

  16:10 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Giao viec giai quyet nhiem vu cho nhom sang tao

  Viec tim kiem cac phuong an thay the se thanh cong hon neu ban giao cho mot nhom sang tao giai quyet nhiem vu nay. Cac nhom thuong dat duoc ket qua tot hon so voi cac ca nhan lam viec don le, boi vi ho tap hop duoc nhieu kha nang, kien thuc va suc luc de tien hanh cong viec.

 • Ky hop thu 20 Uy ban Thuong vu QH Xem xet viec giai quyet chinh sach doi voi nguoi co cong

  00:01 | Chủ nhật 18/07/2004 (GMT+7)

  Hom qua 17/7, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khai mac phien hop thu 20 duoi su chu tri cua Chu tich QH Nguyen Van An va cac pho chu tich QH.

 • Se co huong dan cu the ve viec giai quyet nha ton dong

  14:25 | Thứ bảy 13/12/2003 (GMT+7)

  Se co huong dan cu the ve viec giai quyet nha ton dong

  Thong tin nay la mot trong nhung noi dung duoc dua ra tai cuoc hop bao cong bo cac Nghi quyet vua duoc Quoc hoi thong qua (trong ky hop thu tu), dien ra sang 12/12, do Van phong Quoc hoi to chuc tai Ha Noi.

 • Hai quan thong bao mot so viec giai quyet vao thu bay

  23:11 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 23.8, Tong cuc Hai quan co Cong van so 4842/TCHQ-TCCB yeu cau Cuc Hai quan cac tinh, thanh pho va cac don vi truc thuoc ve viec to chuc lam viec ngay thu bay.

 • Thu tuong chi thi chan chinh viec giai quyet khieu nai to cao

  11:30 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 27-10-2004, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh chi thi chan chinh va tang cuong trach nhiem cua thu truong cac co quan hanh chinh nha nuoc trong cong tac giai quyet khieu nai, to cao.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0