vat chat va tinh than

Sunday, 29/05/2016 18:31
 • Can bang giua vat chat va tinh than

  09:44 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Can bang giua vat chat va tinh than

  Tien la noi lo thuong truc cua moi nguoi chung ta va ai cung lo kiem tien de bao dam cuoc song. Nhung, mat tien mat bac con kiem lai duoc neu chung ta biet sieng nang lam lung, con mat danh du, tinh cam va dac biet la mat y chi va dung khi thi rat kho ma lay lai duoc.

 • Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

  16:29 | Thứ năm 13/02/2003 (GMT+7)

  ""Cong tac tu tuong - van hoa phai bam sat thuc tien, phai nam vung tam tu, tinh cam, tam ly, nguyen vong cua nhan dan, giai dap kip thoi nhung vuong mac trong tu tuong cua moi doi tuong, o moi tang lop; phai huong vao phuc vu nhan dan, gop phan nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan..."". Day la trich doan phat bieu cua ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu trong buoi khai mac Hoi nghi Trien khai cong tac tu tuong van hoa nam..

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Binh Thuan Truong phong giao duc thanh pho Phan Thiet bi kien ra toa

  22:17 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 20/10, ba Nguyen Thi Kim Phuong, nguyen giao vien Truong THCS Nguyen Du - TP Phan Thiet, da gui don den Toa an Nhan dan TP Phan Thiet, khoi kien ba Huynh Thi Ngoc Nhan - Truong phong Giao duc thanh pho, doi boi thuong thiet hai ve vat chat va tinh than do nhung quyet dinh ma truong phong giao duc ban hanh.

 • Co chong cung nhu khong

  08:24 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Co chong cung nhu khong

  Cau noi: “Chong thi phai lien than” de thay rang khi da quyet dinh lay nhau thi chong phai luon luon o ben canh vo lam cho dua ve vat chat va tinh than. The nhung, hien nay co khong it cac co gai lay chong de roi song mot cuoc song nhu thoi con con gai.

 • Mot cong dan yeu cau toa boi thuong 85 trieu dong

  00:40 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Ba Le Thi Tuyet Loan (49 tuoi, ngu tai Q.11, TP.HCM) vua nop don yeu cau Toa phuc tham TAND toi cao tai TP Ho Chi Minh boi thuong 85 trieu dong cho nhung thiet hai ve vat chat va tinh than do ban an tuyen cua co quan nay da khien ba phai ngoi tu oan gan 3 nam.

 • Tin tu thien ngay 14 9

  23:54 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Giup dong bao vung cao. Tai le ky ket giup do dong bao xa Ia Hru, huyen Chu Se (Gia Lai) to chuc vao ngay 14/9, Cuc An ninh Tay Nguyen va Cong an tinh Dong Nai da tang qua cho dong bao o dia phuong nay voi tong tri gia hon 30 trieu dong. Ben canh do, hai don vi ket nghia noi tren se cung voi chinh quyen xa Ia Hru thuong xuyen van dong va giup do dong bao xay dung doi song van hoa, day lui cac tap tuc lac hau, tung buoc nang cao doi song vat chat va tinh than...

 • Khieu kien xung quanh cuon sach Bi mat thanh pho hoa Da Lat Ke cap gap ba gia

  22:18 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Khieu kien xung quanh cuon sach Bi mat thanh pho hoa Da Lat Ke cap gap ba gia

  Moi day, ong Truong Phuc An - tac gia cuon sach Bi mat thanh pho hoa Da Lat (NXB Van nghe TP.HCM, 2000), da lam don khieu kien NXB Thanh Nien, Cong ty Van hoa Phuong Trang va ong Pham Con Son ve viec 3 doi tac nay da cho in cuon Cam nang du lich Da Lat - Lam Dong (NXB Thanh Nien, 2003) co nhieu phan xam pham tac quyen cua ong va doi "boi thuong moi thiet hai vat chat va tinh than 30 trieu dong" cung nhu "xin loi cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung..

 • Co duoc boi thuong theo Nghi quyet 388

  15:02 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Hoi: Nam 2000 toi bi canh sat dieu tra – CA TP.HCM khoi to ve toi “Lam dung tin nhiem chiem doat tai san cong dan”, bi tam giam 20 ngay. Sau do dinh chi dieu tra do can cu khoan 1 Dieu 89 BL TTHS xac dinh toi khong co hanh vi chiem doat tai san, va de cac ben tu giai quyet ve dan su. Nay toi co duoc kien boi thuong thiet hai ve vat chat va tinh than? (Vu Duy Ha – Thuong binh - P.10, Q.5, TP.HCM)

 • Boi thuong oan sai

  22:25 | Chủ nhật 24/10/2004 (GMT+7)

  * Hoi: Nam 2000 toi bi Canh sat dieu tra Cong an TP.HCM khoi to ve toi "lam dung tin nhiem chiem doat tai san cong dan" va bi tam giam 20 ngay, sau do dinh chi dieu tra do can cu khoan 1 dieu 89 Bo luat TTHS xac dinh toi khong co hanh vi chiem doat tai san, va de cac ben tu giai quyet ve dan su. Nay toi co duoc kien boi thuong thiet hai ve vat chat va tinh than? (Vu Duy Ha - P.10, Q.5)

 • Trach nhiem vat chat cua cong chuc

  00:21 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Hoat dong cua cong chuc thi hanh cong vu tac dong toan dien den kinh te - xa hoi cua dat nuoc, den doi song vat chat va tinh than cua tung nguoi dan.

 • Se co Luat Xuat khau lao dong

  15:33 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Se co Luat Xuat khau lao dong

  Giay phep se bi thu hoi neu doanh nghiep (DN) ngung hoat dong dich vu xuat khau lao dong (XKLD), giai the hoac pha san; trong 18 thang ke tu ngay duoc cap giay phep ma chi dua duoc 100 lao dong di lam viec o nuoc ngoai; bi xu phat hanh chinh do vi pham quy dinh, gay thiet hai ve vat chat va tinh than cho lao dong. Day la mot trong nhung diem moi cua Du thao Luat XKLD duoc Bo LDTB-XH va Van phong Chinh phu gioi thieu ngay 13/1/2006.

 • Tuan trang vo mat

  23:54 | Thứ tư 11/08/2004 (GMT+7)

  Tuan trang vo mat

  Ban da chuan bi ky cang cho dam cuoi cua minh - ca ve vat chat va tinh than nhu the nao? Tuan trang mat se la nhung ngay khong bao gio quen cua doi lua. Tuy nhien, co nhung mau thuan vat vanh, tham chi rat nho lai tro thanh nhung vet cat co the... cat dut soi to hong moi se.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham va chuc tet tai Da Nang

  19:10 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham va chuc tet tai Da Nang

  Ngay 24/1, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va doan cong tac cua Dang, Nha nuoc va Chinh phu da den Da Nang, mo dau chuyen tham va chuc Tet Dang bo, chinh quyen va nhan dan cac tinh, thanh mien Trung nhan dip Xuan Mau Ty 2008. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da bieu duong nhung thanh tuu ma Dang bo, chinh quyen va nhan dan thanh pho da dat duoc trong nam 2007. Trong nam qua, mac du gap nhieu kho khan nhung thanh pho van tiep tuc dat chi so tang truong kinh te cao;..

 • Bac sy thanh doanh nhan

  09:35 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  Bac sy thanh doanh nhan

  Mang trong minh niem dam me manh liet voi du lich mao hiem, bac sy tre Tran Trong Kien da bo sau lung tam bang dai hoc y khoa de sang lap Buffalo Tours - cong ty tien phong trong linh vuc gioi thieu cac hoat dong du lich mao hiem va cac vung dat chua bi du lich hoa tren lanh tho Viet Nam. “Sinh ra trong mot gia dinh tuong doi kho khan ve tai chinh tai Viet Nam, toi khong muon chung kien gia dinh toi, dac biet la nhung dua con toi cung phai lon len trong su..

 • Dua Thanh Hoa tro thanh trung tam xi mang lon cua ca nuoc

  05:59 | Thứ ba 19/02/2008 (GMT+7)

  Dua Thanh Hoa tro thanh trung tam xi mang lon cua ca nuoc

  Sau chuyen thi sat khu kinh te, cang nuoc sau Nghi Son, nha may xi mang Cong Thanh va mot so co so kinh te-van hoa cua tinh Thanh Hoa, ngay 18/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung Doan cong tac cua Chinh phu da lam viec voi lanh dao chu chot cua tinh nay ve cac giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2008. Phat bieu tai buoi lam viec, Thu tuong Nguyen Tan Dung neu bat 5 nhom giai phap cua Chinh phu nam 2008 va de nghi tinh Thanh Hoa van dung cu the, linh hoat phu..

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • 200000 cuu giao chuc song o muc ngheo kho

  10:51 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  200000 cuu giao chuc song o muc ngheo kho

  GS Pham Minh Hac, Chu tich Hoi Cuu giao chuc cho biet, ca nuoc hien co 800.000 nha giao, can bo quan ly giao duc ve huu, trong do hon 100.000 nguoi mac benh nghe nghiep, nhung nguoi ve huu truoc nam 1970 hien khong duoc luong. Tu thuc te tren, Quy Ho tro cuu giao chuc giam ngheo duoc thanh lap voi muc dich giup do vat chat va tinh than cho nhung cuu giao vien co hoan canh dac biet kho khan (thu nhap duoi 200.000 dong moi thang). Hien so tien cua quy khoang 200..

 • Thu cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan Ngay thuong binh liet si

  08:44 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Nhan ky niem lan thu 59 Ngay thuong binh - liet si (27/7/1947- 27/7/2006), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da gui thu tham hoi toi thuong binh, benh binh, gia dinh liet si va nguoi co cong voi nuoc. Buc thu viet: "Thay mat Dang, Nha nuoc, toi than ai gui toi cac ba me Viet Nam anh hung, cac dong chi thuong binh, benh binh, gia dinh liet si va nhung nguoi co cong voi nuoc loi chuc suc khoe, loi tham hoi an can, sau sac nhat. Su nghiep dau tranh giai phong dan toc..

 • Chu tich UBTW MTTQ Viet Nam Pham The Duyet tham tang qua tre mo coi

  21:33 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Chieu nay (5/2), Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet va Chu tich Hoi Bao tro nguoi tan tat va tre mo coi Viet Nam Nguyen Thi Xuan My da di tham, tang qua tre mo coi, nguoi gia co don dang duoc cham soc tai chua Bo De (Ha Noi). Chu tich Pham The Duyet da an can tham hoi suc khoe cac cu gia, tang qua cho cac chau be khuyet tat, mo coi va danh gia cao viec lam tu thien cua cac su, sai chua Bo De. Chu tich Pham The Duyet cho rang, tam long cua cac..

 • Tranh Viet Nam Bao gio het e

  09:03 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Tranh Viet Nam Bao gio het e

  Cuoc hoi thao 20 nam my thuat thoi ky doi moi (1986-2006) - dien ra trong 1 ngay do Vien My thuat - DH My thuat Ha Noi to chuc voi 30 tham luan so ket mot thoi ky soi dong cua my thuat Viet Nam. Hoa si Truong Be (Hue) han co ten trong lich su my thuat thoi ky doi moi vi la dong “kho chu” cua cuoc trien lam tranh truu tuong dau tien tai Ha Noi vao nam 1988. “Ra doi o chau Au da mot the ky, nhung voi Viet Nam thoi truoc mo cua, hoi hoa truu tuong duoc coi la..

 • Chong cum gia cam theo mo hinh cai pheu

  20:28 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Chong cum gia cam theo mo hinh cai pheu

  Sau 4 nam don suc phong chong dich cum gia cam, cac nha chuyen mon, nha khoa hoc moi "ngo" ra rang lau nay tren TU lao tam, kho tu lo sao con virus H5N1 khong gay chet ga, chet nguoi, thi duoi dia phuong phan lon van cu tho o, thuc den dau lam toi do. Tren nong, duoi lanh Vien truong Vien Chan nuoi Hoang Van Tieu vi von rang chung ta dang chi dao phong chong dich theo hinh pheu: tren thi rot rao hop hanh, chi dao, duoi dia phuong thi buong long, lo la. Le ra, ong..

 • Dua nga gay chet nguoi chu dua boi thuong gan 28 trieu dong

  00:30 | Thứ năm 10/06/2004 (GMT+7)

  Trong phien toa dan su sang 9/6, TAND Q.8 (TP Ho Chi Minh) da chap nhan yeu cau cua nguyen don la gia dinh ba Pham Thi Ngoc Doan (ngu tai P.9, Q.8) doi bi don la ong Nguyen Van Tien phai boi thuong tong cong gan 28 trieu dong cho nhung thiet hai ve vat chat va tinh than tu viec cay dua cua ong Tien gay, gay ra cai chet cho con trai cua ba Doan vao ngay 14/9/2003.

 • Hau sinh kha uy la tieu chi cua su nghiep hung thinh phat dat

  00:11 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Hau sinh kha uy la tieu chi cua su nghiep hung thinh phat dat

  ... Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang xac dinh "Phat huy suc manh toan dan toc, tiep tuc doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia". Muc tieu chien luoc phat trien kinh te - xa hoi cua chung ta trong 10 nam dau the ky nay la dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot..

 • Thuong thuc Tet cua cac dan toc tai Bao tang Dan toc hoc

  16:37 | Chủ nhật 25/01/2004 (GMT+7)

  Thuong thuc Tet cua cac dan toc tai Bao tang Dan toc hoc

  May nam gan day, doi song vat chat va tinh than ngay cang duoc nang cao, nguoi dan Thu do thuong choi Tet nhieu hon an Tet. Bao tang Dan toc hoc Viet Nam (BTDTHVN) la noi hang nam vao dip dau xuan nguoi Ha Noi va du khach quoc te deu han hoan chao don nhung cai Tet doc dao kho quen.

 • Ngay 28 12 2001

  15:16 | Thứ sáu 28/12/2001 (GMT+7)

  Sap ket thuc Nam 2001- nam da quen nghe goi trong 363 ngay vua qua la nam dau tien cua The ky moi, nam dau tien cua Thien nien ky moi. Het mot nam, lai la nam mang ÿ nghia tuong trung nhu the, quÿ vi hay cung VASC Orient binh chon nhung su kien nao la tieu bieu nhat, dang nho nhat, anh huong den doi song vat chat va tinh than cua nhieu nguoi, o Viet Nam cung nhu tren the gioi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0