vang lai

Sunday, 29/05/2016 01:06
 • Thi sinh tu do va vang lai khac nhau nhu the nao

  13:22 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Nam ngoai em thi DH nhung khong do, nam nay em dinh thi lai, len on va thi tai Ha Noi. Truong hop cua em goi la thi sinh tu do hay vang lai va co gi khac nhau giua hai kieu thi sinh nay? (Dinh Ha Thanh - Ninh Binh)

 • Mot so nguon thu vang lai khong phai ban ngoai te

  10:52 | Thứ sáu 01/06/2001 (GMT+7)

  Hom qua (31/5), Ngan hang Nha nuoc Viet Nam ban hanh thong tu huong dan nghia vu ban va quyen mua ngoai te cua nguoi cu tru la to chuc, trong do quy dinh mot so nguon thu vang lai khong phai thuc hien nghia vu ban ngoai te cho ngan hang.

 • Mo cua giao dich vang lai

  07:34 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Mo cua giao dich vang lai

  Tai My, noi in ra dong USD nhung khi xuat canh luong tien mat mang theo doi voi moi ca nhan khong phai khai bao phai han che o muc duoi 10.000 USD. Song Viet Nam, mot nuoc ma van de ngoai te tu truoc toi nay luon duoc kiem soat chat che cung co the dat toi “nguong” nay trong nam nay.

 • Ha Noi HS vang lai nop ho so tai 15 diem

  15:41 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Ha Noi HS vang lai nop ho so tai 15 diem

  Chieu 10/3, Pho Phong Giao duc chuyen nghiep (So GD-DT) Ha Noi Ta Song Ha cho biet, tu ngay 10/3 den het ngay 10/4, Ha Noi se to chuc thu ho so dang ky du thi DH, CD nam 2007 cua thi sinh vang lai tai 15 diem.

 • Chua tru 10 thue thu nhap ca nhan vang lai

  10:39 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Chua tru 10 thue thu nhap ca nhan vang lai

  Cac ca nhan vang lai co thu nhap tu cac hop dong lao dong ngan han se tam thoi chua bi khau tru 10% thue thu nhap nhu quy dinh cua Bo Tai chinh.

 • Chua khau tru 10 thue thu nhap doi voi ca nhan vang lai

  08:52 | Thứ năm 04/11/2004 (GMT+7)

  Theo cong van cua Tong cuc Thue gui Cuc Thue TPHCM, cac ca nhan vang lai co thu nhap tu cac hop dong lao dong ngan han se tam thoi chua bi khau tru 10% thue thu nhap.

 • Ha Noi Bo tri 15 diem thu ho so cho thi sinh vang lai

  17:01 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Bo tri 15 diem thu ho so cho thi sinh vang lai

  Cho den thoi diem nay, nhom bien soan noi dung cuon sach "Nhung dieu can biet ve tuyen sinh DH, CD 2007" van dang co gang de hoan tat noi dung sach. Va theo thong tin tu Bo GD-DT, som nhat, cuoi tuan nay sach moi duoc ban hanh.

 • Tu do hoa cac giao dich vang lai

  03:01 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  “Tren lanh tho VN, tat ca cac giao dich thanh toan va chuyen tien doi voi giao dich vang lai cua nguoi cu tru va nguoi khong cu tru duoc tu do thuc hien” la mot trong nhung noi dung quan trong cua nghi dinh huong dan thuc hien phap lenh ngoai hoi vua duoc Chinh phu ban hanh.

 • Du thao phap lenh ngoai hoi Tu do hoa cac giao dich vang lai

  09:49 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 17-9, Uy ban kinh te va ngan sach cua Quoc hoi tham tra du thao Phap lenh ngoai hoi, trong do co nhieu y kien quan tam den van de thuc hien tu do hoa cac giao dich vang lai, mot trong nhung dieu kien tien quyet de Viet Nam gia nhap WTO.

 • Phap lenh Ngoai hoi co hieu luc Nguoi dan co duoc su dung cat tru USD

  17:06 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Phap lenh Ngoai hoi da duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua ngay 13/12/2005 va co hieu luc tu ngay 1/6/2006. Phap lenh ra doi nham nang cao vi the, tinh chuyen doi cua dong VN; han che tinh trang do la hoa; tu do hoa doi voi cac giao dich vang lai... Tuy nhien, dieu duoc nguoi dan quan tam nhat la "so phan" nhung dong do la ho danh dum gui ngan hang hoac cat tru trong nha se ra sao?

 • Bat dau nhan ho so thi sinh vang lai

  02:02 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Bat dau nhan ho so thi sinh vang lai

  Ngay 2-4, bo phan tuyen sinh van phong dai dien Bo GD-DT tai TP.HCM da trien khai nhan ho so dang ky du thi danh cho thi sinh tu do (ma vang lai 98) tai so 3 Cong Truong Quoc Te, Q.3, TP.HCM va mot so trung tam boi duong van hoa - luyen thi DH duoc uy quyen nhan.

 • Tu do chuyen ngoai te ra vao Viet Nam

  09:21 | Thứ hai 24/10/2005 (GMT+7)

  Tu do chuyen ngoai te ra vao Viet Nam

  Cac ngan hang trong nuoc da san sang cung cap ngoai te cho nguoi co nhu cau ra nuoc ngoai du hoc, chua benh... ma khong phai xin phep nhu hien nay.

 • Ho so du thi CD DH duoc kiem tra nhieu vong

  10:21 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Ho so du thi CD DH duoc kiem tra nhieu vong

  TP - Cac truong THPT cung nhu diem nhan ho so vang lai se nhap du lieu, in va phat cho thi sinh kiem tra va dieu chinh cac sai sot. Day la khau quan trong nhat de co the tranh cac sai sot, nham lan.

 • Khong bat buoc ban ngoai te tu nguon vang lai

  17:31 | Thứ sáu 04/04/2003 (GMT+7)

  Khong bat buoc ban ngoai te tu nguon vang lai

  Thay doi tren do mot quyet dinh vua ky ngay 2/4 cua Thu tuong Chinh phu ve sua doi ty le bat buoc phai ban ngoai te tu nguon thu vang lai doi voi nguoi cu tru la to chuc.

 • Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu

  09:05 | Chủ nhật 20/05/2007 (GMT+7)

  Tren 99 cu tri ca nuoc di bau cu

  Cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII da thanh cong rat tot dep voi hon 99% cu tri ca nuoc di bau. Co tinh dat ti le cu tri di bau 100%. Du kien, ngay 28/5 se co ket qua bau cu. Ghi nhanh cua PV TP chuyen ve tu moi mien dat nuoc.

 • Hom nay 10 3 bat dau thu nhan ho so dang ky du thi Dai hoc

  09:08 | Thứ năm 10/03/2005 (GMT+7)

  Hom nay 10 3 bat dau thu nhan ho so dang ky du thi Dai hoc

  Hom nay 10-3, cac so GD-DT trong ca nuoc bat dau thu nhan ho so cua thi sinh (TS) dang ky du thi (DKDT) DH, CD nam 2005. Thoi gian tiep nhan ho so qua so GD-DT se keo dai den het ngay 10-4.

 • Cach dang ky du thi DH cho thi sinh vang lai

  11:43 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Cach dang ky du thi DH cho thi sinh vang lai

  - Co duoc mang bang he thong tuan hoan vao phong thi? Muon theo hoc khoi D3 thi thi DH truong nao? Khoi S (Truong DH San khau dien anh) thi nhung mon gi?... do la nhung thac mac duoc giai dap online ky nay.

 • Dan duoc tu do mua ngoai te o ngan hang

  08:33 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Dan duoc tu do mua ngoai te o ngan hang

  Hien nay, nguoi dan co ngoai te, vang van ua dem trao doi tai “cho den”. Trong thoi gian toi, theo phap lenh ngoai hoi dang duoc xem xet ban hanh, nguoi dan co the tu do mua ngoai te vang lai o ngan hang.

 • Thue thu nhap doi voi ca nhan vang lai Do co quan chi tra quyet dinh

  16:46 | Thứ ba 09/11/2004 (GMT+7)

  Thue thu nhap doi voi ca nhan vang lai Do co quan chi tra quyet dinh

  Thue thu nhap doi voi ca nhan vang lai (theo quy dinh tai Cong van 3395 cua Tong cuc Thue): truong hop nao bi khau tru, truong hop nao tam thoi chua bi khau tru hien khong chi la moi quan tam cua nguoi lao dong ma con lam cac doanh nghiep cung rat boi roi. Tra loi phong van cua bao chi, Ba Do Thi Thin - Truong ban Thue thu nhap ca nhan (Tong cuc Thue) cho biet:

 • Khong han che cac giao dich quoc te vang lai

  09:11 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Van phong Quy Tien te Quoc te (IMF) tai Ha Noi cho biet, Chinh phu VN vua chinh thuc thong bao voi IMF rang VN chap thuan cac nghia vu cua dieu VIII, muc 2, 3 va 4 trong dieu le cua IMF.

 • Nop ho so DKDT qua duong buu dien

  14:46 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Nop ho so DKDT qua duong buu dien

  Ghi ho so theo dien vang lai tai TP.HCM nhu the nao? Co duoc nop ho so DKDT qua duong buu dien? Mat giay CMND co duoc du thi DH, CD? Muon tro thanh giao vien Am nhac, The duc the thao?... la nhung ban khoan thi sinh gui ve TS.

 • Dan duoc tu do chuyen ngoai te

  10:16 | Thứ bảy 22/10/2005 (GMT+7)

  Dan duoc tu do chuyen ngoai te

  Do la nghi dinh moi ve quan ly ngoai hoi vua duoc Chinh phu ban hanh ngay 18/10. Nghi dinh dua ra nhung nguyen tac tu do hoa cac giao dich vang lai. Tren tinh than do, o lanh tho Viet Nam, cac khoan tien giao dich vang lai duoc tu do thuc hien khong phai xuat trinh giay to.

 • Eximbank thi diem mua ngoai te tien mat theo ty gia thoa thuan

  09:11 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Eximbank thi diem mua ngoai te tien mat theo ty gia thoa thuan

  Lan dau tien mot ngan hang (NH) thuong mai duoc mua ban ngoai te mat theo gia thoa thuan thay vi phai an dinh gia theo bien do +/- 0,25% ty gia lien ngan hang. Su kien nay duoc cac chuyen gia danh gia la mot buoc ngoat trong chinh sach ngoai hoi. NH Nha nuoc Viet Nam da chon NH TMCP Xuat nhap khau Viet Nam (Eximbank) thi diem thuc hien mua ban ngoai te theo gia thoa thuan trong thoi gian 6 thang. Ngay 6/7, ong Nguyen Gia Dinh, Tong giam doc Eximbank cho biet,..

 • Ha Noi Tao moi dieu kien cho nguoi vang lai bo phieu

  08:16 | Thứ bảy 19/05/2007 (GMT+7)

  Ong Pham Quang Long, Giam doc So VHTT Ha Noi, Truong tieu ban tuyen truyen van dong bau cu Ha Noi cho biet, cong viec chuan bi dang o giai doan tap trung nhat. Hau het cac khau cua cong tac bau cu da hoan tat hoac dang duoc gap rut hoan thanh.

 • Can xem lai thue vang lai

  01:23 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Dong thue la nghia vu bat buoc cua moi nguoi. Tuy nhien, khi dat ra mot thu thue nao do cung can nen suy xet den tinh hop ly va kha thi cua no. Co nhu vay thu thue moi dam bao ma nguoi dan cung khong thay buc xuc khi lam nghia vu cua minh.

 • Di nuoc ngoai se duoc mang nhieu tien hon

  02:03 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Di nuoc ngoai se duoc mang nhieu tien hon

  Mang ngoai te ra nuoc ngoai khi di hoc tap, cong tac, chua benh... se thuan loi hon khi Phap lenh Ngoai hoi duoc ban hanh cuoi nam nay. Theo Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy, thoi gian toi, han muc ngoai te tien mat khi xuat canh se duoc nang cao hon so voi quy dinh 7.000 USD hien nay.

 • Mat phieu bao co duoc du thi

  09:19 | Thứ năm 10/06/2004 (GMT+7)

  Mat phieu bao co duoc du thi

  Ngay 9-6-2004, So GD-DT TP.HCM da bat dau phat phieu bao thi (PBT) tuyen sinh DH, CD nam 2004 cho cac thi sinh (TS) thuoc dien vang lai. Da co hang tram luot phu huynh va TS den nhan PBT trong ngay dau tien nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0