van de quan trong

Thursday, 26/05/2016 19:35
 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Quoc hoi hop tro lai va xem xet nhieu van de quan trong

  09:23 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Sau 10 ngay nghi de tap trung to chuc Hoi nghi APEC, hom nay, 21/11, Quoc hoi hop tro lai voi lich trinh lam viec day dac de xem xet va thong qua nhieu van de quan trong, duoc cu tri quan tam.

 • Chuan bi nhung van de quan trong cho Dai hoi X

  05:55 | Thứ ba 18/01/2005 (GMT+7)

  Chuan bi nhung van de quan trong cho Dai hoi X

  “Hoi nghi lan nay co y nghia dac biet quan trong trong qua trinh chuan bi Dai hoi X cua Dang, boi tai Hoi nghi, TW se xem xet va quyet dinh nhung van de quan trong nhat ve noi dung cua Dai hoi sap toi” - Tong Bi thu Nong Duc Manh nhan manh trong bai phat bieu khai mac Hoi nghi TW lan thu 11.

 • Chon HLV khong phai la van de quan trong nhat

  19:26 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  Theo toi thi viec tuyen chon HLV cho doi tuyen quoc gia khong phai la van de quan trong nhat hien nay. Can quan tam nhat la xay dung duoc mot chien luoc phat trien bong da toan dien, lau dai va thuc hien no mot cach kien tri, bai ban.

 • Chinh phu xem xet chi dao mot loat van de quan trong

  07:08 | Thứ bảy 05/05/2007 (GMT+7)

  Chinh phu xem xet chi dao mot loat van de quan trong

  Cuoi gio chieu qua (4/5), Van phong Chinh phu da to chuc hop bao ve phien hop thuong ky thang 4 cua Chinh phu. Trong phien hop vua qua cua Chinh phu, mot loat cac van de quan trong cua dat nuoc da duoc de cap.

 • Thao luan va quyet dinh nhieu van de quan trong

  16:16 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Thao luan va quyet dinh nhieu van de quan trong

  Sang nay, 15/1, Hoi nghi lan thu tu BCH TU Dang (khoa X) da khai mac tai Ha Noi. Hoi nghi se thao luan va quyet dinh nhieu van de quan trong. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu khai mac Hoi nghi.

 • Nhat tri cao trong nhieu van de quan trong

  08:46 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  TP - Theo danh gia cua Pho Thu tuong kiem Bo truong Bo Ngoai giao Pham Gia Khiem Hoi nghi Lien Bo truong Ngoai giao - Kinh te APEC lan thu 18 (AMM 18) “da thanh cong rat tot dep”.

 • Hoi nghi BCH TU Dang lan 9 Thao luan 5 van de quan trong

  08:22 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Sang 5-1-2004, Hoi nghi lan thu 9 Ban chap hanh Trung uong Dang (khoa IX) da khai mac tai thu do Ha Noi. Hoi nghi co nhiem vu dac biet quan trong la kiem diem nua nhiem ky thuc hien nghi quyet Dai hoi IX cua Dang, dong thoi thao luan nhung nhiem vu va giai phap nham thuc hien thang loi nghi quyet Dai hoi IX trong nhung nam tiep theo.

 • Van de quan trong la ai kiem tra giam sat

  19:07 | Thứ bảy 19/05/2007 (GMT+7)

  Viec Thu tuong Chinh phu ky quyet dinh ban hanh qui che ve viec tang qua, nhan qua va nop lai qua cua cac co quan, to chuc, don vi co su dung ngan sach nha nuoc va cua can bo, cong chuc vien chuc la mot no luc lon trong cong cuoc chong lai nan tham o, hoi lo von dang la mot quoc nan trong xa hoi chung ta.

 • Huong toi mot Quoc hoi thuc quyen hon

  14:20 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Huong toi mot Quoc hoi thuc quyen hon

  Sang nay, Chu tich Nguyen Phu Trong da neu ro nhung han che cua Quoc hoi khoa XI trong cong tac lap phap, giam sat, doi ngoai va quyet dinh cac van de quan trong. Trong nhiem ky toi, se xay dung co che va phuong phap de Quoc hoi co thuc quyen hon trong viec quyet dinh van de trong dai cua dat nuoc. > Khai mac ky hop cuoi cung Quoc hoi khoa XI

 • Hoi nghi A Phi ban ve cac van de quan trong

  14:59 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi A Phi ban ve cac van de quan trong

  Tong thong Indonesia Yudhoyono tuyen bo, hoi nghi A Phi dien ra trong hai ngay 22-23/4 khong chi mang tinh nghi thuc ma se ban toi nhung van de thuc su quan trong.

 • APEC Loi noi con cach xa viec lam

  16:01 | Thứ tư 29/10/2003 (GMT+7)

  APEC Loi noi con cach xa viec lam

  Hoi nghi cap cao APEC vua qua o Bangkok lai mot lan nua boc lo tinh the kho khan hien tai cua dien dan nay. Tuy sinh sau de muon so voi mot so dien dan quoc te khac, chang han nhu G7 truoc day va G8 hien nay, nhung APEC dang dung truoc nguy co tuong tu tro thanh mot dien dan nang ve hinh thuc.Nguy co do den tu ba phuong dien khac nhau. Thu nhat la nguy co di lech dinh huong khoi thuy cua no. Muoi may nam truoc day, APEC duoc khoi xuong nham dem lai su thinh vuong..

 • Hy vong den tuyet vong

  11:11 | Thứ hai 27/01/2003 (GMT+7)

  Du chang dat duoc ket qua gi moi me va co dat duoc ket qua nao thi chac cung chang co tac dung gi nhieu, the ma cac vi bo truong ngoai giao cua cac nuoc xung quanh Iraq la Jordan, Syria, Arap Xeut, Ai Cap va Iran cung den tu hop voi chu nha Tho Nhi Ky o Istanbul. Tat ca deu chi nham tao ra an tuong la ai cung deu da co gang het minh, da hy vong den tuyet vong nham ngan cuoc cuoc chien tranh ma My va mot so dong minh dang dinh tien hanh chong Iraq.Ban tuyen bo..

 • Theo doi va xu ly cac van de chua duoc giai quyet

  16:03 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Theo doi va xu ly cac van de chua duoc giai quyet

  Co le ban da tung tham gia cac cuoc hop ma nhung van de quan trong chi duoc neu ra nhung chua duoc giai quyet. Ngay ca khi mot so van de quan trong da dat duoc su nhat tri, thi van con nhieu van de con chua thao luan xong. Tai sao lai xay ra nhung cuoc hop nhu the? Vi khong co du thoi gian. Hoac vi nhung nguoi tham gia khong du thong tin de dong gop y kien.

 • Trung cau y dan

  13:05 | Thứ bảy 18/03/2006 (GMT+7)

  TTCN - Bo luat trung cau y dan dang duoc soan thao, va ban du thao dau tien da duoc hoan thien vao ngay 25-2. Nhung van de he trong nao cua dat nuoc duoc dua ra trung cau y dan? Co nen qui dinh nhung ‘’vung cam’’ trong trung cau y dan ve che do, the che chinh tri... TTCN trao doi voi GS. TSKH Dao Tri Uc, vien truong Vien Nha nuoc va phap luat, pho truong ban soan thao Luat trung cau y dan.

 • Lay y kien dan ve 8 van de quan trong

  10:12 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Lay y kien dan ve 8 van de quan trong

  Ngay mai 20-7, du an Luat phong, chong tham nhung se bat dau duoc trinh xin y kien nhan dan, cac nganh, cac cap. Trao doi voi TS xung quanh su kien nay, ong Duong Ngoc Nguu - uy vien chuyen trach Uy ban Phap luat cua Quoc hoi (QH) - noi:

 • Sang suot lua chon ruong cot cho dat nuoc

  14:07 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Sang suot lua chon ruong cot cho dat nuoc

  “Mong cac vi dai bieu Quoc hoi de cao trach nhiem truoc nhan dan, sang suot lua chon nhung nguoi co du duc, tai va suc luc de ganh vac cac trong trach nang ne dua nuoc ta tien len nhanh hon trong su nghiep doi moi va hoi nhap kinh te quoc te”, Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu trong phien khai mac Quoc hoi sang nay.

 • Phat huy quyen quyet dinh cua dan Bao kiem chua duoc tuot

  00:53 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Phat huy quyen quyet dinh cua dan Bao kiem chua duoc tuot

  Trong dip chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII, nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da gui den TS loat bai viet, de cap van de dan lam chu, thuc hanh dan chu trong Quoc hoi. Viec phat huy quyen lam chu cua dan thong qua viec phat huy quyen luc cua co quan dan cu: Quoc hoi, HDND duoc dua ra dung vao thoi diem nay vo hinh trung cung dat ra yeu cau cai bien viec tien hanh bau cu de chon nhung dai bieu that su co nang luc, tam huyet.

 • Khong gan bo voi cu tri DBQH khong the thay mat dan

  13:43 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Khong gan bo voi cu tri DBQH khong the thay mat dan

  Phat bieu tai phien khai mac ky hop thu nhat QH khoa XII, Tong Bi thu BCH Trung uong Dang Nong Duc Manh bay to mong muon cac dai bieu "de cao trach nhiem truoc nhan dan, sang suot lua chon nhung nguoi co du duc, tai va suc luc de ganh vac trong trach nang ne: dua nuoc ta tien nhanh hon trong su nghiep doi moi va hoi nhap kinh te quoc te".

 • Bao mat thong tin van de quan trong hang dau

  07:57 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  Bao mat thong tin van de quan trong hang dau

  Hien tuong danh cap thong tin ca nhan o My trong thoi gian gan day qua la dang bao dong. Hien trang nay lam ton hai den tinh than va vat chat cua nhieu ca nhan.

 • Luat Trung cau y dan Mo het co dan chu truc tiep

  13:14 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Luat Trung cau y dan Mo het co dan chu truc tiep

  Dan chu truc tiep la tao dieu kien de nguoi dan the hien y kien cua minh. Chung ta “mo het co” dan chu truc tiep thi se tot hon... Do la tinh tan cua du an luat Trung cau dan y dang duoc tien hanh.

 • Muon danh nha tho To Huu truyen ba quan diem rieng

  16:20 | Thứ hai 29/11/2004 (GMT+7)

  Muon danh nha tho To Huu truyen ba quan diem rieng

  Tac gia Nhat Hoa Khanh moi day da xuat ban tap tai lieu Gap To Huu tai biet thu 76 Phan Dinh Phung. Trong do, Nhat Hoa Khanh da muon danh nha tho To Huu de bay to nhung quan diem rieng ve mot so van de quan trong trong doi song van hoc nghe thuat Viet Nam.

 • Nam 2007 phan dau dat toc do tang truong kinh te 8,5

  14:13 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 phan dau dat toc do tang truong kinh te 8,5

  Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung nhan manh: cac cap, cac nganh can tap trung cac nguon luc trien khai dong bo, toan dien cac giai phap thuc hien nhiem vu, trong do tap trung vao 3 nhiem vu trong tam la phan dau dat toc do tang truong kinh te la 8,5%, day manh cai cach hanh chinh va thuc hien co hieu qua cong tac phong, chong tham nhung.

 • Ky hop thu 4 HDND TP Ha Noi khoa XIII Quyet dinh nhieu van de quan trong ve doi song nguoi dan do thi

  23:51 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Tu ngay 2 den 6/8 se dien ra ky hop thu 4 HDND TP Ha Noi khoa XIII. Ba Ngo Thi Doan Thanh, Pho chu tich thuong truc HDND thanh pho cho biet day se la ky hop keo dai nhat tu truoc toi nay; Thuong truc HDND se moi 14 dai bieu thay mat cu tri cac quan huyen cua Ha Noi tham du voi tu cach quan sat vien.

 • Thao luan nam van de quan trong cua giao duc

  22:34 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Thao luan nam van de quan trong cua giao duc

  Hom nay 9-12, cac tieu ban chuyen mon cua Hoi dong Quoc gia giao duc (HDQGGD) da nhom hop de xem xet, thao luan ve mot so noi dung, de an quan trong trong linh vuc giao duc do Bo GD-DT trinh de chuan bi cho phien hop chinh thuc sap toi cua Hoi dong.

 • Quyet dinh nhieu van de quan trong cua Dang va dat nuoc

  01:50 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Quyet dinh nhieu van de quan trong cua Dang va dat nuoc

  Theo TTXVN, thuc hien Chuong trinh lam viec toan khoa de trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu nam tu 5-14.7 tai Ha Noi. Dong chi Tong bi thu Nong Duc Manh chu tri, khai mac va be mac hoi nghi.

 • Tro chuyen voi sinh vien

  10:34 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Tro chuyen voi sinh vien

  Cac thi sinh du thi Hoa hau The gioi 2006 keu goi sinh vien va the he tre toan cau cung hop suc de giai quyet nhung van de quan trong, cap thiet cua thoi dai. Ho da co mot buoi tranh luan thang than, coi mo va soi noi voi cac sinh vien tai Dai hoc Bach khoa o Wroclaw.

 • Thao luan 2 van de quan trong ve tai chinh

  15:13 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Thao luan 2 van de quan trong ve tai chinh

  Sang nay, 5-9, tai khach san Melia, Ha Noi da khai mac Hoi nghi thu truong tai chinh va Pho thong doc ngan hang trung uong lan thu 13.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0