van ban

Tuesday, 31/05/2016 12:52
 • Lien quan den Luat cu tru 129 van ban da het hieu luc

  13:41 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Theo bao cao ket qua ra soat cac van ban lien quan den Luat Cu tru cua 32 Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu va 46 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trong ca nuoc, tinh den nay, tong so van ban lien quan den luat nay la 567 van ban, trong do da 129 van ban da het hieu luc (chiem 22,7%, bao gom cac van ban het hieu luc tu thoi diem Luat Cu tru co hieu luc va nhung van ban het hieu luc truoc do).

 • Tri tre tinh trang ban hanh van ban huong dan luat

  09:02 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Tri tre tinh trang ban hanh van ban huong dan luat

  Phan lon cac van ban huong dan thi hanh luat, phap lenh, nghi quyet ban hanh cham so voi qui dinh. Tham chi co nhung luat duoc ban hanh gan muoi nam, da duoc sua doi va thong qua vay ma van con 20 van ban va noi dung chua duoc huong dan thi hanh. Do la thuc trang tinh hinh ban hanh Van ban qui pham phap luat hien nay.

 • Binh Duong huy bo 6 van ban sai luat

  09:44 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Binh Duong huy bo 6 van ban sai luat

  6 van ban sai luat vua duoc Binh Duong ra quyet dinh huy bo. Day la tinh dau tien trong so 33 dia phuong thuc hien huy bo van ban "xe rao". Chu tich UBND tinh Binh Duong cho biet, tinh nay khong thu hut cac nha dau tu bang cach ban hanh cac van ban "xe rao".

 • Ca ch so sa nh 2 van ba n trong cu ng 1 file Word 4

  18:10 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Xin chao cac anh cac chi. Toi la mot nguoi lam van phong phai soan thao tuong doi nhieu van ban. Nhieu khi de cho sep de doi chieu phai in 02 van ban ve cung mot noi dung (mot cai cu, mot cai moi sua hoac bo sung) tren cung mot trang A3, ban cu phan ben trai, ban moi o ben phai de co the cung luc xem va doi chieu.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • The gioi van ban dung truoc 2 lua chon ODF va Open XML

  13:38 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  The gioi van ban dung truoc 2 lua chon ODF va Open XML

  Nhung nguoi ung ho dinh dang van ban mo khang dinh ca hai duoc thiet ke cho cung mot muc dich, nen chi can mot. Phe tan thanh chuan cua Microsoft thi tin rang chung co muc dich khac nhau, va ton tai song song de dap ung nhu cau da dang cua nguoi su dung.

 • 106 thu thuat voi Microsoft Office Phan 4

  10:00 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  106 thu thuat voi Microsoft Office Phan 4

  Tiep theo la nhung thu thuat giup ban su dung hieu qua bo phan mem van phong cua Microsoft, khai thac nhung kha nang tiem tang hoac tuy bien theo phong cach rieng cua minh.

 • No ban hanh van ban huong dan luat Loi tai ai

  20:40 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  No ban hanh van ban huong dan luat Loi tai ai

  Truoc su khien trach cua QH ve viec Chinh phu cham ban hanh van ban huong dan luat, Bo truong Tu phap Uong Chu Luu giai thich: ""Luat, phap lenh cua Quoc hoi, UBTVQH ban hanh co nhieu quy dinh mang tinh chat nguyen tac, ""luat khung"", chua cu the...".

 • HP Viet Nam ra mat san pham may quet moi

  11:32 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  HP Viet Nam ra mat san pham may quet moi

  De chuan bi cho su kien CNTT thuong nien lon nhat tai Viet Nam, Vietnam Computer World Expo 2006 lan thu 11, se dien ra vao trung tuan thang 7 nay, cong ty HP Viet nam da gioi thieu ra thi truong Viet Nam mot so dong san pham may quet moi. Do la cac dong may duoc tich hop mot giai phap toan dien: HP Scanjet 7800 loai Sheet-feed, HP Scanjet 8300, HP Scanjet 8350, HP Scanjet 8390. Theo HP, ngay nay, nhu cau quan ly nhung khoi luong giay to lon doi hoi phai thay doi..

 • 106 thu thuat voi Microsoft Office Phan 2

  10:56 | Thứ bảy 05/01/2008 (GMT+7)

  106 thu thuat voi Microsoft Office Phan 2

  Cach nhanh nhat va thong dung nhat de truy cap den cac tep tin van ban thuong su dung trong Microsoft Word hien nay la vao File roi tim den van ban can mo ra.

 • 68 van ban trai voi Luat cu tru can sua doi bai bo

  03:53 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Theo tong hop chua day du cua Bo Tu phap, ca nuoc co 567 van ban lien quan den Luat cu tru da duoc cac bo, nganh, dia phuong ban hanh, trong do co 68 van ban (trong tong so 438 van ban con hieu luc) trai qui dinh cua Luat cu tru can duoc sua doi bo sung, thay the, bai bo. >> TP.HCM: de nghi bai bo 14 van ban trai voi Luat cu tru

 • Cach chuyen ma van ban voi Unikey

  11:37 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Cach chuyen ma van ban voi Unikey

  Neu ban da tung gap truong hop mot file van ban Word co font chu toan bo la .VnTime, ban lai muon copy mot doan trong van ban nay sang mot van ban khac co font chu la VNI-Times hoac font Unicode thi ban se gap rac roi do su khong dong nhat giua cac ma van ban.

 • 33 tinh thanh ra van ban xu phat trai luat

  05:27 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  33 tinh thanh ra van ban xu phat trai luat

  33 la so tinh, thanh da ban hanh gan 90 van ban qui dinh trai phap luat ve linh vuc xu phat hanh chinh.

 • Dan pham luat phat quan ra van ban trai luat

  06:23 | Thứ bảy 11/02/2006 (GMT+7)

  Dan pham luat phat quan ra van ban trai luat

  Ngay 10-2 la han cuoi cung de 33 dia phuong thong bao ve Bo Tu phap viec tu xu ly 86 van ban qui pham phap luat (VBQPPL) co noi dung trai luat.

 • Them 21 van ban trai Luat cu tru can bo sua

  08:11 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Hom qua 31-7, Bo Tu phap da co van ban bao cao Thu tuong bo sung ket qua ra soat cac van ban lien quan den Luat cu tru, trong do kien nghi Thu tuong chi dao bai bo, sua doi, bo sung, thay the 21 van ban trai qui dinh cua Luat cu tru.

 • Loai bo thong tin trong van ban

  09:30 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Loai bo thong tin trong van ban

  Sau khi ban tao ra mot van ban (*.doc) thi mac nhien van ban nay se cung cap cho nguoi su dung cac thong tin ve van ban do nhu: nguoi tao, nguoi da xem, nguoi da sua doi, gio tao, so tu,… Cac thong tin nay rat quan trong tuy nhien trong mot vai truong can bao mat thi cac thong tin nay rat khong can thiet va de an toan cho cac thong tin nay thi Word lai khong cung cap tinh nang cho phep ban xoa bo chung di.

 • Chinh phu se tra no 135 van ban huong dan thi hanh luat

  13:56 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  TP - Tinh den 4/8, theo thong ke cua VPCP, so van ban quy dinh chi tiet, huong dan thi hanh luat, phap lenh dang no la 135. Trong do, 53 du thao van ban cac bo, co quan da trinh VPCP dang xu ly; 82 van ban cac bo, co quan chua trinh.

 • Loai bo nhung thong tin ben trong cac van ban voi Doc Scrubber

  15:10 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Loai bo nhung thong tin ben trong cac van ban voi Doc Scrubber

  Sau khi ban tao ra mot van ban (*.doc) thi mac nhien van ban nay se cung cap cho nguoi su dung cac thong tin ve van ban do nhu: nguoi tao, nguoi da xem, nguoi da sua doi, gio tao, so tu,...

 • Bi mat cua nhung van ban Word

  09:00 | Thứ sáu 04/07/2003 (GMT+7)

  Bi mat cua nhung van ban Word

  Dau nam nay, chinh phu Anh phat hanh mot bao cao ve nhung kho chua vu khi huy diet hang loat cua Iraq. Lan theo nhung du lieu lien quan den van ban nay, nguoi ta phat hien tai lieu dua vao mot bai bao cua Ibrahim al-Marashi, mot cuu sinh vien tai Vien nghien cuu quoc te Montery.

 • Lam gi voi giay phep con

  13:45 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Lam gi voi giay phep con

  Nghi dinh giay phep (GP) kinh doanh - mot van ban duoc cong dong doanh nghiep cho doi, voi hi vong se cham dut tinh trang ban hanh GP “con” tran lan cuoi cung van chua duoc ban hanh...

 • Chua co van ban huong dan thi hanh la vi pham luat

  11:00 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Chua co van ban huong dan thi hanh la vi pham luat

  “Neu den hom nay (31/5) ma chua co van ban huong dan la vi pham, du voi bat ky ly do gi” ong Nguyen Duc Dung, thanh vien Uy ban Phap luat cua QH khang dinh nhu vay khi noi ve su cham tre trong viec ban hanh cac van ban huong dan thi hanh Luat Phong chong tham nhung, bat dau co hieu luc tu 1/6.

 • Xu ly nghiem viec xe rao nhung van dam bao quyen loi cua nha dau tu

  10:03 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Xu ly nghiem viec xe rao nhung van dam bao quyen loi cua nha dau tu

  TP - Thu tuong Chinh phu vua co van ban yeu cau kiem diem can bo ky ban hanh van ban, dinh chi hieu luc cac van ban uu dai dau tu trai luat o 31 tinh, thanh. Nguoi ky van ban xe rao se bi xu ly ra sao?

 • Cuc truong quan ly duoc ra van ban sai gay that thu thue

  08:51 | Thứ hai 20/05/2002 (GMT+7)

  Neu khong bi phat hien, thi voi van ban huong dan so suat cua Cuc truong Cuc quan ly duoc Viet Nam Nguyen Vi Ninh, Nha nuoc da bi that thu thue hang ty dong. Day lai khong phai la lan nham lan duy nhat cua Cuc truong!

 • That vong vi ong Thuy thieu trung thuc

  06:04 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  That vong vi ong Thuy thieu trung thuc

  Ba Nguyen Thi Viet Nhan - pho truong doan dai bieu Quoc hoi tinh Kien Giang, nguoi da phat hien va chat van ong Le Duc Thuy ve viec ong Thuy mua hoa gia can nha so 6 Ly Thai To (Ha Noi) vao ky hop Quoc hoi thu 9 vua qua da cho biet nhu vay trong buoi trao doi voi TT vao chieu 4-10. - Toi da nghe du luan phan anh lum xum xung quanh viec thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy duoc giai quyet mua hoa gia can nha mat tien so Ly Thai To tu nhieu thang truoc. Sau..

 • Tra lai cac van ban trinh Thu tuong khong dung thu tuc

  17:39 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van so 610/VPCP-HC thong bao: Nhung van ban trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu khong dung thu tuc hanh chinh, Van phong Chinh phu se lam van ban tra lai co quan trinh.

 • Cac cong cu truc tuyen mien phi tot nhat Phan I

  18:20 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Cac cong cu truc tuyen mien phi tot nhat Phan I

  Web 2.0 mang lai nhieu ich loi cho nguoi dung, dac biet la kha nang tuong tac voi cac ung dung tren nen web. 50 cong cu truc tuyen tot nhat lan luot duoc liet ke va so sanh de ban doc co the chon lua nhung san pham thich hop cho cong viec cua minh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0