uu dai thue

Monday, 30/05/2016 11:57
 • Huong uu dai thue thu nhap DN 1tien ga 3 tien thoc

  10:31 | Thứ bảy 06/11/2004 (GMT+7)

  Huong uu dai thue thu nhap DN 1tien ga 3 tien thoc

  Mien giam thue thu nhap DN (TNDN) khong co tac dong lon doi voi quyet dinh dau tu cua DN tu nhan trong nuoc va la khoan bao cap khong dang co mac du no kha pho bien. Day la ket luan tu bao cao nghien cuu thuc nghiem do GS TS Nguyen Thi Canh cung dong nghiep tai Khoa Kinh te DHQG TP.HCM thuc hien.

 • Uu dai thue khong khuyen khich duoc dau tu

  17:12 | Thứ sáu 05/11/2004 (GMT+7)

  Tren 84% trong so 140 doanh nghiep duoc dieu tra da nhan dinh nhu vay khi duoc hoi ve cac uu dai thue thu nhap doanh nghiep co that su thuc day cac hoat dong dau tu hay khong? Dieu nay cho thay, viec uu dai thue hien nay khong phai la dong luc chinh khien doanh nghiep bo von kinh doanh.

 • Kho tang uu dai thue cho doanh nghiep niem yet

  16:35 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  Kho tang uu dai thue cho doanh nghiep niem yet

  Bo Tai chinh dang gap rut xay dung chinh sach uu dai thue cho cac doanh nghiep tham gia thi truong chung khoan den nam 2010. Tuy nhien, xung quanh viec dinh muc tang uu dai len bao nhieu van dang la van de gay tranh cai.

 • Bo uu dai thue doi voi doanh nghiep co phan hoa

  11:20 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Bo uu dai thue doi voi doanh nghiep co phan hoa

  Sau khi bo uu dai thue doi voi doanh nghiep niem yet, Bo Tai chinh dang xay dung to trinh Chinh phu de tien toi xoa bo uu dai thue cho cac doanh nghiep co phan hoa.

 • San Ha Noi co phai diem dung chan

  09:12 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  San Ha Noi co phai diem dung chan

  Cung voi cong van bai bo uu dai thue doi voi DN niem yet co phieu sau ngay 1/1/2007, hang loat DN da chay dua nop ho so. Tuy nhien, voi thoi gian tu xet duyet den luc len san keo dai tren 70 ngay neu thong qua Uy ban CK nha nuoc, viec nhieu DN tham gia dang ky giao dich tren san Ha Noi co phai la “chien thuat” khi thoi gian xet duyet o day chi co 20 ngay? “Len” roi “chuyen” Viec bai bo uu dai thue voi DN niem yet la viec lam can thiet nhat la khi VN..

 • Muon duoc uu dai thue phai ton bao nhieu

  01:11 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Theo "Bao cao nghien cuu tac dung cua chinh sach uu dai thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) tai 140 doanh nghiep tu nhan (DNTN) Viet Nam" (*), trong so 140 DNTN duoc chon de khao sat o TP.HCM va 2 tinh Tien Giang, Binh Duong, co den 90% DN cho biet neu khong co chinh sach uu dai ve thue TNDN thi DN van cu trien khai dau tu.

 • Len san gia co phieu thay doi nhu the nao

  14:38 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Len san gia co phieu thay doi nhu the nao

  Thoi gian qua, nhieu doanh nghiep da rao riet nop ho so tham gia niem yet de kip huong co che uu dai thue thu nhap doanh nghiep.

 • Chinh phu khong nhan duoc ung ho ve uu dai thue

  12:49 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Chinh phu khong nhan duoc ung ho ve uu dai thue

  Sang nay, Uy ban thuong vu Quoc hoi da khong nhat tri voi Chinh phu ve viec cho phep ap dung mot so che do uu dai thue thu nhap doanh nghiep cho co so kinh doanh su dung lao dong la nguoi sau cai nghien. Day la lan thu hai de nghi nay bi bac bo.

 • Se bo uu dai thue cho doanh nghiep co phan hoa

  23:09 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Se bo uu dai thue cho doanh nghiep co phan hoa

  Truoc day, cac doanh nghiep co phan hoa thuong la nho, nen duoc khuyen khich bang cach uu dai thue thu nhap doanh nghiep. Trong thoi gian toi se co phan hoa nhung doanh nghiep, tap doan quy mo lon, nen se khong con uu dai thue nua. Noi dung nay se the hien trong van ban sap ban hanh de thay the nghi dinh 187 ve cong tac sap xep lai doanh nghiep Nha nuoc.

 • DN Viet Nam chua tan dung duoc uu dai thue AFTA

  10:49 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Vu Da bien - Bo Thuong mai cho biet, den nay, sau 10 nam Viet Nam gia nhap ASEAN va hon 2 nam ap dung chinh sach uu dai thue theo cac thoa thuan AFTA, moi chi co rat it DN Viet Nam tan dung duoc cac uu dai de tang xuat khau. Rat nhieu DN chua quan tam nghien cuu cac chinh sach uu dai de van dung.

 • DN Viet Nam chua tan dung duoc uu dai thue AFTA

  06:50 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  DN Viet Nam chua tan dung duoc uu dai thue AFTA

  Vu Da bien - Bo Thuong mai cho biet, den nay, sau 10 nam Viet Nam gia nhap ASEAN va hon 2 nam ap dung chinh sach uu dai thue theo cac thoa thuan AFTA moi chi co rat it DN Viet Nam tan dung duoc cac uu dai de tang xuat khau. Rat nhieu DN chua quan tam nghien cuu cac chinh sach uu dai de van dung.

 • Tu 1 1 2007 cat uu dai thue doi voi DN niem yet chung khoan

  13:43 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi vua thong bao, cac doanh nghiep dang ky giao dich neu chuyen sang niem yet tai Trung tam giao dich chung khoan TP.HCM sau ngay 31-12-2006 se bi cat uu dai thue dang huong.

 • DN tiep tuc duoc huong uu dai thue khi chuyen san giao dich

  15:46 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh ky vua ban hanh cong van 13981/BTC-CST cho phep cac cong ty chuyen giao dich tu Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi sang Trung tam giao dich chung khoan TP HCM tiep tuc duoc huong uu dai thue thu nhap doanh nghiep den khi du 2 nam. Uu dai thue khong phu thuoc vao viec doanh nghiep co kip chuyen san truoc va sau 1/1/2007. Truoc do, Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi co cong van thong bao nhung doanh nghiep chuyen san sau ngay 31/12/2006 se bi..

 • Nen uu dai thue cho DN khi len san CK

  15:46 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Nen uu dai thue cho DN khi len san CK

  Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) dang de nghi cac co quan chuc nang ban hanh chinh sach uu dai thue co dieu kien cho cong ty niem yet vi cho rang, day se la giai phap kha thi nhat giup tang nhanh qui mo hang hoa cho TTCK va tao su hap dan cho moi truong dau tu.

 • Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  21:21 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  Theo cam ket gia nhap WTO, Viet Nam buoc phai xoa bo nhung dang uu dai, ho tro truc tiep trong xuat khau nhung co the linh hoat ap dung cac loai uu dai, tro cap duoc phep. Sau khi Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep duoc ban hanh (thang 2-2007), nhieu doanh nghiep - dac biet la nhung doanh nghiep san xuat hang xuat khau da bay to “tam tu” vi quy dinh moi ve uu dai thue bi “venh” so voi quy dinh cu. Het thoi uu dai..

 • Canh tranh uu dai thue de gianh DN

  11:22 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Canh tranh uu dai thue de gianh DN

  Sau lan to chuc tai Ha Noi, sang 23/12, tai TP.HCM, Du an “Nang cao nang luc canh tranh cho DN Viet Nam” (VNCI) va Khoa Kinh te Truong Dai hoc quoc gia TP.HCM tiep tuc to chuc bao cao va thao luan ve tac dong cua chinh sach uu dai thue thu nhap doanh nghiep. Mot ket luan chung la, chinh sach chua thuc su hap dan, DN khong may man ma, the nhung de nhan duoc uu dai nay cung khong phai la suon se!

 • Bo uu dai thue doi voi to chuc niem yet

  14:16 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Bo uu dai thue doi voi to chuc niem yet

  Theo Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi, nham phu hop voi quy dinh cua Luat ban hanh cac van ban quy pham phap luat va su phat trien cua thi truong chung khoan, ke tu ngay 1/1/2007 se bai bo uu dai thue thu nhap doanh nghiep doi voi cac to chuc niem yet chung khoan, to chuc dang ky giao dich chung khoan.

 • Ton 20 30 trieu dong de nhan uu dai thue thu nhap DN

  04:12 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Da so cac doanh nghiep (DN) tai TP.HCM deu cho rang thu tuc xin uu dai thue qua phuc tap va keo dai, ket qua la nhieu DN phai chi 20-30 trieu dong tien “dich vu phi” neu muon tranh su phien ha.

 • Chuyen san se bi cat uu dai thue

  14:10 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi thong bao, cac doanh nghiep dang niem yet o san Ha Noi, neu chuyen sang giao dich tai Trung tam giao dich chung khoan TP HCM sau ngay 31/12/2006 se bi cat uu dai thue. Muon duy tri ho phai chung thuy voi san Ha Noi.

 • Them 133 san pham duoc uu dai thue AISP tu Indonesia va Philipines

  15:54 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Them 133 san pham duoc uu dai thue AISP tu Indonesia va Philipines

  Vu Chinh sach Thuong mai Da bien (Bo Thuong mai) cho biet, Indonesia va Philippines vua co thong bao danh them cho Viet Nam 133 san pham duoc huong uu dai thue hoi nhap ASEAN (AISP).

 • Chuyen san van duoc uu dai thue

  09:11 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh cho biet, cac cong ty chuyen giao dich tu Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi sang Trung tam giao dich chung khoan TP HCM tiep tuc duoc huong uu dai thue thu nhap doanh nghiep den khi du 2 nam.

 • Se tiep tuc uu dai thue cho cong ty niem yet

  05:36 | Thứ tư 06/10/2004 (GMT+7)

  “Uy ban thuong vu Quoc hoi se quyet dinh co tiep tuc ap dung chinh sach uu dai thue thu nhap doanh nghiep cho cac cong ty niem yet co phieu lan dau tren thi truong chung khoan. Chinh phu da giao cho Bo Tai chinh cung cac co quan lien quan nghien cuu de trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi cho y kien”. Mot quan chuc cua Uy ban Chung khoan nha nuoc (SSC) da cho biet nhu tren.

 • Tiep tuc uu dai thue cho cong ty niem yet co phieu

  05:36 | Thứ hai 18/10/2004 (GMT+7)

  Tin tu Uy ban Chung khoan nha nuoc (SSC) cho biet Vu Chinh sach thue (Bo Tai chinh) va SSC da trinh Bo Tai chinh ban hanh hai van ban ve uu dai thue trong linh vuc chung khoan.

 • Uu dai thue mot so linh kien xe gan may nhap khau

  14:43 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Uu dai thue mot so linh kien xe gan may nhap khau

  Thu tuong Chinh phu da dong y de nghi cua Bo Thuong mai ve viec ap dung chinh sach uu dai thue doi voi mot so linh kien xe gan may 2 banh nhap khau.

 • Doanh nghiep khu che xuat van chua duoc uu dai thue CEPT

  09:06 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  "Chung toi nhu nguoi leo thang len bac thu hai thi bi rut", mot nha dau tu Nhat Ban o khu che xuat Tan Thuan da nhan xet nhu vay tai buoi lam viec voi Bo Tai chinh ngay hom qua ve viec bi ngung dot ngot huong uu dai thue theo CEPT/AFTA.

 • VN duoc Malaysia uu dai thue nhieu nhat

  14:57 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  VN duoc Malaysia uu dai thue nhieu nhat

  Vu Chinh sach thuong mai da bien - Bo Thuong mai vua cho biet, toan bo 67 san pham duoc Malaysia liet vao danh muc cac mat hang huong loi theo Chuong trinh uu dai hoi nhap ASEAN (AISP) lan nay deu co thue suat 0%.

 • Nhieu nuoc ASEAN danh uu dai thue cho Viet Nam

  09:27 | Thứ hai 09/09/2002 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo Thuong mai, Malaysia vua cong bo viec ap dung co che uu dai thue hoi nhap dac biet (AISP) voi muc thue la 0% cho 170 mat hang cua Viet Nam. Co che nay se bat dau duoc thuc hien tu 1/1/2003.

 • Bai bo uu dai thue theo ty le noi dia hoa xe may

  12:47 | Thứ bảy 11/01/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co cong van gui cac doanh nghiep san xuat lap rap xe hai banh gan may ve viec thuc hien Quyet dinh 147 cua Thu tuong Chinh phu. Theo do, tinh tu ngay 1/1/2003, chinh sach uu dai thue theo ty le noi dia hoa doi voi xe hai banh gan may, dong co xe hai banh gan may se khong con duoc ap dung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0