tu do kinh doanh

Tuesday, 31/05/2016 18:54
 • Mo rong quyen tu do ngay ca trong Luat dau tu

  09:58 | Thứ bảy 05/11/2005 (GMT+7)

  Mo rong quyen tu do ngay ca trong Luat dau tu

  Quyen tu do kinh doanh cua cac doanh nghiep, cac nha dau tu la yeu to song con cua mot nen kinh te phat trien. Cac nha dau tu luon mong muon quyen tu do kinh doanh duoc bao dam ve mat phap ly de ho co the mo rong san xuat, an tam lam an.

 • Tu 17 thuc hien Luat Dau tu va Luat DN moi

  08:43 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Tu 17 thuc hien Luat Dau tu va Luat DN moi

  Tu 1/7/2006, Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep nam 2005 se chinh thuc co hieu luc. Theo nhan dinh cua cac chuyen gia kinh te, se co 4 doi tuong bi tac dong quyen loi so voi luat hien hanh. Tac dong lon nhat la khoi DN Nha nuoc do bi cat bo tro cap, giam bao ho va phai co cau lai quan tri DN. Tiep theo la DN co von dau tu nuoc ngoai dang hoat dong trong nhung nganh nghe duoc bao ho hoac duoc huong nhung uu dai dac biet. Doi ngu cong chuc lien quan se phai lam viec..

 • Mo rong hon nua quyen tu do kinh doanh

  07:53 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Mo rong hon nua quyen tu do kinh doanh

  Chi trong mot ngay 1-11, nam du an luat da duoc trinh Quoc hoi (QH) va bon trong so do rat dang chu y: Luat doanh nghiep (thong nhat), Luat dau tu (chung), Luat dau thau va Luat kinh doanh bat dong san.

 • Toi muon duoc tu do kinh doanh hop phap

  15:21 | Thứ sáu 31/12/2004 (GMT+7)

  Toi muon duoc tu do kinh doanh hop phap

  Vua qua toi co len UBND quan 8 dang ky kinh doanh lam dai ly truy cap Internet, nhung co quan nay tu choi voi ly do cho quy hoach. Truoc khi du tinh kinh doanh, toi cung lien he co quan nay va duoc tra loi con cho phep, nhung toi phai co hop dong thue nha thi moi duoc cap phep kinh doanh. Den khi toi dat coc thue nha va da co hop dong thue nha thi lai duoc UBND tra loi cho qui hoach (?).

 • Nguoi nuoc ngoai va Viet kieu co duoc tu do kinh doanh

  23:45 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Nguoi nuoc ngoai va Viet kieu co duoc tu do kinh doanh

  Chieu 10/11, cac dai bieu Quoc hoi buoc vao phan thao luan ve Luat Kinh doanh bat dong san (BDS). Cac y kien thao luan cua cac dai bieu kha thong nhat ve tinh can thiet cua viec ban hanh luat nay trong boi canh hien nay. Tuy nhien, ve pham vi dieu chinh va mot so quy dinh khac cua luat thi van con nhung y kien trai chieu.

 • Khong de thu tuc hanh chinh gay phien ha

  07:47 | Thứ sáu 10/02/2006 (GMT+7)

  Khong de thu tuc hanh chinh gay phien ha

  Tiep tuc cai cach thu tuc hanh chinh, khuyen khich tu do kinh doanh, day manh dau tu vao khu vuc kinh te nong thon - do la 3 y kien cua Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai tai Hoi nghi Thu tuong gap mat doanh nghiep khai mac hom qua (09/02) tai Ha Noi.

 • Thong nhat mot luat chung cho moi loai hinh doanh nghiep Se khong con phan biet con ruot con ghe

  22:35 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Thong nhat mot luat chung cho moi loai hinh doanh nghiep Se khong con phan biet con ruot con ghe

  Doanh nghiep nha nuoc, cong ty trach nhiem huu han va cong ty co von dau tu nuoc ngoai, tat ca se duoc dieu chinh boi mot dao luat duy nhat chu khong can toi 3 dao luat nhu hien nay. Tu tuong chu dao cua luat moi se la buoc cai cach dot pha chua tung co, chong doc quyen va tu do kinh doanh nhung gi phap luat khong cam...

 • Hanh trinh 10 nam cua mot bo luat

  14:05 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Nhung y tuong cai cach va doi moi khong phai luc nao cung duoc don nhan. Luat doanh nghiep (DN) (ra doi hon nam nam nay) la minh chung ro net cho cuoc dau tranh quyet liet giua tu duy thu cuu va cai cach, giua ly thuyet va thuc tien. Dieu 57 cua hien phap co 14 chu: “Cong dan co quyen tu do kinh doanh theo qui dinh cua phap luat” nhung phai den Luat DN, 14 chu gian di nay moi duoc thuc thi.

 • Chon cach xu ly phu hop nhat cho toi pham kinh te

  17:18 | Thứ sáu 07/02/2003 (GMT+7)

  Chung ta mot mat can chong khuynh huong "hinh su hoa cac giao dich dan su, kinh te" vi no xam pham den quyen tu do kinh doanh, the hien trinh do ap dung phap luat thap. Mat khac, cung can chong khuynh huong "dan su hoa" vi no nguy hiem khong kem, ma bieu hien ro nhat la hau qua "nhon phap luat", tao dieu kien de toi pham kinh te phat trien.

 • Nha nuoc cam lai khong nen cam cheo

  10:02 | Chủ nhật 23/09/2001 (GMT+7)

  Cham dut phan biet doi xu giua cac thanh phan kinh te ngay trong Hien phap. Nang len thanh hien dinh cac nguyen tac duoc lam nhung gi phap luat khong cam, nguyen tac tu do so huu bi gioi han boi dich quyen... Do la y kien cua TS Pham Duy Nghia, Khoa Luat, Dai hoc Quoc gia Ha Noi, ve sua doi Hien phap 1992.

 • Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  16:04 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  Can khac phuc tu tuong chi coi trong viec phat trien kinh te, dam bao quyen tu do kinh doanh cho doanh nghiep ma khong coi trong dung muc cong tac bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung.

 • Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  20:04 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Can khan truong co Luat Bao ve nguoi tieu dung

  Can khac phuc tu tuong chi coi trong viec phat trien kinh te, dam bao quyen tu do kinh doanh cho doanh nghiep ma khong coi trong dung muc cong tac bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung.

 • Khong it giay phep con nhung nhieu doanh nghiep

  13:32 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Khong it giay phep con nhung nhieu doanh nghiep

  Theo Ban nghien cuu cua Thu tuong, hien co toi 300 loai giay phep va dieu kien kinh doanh, quan ly hoat dong cua DN. Khong it trong so do duoc ban hanh voi cac ly do va tieu chi khong ro rang, trong khi do quyen cua cac DN va nguoi dan doi huy bo nhung giay phep xam pham den quyen kinh doanh chua duoc thuc hien hieu qua Theo thong ke den het nam 2005, ben canh 3.200 DNNN da co khoang 200 nghin DN hoat dong theo Luat DN, 3 nghin DN FDI, 15 nghin HTX , 24 nghin to..

 • Han che de giay phep kinh doanh

  02:14 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Co quan soan thao phai tien hanh danh gia tac dong cua giay phep du kien ban hanh nhu muc do va pham vi han che quyen tu do kinh doanh, chi phi doi them khi ap dung. Do la noi dung quan trong trong Du thao Nghi dinh ve quan ly he thong giay phep kinh doanh cua Chinh phu.

 • Du bao do manh cua con bao tang gia 2008

  14:03 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Du bao do manh cua con bao tang gia 2008

  Nam 2007 la nam hoi tu cua nhung “con bao” te hai cho nen kinh te nuoc ta: thien tai bao lut, dich benh va dac biet la con bao tang gia keo dai va bat kham. Lieu sang nam 2008 con bao gia nay co tiep tuc hoanh hanh hay se bi dap tat? Mat bang gia moi se on dinh hon Nam 2008 se co nhieu dong thai tuong tu nhu nam nay nhung o trong nuoc cac yeu to tich cuc se nhieu hon yeu to tieu cuc lien quan den gia ca. Con o ngoai nuoc, se xuat hien mot so nhan to moi, tieu..

 • Ban khoan ten mien quoc gia de tang GDP

  09:45 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Ban khoan ten mien quoc gia de tang GDP

  Nhom ba hon dao Tokelau o Nam Thai Binh Duong se co them 10% thu nhap quoc noi va co hoi truy cap Internet ve tinh tot hon cho cong dan cua minh sau khi cho phep hang dich vu Dot TK (Ha Lan) tu do kinh doanh tren dia chi .tk.

 • Nha nuoc la hoa tieu cho benh vien co phan hoa

  22:42 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Nha nuoc la hoa tieu cho benh vien co phan hoa

  Theo ong Nguyen Huy Quang, Pho vu truong Vu Phap che (Bo Y te), Benh vien Binh Dan (TP.HCM) co phan hoa se duoc tu do kinh doanh nhung Nha nuoc van quan ly ve chuyen mon. "Nha nuoc se khong truc tiep lai con thuyen da CPH ma chi lam hoa tieu thoi".

 • Toi pham hoat dong theo kieu xa hoi den phat tuong

  08:50 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Toi pham hoat dong theo kieu xa hoi den phat tuong

  Cac vu pham phap hinh su trong nam 2007 da lam chet 1.383 nguoi, bi thuong 5.626 nguoi va gay thiet hai tai san uoc tinh hon 174,685 ty dong.Theo bao cao cua Cuc Canh sat dieu tra toi pham hinh su, Bo Cong an (C14), su tu do kinh doanh, ket hop voi su yeu kem trong quan ly o mot so noi da tao ra hien tuong "ca lon nuot ca be", dung "luat rung" de bao ke, tranh gianh thanh toan lan nhau trong lam an. Day la co so de toi pham co to chuc hoat dong theo kieu "xa hoi..

 • Sap cong bo danh muc 3600 nganh nghe kinh doanh

  13:05 | Thứ năm 16/08/2001 (GMT+7)

  Ngay 15/8, tai dien dan "Nhung van de lien quan dang ky kinh doanh", ong Cao Ba Khoat, dai dien Bo Ke hoach va Dau tu, nhin nhan mot trong nhung vuong mac lam han che quyen tu do kinh doanh cua moi nguoi dan la den nay van chua co danh muc nganh nghe kinh doanh su dung trong dang ky kinh doanh.

 • Lam gi voi giay phep con

  13:45 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Lam gi voi giay phep con

  Nghi dinh giay phep (GP) kinh doanh - mot van ban duoc cong dong doanh nghiep cho doi, voi hi vong se cham dut tinh trang ban hanh GP “con” tran lan cuoi cung van chua duoc ban hanh...

 • Viet Nam xep hang 138 the gioi ve tu do kinh te

  22:13 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  To chuc Heritage Foundation va to The Wall Street Journal vua cong bo bao cao “Chi so tu do kinh te” nam 2007.Theo do, nen kinh te Viet Nam duoc danh gia co muc do tu do kinh te voi so diem chung la 59,3%, xep hang 138 tren tong so 157 nen kinh te va hang 25 so voi 30 nuoc trong khu vuc Chau A - Thai Binh Duong.

 • Giam thoi gian nang cap nhan vat

  16:30 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Ban than toi suy nghi rang game online hay bat ky mot tro choi nao khac tren mang cung deu la nhung loai hinh giai tri giong nhu xem phim, nghe nhac, uong ca phe tan gau voi ban be.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0