tu cach phap nhan

Wednesday, 01/06/2016 04:50
 • Tran Van Giao ban tu cach phap nhan cong ty de thu loi

  10:26 | Thứ bảy 24/07/2004 (GMT+7)

  Ngay thu tu cua phien toa xet xu vu an Tran Van Giao, toa tiep tuc tham van lam ro cac sai pham cua cac bi cao va ca nhan lien quan trong cac du an dau tu xay dung da neu trong cao trang. Dang sau nhung hanh vi lua dao, toa cao buoc co su tiep tay cua cac can bo nha nuoc.

 • Co the tu nhan hoa con duong di san

  14:24 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Co the tu nhan hoa con duong di san

  Ong Paul Stoll, Tong thu ky du an “Con duong di san the gioi mien Trung” dat ra cau hoi: tai sao chung ta khong tu nhan hoa con duong di san nay, khi su dong gop tich cuc cua tu nhan trong qua trinh phat trien dang duoc khang dinh manh me.

 • Dong tai khoan chung khoan cua 5 nha dau tu FDI

  14:30 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Dong tai khoan chung khoan cua 5 nha dau tu FDI

  Trung tam Giao dich chung khoan TPHCM vua co quyet dinh dong tai khoan giao dich cua 5 nha dau tu nuoc ngoai vi cac to chuc nay khong thuc hien thu tuc cap ma so giao dich chung khoan - trading code. 5 to chuc nay gom: Chi nhanh Bank of China HCMC; Cong ty TNHH Albetta International; Delaney - Co., Indochina LTD; Cong ty TNHH Danu Vina va Cong ty TNHH Galaxies Enterprise. Nhu vay, sau hon 7 thang ke tu khi Chinh phu quy dinh lai ve doi tuong duoc coi la nha dau..

 • Cong ty ban tu cach phap nhan de huong hoa hong

  10:15 | Thứ ba 30/12/2003 (GMT+7)

  Cong ty ban tu cach phap nhan de huong hoa hong

  Hom qua 29-12, Toa an nhan dan tinh Tay Ninh da mo phien toa so tham xet xu vu an co y lam trai, tham o, su dung trai phep tai san... tai Cong ty Thuong mai - xuat nhap khau (XNK) Tay Ninh (sau day goi la Cong ty XNK Tay Ninh).

 • Chi 19 gia tri hop dong giam sat de muon tu cach phap nhan

  09:43 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  Chi 19 gia tri hop dong giam sat de muon tu cach phap nhan

  CA TP Ha Noi vua tiep tuc khoi to bi can va thuc hien lenh kham xet doi voi ky su Tran Thi Thao, To truong to chuyen gia tu van giam sat nha A2 ve toi “Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”.

 • Mien thue oto nhap khau o Lao Bao Nhung lo hong chet nguoi

  10:32 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Mien thue oto nhap khau o Lao Bao Nhung lo hong chet nguoi

  Buong long quan ly, cap phep hay la...? Theo bao cao cua co quan chuc nang cap phep va quan ly xe oto nhap khau mien thue su dung tai Khu kinh te thuong mai dac biet (KTTM) Lao Bao, den giua thang 2/2007, da co 60 xe oto duoc Cong an Quang Tri dang ky va cap bien kiem soat LB (bien danh rieng cho xe oto mien thue nhap khau). Theo quy che cua Chinh phu, tat ca to chuc, ca nhan hoat dong dau tu, kinh doanh co tru so dang ky chinh thuc tai Khu KTTM Lao Bao deu duoc..

 • Co nhu cau gap se duoc uu tien cap ho chieu

  09:22 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Bo Cong an vua ban hanh Thong tu huong dan viec cap, sua doi ho chieu pho thong, trong do co quy dinh ve mot so truong hop co nhu cau cap ho chieu gap co the truc tiep hoac uy thac cho co quan, to chuc co tu cach phap nhan nop ho so va nhan ket qua tai Cuc Quan ly xuat nhap canh.

 • Nguoi co nhu cau gap se duoc uu tien cap ho chieu

  22:16 | Chủ nhật 09/12/2007 (GMT+7)

  Bo Cong an vua ban hanh Thong tu huong dan viec cap, sua doi ho chieu pho thong, trong do co quy dinh ve mot so truong hop co nhu cau cap ho chieu gap co the truc tiep hoac uy thac cho co quan, to chuc co tu cach phap nhan nop ho so va nhan ket qua tai Cuc Quan ly xuat nhap canh.

 • Luat Dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam 29 12 1987

  12:01 | Thứ tư 21/06/2000 (GMT+7)

  Luat quy dinh viec dau tu cua cac to chuc, ca nhan nuoc ngoai tai Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, de mo rong kinh te voi nuoc ngoai, phat trien kinh te quoc dan, day manh xuat khau tren co so khai thac co hieu qua tai nguyen, lao dong va cac tiem nang khac cua dat nuoc.

 • Nhap oto nguyen chiec Man ao thuat cua cac dau nau oto

  20:00 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Nhap oto nguyen chiec Man ao thuat cua cac dau nau oto

  Theo chan cac trinh sat chong buon lau oto cua Tong cuc Hai quan, lat lai nhung trang ho so roi boi nhung nghi van nhung vo cung kin ke trong quan he giao dich thong thuong, neu khong vung tin thi coi nhu "tac".

 • Nha dau tu mua co phieu Lilama Land se ra sao

  12:18 | Thứ bảy 19/05/2007 (GMT+7)

  Sau khi cong bo viec Hanoi Land khong co ten trong danh sach co dong sang lap cua Lilama Land, sang 18/5, ong Pham Hung - Tong giam doc Lilama da co cuoc hop voi ong Le Trung Kien - Giam doc Hanoi Land.

 • Man ao thuat cua dau nau oto

  09:23 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Man ao thuat cua dau nau oto

  Mot chiec Toyota Prado 4.0 gia chao tren mang la 45.000 USD, nhung doanh nghiep nhap khau chi khai gia 19.000 USD va cao nhat la 24.500 USD, nghia la chi bang nua gia thuc.

 • Bo Xay dung yeu cau bao cao ve Lilama Land

  16:03 | Thứ bảy 19/05/2007 (GMT+7)

  Don vi chu quan cua Tong cong ty lap may VN (Lilama) vua yeu cau doanh nghiep bao cao viec goi von thanh lap cong ty bat dong san Lilama Land. Lanh dao Bo nhan duoc phan anh ve viec cong ty chua co tu cach phap nhan song quyen mua co phieu da duoc trao doi tren thi truong.

 • Nha dau tu mua co phieu Lilama Land se ra sao

  22:11 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Sang 18.5, Tong cong ty lap may Viet Nam (Lilama) chinh thuc cong bo viec chua to chuc ban co phieu (CP) hoac quyen mua CP ra cong chung doi voi Cong ty bat dong san Lilama (Lilama Land). Lilama tuyen bo: khong chiu trach nhiem ve bat ky giao dich dang ky gop von hoac chuyen nhuong quyen mua CP nao co lien quan den Lilama Land truoc ngay Lilama co bo cao thanh lap doanh nghiep.

 • Con duong Di san the gioi Lung tung mo hinh hoat dong

  17:04 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Con duong Di san the gioi (CDDSTG) tai mien Trung (World Heritage Road – WHR) chinh thuc tro thanh thuong hieu du lich cua cac tinh khu vuc mien Trung (tu Nghe An den Khanh Hoa) tu giua nam 2002.

 • Tai sao doanh nghiep tu nhan khong duoc gop von

  12:33 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Tai sao doanh nghiep tu nhan khong duoc gop von

  Mot doanh nghiep tu nhan (DNTN) muon gop von voi mot cong ty trach nhiem huu han nhung bi So Ke hoach va Dau tu TPHCM tu choi voi ly do DNTN la loai hinh trach nhiem vo han.

 • Phat hien kho thuoc tay lau tri gia 5 ty dong

  11:17 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 6/11, cong an TPHCM phat hien mot nguoi nuoc ngoai da muon tu cach phap nhan de kinh doanh trai phep thuoc tan duoc voi kho thuoc lau chua 40 danh muc thuoc tan duoc cac loai, tri gia khoang 5 ty dong.

 • Nhap oto nguyen chiec Man ao thuat cua cac dau nau oto

  17:12 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Nhap oto nguyen chiec Man ao thuat cua cac dau nau oto

  Theo chan cac trinh sat chong buon lau oto cua Tong cuc Hai quan, lat lai nhung trang ho so roi boi nhung nghi van nhung vo cung kin ke trong quan he giao dich thong thuong, neu khong vung tin thi coi nhu "tac". Thong tin tu Hai quan cac dia phuong lien tuc phan anh tinh trang oto du lich nhap ve gia re den bat ngo.

 • Dieu le to chuc va hoat dong moi cua VNPT

  13:26 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Dieu le to chuc va hoat dong moi cua VNPT

  Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh 265/2006/QD-TTg ngay 17/11/2006 phe duyet Dieu le to chuc va hoat dong cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT). Sau day chung toi xin thong tin toi doc gia mot so thong tin ve Dieu le to chuc va hoat dong cua VNPT.

 • Tham dinh cac co so muon tiep nhan hoc vien SITC

  17:24 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Ong Lai Huu Mien, Pho Vu truong Vu Giao duc thuong xuyen (Bo GD-DT) cho biet Bo dang tien hanh tham dinh, xem xet tu cach phap nhan va kha nang kinh doanh cua cac co so ngoai ngu muon tiep nhan cac hoc vien da bi Trung tam ngoai ngu quoc te (SITC) bo roi.

 • Nhieu doanh nghiep lu hanh ban phap nhan cho nuoc ngoai

  10:25 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  Ket qua thanh tra tai Ha Noi, Thua Thien - Hue, Da Nang cho thay sai pham chu yeu la ban tu cach phap nhan de to chuc, ca nhan nuoc ngoai kinh doanh lu hanh quoc te

 • Luat ve hoi can dieu chinh chung cho tat ca cac hoi

  08:31 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  TP- Diem mau chot nhat cua du thao Luat ve hoi la pham vi dieu chinh va doi tuong ap dung gan nhu da co loi ra khi cac vi DBQH chuyen trach gop y cho du thao luat nay hom qua (23/8).

 • Huong dan thu tuc can thiet xin cap phep xay dung nha o

  10:09 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Huong dan thu tuc can thiet xin cap phep xay dung nha o

  Nhieu nguoi dan co tam ly rat ngai khi tien hanh nhung cong viec phai thong qua mot thu tuc hanh chinh, nhat la nhung viec co lien quan den xay dung, trong do co viec xin phep xay dung, sua chua nha cua, thu tuc hoan cong... Thuc te thi phia chinh quyen da co nhung quy dinh kha chi tiet ve cac thu tuc nay.

 • Thanh lap cong ty phan mem FPT tai Nhat Ban

  15:17 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 13/11 toi, Cong ty TNHH FPT Software Japan (co tu cach phap nhan Nhat Ban) se chinh thuc ra mat. Doanh nghiep nay do Cong ty co phan Phan mem FPT (thuoc tap doan FPT) so huu 100% von, dat tru so tai Tokyo va van phong dai dien tai Osaka, do ba Bui Thi Hong Lien lam Giam doc dieu hanh.

 • Mat viec vi chong tieu cuc tai Truong DHDL Dong Do

  16:09 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Mat viec vi chong tieu cuc tai Truong DHDL Dong Do

  Theo ket luan cua thanh tra Bo GD-DT, ong Nguyen Nien - Hieu truong truong DHDL Dong Do co bieu hien mat dan chu, ky hop dong kinh te voi nhung doi tuong khong du tu cach phap nhan lam dich vu xin dat gay that thoat 1,7 ti dong cho nha truong…

 • Bat binh voi cuoc thi Hoa hau Ao dai

  19:04 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  Toi muon bay to noi bat binh cua minh ve cuoc thi hoa hau do Cong ty Tam Diem to chuc va su cam thong voi chi Than Thi Hoang Dieu. Cong ty nay can phai duoc tham tra lai tu cach phap nhan va tinh dung dan trong cong tac to chuc.

 • Ra mat Tong cong ty Sach Viet Nam

  23:47 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Chieu 12/4 tai Ha Noi da dien ra le ra mat Tong cong ty Sach Viet Nam (ten giao dich trong nuoc va quoc te: SAVINA). Toa lac tai 44 Trang Tien, Ha Noi, Tong cong ty Sach Viet Nam duoc thanh lap tren co so giu nguyen tu cach phap nhan cua Tong cong ty Phat hanh sach Viet Nam truc thuoc Bo Van hoa - Thong tin, chuyen Nha xuat ban Van hoa - Thong tin, Nha xuat ban Am nhac va Cong ty In khoa hoc ky thuat lam thanh vien.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0