truoc ba

Thursday, 26/05/2016 17:41
 • Le phi truoc ba nha dat

  10:11 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 95/2005/TT-BTC ngay 26/10 ve huong dan thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve le phi truoc ba. Theo do, nha dat duoc den bu hoac mua bang tien den bu se khong phai nop le phi truoc ba nha dat.

 • Huong dan nop le phi truoc ba moi

  05:20 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Muc le phi phai nop theo ty le phan tram nhu sau: nha, dat 1%; tau, thuyen 1%; oto, xe may, sung san, sung the thao 2%. Rieng xe may dang ky, nop le phi truoc ba tai Viet Nam tu lan thu hai tro di 1%. Gia tinh le phi truoc ba la tri gia tai san chiu le phi truoc ba theo gia thi truong trong nuoc tai thoi diem tinh le phi truoc ba.

 • Can bo thue tiep tay cho nguoi tron thue

  23:36 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien so ra ngay 12.3.2007 dang bai Sai pham nghiem trong cua Pho cuc truong Cuc Thue tinh Dak Lak da phan anh vu vi pham nghiem trong trong linh vuc thue, dac biet la vai tro cua ong Tran Dang Duc - Pho cuc truong Cuc Thue tinh Dak Lak - da ky Quyet dinh so 23/2005/CT - TH-DT ngay 23.12.2005 mien 100% thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) nam 2003 cho Cong ty TNHH Minh Nguyet, dan den su tieu cuc cua nhung can bo duoi quyen da tong tien de hop thuc hoa ho..

 • Tang le phi truoc ba doi voi mot so oto xe may

  09:44 | Thứ tư 14/05/2003 (GMT+7)

  Tang le phi truoc ba doi voi mot so oto xe may

  Le phi truoc ba lan dau se la 5% doi voi oto tu 7 cho ngoi tro xuong (tru oto van chuyen hanh khach theo giay phep kinh doanh hoac giay chung nhan dang ky kinh doanh cua co quan nha nuoc co tham quyen cap) va xe may o cac thanh pho truc thuoc Trung uong, thanh pho thuoc tinh va thi xa noi UBND tinh dong tru so.

 • Chua the ap dung tang le phi truoc ba oto xe may tu 1 3

  08:00 | Thứ tư 26/02/2003 (GMT+7)

  Theo mot quan chuc Bo Tai chinh thi hien nay van con kha nhieu y kien khac nhau quanh viec tang le phi truoc ba oto, xe may. Vi vay, kho co kha nang ap muc phi moi ngay dau thang 3 toi.

 • Sap tang le phi truoc ba doi voi oto

  08:09 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Sap tang le phi truoc ba doi voi oto

  Le phi truoc ba doi voi oto loai duoi 7 cho ngoi luu hanh tai hai thanh pho lon la Ha Noi va TP HCM se co muc thue moi 7%, thay cho muc 5% hien hanh.>Ro len tin don tang thue oto \ Oto nhap khau o at ve VN

 • Nha dan xay dung rieng le duoc mien le phi truoc ba

  02:01 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu 02 sua doi, bo sung thong tu 95 huong dan thuc hien cac qui dinh ve le phi truoc ba. Trong do co de cap den viec mien le phi truoc ba doi voi nha xay dung rieng le cua ho gia dinh, ca nhan. Ong Nguyen Yeng - chi cuc truong Chi cuc Thue quan 6, TP.HCM - giai thich them:

 • Nha xay dung rieng le Mien le phi truoc ba ra sao

  03:57 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Nha xay dung rieng le Mien le phi truoc ba ra sao

  Theo qui dinh moi ve cap chu quyen, nha o xay dung rieng le cua ho gia dinh, ca nhan duoc mien le phi truoc ba. Ba NGUYEN MINH TRANG (anh) - truong Phong cap chu quyen nha dat So Xay dung TP.HCM - cho biet them:

 • Mua chung cu tai dinh cu co nop le phi truoc ba

  05:33 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Toi bi giai toa nam 2002 va duoc bo tri tai dinh cu can ho chung cu tai cho vao cuoi nam 2004. Toi da tra het tien mua nha bang tien den bu giai toa. Vua qua, toi nhan duoc thong bao phai nop le phi truoc ba de hop thuc hoa nha. Vay toi co phai nop le phi truoc ba? (Doan Ngoc Hoang, TP.HCM)

 • Dong le phi truoc ba xe may nhu the nao

  03:06 | Thứ ba 02/01/2007 (GMT+7)

  + Xin hoi le phi truoc ba xe may tai dia ban TP.HCM la 1% hay 5%? Ti le phan tram do can cu vao dau? H.TH.L. (Q.5, TP.HCM)

 • Voi mua oto vi tin don phi truoc ba sap tang

  01:02 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Voi mua oto vi tin don phi truoc ba sap tang

  May ngay nay, nhung nguoi co nhu cau mua oto o Ha Noi ban tan xon xao ve tin don phi truoc ba se tang tu muc 5% hien nay len 10% trong thoi gian toi. Khong it khach hang voi va di mua xe, cac dai ly thi hi ha vi doanh so bong dung tang vot. Nganh thue tuyen bo khong co y dinh tang loai phi nay.

 • Cai tien thu tuc 3 ngay thanh 15 ngay

  04:12 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Nham dam bao “mot cua” trong qui trinh thuc hien nghia vu tai chinh lien quan den nha dat, thang 10-2005 Bo Tai chinh ban hanh thong tu 95 huong dan thuc hien cac qui dinh ve le phi truoc ba. Kem theo thong tu nay, bo cung qui dinh to khai le phi truoc ba.

 • e xuat giam le phi truoc ba nha dat con 0 5

  19:59 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  e xuat giam le phi truoc ba nha dat con 0 5

  Bo Tai chinh vua hoan thanh du thao Nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 176/1999/NÐ-CP ve le phi truoc ba. Theo do, ty le thu le phi truoc ba doi voi nha, dat duoc dieu chinh xuong con 0,5% (hien dang la 1%).

 • So truoc ba tai sao khong

  12:20 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Do da kho vi so do, so hong, nhieu nguoi dan xanh mat khi nghe noi sau Luat dang ky bat dong san se con phai lam them cai so xanh. Du luan buc xuc den muc cau chuyen may quyen so nay da tro thanh mot muc thao luan o cap cao (Chinh phu va Quoc hoi) va cuoi cung da co ket luan chi dao rat co hau: “chi mot so”.

 • Hot bac ty nho su bat hop ly cua phi truoc ba xe may

  12:23 | Thứ ba 22/05/2001 (GMT+7)

  Viec thu phi truoc ba co dinh, thoat ly gia tri thuc cua tai san dang la nguyen nhan chinh dan den chuyen nguoi mua de cho nguoi ban muon ghi gia hoa don bao nhieu tuy y, vi dang nao thi nguoi mua cung phai nop mot khoan co dinh roi. Dong thoi, no cung tao co hoi cho nhieu doanh nghiep kinh doanh xe may tron thue hang ty dong.

 • Nhung tai san phai dong le phi truoc ba

  10:18 | Chủ nhật 09/04/2006 (GMT+7)

  Nhung tai san nao phai chiu le phi truoc ba? Dat o cua gia dinh chua xay dung gi, nay chuyen nhuong co phai nop le phi truoc ba khong? (ban doc Cao Hoang Minh)

 • Chi cuc thue Q.9 TP HCM vi sao khong thu le phi truoc ba cua dan

  22:51 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Gan day, Bao Thanh Nien nhan duoc rat nhieu thac mac cua nguoi dan ngu tai Q.9 (TP.HCM) ve viec Chi cuc thue Q.9 khong nhan thu le phi truoc ba nha, dat cua nguoi dan da hon 3 thang nay. Trao doi voi Bao Thanh nien ve van de nay, ong Do Van Dung - Chi cuc truong Chi cuc thue Q.9 cho biet:

 • Nha dat duoc den bu co phai nop le phi truoc ba

  01:44 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  + Xin cho hoi sau khi duoc nhan nen dat hoac nha duoc den bu do bi Nha nuoc thu hoi dat, muon lam thu tuc xin cap giay chung nhan thi co phai nop le phi truoc ba hay khong? (Do Le Xuan, P.Binh Trung Tay, Q.2, TP.HCM)

 • Nop le phi truoc ba bang dong VN

  02:14 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Tra loi ve viec tinh, thu le phi truoc ba doi voi viec chuyen nhuong quyen su dung dat bang vang cua ong Phan Trong Nghia (154 Hong Lac, P.11, Q. Tan Binh, TP.HCM), Cuc Thue TP.HCM co y kien nhu sau:

 • Le phi truoc ba doi voi xe may se la 5

  10:12 | Thứ bảy 12/04/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang soan thao Nghi dinh sua doi, bo sung Nghi dinh 176/1999 ve le phi truoc ba, trong do du kien tang muc thu le phi truoc ba doi voi xe may va o to con tu 7 cho ngoi tro xuong (khong hoat dong kinh doanh van chuyen khach) tu 2% len 5%.

 • Ho gia dinh kho khan duoc ghi no le phi truoc ba nha dat

  09:38 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua huong dan viec nop le phi truoc ba nha, dat o doi voi ho gia dinh, ca nhan thuoc Chuong trinh 135 va dong bao dan toc thieu so o Tay Nguyen. Theo do, khi duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha, su dung dat, nhung doi tuong nay se duoc ghi no so tien phai nop.

 • Hon 65000 so do bi e

  07:14 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Hon 65000 so do bi e

  Theo thong ke cua So Tai nguyen - moi truong - nha dat (TNMT-ND) Ha Noi, hien con den hon 65.000 so do dan chua den nhan.

 • Ha Noi Mien phi truoc ba cho nguoi trung dau gia QSDD

  15:36 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  Nguoi trung dau gia quyen su dung dat sau khi tra du tien dat theo gia trung vao ngan sach se duoc cap "so do" ma khong phai nop le phi truoc ba (1% gia tri tien su dung dat).

 • Huong thua ke nha dat cua cha me vo chong co phai nop le phi truoc ba

  02:01 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  * Con cai duoc huong thua ke tai san nha dat cua cha me, hoac vo chong thua huong tai san cua nhau thi co phai nop le phi truoc ba? (Nguyen Thanh Hoa, Hoang Hoa Tham, quan Tan Binh, TP.HCM)

 • Nen mien le phi truoc ba lan dau

  06:20 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Nen mien le phi truoc ba lan dau

  "Chung toi ung ho viec mien le phi truoc ba ban dau. Nhung day lai do mot luat khac dieu chinh, nen neu thuc hien viec nay thi phai sua doi luat ve phi va le phi".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0