trung tam hanh chinh

Tuesday, 31/05/2016 14:48
 • Da Nang Se xay dung mot Trung tam hanh chinh thanh pho

  10:51 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Da Nang Se xay dung mot Trung tam hanh chinh thanh pho

  Y tuong ve viec xay dung mot Trung tam hanh chinh tap trung toan bo cac co quan hanh chinh thanh pho ve mot dau moi de nguoi dan co the de dang lien he, dong thoi tao mot moi truong lam viec chuyen nghiep doi voi cac cong chuc thuoc khoi chinh quyen, duoc lanh dao thanh pho Da Nang manh nha tu rat lau. Sau mot thoi gian nghien cuu, lua chon, UBND thanh pho Da Nang da quyet dinh chon mo hinh cua Cong ty Mooyoung Architects - Engineers (Han Quoc). Tai buoi lam viec..

 • Da Nang trung tam hanh chinh 34 tang

  13:08 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Da Nang trung tam hanh chinh 34 tang

  Du luan Da Nang dang nong dan len sau khi co chu truong cua UBND TP se khoi cong xay dung trung tam hanh chinh TP Da Nang vao cuoi nam nay, va se rao ban cac cong so hien co de lay kinh phi xay dung toa nha lam viec moi nay.

 • Da Nang Xay dung trung tam hanh chinh

  10:16 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Da Nang Xay dung trung tam hanh chinh

  Mot lo dat dep nam ngay trung tam da duoc chon de xay dung Trung tam hanh chinh cua TP Da Nang. Tuy chua duyet phac thao cu the, nhung kha nang thuc hien du an la rat lon...

 • Ky hop HDND TP Ha Noi TP HCM Doi khu trung tam hanh chinh TP HCM

  00:12 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Ky hop HDND TP Ha Noi TP HCM Doi khu trung tam hanh chinh TP HCM

  Dai bieu Pham Van Hai kien nghi: "Nen doi khu trung tam hanh chinh thanh pho, theo toi la ve Cu Chi dat vua cao, vua de den bu". Chu tich HDND Pham Phuong Thao thong tin them: "Nhieu cu tri, nhat la tu nuoc ngoai ve, gap toi cung de xuat nen doi khu trung tam hanh chinh, hoac mot so so nganh ra ngoai vi". * Ha Noi thong qua gia dat moi

 • Da Nang se xay dung mot cao oc trung tam hanh chinh tap trung

  09:16 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Da Nang se xay dung mot cao oc trung tam hanh chinh tap trung

  Y tuong xay dung mot trung tam hanh chinh, tap trung toan bo cac co quan hanh chinh thanh pho ve mot dau moi de nguoi dan co the de dang lien he, dong thoi tao mot moi truong lam viec chuyen nghiep doi voi cac cong chuc thuoc khoi chinh quyen tu lau da duoc chinh quyen Da Nang can nhac va du kien dia diem xay dung la 24 Tran Phu. Mot cong ty cua Han Quoc - Cong ty Mooyoung Architects - Engineers duoc giao thiet ke mo hinh trung tam nay.

 • TP HCM duy tri trung tam hanh chinh hien huu

  03:59 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Tu giac Le Thanh Ton, Pasteur, Ly Tu Trong, Dong Khoi van duoc xac dinh la khung cua trung tam hanh chinh hien huu, ma khong doi ve Thu Thiem. Do la ket luan cua Chu tich UBND thanh pho Le Hoang Quan 2 hom qua, sau khi xem xet tinh hinh thuc hien quy hoach khu trung tam hanh chinh TP HCM.

 • 55 trieu USD xay dung Trung tam hanh chinh TP Da Nang

  23:17 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  55 trieu USD xay dung Trung tam hanh chinh TP Da Nang

  Ngay 12.9, Ban chuan bi dau tu cac du an xay dung TP Da Nang cho biet vua trinh ho so du an xay dung Trung tam hanh chinh TP Da Nang len So Ke hoach - Dau tu de tham dinh. Theo do, tong du toan cho toan bo cong trinh la 55 trieu USD (tuong duong 888 ti dong).

 • Nen khu trung tam hanh chinh moi bi rut ruot 50

  15:58 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Nen khu trung tam hanh chinh moi bi rut ruot 50

  Trong thiet ke, vat lieu san nen la cat nhung thuc te thi cong lai la dat bun va… phe thai. Co quan CSDT Cong an tinh Ha Tay vua bat tam giam 3 doi tuong lien quan toi viec “rut ruot” toi 50% goi thau san nen Khu trung tam hanh chinh moi TP Ha Dong.

 • 3 khu dat dat nhat Ha Noi trong tuong lai

  15:09 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Ba khu vuc thu hut nhieu su chu y cua cac nha dau tu bat dong san cung nhu nguoi dan Ha Noi tren so do quy hoach tong the den nam 2020 la Hoan Kiem, My Dinh - Me Tri va Tay Ho. Theo quy hoach, khu vuc Hoan Kiem (tam diem la Ho Hoan Kiem) tiep tuc la trung tam hanh chinh, van hoa cua Ha Noi va cua ca nuoc. Khu do thi moi Tay Ho Tay se la Trung tam tai chinh, ngan hang, giao dich quoc te. Khu vuc My Dinh - Me Tri se la trung tam hanh chinh quoc gia, trung tam van..

 • Qui hoach trung tam hanh chinh quan Hoang Mai

  01:05 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi da cong bo qui hoach chi tiet trung tam hanh chinh quan Hoang Mai, ti le 1/500. Theo do, trung tam hanh chinh quan nam o phia nam thanh pho, thuoc dia phan phuong Thinh Liet va Hoang Liet, quan Hoang Mai.

 • Da Nang Phe duyet phuong an kien truc Trung tam Hanh chinh thanh pho

  19:45 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Da Nang Phe duyet phuong an kien truc Trung tam Hanh chinh thanh pho

  Ngay 2/3, UBND thanh pho Da Nang cho biet da chinh thuc thong qua phuong an kien truc Trung tam Hanh chinh thanh pho Da Nang do don vi tu van Cong ty Ky thuat Kien truc Mooyoung (Han Quoc) thuc hien va chinh thuc buoc vao giai doan thiet ke hoan chinh thi cong.

 • Truong phong do thi rut ruot Trung tam hanh chinh

  09:18 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Mo rong dieu tra vu tieu cuc tai cong trinh khu Trung tam hanh chinh moi thanh pho Ha Dong (Ha Tay), cong an vua khoi to ong Le Doan Trung, Truong phong Quan ly do thi Ha Dong, de dieu tra toi loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu. > Bat giam doc "rut ruot" cong trinh/ "Rut ruot" tai Trung tam hanh chinh moi cua Ha Dong

 • Ban cong so xay Trung tam hanh chinh TP Da Nang

  00:42 | Thứ bảy 10/11/2007 (GMT+7)

  Ban cong so xay Trung tam hanh chinh TP Da Nang

  De co 879 ti dong xay dung Trung tam hanh chinh TP, UBND TP Da Nang da quyet dinh ban hang loat cong so.

 • Long An xay dung khu do thi trung tam hanh chinh tinh

  07:58 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan Dong Tam da khoi cong xay dung khu do thi trung tam hanh chinh tinh Long An tai phuong 6, thi xa Tan An, tinh Long An. Cong trinh co dien tich rong 104ha, gom: khu trung tam hanh chinh va khu dan cu (76,5ha) voi tong von dau tu tren 500 ti dong.

 • TP HCM khong doi trung tam hanh chinh sang Thu Thiem

  03:21 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan da co ket luan ve tinh hinh thuc hien qui hoach khu trung tam hanh chinh TP.

 • Ha Tay khu trung tam hanh chinh bi rut ruot

  05:45 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Cong an tinh Ha Tay vua khoi to bi can, bat tam giam, kham xet noi o va noi lam viec cua ba nguoi lien quan den vu “rut ruot” nen cong trinh khu trung tam hanh chinh moi TP Ha Dong, tinh Ha Tay.

 • Da Nang se thi thiet ke trung tam hanh chinh

  05:32 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Ban chuan bi dau tu cac du an xay dung TP Da Nang cho biet se to chuc thi thiet ke trung tam hanh chinh thanh pho tren tong dien tich khoang 4,8ha tai vi tri 24 Tran Phu.

 • Da Nang xay dung trung tam hanh chinh cao 33 tang

  00:04 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Trong buoi lam viec voi Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet vao chieu 29/1, ong Nguyen Ba Thanh - Bi thu Thanh uy TP Da Nang cho biet trong nam 2007, thanh pho se tien hanh xay dung Trung tam hanh chinh TP Da Nang cao 33 tang.

 • Da Nang cuoi nam xay trung tam hanh chinh 33 tang

  01:35 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  Da Nang cuoi nam xay trung tam hanh chinh 33 tang

  Ban chuan bi dau tu cac du an xay dung Da Nang va Cong ty Ky thuat kien truc Mooyoung (Han Quoc) da ky thoa thuan lap du an dau tu, thiet ke ky thuat de xay dung toa nha trung tam hanh chinh thanh pho.

 • TP HCM Khong di doi khu trung tam hanh chinh ve khu do thi moi Thu Thiem

  00:12 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Trong mot van ban moi day gui Bo Xay dung, UBND TP.HCM khang dinh chu truong khong di doi khu trung tam hanh chinh thanh pho ve khu do thi moi Thu Thiem, ma tiep tuc duy tri va on dinh tai khu vuc hien huu.

 • Ha Noi Se co trung tam hanh chinh moi o phia Tay Ho Tay

  07:07 | Chủ nhật 20/02/2005 (GMT+7)

  Ha Noi Se co trung tam hanh chinh moi o phia Tay Ho Tay

  Uy ban Nhan dan thanh pho Ha Noi vua phe duyet Quy hoach chi tiet khu do thi moi Tay Ho Tay, khu trung tam hanh chinh moi cua Thu do.

 • TP HCM Dua vao hoat dong trung tam hanh chinh quan Tan Phu

  15:09 | Chủ nhật 13/06/2004 (GMT+7)

  TP HCM Dua vao hoat dong trung tam hanh chinh quan Tan Phu

  Quan Uy, UBND quan Tan Phu TP.HCM vua dua vao hoat dong Trung tam Hanh chinh quan tai so 70 duong Thoai Ngoc Hau, phuong Hoa Thanh.

 • Rut ruot tai Trung tam hanh chinh moi cua Ha Dong

  09:19 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Cong an Ha Tay phat hien cong trinh xay dung khu Trung tam hanh chinh moi tai thanh pho Ha Dong co dau hieu bi "rut ruot", tham o hon 1 ty dong.

 • Rut ruot Trung tam hanh chinh Ha Dong

  08:31 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Co quan CSDT - Cong an tinh Ha Tay bat, kham xet ong Hoang Van Hung, sinh nam 1970, tru tai phuong Thanh Nhan, quan Hai Ba Trung, Giam doc chi nhanh TDC4 cua Cong ty CP phat trien ky thuat xay dung Ha Noi.

 • Dat Thu Thiem phot lo chuyen tro thanh cai ron TP HCM

  14:59 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Dat Thu Thiem phot lo chuyen tro thanh cai ron TP HCM

  Nhung ngay cuoi thang 9, gia dat tai khu vuc quan 2 va 9, thuoc khu do thi moi Thu Thiem tiep tuc nhich len ma chua co dau hieu ha nhiet, bat ke quyet dinh cua UBND TP HCM khong doi trung tam hanh chinh hien huu ve Thu Thiem. > Pho Dong hien dai ben bo song Sai Gon/ Binh Thanh se la tui nuoc cho Thu Thiem/

 • Xay cong so hanh chinh tap trung dau tien tren ca nuoc

  16:50 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Xay cong so hanh chinh tap trung dau tien tren ca nuoc

  Da Nang vua thong qua lan cuoi phuong an kien truc Trung tam Hanh chinh TP - toa nha 34 tang, noi tap trung cac co quan dau nao cua Da Nang nhu UBND, HDND va cac so, ban, nganh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0