tro cap xuat khau

Thursday, 26/05/2016 07:38
 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Vao WTO Khong phai tro cap nao cung bo

  16:13 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Vao WTO Khong phai tro cap nao cung bo

  VN da cam ket nhu the nao ve van de tro cap khi gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va tac dong cua viec thuc thi nhung cam ket ay toi hoat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep ra sao?

 • Vao WTO Khong phai tro cap nao cung bo

  22:09 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Vao WTO Khong phai tro cap nao cung bo

  VN da cam ket nhu the nao ve van de tro cap khi gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va tac dong cua viec thuc thi nhung cam ket ay toi hoat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep ra sao? Bai viet cua thac si Nguyen Hai Yen, Vu Chinh sach thuong mai da bien, Bo Thuong mai, se tra loi cau hoi nay.

 • Brazil kien EU vi tro cap xuat khau duong

  06:01 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Thuong vu Viet Nam tai Geneva dua tin, Brazil dang nop don ra WTO kien EU tro cap xuat khau cho duong cu cai. Hien gia thanh san pham tai thi truong chau Au len toi 600 euro/tan, nhung nho duoc tro cap nen gia xuat khau chi vao khoang 200 euro/tan.

 • Tuan toi co the ket thuc dam phan WTO voi My

  08:55 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Tuan toi co the ket thuc dam phan WTO voi My

  "Khoang cach dam phan dang ngan lai va trong khong khi tot dep cua moi quan he giua hai quoc gia nhu hien nay, hai ben hoan toan co the ket thuc dam phan trong phien toi day". Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen da cho biet nhu vay ve viec dam phan gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) giua Viet Nam va My trong buoi noi chuyen tai Cau lac bo Giao luu kinh te - van hoa quoc te, toi 3/5. Tai day, Bo truong Tuyen noi rang phien dam phan duoc hy vong la..

 • EU bo tro cap xuat khau che pham sua

  13:49 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  EU bo tro cap xuat khau che pham sua

  Ban quan ly sua thuoc Uy ban chau Au cuoi cung da quyet dinh cat bo tro cap doi voi bo va pho mai -2 che pham sua cuoi cung con duoc bao ho xuat khau. Tuy con phai tien hanh mot so thu tuc truoc khi quyet dinh duoc cong bo chinh thuc, nhung nguon tin tu Uy vien Nong nghiep EU M.F.Boel cho biet qua trinh thu tuc chi mat vai ngay.

 • Cac nuoc chau Phi de nghi xoa bo tro cap xuat khau bong

  10:14 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Cac nuoc chau Phi de nghi xoa bo tro cap xuat khau bong

  Hom qua 17/2, bon nuoc xuat khau bong tai Chau Phi gom: Tay Burkina Faso, Benin, Tchad va Mali da de nghi cac nuoc thanh vien khac cua To chuc thuong mai the gioi (OMC) giam bot tro cap xuat khau.

 • WTO cat giam tro cap nong nghiep

  13:09 | Chủ nhật 01/08/2004 (GMT+7)

  WTO cat giam tro cap nong nghiep

  147 thanh vien cua To chuc mau dich the gioi nua dem 31-7 da dong y mot thoa thuan tien toi bai bo tro cap xuat khau cho cac cac san pham nong nghiep...

 • Nam 2007 Xoa bo co che thuong xuat khau

  14:01 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Nam 2007 Xoa bo co che thuong xuat khau

  Viec khen thuong xuat khau duoc Bo Thuong mai tien hanh tu nam 1998, so doanh nghiep va so tien khen thuong deu tang nhanh qua moi nam theo su tang truong kim ngach xuat khau chung ca nuoc. Nam 1998, 66 doanh nghiep duoc khen thuong voi so tien 4,685 ty dong; nam 1999 co 106 doanh nghiep va 6,210 ty dong; nam 2000 tang len 158 doanh nghiep voi 10,595 ty dong; nam 2001 la 196 doanh nghiep khen thuong 12,744 ty dong; nam 2002 co 222 doanh nghiep voi 16,368 ty dong..

 • Thoa thuan thuong mai tai Hong Cong

  07:24 | Thứ hai 19/12/2005 (GMT+7)

  Thoa thuan thuong mai tai Hong Cong

  Thoa thuan thuong mai han che duoc chap thuan sau khi cac nuoc dang phat trien dong y voi de nghi cham dut tro cap xuat khau cac san pham nong nghiep cua Lien hiep Chau Au EU vao nam 2013.

 • Bo co che thuong xuat khau

  11:10 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Bo co che thuong xuat khau

  Bo Thuong mai ngay 2/7/2007 da chinh thuc cong bo viec bai bo xet thuong thanh tich xuat khau. heo do, co che thuong thanh tich xuat khau theo Quyet dinh so 02/2002/QD-BTM ngay 02/01/2002 se khong con duoc ap dung. Ben canh do, Hoi dong xet thuong xuat khau cua Bo Thuong mai cung se giai the.

 • Hau WTO Nhung kho khan voi doanh nghiep nong nghiep

  14:59 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  De gia nhap WTO, Viet Nam da phai dam phan tat ca cac noi dung lien quan den nong nghiep va di toi cam ket dieu chinh he thong chinh sach trong nuoc phu hop voi quy dinh cua WTO, khong tro cap xuat khau nong san ngay khi gia nhap.

 • Viet Nam vao WTO Nong dan duoc ho tro nhu the nao

  22:53 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Viet Nam vao WTO Nong dan duoc ho tro nhu the nao

  Mot con loc hang ngoai nhap se tran vao thi truong Viet Nam (VN) khi chung ta gia nhap WTO. San pham nong nghiep la linh vuc duoc du bao se chiu anh huong nhieu nhat trong khi suc canh tranh cua nong san VN qua thap, nong dan thi qua yeu the.

 • Bo co che thuong xuat khau

  19:39 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Bo co che thuong xuat khau

  Bo Thuong mai ngay 2/7/2007 da chinh thuc cong bo viec bai bo xet thuong thanh tich xuat khau.

 • BTA va qua trinh gia nhap cua VN

  02:03 | Thứ sáu 12/12/2003 (GMT+7)

  Voi vai tro ho tro VN ve mat ky thuat lien quan toi Hiep dinh Thuong mai Viet - My (BTA), To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va hoi nhap kinh te, Hoi dong Thuong mai My - Viet da dua ra bang so sanh, phan tich moi quan he giua cac cam ket song phuong trong BTA va cac yeu cau khi gia nhap WTO.

 • Vao WTO tai chinh ngan hang la diem nong

  16:10 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Vao WTO tai chinh ngan hang la diem nong

  Theo Truong doan dam phan WTO Luong Van Tu, khi gia nhap san choi thuong mai toan cau, tai chinh ngan hang la mot trong nhung linh vuc can dac biet quan tam, doi hoi phai nang cao nang luc quan ly, chong dau co gay khung hoang kinh te.

 • VN gia nhap WTO gop phan thuc day vong dam phan Doha

  13:27 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  VN gia nhap WTO gop phan thuc day vong dam phan Doha

  Thu truong Bo Thuong mai Luong Van Tu khang dinh viec Viet Nam chu tri Hoi nghi thuong dinh APEC vao thang 11 toi sau khi da duoc ket nap vao To chuc Thuong mai The gioi (WTO) se co y nghia quan trong, gop phan thao go be tac cua Vong dam phan Doha. Tra loi phong van cua TTXVN vao ngay 26/10 tai Gionevo (Thuy Si), Thu truong Luong Van Tu, Truong doan dam phan Viet Nam gia nhap WTO, cho biet trong chuong trinh Hoi nghi cac lanh dao kinh te APEC co chuong trinh..

 • He mo mot so cam ket quan trong cua Viet Nam khi gia nhap WTO

  21:08 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  He mo mot so cam ket quan trong cua Viet Nam khi gia nhap WTO

  Tai cuoc hop bao thuong ky Chinh phu to chuc vao chieu ngay 2/11, ong Tran Quoc Khanh, Vu truong Vu chinh sach thuong mai da bien (Bo Thuong mai), Pho truong doan dam phan gia nhap WTO da he mo mot so cam ket quan trong cua Viet Nam khi gia nhap WTO.

 • Tu 9 12 5 dam phan WTO Viet My

  09:38 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Tu 9 12 5 dam phan WTO Viet My

  Chieu ngay 4/5/2006, Uy ban Hop tac kinh te quoc te da co cuoc hop nham ra soat lai mot lan nua cac noi dung chuan bi cho phien dam phan tiep theo voi My. Phien dam dam phan song phuong ve viec gia nhap WTO giua Viet Nam - My se dien ra tu ngay 9–12/5 tai Washington.

 • Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

  09:38 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

  Viet Nam dang hoan tat cac thu tuc dam phan cuoi cung de chinh thuc gia nhap WTO vao cuoi nam nay 2006, danh dau mot moc quan trong ve tien trinh hoi nhap quoc te toan dien ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi,... Trong qua trinh hoi nhap the gioi, Viet Nam se co nhung co hoi rat tot de phat trien va cung co khong it nhung thach thuc va rui ro, dac biet trong cac linh vuc co nang luc canh tranh thap nhu dich vu, nong nghiep, oto, thep, v.v. dac biet nong nghiep..

 • 6 kich ban mo rong thuong mai hau WTO

  22:55 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  6 kich ban mo rong thuong mai hau WTO

  VN sap gia nhap WTO, la thanh vien AFTA... dieu nay cho phep nuoc ta co nhieu lua chon khi mo cua thuong mai quoc te... Tren co so tinh hinh thuong mai VN va nhung dieu kien moi trong qua trinh hoi nhap, cac chuyen gia thuoc Dai hoc quoc gia Uc va Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong da dua ra mot so kich ban cho chinh sach thuong mai cua VN. Kich ban 1: Tien hanh tu do hoa don phuong. VN bai bo hoan toan tat ca cac loai thue thuong mai xuat nhap khau va..

 • It tien trien tai hoi nghi bo truong WTO 2005

  14:43 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  It tien trien tai hoi nghi bo truong WTO 2005

  Hoi nghi bo truong WTO da ket thuc bang du thao cam ket cham dut tro cap xuat khau hang nong san vao nam 2013. My cung dong y cat giam tro cap bong va mo cua thi truong cho cac nuoc chau Phi. Tuy nhien, cac linh vuc quan trong khac van khong co tien bo nao dang ke.

 • Chua den thoi diem cong bo cam ket WTO

  14:08 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Chua den thoi diem cong bo cam ket WTO

  Truoc Hoi thao Doanh nghiep VN- WTO duoc to chuc ngay 17-8 tai Ha Noi, rat nhieu nguoi da hy vong se co mot cong bo du khong chinh thuc ve cac cam ket gia nhap WTO cua VN. Nhung dieu do da khong xay ra. Cac quan chuc den tu cac Bo nganh lien quan deu khang dinh: chua the cong bo cac cam ket. Con nhieu thu tuc Ong Nguyen Van Long - Chanh van phong Uy ban Quoc gia ve Hop tac kinh te quoc te da cho biet, hien nay, chua phai la thoi diem cong bo cac cam ket gia nhap..

 • Bo co che thuong xuat khau

  08:14 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Bo Thuong mai ngay 2/7/2007 da chinh thuc cong bo viec bai bo xet thuong thanh tich xuat khau. Theo do, co che thuong thanh tich xuat khau theo Quyet dinh so 02/2002/QD-BTM ngay 2/1/2002 se khong con duoc ap dung. Hoi dong xet thuong xuat khau cua Bo Thuong mai cung se duoc giai the.

 • Vao cho the gioi phai kinh doanh van minh

  09:18 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Vao cho the gioi phai kinh doanh van minh

  TP - Thep T.S Le Dang Doanh, loi the cua chung ta ve gia nhan cong re da co mot rao chan, doi hoi nuoc “vuot rao” phai no luc vuot bac neu khong muon cam chiu nhieu thua thiet.

 • EU chinh thuc trung phat My

  17:23 | Thứ hai 01/03/2004 (GMT+7)

  EU chinh thuc trung phat My

  Ke tu hom nay, Lien minh chau Au (EU) se ap thue suat nhap khau 5% doi voi nhung cong ty My nhan tro cap xuat khau tu chinh phu. Muc thue co the tang len toi 10% neu Nha Trang khong thay doi chinh sach cua minh.

 • Chi ha gia nong san thi khong du suc canh tranh

  08:36 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Chi ha gia nong san thi khong du suc canh tranh

  TP - Khi Viet Nam tro thanh thanh vien cua WTO, trong mot "san choi" lon, neu chi ha gia nong san thi nong nghiep nuoc ta se khong du suc canh tranh...

 • Tuan toi se ket thuc dam phan WTO voi My

  11:52 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Tuan toi se ket thuc dam phan WTO voi My

  "Khoang cach dam phan dang ngan lai va trong khong khi tot dep cua moi quan he giua hai quoc gia nhu hien nay, hai ben hoan toan co the ket thuc dam phan trong phien toi day", Bo truong Thuong mai Truong Dinh Tuyen lac quan cho biet.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0