tro cap xa hoi

Monday, 30/05/2016 13:49
 • Chet doi giua nuoc giau

  08:25 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Chet doi giua nuoc giau

  “Toi muon an com. Toi muon an banh gao (loai banh snack co gia 1 USD/tui, ban tai bat cu cua hang tap hoa nao tren dat nuoc Nhat, noi thu nhap binh quan dau nguoi la 33.100 USD/nam)” - nguoi dan ong viet trong su giay vo cua con doi. Do khong phai la loi cuoi cua mot nguoi song dau do tai luc dia den doi kho, ma theo to International Herald Tribune (IHT), la cua mot nguoi dan ong 52 tuoi song bang tro cap xa hoi tai thanh pho Kitakyushu cua nuoc Nhat, nen..

 • Phat tro cap xa hoi cho them 15.000 tre em nam

  09:32 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Phat tro cap xa hoi cho them 15.000 tre em nam

  Theo de an Cham soc tre em co hoan canh dac biet kho khan dua vao cong dong giai doan 2005 - 2010 vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, so tre em co hoan canh dac biet kho khan duoc huong tro cap xa hoi, duoc cham soc thay the tai cong dong va duoc tro giup ve y te, giao duc se tang tu 30% len 65%.

 • 3 can bo chiem doat 138 trieu dong tien tro cap xa hoi

  15:14 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  TP - Thanh tra huyen Cai Nuoc phat hien can bo thuong binh xa hoi xa Luong The Tran va Thanh Phu chiem doat tien tro cap xa hoi hon 138 trieu dong.

 • My cat giam tro cap xa hoi

  11:30 | Thứ hai 16/07/2001 (GMT+7)

  Khi gia dinh Nguyen Dung tu Viet Nam di cu sang My, anh khong tim duoc viec lam. Ca nha phai song dua vao tro cap xa hoi. Ke tu thang 12 toi, Dung khong biet gia dinh anh se con kho khan nhuong nao khi Chinh phu My thuc hien cat giam tro cap.

 • Gian lan tro cap nha va tro cap xa hoi

  16:16 | Chủ nhật 07/03/2004 (GMT+7)

  Mot cap vo chong nguoi Viet da bi cong to vien Santa Clara ket toi gian lan tro cap nha va tro cap xa hoi keo dai trong 10 nam voi so tien len den gan 200,000 do la, tin tu ban chong gian lan cua hat Santa Clara cho biet.

 • 27 trieu dong cua nguoi chet da bi an chan

  15:06 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Hom qua (4-12), nguon tin moi nhat tu huyen Thong Nhat cho biet: Xung quanh viec xac minh vu "an chan tien tro cap xa hoi cua... nguoi chet" tai xa Gia Tan 1, huyen Thong Nhat buoc dau, co quan chuc nang huyen Thong Nhat da xac nhan co hien tuong gia mao ho so, ke khong ten tuoi nguoi chet de an chan tien tro cap xa hoi tai xa, voi gia tri la 27 trieu dong.

 • Nguoi cao tuoi kho khan duoc huong tro cap xa hoi

  08:00 | Thứ tư 11/12/2002 (GMT+7)

  Hang thang, nguoi cao tuoi co don, khong noi nuong tua, khong co nguon thu nhap duoc huong tro cap xa hoi toi thieu 45.000 dong hoac duoc nuoi duong tai cac co so bao tro xa hoi voi muc sinh hoat phi 100.000 dong/thang.

 • Hon 400.000 nguoi chua duoc huong tro cap xa hoi

  03:44 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Hai Huu, Vu truong Vu Bao tro Xa hoi (Bo LD-TB-XH), cho biet, tinh den thoi diem hien tai, ca nuoc van con tren 400.000 nguoi co nhu cau nhung chua duoc huong che do tro cap xa hoi.

 • Se nang tro cap xa hoi cho nguoi tan tat

  21:31 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi cho biet da hoan tat de an “Phat trien mang luoi an sinh xa hoi cho nguoi tan tat”. Du kien co 110.000 nguoi tan tat nang (chiem 30% nguoi tan tat nang o VN) duoc huong loi tu chinh sach nay.

 • Sua doi chinh sach hoc bong vi gia ca tang

  11:01 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Sua doi chinh sach hoc bong vi gia ca tang

  Hien, Bo GD- DT dang nghien cuu sua doi, bo sung mot so diem ve chinh sach hoc bong va tro cap xa hoi theo huong nang muc cho phu hop voi mat bang gia ca hien nay.

 • Mua 267743 the bao hiem y te cho nguoi ngheo

  00:20 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  * Tang 36.842 suat qua cho nguoi ngheo don Tet Mau Ty 2008UBND TP.HCM vua chap thuan cap hon 34,8 ti dong de mua 267.743 the bao hiem y te nam 2008 cho nguoi ngheo, nguoi huong tro cap xa hoi va nguoi cao tuoi. Cu the, TP se mua 233.272 the cho nguoi ngheo; 18.060 the cho nguoi huong tro cap xa hoi theo Nghi dinh so 67/2007/ND-CP cua Chinh phu va 16.411 the cho nguoi tu 85 tuoi tro len. Menh gia moi the la 130.000 dong.

 • Se tang 40 muc tro cap xa hoi cho nguoi tan tat

  22:51 | Thứ tư 31/03/2004 (GMT+7)

  Hom qua 31/3, trong khuon kho Thang van dong vi nguoi tan tat Viet Nam (17/3-17/4), Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi da phoi hop voi Hoi Ho tro nguoi tan tat Viet Nam to chuc Hoi nghi cac nha tai tro nham kiem diem viec thuc hien 7 linh vuc uu tien trong thap ky ve nguoi tan tat khu vuc chau A - Thai Binh Duong.

 • Nguoi chet van nhan tien tro cap xa hoi

  09:11 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi chet van nhan tien tro cap xa hoi

  Khong it nguoi chet 2-3 nam, nhung hang thang van co ten trong danh sach nhan tien tro cap thuong xuyen. Tham chi, nhung nguoi da chet con ky ten, hoac diem chi van tay tren danh sach nhan tien. Chuyen xay ra tai mot Vien duong lao cua tinh Dong Nai.

 • Diem chuan cac truong DH CD da co diem uu tien

  20:53 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Diem chuan cac truong DH CD da co diem uu tien

  * Nam nay em thi DH lan thu ba, diem chuan cua truong la 17 nhung em chi duoc 16.5 diem. Em co duoc cong diem uu tien khu vuc khong? Hai lan thi truoc em chua dau nen chua su dung diem uu tien, khong biet ky thi nay em co duoc cong diem nay khong? (dongsongbangtk@)

 • Thi sinh nhan giay bao du thi khi nao

  10:58 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Thi sinh nhan giay bao du thi khi nao

  * Cho em biet giay bao du thi se duoc gui cho thi sinh khi nao? Bo GD-DT co yeu cau gi voi cac truong to chuc thi thi tai cum de cac truong gui giay bao cho thi sinh dung thoi gian? Neu sai sot trong qua trinh lam ho so, lam the nao de chinh sua? (thach_31@)

 • Hoc bong SV co the len den 600.000 dong thang

  08:55 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Muc hoc bong (HB) doi voi SV co the len toi 600.000d/thang (hien nay cao nhat la 160.000d/thang). Do la noi dung du thao thong tu lien tich huong dan sua doi che do HB va tro cap xa hoi doi voi HSSV cac truong dao tao cong lap duoc Bo GD-DT xay dung va dua ra lay y kien mot so truong DH, CD va THCN phia Bac chieu 17-10.

 • Nguoi chet van nhan tien tro cap xa hoi

  11:16 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi chet van nhan tien tro cap xa hoi

  Khong it nguoi chet da 2 - 3 nam, nhung hang thang, ho van deu dan co ten trong danh sach nhan tien tro cap thuong xuyen. Tham chi, nhung nguoi da chet nay con ky ten, hoac diem chi van tay tren danh sach nhan tien.

 • HSSV truong chuyen truong dan lap se duoc nhan hoc bong

  18:54 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  HSSV truong chuyen truong dan lap se duoc nhan hoc bong

  Do la y kien duoc dong dao dai bieu nhat tri de xuat tai cuoc hop Ban du thao quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve che do hoc bong va tro cap xa hoi cho HSSV do Bo GD-DT to chuc ngay 28-4 tai Ha Noi.

 • Bo sung 20000 truong hop huong tro cap xa hoi bi bo sot

  13:12 | Thứ hai 25/12/2000 (GMT+7)

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua co van ban de nghi Ban Chi dao tien luong nha nuoc cho bo sung them khoang 20.000 truong hop la doi tuong duoc huong tro cap da bi... bo sot trong qua trinh soan thao van ban dieu chinh tien luong va tro cap nam 2001.

 • Hoc bong sinh vien co the tang len 240000 dongthang

  10:30 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Hoc bong sinh vien co the tang len 240000 dongthang

  Tin tu Bo GD-DT cho biet, lien Bo GD-DT, Tai chinh va LD - TB-XH vua co cuoc hoi thao voi dai dien cac truong DH, CD de xem xet dieu chinh tang hoc bong va tro cap xa hoi cho hoc sinh, sinh vien.

 • Hoc bong SV Cao nhat 600.000d thang

  17:42 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Hoc bong SV Cao nhat 600.000d thang

  Day la muc cao nhat (muc hien hanh la 160.000 dong) theo du thao thong tu lien tich huong dan sua doi che do hoc bong, tro cap xa hoi doi voi HSSV cac truong dao tao cong lap.

 • Lap danh sach nguoi chet an chan 27 trieu dong

  09:39 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 4/12, co quan chuc nang huyen Thong Nhat, Dong Nai xac nhan co hien tuong gia mao ho so, ke khong ten tuoi nguoi chet de an chan 27 trieu dong tien tro cap xa hoi tai xa Gia Tan 1.

 • Lap danh sach nguoi chet an chan 27 trieu dong

  14:21 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 4/12, co quan chuc nang huyen Thong Nhat, Dong Nai xac nhan co hien tuong gia mao ho so, ke khong ten tuoi nguoi chet de an chan 27 trieu dong tien tro cap xa hoi tai xa Gia Tan 1.

 • Nguoi chet 3 nam van nhan tien tro cap xa hoi

  09:04 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi chet 3 nam van nhan tien tro cap xa hoi

  Khong it nguoi chet da 2 - 3 nam, nhung hang thang, ho van deu dan co ten trong danh sach nhan tien tro cap thuong xuyen. Tham chi, nhung nguoi da chet nay con ky ten, hoac diem chi van tay tren danh sach nhan tien.

 • Nhung nguoi chet da nhan 27 trieu dong

  14:25 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Nhung nguoi chet da nhan 27 trieu dong

  Ngay 4/12, co quan chuc nang huyen Thong Nhat, Dong Nai xac nhan co hien tuong gia mao ho so, ke khong ten tuoi nguoi chet de an chan 27 trieu dong tien tro cap xa hoi tai xa Gia Tan 1.

 • De nghi tro cap cho doi tuong mat 40 60 suc lao dong

  09:01 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  TP - Ngay 27/12, tai Hoi nghi Giam dinh y khoa to chuc o Ha Noi, nhieu dai bieu da de nghi tro cap xa hoi cho doi tuong mat 40 - 60% suc lao dong.

 • Tang hoc bong SV len 600.000 dong thang

  11:10 | Thứ tư 19/10/2005 (GMT+7)

  Tang hoc bong SV len 600.000 dong thang

  (TP) Muc hoc bong moi cao nhat cua sinh vien se tang len 600.000 dong/thang. Muc thap nhat la 300.000 dong/thang. Hien nay, muc hoc bong cao nhat cua sinh vien la 160.000 dong/thang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0