tro cap thoi viec

Sunday, 29/05/2016 20:28
 • Thu viec co duoc tinh vao thoi gian lam viec

  06:32 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  Xin hoi thoi gian thu viec co duoc tinh vao thoi gian de tro cap thoi viec khong? Thoi gian lam viec cua toi gom hai thang thu viec va hai nam bon thang lam viec chinh thuc, vay muc tro cap thoi viec cua toi se la bao nhieu? Thoi han de cong ty tra tro cap thoi viec? (P.T.H.P. - Q.10, TP.HCM)

 • Tu van Tro ca p thoi vie c co tinh thoi gian thu viec

  14:21 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  1. Hien nay, cong ty chung toi dang ap dung cach tinh tro cap thoi viec cho nhan vien dua tren thoi gian lam viec co ky hop dong chinh thuc, khong tinh thoi gian thu viec, nhu vay dung hay sai? Va neu sai thi thoi gian tinh tro cap thoi viec duoc quy dinh can cu vao dieu luat nao?

 • Khi nao duoc huong tro cap thoi viec cua DN

  12:02 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Toi lam o cong ty duoc 7 nam, da lam don thoi viec duoc 5 thang nhung chua duoc lanh tien tro cap thoi viec. Neu duoc tro cap thoi viec thi tinh theo luong ky hop dong lao dong (HDLD) hay muc luong thuc te?

 • NLD nghi viec do het han HD doanh nghiep van phai tra tro cap thoi viec

  15:37 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Toi da lam viec o cong ty cu duoc hon 2 nam va sau do vi ly do ca nhan toi da xin nghi lam. Trong thoi gian lam viec 2 nam do toi da dong Bao hiem xa hoi (BHXH) day du. Nhung khi toi xin nghi viec thi cong ty chi tra tro cap thoi viec cho toi la ½ thang luong/1 nam lam viec ma khong co thanh toan tro cap BHXH.

 • Thoi han tra tien tro cap thoi viec

  07:32 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  Toi lam don xin nghi viec o cong ty tu ngay 26-3-2007. Cuoi thang 3 cong ty co tra toi tien luong thang 3 va tro cap thoi viec (khong gui cho toi bang chiet tinh).

 • Nguoi lao dong duoc tra tro cap thoi viec khi het hop dong

  09:15 | Thứ hai 03/09/2001 (GMT+7)

  Bo LDTB-XH vua co cong van ve viec thanh toan tro cap thoi viec. Theo do, truong hop nguoi lao dong co ky nhieu hop dong lao dong voi thoi han tu 1 den 3 nam, khi cham dut tung hop dong, nguoi su dung lao dong phai tra tro cap thoi viec cho nguoi lao dong.

 • Tro cap thoi viec tinh theo luong can ban hay tong luong

  14:03 | Thứ bảy 27/10/2007 (GMT+7)

  + Xin hoi muc luong va phu cap luong (neu co) de tinh tro cap thoi viec theo quy dinh tai Dieu 15 Nghi dinh 114/2002/ND-CP la tong luong trong bang luong hay la luong dung de tinh BHXH? Phu cap luong la nhung khoan phu cap nao?

 • Sau 2 nam co doi duoc tien tro cap thoi viec

  10:30 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  + Nguoi lao dong (NLD) xin thoi viec, lam don truoc 45 ngay va cong ty da co quyet dinh cho thoi viec sau khi nhan don (giam doc ky va dong dau). The nhung da hon 2 nam, cong ty khong thanh toan tien tro cap thoi viec va tien luong no giua cong ty va NLD.

 • Lam viec chua du 1 nam co duoc huong tro cap thoi viec

  07:39 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  + Toi lam viec cho mot cong ty nuoc ngoai co ky hop dong mot nam, bat dau tu ngay 6-11-2006. Do cong viec khong phu hop, ngay 12-7-2007 toi da lam don xin nghi viec tu ngay 12-8-2007. Truong hop cua toi co duoc nhan tien tro cap thoi viec khong? Xin cam on. (Nguyen Phuong)

 • Lam gi khi khong duoc thanh toan tro cap thoi viec

  07:23 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Toi lam viec tai Cong ty Cong trinh duong thuy mien Nam duoc 11,5 nam va thoi viec da hon 2 nam nhung cong ty nay khong chiu thanh toan tro cap thoi viec. Hien tai cong ty da duoc Bo GT-VT ra thong bao cho giai the.

 • HDLD co thoi han 12 thang khi nghi co duoc tro cap thoi viec

  07:14 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Toi co ky ket HDLD thoi han 1 nam voi mot cong ty, den thoi han ket thuc hop dong nay toi khong dong y ky tiep HDLD va da co bao truoc 30 ngay cho cong ty biet, trong truong hop nay toi co duoc cong ty tra khoan tro cap thoi viec hay khong?

 • Nghi viec som hon thoi han NLD co duoc tro cap thoi viec

  12:58 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Toi xin hoi, mot nhan vien co hop dong khong xac dinh thoi han muon xin thoi viec som hon so voi thoi han bao truoc la 45 ngay va nhan vien nay dong y chiu phat cho nhung ngay nghi truoc nay, vay nhan vien do co duoc tro cap thoi viec khong? (Thu Hang)

 • Tro cap thoi viec theo hop dong lao dong

  04:58 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Hoi: Toi ky hop dong lao dong dai han voi cong ty. Nay toi xin thoi viec theo dung trinh tu phap luat qui dinh nhung khong duoc cong ty tra tro cap thoi viec. Toi duoc biet la truong hop cua toi le ra phai duoc cong ty tra tro cap moi nam lam viec la 1/2 thang luong. Toi phai lam sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 • Don phuong cham dut HD NLD co duoc nhan tro cap thoi viec

  09:12 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Tai sao khi nguoi lao dong don phuong cham dut hop dong lao dong, nguoi su dung lai phai thanh toan tro cap thoi viec cho nguoi lao dong? Toi nghi rang khi nguoi lao dong don phuong cham dut hop dong thi nguoi su dung nguoi lao dong khong phai boi thuong bat ky khoan tien nao ca? (Dao Thu trang)

 • Tra tro cap thoi viec 100.000 dong co dung luat

  12:00 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Toi lam giao vien cho mot truong mam non duoc 4 nam. Khi hop dong lao dong (HDLD) cho nam thu tu cham dut, toi xin nghi viec va co bao truoc mot thang. Nha truong tra toi tro cap thoi viec 100.000 dong va noi Cong doan gui them 100.000 dong nua. Tong cong toi nhan duoc 200.000 dong.

 • Vi pham thoi han bao truoc co duoc huong tro cap thoi viec

  07:02 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  1. Toi lam viec tai mot cong ty TNHH duoc 6 nam voi hop dong lao dong khong thoi han. Truoc khi nghi viec, toi lam don xin nghi viec bao truoc 45 ngay nhung den ngay thu 32 thi toi di lam cho mot cong ty khac. Cong ty noi toi vi pham luat lao dong nen khong tro cap cho toi. Xin hoi cong ty toi lam nhu vay co dung luat khong? (TRAN THI THANH BINH)

 • Co duoc tro cap thoi viec

  04:21 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  + Toi lam viec o mot cong ty (Q.Binh Thanh, TP.HCM) duoc mot nam sau thang. Cong ty nay qui dinh sau mot nam lam viec thi duoc ky hop dong lao dong (HDLD). The nhung toi da lam o cong ty mot nam sau thang roi van khong duoc ky HDLD.

 • Nghi viec do HDLD het han NLD co duoc nhan tro cap thoi viec

  16:24 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Toi muon duoc giai dap ve truong hop nguoi lao dong co hop dong lao dong thoi han ba nam, nay den thoi diem het han hop dong ma hai ben khong ky tiep nua thi hop dong duong nhien cham dut, nhung co duoc nhan tro cap thoi viec khong va doanh nghiep co can ra quyet dinh cham dut hop dong lao dong khong ? Rat mong som nhan duoc giai dap. (Vo Ngoc Vinh)

 • Co nop lai tien tro cap thoi viec khi duoc tuyen dung lai

  06:02 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Truong hop cua ban khong noi ro la co quan noi ban lam viec thu hep nhan su vi ly do bat kha khang gi de co duoc quyen cham dut hop dong lao dong voi nguoi lao dong hay khong.

 • VPDD chuyen thanh cong ty co duoc huong tro cap thoi viec

  10:54 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Toi dang lam viec cho mot van phong dai dien (VPDD). Den dau nam 2008, VPDD se chinh thuc len cong ty 100% von nuoc ngoai. Xin hoi khi VPDD chuyen thanh cong ty, chung toi co duoc nhan tien tro cap thoi viec la mot nam lam viec/thang luong khong (vi VPDD dong cua nen phai sa thai nhan vien va nhan lai vao cong ty moi)?

 • Nguoi lao dong co duoc tro cap thoi viec khi doanh nghiep bi sap nhap

  22:17 | Chủ nhật 20/11/2005 (GMT+7)

  * Hoi: Truoc day toi lam viec cho mot doanh nghiep Nha nuoc duoc 4 nam, sau do chuyen sang mot don vi khac truc thuoc doanh nghiep Nha nuoc nay. Den nay, toi lam viec cho doanh nghiep nay duoc 6 nam. Vi suc khoe, toi lam don xin nghi viec theo dung quy dinh cua Luat Lao dong. The nhung, don vi sau chi tinh tro cap cho toi thoi gian lam viec sau nay con truoc do thi khong tinh, nhu vay co dung voi quy dinh cua phap luat ve lao dong khong? Toi nen lien he co quan..

 • Cong ty khong dong BHXH nhan vien co duoc huong tro cap thoi viec

  08:12 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Toi lam cho mot cong ty TNHH, cong ty nay khong dong BHXH cho nhan vien. Tinh toi thoi diem hien nay, toi lam o cong ty duoc 3 nam, hien nay toi muon thoi viec va toi da dua don nghi viec truoc 20 ngay. Vay cho toi hoi trong truong hop cua toi, toi co duoc huong tro cap thoi viec hay khong? Va neu duoc thi toi duoc huong bao nhieu phan tram luong? (Pham Thi Phuong)

 • Tro cap thoi viec trong truong hop chua het han HDLD

  18:10 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  + Toi vao lam nhan vien chinh thuc, khong phai thu viec cho mot cong ty tu thang 6-2006. Do dang trong qua trinh on dinh va sap xep nhan su nen den thang 9-2006 cong ty moi ky hop dong lao dong (HDLD) voi toi.

 • Nghi truoc khi het han HDLD co duoc tro cap thoi viec

  10:58 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  + Toi lam viec cho mot cong ty TNHH tu thang 5-2005. Hop dong lao dong (HDLD) cua toi duoc ky vao thang 5-2005 voi thoi han la 3 nam.

 • Tu van chi duoc tro cap thoi viec khi thoi gian lam viec tren 1 nam

  21:04 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Cau hoi 1: Toi lam viec cho 1 cong ty duoc 10 nam nhung khong duoc ky hop dong va mua bao hiem. Nay toi da xin nghi viec nhung cong ty khong cho mot khoan luong tham nien nao. Cong ty giai quyet nhu vay co dung khong? Neu sai thi toi nen lam don gui den dau de duoc giai quyet? (Bach Tuyet)

 • Ky hop dong dich vu co phai tra tro cap thoi viec

  18:24 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  + Cong ty toi co thue mot nhan vien lam cong viec tap vu lau dai (da hon 1 nam). Do nhan vien nay da dong bao hiem xa hoi (BHXH) o cong ty khac nen chung toi ghi ro trong hop dong cung cap dich vu la da tra tien BHXH vao trong luong.

 • Tro cap thoi viec duoc giai quyet ra sao

  03:06 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Toi lam viec da nam nam cho mot cong ty voi hop dong khong xac dinh thoi han. Do hoan canh gia dinh, toi da xin nghi viec va thuc hien theo dung Bo luat lao dong.

 • Toi se duoc huong tro cap thoi viec the nao

  06:01 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Toi da lam viec theo che do bien che cho mot doanh nghiep nha nuoc tren 27 nam truoc khi duoc chuyen sang lam viec theo hop dong cho cong ty co phan, do doanh nghiep nha nuoc nay co phan hoa.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0