tro cap bao hiem xa hoi

Monday, 30/05/2016 21:30
  • Toan van nghi dinh ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

    21:32 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

    NGHI DINH

  • Tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi them 8 10

    01:11 | Chủ nhật 18/09/2005 (GMT+7)

    Ke tu ngay 1/10/2005 den 1/10/2006 cac doi tuong dang huong luong huu va tro cap bao hiem xa hoi se duoc tang tu 8-10% so voi muc luong dang duoc huong hien tai.

  • Toan van Nghi dinh dieu chinhmuc luong toi thieu chung

    20:46 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

    NGHI DINH

  • Tu 112008 Luong huu tang 20

    08:39 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

    Tu 112008 Luong huu tang 20

    Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh nghi dinh so 184/2007/ND-CP dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi va tro cap hang thang doi voi can bo xa da nghi viec. Theo do, ke tu ngay 1/1/2008 luong huu tang 20%. Day cung la muc tang cao nhat trong nhieu nam qua. Ke tu ngay 1/1/2008 tang them 20% muc luong huu, tro cap bao hiem xa hoi va tro cap hang thang doi voi cac doi tuong huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi va tro cap hang thang doi voi cac doi..

  • 1 10 Tang luong huu va tro cap BHXH tu 8 10

    21:28 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

    1 10 Tang luong huu va tro cap BHXH tu 8 10

    (TP) Ngay 15/9, Thu tuong Phan Van Khai da ky Nghi dinh so 117 ve viec dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi hang thang doi voi 5 nhom doi tuong huong luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang truoc ngay 1/10/2005.

  • Nang muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

    09:00 | Thứ bảy 22/02/2003 (GMT+7)

    Bo LDTB-XH vua ban hanh 3 thong tu huong dan thuc hien dieu chinh muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi; muc tro cap, phu cap hang thang doi voi nguoi co cong voi cach mang va dieu chinh tien luong, phu cap trong cac doanh nghiep.

  • Tu ngay mai luong huu tang 20

    12:49 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

    Tu ngay mai luong huu tang 20

    Theo nghi dinh moi so 184 cua Chinh phu, luong huu va tro cap bao hiem xa hoi duoc dieu chinh theo huong tang len. Nghi dinh nay co hieu luc ngay tu ngay mai, 1/1/2008.

  • Dieu kien de duoc huong tro cap bao hiem xa hoi mot lan

    05:02 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

    Toi da lam viec o mot cong ty tu thang 1-1991 den 12-1994 voi muc luong khoang 1 trieu dong/thang. Sau do toi chuyen sang lam viec o mot cong ty khac tu thang 1-1995 den 9-2006. Muc luong tu nam 2002 den thang 9-2006 khoang 3 trieu dong/thang.

  • Thong tin them ve 2 Nghi dinh dieu chinh luong tro cap vua ban hanh Mot so doi tuong duoc dieu chinh tang 20,7

    21:27 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

    Thong tin them ve 2 Nghi dinh dieu chinh luong tro cap vua ban hanh Mot so doi tuong duoc dieu chinh tang 20,7

    Nhu Thanh Nien da dua tin, Chinh phu da ban hanh 2 Nghi dinh 117/ND-CP ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi (BHXH) va 118/ND-CP ve dieu chinh muc luong toi thieu chung. Cac muc dieu chinh lan nay tuy lam cho nhieu nguoi mung nhung trong boi canh gia ca nhieu mat hang, dich vu hien nay van khong ngung tang thi van con khong it lo au...

  • Hom nay 112008 co gi moi

    06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

    Hom nay 112008 co gi moi

    Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

  • Tu 1 10 Luong toi thieu tang len 450.000 dong thang

    05:12 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

    Tu 1 10 Luong toi thieu tang len 450.000 dong thang

    Chinh phu vua ban hanh nghi dinh 94/2006, theo do luong toi thieu se duoc dieu chinh tang len 450.000 dong/thang ke tu ngay 1-10- 2006.

  • Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong

    22:36 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

    Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong

    Ngay 14/12, Chinh phu da ban hanh cung luc 6 nghi dinh ve che do tien luong, tro cap bao hiem xa hoi (BHXH). Day la nhung quy dinh dong bo nham cai cach mot buoc che do tien cong, tien luong trong khu vuc nha nuoc, luc luong vu trang va nguoi huong che do BHXH.

  • Luong toi thieu tang len 450.000 dong thang

    07:39 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

    Luong toi thieu tang len 450.000 dong thang

    Tu 1/10 toi, muc luong toi thieu hien nay se duoc dieu chinh tu 350.000 dong/thang len 450.000 dong thang. Day la noi dung quan trong nhat tai Nghi dinh 94/2006/ND-CP do Thu tuong Nguyen Tan Dung ki vua duoc cong bo hom qua, 11/9.

  • Se duoc nhan luong moi ngay trong thang muoi

    08:32 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

    Bo truong Bo Noi vu, pho truong Ban chi dao cai cach chinh sach tien luong nha nuoc Do Quang Trung da khang dinh nhu vay tai buoi hop bao cong bo cac van ban cua Chinh phu ve dieu chinh luong toi thieu, luong huu, tro cap bao hiem xa hoi chieu qua 30-9.

  • Tu nam 2010 se ap dung muc luong toi thieu chung

    00:12 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

    Tu nam 2010 se ap dung muc luong toi thieu chung

    Ngay 18/9, Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi da to chuc hop bao cong bo cac che do tien luong, bao hiem xa hoi moi cua nam 2006, gom chinh sach dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang doi voi can bo xa da nghi viec va quy dinh ve dieu chinh muc luong toi thieu chung tu 1/10/2006.

  • Huong dan dieu chinh tien luong

    08:50 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

    Huong dan dieu chinh tien luong

    Chieu 4/10, Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi da co Thong tu huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep cung nhu huong dan tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi theo Nghi dinh 118 cua Chinh phu.

  • Mo rong doi tuong huong tro cap bao hiem xa hoi mot lan

    11:00 | Thứ năm 13/03/2003 (GMT+7)

    Mo rong doi tuong huong tro cap bao hiem xa hoi mot lan

    Hom qua, Bo LDTB-XH da ban hanh thong tu huong dan thuc hien Nghi dinh 01/2003/ND-CP cua Chinh phu ve bao hiem xa hoi (BHXH) nham giai quyet nhung vuong mac, tham chi dan den dinh cong cua hang nghin lao dong tai TP HCM trong thang 2 vua qua.

  • Luong toi thieu tang them 100.000 dong

    19:51 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

    Luong toi thieu tang them 100.000 dong

    Tu 1/10, hon 10 trieu nguoi lao dong duoc tang luong toi thieu tu 350.000 dong len 450.000 dong mot thang. 1,8 trieu nguoi ve huu, nguoi huong tro cap bao hiem xa hoi cung duoc tang 4-10% tren muc luong huu dang huong.

  • Tu 110 Luong toi thieu tang len 450000 dongthang

    19:59 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

    Tu 110 Luong toi thieu tang len 450000 dongthang

    Tu 1/10 toi, muc luong toi thieu hien nay se duoc dieu chinh tu 350.000 dong/thang len thanh 450.000 dong thang. Day la noi dung quan trong nhat tai Nghi dinh 94/2006/ND-CP do Thu tuong Nguyen Tan Dung ki vua duoc cong bo hom qua, 11/9.

  • Thu tuong quyet dinh tang luong huu len 20

    17:20 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

    Nghi dinh 184 ve tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi vua duoc Thu tuong ban hanh. Neu mot can bo huu tri dang huong luong 1 trieu dong mot thang thi tu ngay 1/1/2008 se huong 1,2 trieu dong>Du kien gan 2 trieu nguoi ve huu se duoc tang 20% luong/ Dau nam 2008 dong loat tang luong toi thieu

  • Luong moi se chi tra ngay trong thang 10

    02:37 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

    Luong moi se chi tra ngay trong thang 10

    Trao doi voi bao chi tai buoi hop bao gioi thieu hai nghi dinh moi 93 va 94 cua Chinh phu ve tien luong toi thieu, luong huu, tro cap bao hiem xa hoi sang qua (18-9), ong Le Duy Dong - thu truong Bo LD-TB-XH - cho biet: “Nguon kinh phi da duoc chuan bi, rat doi dao, dam bao chi tra ngay tu 1-10 toi day”.

  • Luong moi se chi tra ngay trong thang 10

    14:30 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

    Trao doi voi bao chi tai buoi hop bao gioi thieu hai nghi dinh moi 93 va 94 cua Chinh phu ve tien luong toi thieu, luong huu, tro cap bao hiem xa hoi sang qua (18/9), ong Le Duy Dong - thu truong Bo LD-TB&XH - cho biet: “Nguon kinh phi da duoc chuan bi, rat doi dao, dam bao chi tra ngay tu 1/10 toi day”.

  • Tu 112008 Luong huu tang 20

    13:12 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

    Tu 112008 Luong huu tang 20

    Day la nhung diem moi nhat trong du thao Nghi dinh Dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi va Nghi dinh dieu chinh phu cap uu dai cho nguoi co cong do Bo LD - TB-XH soan thao.

  • Tang them 20 luong huu va tro cap BHXH

    09:12 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

    Tang them 20 luong huu va tro cap BHXH

    Tu 1/1/2008, khoang 1,8 trieu nguoi ve huu, nguoi huong tro cap bao hiem xa hoi va hon 1,5 trieu nguoi co cong se duoc dieu chinh tro cap tang them 20%.

  • Tu 1 1 2005 luong co gi moi

    21:08 | Chủ nhật 09/01/2005 (GMT+7)

    Tu 1 1 2005 luong co gi moi

    Ngay 5/1, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Lien bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi - Noi vu da ban hanh 11 thong tu huong dan thuc hien che do tien luong moi doi voi nguoi lao dong va lanh dao trong cac doanh nghiep nha nuoc, luong huu va tro cap bao hiem xa hoi... Chung toi xin gioi thieu mot so noi dung quan trong.

  • Du kien gan 2 trieu nguoi ve huu se duoc tang 20 luong

    14:47 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

    Tu ngay 1/1/2008, khoang 1,8 trieu nguoi ve huu va nguoi huong tro cap bao hiem xa hoi duoc tang luong 20%. Hon 1,5 trieu nguoi co cong se duoc dieu chinh tro cap len 20% so voi muc chuan hien hanh 470.000 dong mot thang. Noi dung du thao nay dang duoc Chinh phu xem xet.> Dau nam 2008 dong loat tang luong toi thieu> Lo ngai tang gia "de" tang luong

  • Luong huu tro cap hang thang tang 10

    08:43 | Thứ bảy 18/12/2004 (GMT+7)

    Tu ngay 1-10-2004 den 30-9-2005, tang 10% muc luong huu, tro cap hang thang hien huong doi voi cac doi tuong huong luong huu, tro cap hang thang truoc ngay 1-10-2004. Do la noi dung chinh tai nghi dinh dieu chinh luong huu, tro cap bao hiem xa hoi vua duoc Thu tuong Chinh phu ky ban hanh (ngay 14-12-2004).

  • 1 10 Luong toi thieu tang len 350.000 dong thang

    19:10 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

    1 10 Luong toi thieu tang len 350.000 dong thang

    (TP) Ngay 15/9 Thu tuong da ky Nghi dinh so 118 dieu chinh muc luong toi thieu chung. Theo do, tu 1/10 muc luong toi thieu chung tu 290.000 dong/thang se tang len 350.000 dong/thang.


  • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

    Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0