trach nhiem

Saturday, 28/05/2016 07:03
 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Khoang trong trach nhiem

  14:11 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Dieu khac nhau giua nhung nguoi de dang tu bo cuoc song voi nhung nguoi khong the la gi? Trach nhiem, gom trach nhiem gia dinh va trach nhiem xa hoi.

 • Toi dau xot nhat la ho xem von vay ODA nhu cua chua

  05:50 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Toi dau xot nhat la ho xem von vay ODA nhu cua chua

  He thong giam sat, kiem tra o nuoc ta da buong long quan ly nguon von ODA (vien tro phat trien chinh thuc) den noi hien nay Quoc hoi (QH) van chua co duoc bat ky bao cao nao ve nguon von nay. Ong Tao Huu Phung, pho chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach cua Quoc hoi, nhin nhan nhu the va phan tich trach nhiem tung mat xich trong he thong do khi tra loi phong van cua TS.

 • Nguoi dung dau phai dam tu xu

  08:35 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Nguoi dung dau phai dam tu xu

  Do la y kien cua Pho truong doan DBQH tinh Long An Dang Van Xuong trong cuoc trao doi ve chu de mo rong viec xem xet trach nhiem xung quanh du an Luat phong, chong tham nhung.

 • Toan van Luat Thanh nien

  09:01 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  (TP) Luat Thanh nien da chinh thuc duoc Chu tich nuoc cong bo trong buoi hop bao hom qua (22/12). TP xin tran trong dang toan van bo luat quan trong nay.

 • Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005

  08:27 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25/12/2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 1. Luat nay quy dinh ve thanh nien.

 • Ho xem von vay ODA nhu cua chua

  10:49 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Ho xem von vay ODA nhu cua chua

  Ong Tao Huu Phung, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach cua Quoc hoi cho biet: "Dieu toi cam thay dau xot nhat hien nay la nguoi ta xem von vay ODA nhu "cua chua”"...

 • Toan van Luat Thanh nien

  11:09 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Luat Thanh nien da chinh thuc duoc Chu tich nuoc cong bo trong buoi hop bao hom qua (22-12). Sau day la toan van bo luat quan trong nay.

 • Can nguoi giam sat viec thuc thi trach nhiem nguoi dung dau

  20:58 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Can nguoi giam sat viec thuc thi trach nhiem nguoi dung dau

  Pho chu nhiem Van phong QH Tran Quoc Thuan cho rang cac van ban phap quy co quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han nguoi dung dau kha day du, chat che nhung khi xay ra sai sot, tieu cuc, di tim trach nhiem nguoi dung dau lai rat kho. Ong nay cho rang, bat cap nay bat nguon tu viec khong co ai thuc thi, giam sat.

 • Vu sap cau o Can Tho Trach nhiem truoc het la chu dau tu

  20:00 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Vu sap cau o Can Tho Trach nhiem truoc het la chu dau tu

  "Theo toi, co nhieu kha nang do anh huong cua dan giao, nguyen nhan lun cua nen dat khong phai la khong co. Gan day, mot can bo trong do cho biet, toan phan da giao nam tren phan be tong dong coc sau", ong Tran Chung, Cuc truong Cuc Giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung, nhan dinh nhu vay trong cuoc trao doi nhanh chieu nay, 26/9.

 • Trach nhiem cua cac bo truong den dau

  22:53 | Thứ sáu 11/06/2004 (GMT+7)

  Trach nhiem cua cac bo truong den dau

  Bao cao giai trinh cua Bo truong, chu nhiem Uy ban TDTT Nguyen Danh Thai co mot uu diem la rat ngan gon: chua day chin trang va duoc luoc bot phan lien quan den vu Luong Quoc Dung (do vu an chua xet xu). Tuy nhien su ngan gon cua Bo truong Thai lai an chua nhung tinh tiet kha “la” ma cac dai bieu Quoc hoi da phat hien va phan ung manh me.

 • Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  18:04 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  Dung 8h45" sang ngay 9/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da bat dau cuoc doi thoai truc tuyen lan dau tien voi nguoi dan va kieu bao o nuoc ngoai. TP tuong thuat truc tuyen.

 • Trach nhiem cua Bo BCVT va VNPT trong vu Nguyen Lam Thai

  11:26 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Trach nhiem cua Bo BCVT va VNPT trong vu Nguyen Lam Thai

  Bo Buu chinh Vien thong vua gui mot bao cao giai trinh voi Thu tuong Chinh ve vu an lua dao cua Nguyen Lam Thai lien quan toi Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) trong thoi gian qua. Ban bao cao da lam ro 2 van de: Trach nhiem cua Tap doan VNPT va Trach nhiem cua Bo BCVT.

 • Bo truong khong co trach nhiem trong du an Rusalka

  09:47 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  Bo truong khong co trach nhiem trong du an Rusalka

  Sang nay, QH tiep tuc chat van cac Bo truong tai hoi truong, bat dau bang giai trinh cua Bo truong Bo KH - DT Vo Hong Phuc.

 • Nguoi dung dau khong the dua mai vao tap the

  07:19 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Nguoi dung dau khong the dua mai vao tap the

  TP - Du thao Nghi dinh ve trach nhiem nguoi dung dau (Nghi dinh) vua duoc Bo Noi vu trinh Chinh phu xem xet, quyet dinh ban hanh. Ben hanh lang Quoc hoi, Tien phong da co cuoc trao doi voi Thu truong Bo Noi vu Thang Van Phuc ve mot so noi dung cua Nghi dinh nay.

 • Ong lai do ganh trach nhiem vu Chom Lom

  19:41 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Ong lai do ganh trach nhiem vu Chom Lom

 • Xu ly trach nhiem nguoi dung dau neu cap duoi tham nhung

  20:33 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Xu ly trach nhiem nguoi dung dau neu cap duoi tham nhung

  Nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi thuoc Nha nuoc se bi xu ly trach nhiem neu de cap pho, can bo, vien chuc thuoc quyen quan ly tham nhung, lang phi. Day la mot trong nhung noi dung cua Nghi dinh do Thu tuong ky ban hanh ngay 27/10.

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • BT Bo Cong nghiep Cham trien khai huy du an quoc gia chung toi co trach nhiem

  14:03 | Thứ ba 30/11/2004 (GMT+7)

  BT Bo Cong nghiep Cham trien khai huy du an quoc gia chung toi co trach nhiem

  Phien buoi chieu 30-11-2004, QH tiep tuc chat van va nguoi dang dan la BT Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai. Mo dau, Chu tich QH Nguyen Van An khuyen cao BT Hai chi "duoc quyen" bao cao trong thoi gian 30 phut de phan con lai danh cho chat van cua DB Quoc Hoi.

 • Cu tri chua hai long

  07:43 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Cu tri chua hai long

  Hom qua (15/6), trong ngay thu hai tra loi chat van tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI, Tong Thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh va 5 vi Bo truong da dang dan tra loi chat van cac dai bieu Quoc hoi (DBQH).

 • Chat van tai Quoc hoi Quan ly kem khong the do cho co che

  00:09 | Chủ nhật 18/11/2007 (GMT+7)

  Chat van tai Quoc hoi Quan ly kem khong the do cho co che

  Cac dai bieu Quoc hoi to ra chua hoan toan hai long ve phan tra loi chat van cua Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh, Bo truong Nong nghiep-Phat trien nong thon Cao Duc Phat, Bo truong Giao thong-Van tai Ho Nghia Dung va Bo truong Cong thuong Vu Huy Hoang.* Bo truong Cong thuong Vu Huy Hoang: “De hoa chat doc hai troi noi, co trach nhiem cua Bo Cong thuong”

 • Hai bo Ke hoach va Tai chinh buong long quan ly ODA

  10:36 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Hai bo Ke hoach va Tai chinh buong long quan ly ODA

  Pho chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach Quoc hoi Tao Huu Phung thua nhan, he thong giam sat, kiem tra VN da buong long quan ly nguon von ODA den noi hien nay Quoc hoi van chua co duoc bat ky bao cao nao ve nguon von nay. > Tieu cuc tai PMU 18 lien quan den 3 doi bo truong

 • Thanh tra Chinh phu se kiem diem trach nhiem nguoi dung dau

  15:24 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu se kiem diem trach nhiem nguoi dung dau

  Ngay sau khi Vu pho Vu thanh tra va giai quyet khieu nai, to cao khoi kinh te tong hop Bui Xuan Bay bi bat, chung toi da trao doi voi Pho Tong Thanh tra Chinh phu (TTCP) Mai Quoc Binh ve trach nhiem cua nhung can bo co lien quan. "Viec ong Bay bi bat la he qua chung cua vu thanh tra Tong Cong ty Dau khi vi truoc do da co hai can bo khac cua nganh bi bat. Day la dieu khong hay doi voi nganh thanh tra, co anh huong gay tai tieng doi voi toan nganh"- ong cho biet.

 • Luong tam va trach nhiem

  13:45 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Luong tam va trach nhiem cua nha quan ly o dau? Do la cau hoi xuat hien trong suy nghi cua toi ve vu em nhem thong tin voi thoi gian dai “ky luc” la sau nam (tu 2001) cua So Y te TP.HCM ve viec nuoc tuong doc co chua ham luong rat cao chat 3-MCPD.

 • Doi moi co che cung cap thong tin

  17:36 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi co che cung cap thong tin

  Doi moi viec cung cap thong tin cho bao chi; qui dinh ro co che, trach nhiem cua cac co quan, don vi nha nuoc trong viec cung cap thong tin cho bao chi va xa hoi, trach nhiem, quyen han cua nguoi phat ngon cua cac co quan, to chuc de tang cuong va chu dong hon nua trong viec cung cap thong tin cho bao chi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0