tong mat bang

Monday, 30/05/2016 19:36
 • Khach san 500 trieu USD kho vi So Qui hoach Kien truc

  06:18 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Khach san 500 trieu USD kho vi So Qui hoach Kien truc

  Sau khi nhan quyet dinh dau tu khach san 5 sao, Tap doan Keangnam (Han Quoc) da duoc giao mot o dat ma khong biet chi gioi xay dung (khoang lui cong trinh) nam o cho nao?!

 • Xung quanh khieu nai cua tap the nguoi dan to dan pho 120 khu pho 9 P.11 Q Go Vap TP Ho Chi Minh

  21:30 | Chủ nhật 26/12/2004 (GMT+7)

  Don cua tap the to dan pho 120, P.11, Q.Go Vap khieu nai viec Cong ty Govimex da xay nha lam bit hem di vao phan dat cua ong Le Tran Thai. Qua xem xet ho so va kiem tra hien trang thuc te, Phong Quan ly do thi Q.Go Vap da co cong van phuc dap.

 • Ha Noi Giam 50 thu tuc hanh chinh trong dau tu xay dung

  08:22 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Giam 50 thu tuc hanh chinh trong dau tu xay dung

  Chieu qua 12/3, ong Dao Ngoc Nghiem - Giam doc So Quy hoach - Kien truc cho biet so chiu trach nhiem ve 6 cong doan (thu tuc hanh chinh) trong quy trinh dau tu xay dung. Do la: gioi thieu dia diem xay dung, cap chung chi quy hoach, xac dinh chi gioi duong do, cap so lieu ha tang ky thuat, thoa thuan tong mat bang, thoa thuan phuong an kien truc.

 • Dat cong o Da nang Xe thit tat

  20:15 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Dat cong o Da nang Xe thit tat

  TTCN - Nam nam tro lai day nhung cum tu nhu “den bu giai toa”, “phan lo dat nen” hay “bo tri tai dinh cu” da tro nen qua quen thuoc voi nguoi Da Nang. Con loc do thi hoa da khien hon 61.000 ho dan noi, ngoai thanh thay doi cho o cua minh trong chong vanh.

 • Da Nang Ban dau gia cac lo dat dich vu nha hang tren duong Son Tra Dien Ngoc

  14:23 | Thứ ba 18/01/2005 (GMT+7)

  Cac co quan chuc nang cua TP Da Nang dang khan truong hoan chinh ho so de trinh UBND thanh pho phe duyet quy hoach tong mat bang chi tiet chia lo dat dich vu nha hang nam tren tuyen duong du lich ven bien Son Tra - Dien Ngoc (doan gan duong Pham Van Dong).

 • Bao gio khu dan cu nam Xuan Hoa A Da Nang het bi treo

  23:55 | Chủ nhật 15/08/2004 (GMT+7)

  Bao gio khu dan cu nam Xuan Hoa A Da Nang het bi treo

  Theo phan anh cua nguoi dan o to 67, P.An Khe, Q.Thanh Khe (Da Nang), da hon mot nam ke tu ngay cong bo quy hoach khu dan cu nam Xuan Hoa A, nhung chu dau tu khong kiem dinh, ap gia den bu... khien doi song cua nguoi dan gap nhieu kho khan. Trao doi voi Thanh Nien, ong Nguyen Tuan Anh - Giam doc Cong ty Vat lieu - xay dung xay lap va kinh doanh nha Da Nang (don vi chu dau tu) cho biet:

 • Doanh nghiep dia oc so gi nhat

  23:00 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep dia oc so gi nhat

  Cuoc hoi thao ve khai thong thi truong bat dong san (TTBDS) trong nam 2007 do So Tai nguyen - Moi truong (TN-MT) TP.HCM va Hiep hoi bat dong san TP.HCM (HoREA) to chuc ngay 7.2 da chi ra mot so van de gop phan lam TTBDS tri tre bay lau nay: do la nhung ton tai trong co quan quan ly.

 • Vu chay cho Lon Qui Nhon thiet hai tren 120 ty dong

  15:28 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Vu chay cho Lon Qui Nhon thiet hai tren 120 ty dong

  Theo nhan dinh ban dau ve tong thiet hai cua vu chay nay len tren 120 ty dong ( thiet hai ve hang hoa) chua ke thiet hai ve vat chat vi vu chay tren toan bo dien tich cho voi tong mat bang phuc vu kinh doanh ( nha cao tang va nha tret ) 7.874 m2.

 • Khan truong khac phuc hau qua vu chay Cho Lon Qui Nhon

  14:21 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Khan truong khac phuc hau qua vu chay Cho Lon Qui Nhon

  Sang 17/12, trong khi luc luong phong chay, chua chay van tiep tuc dap tat nhung dam chay am i, tai Van phong UBND thanh pho Qui Nhon, dai dien lanh dao tinh va thanh pho da co cuoc hop khan cap voi cac nganh chuc nang thanh pho de trien khai cac bien phap cap bach khac phuc hau qua cua vu chay nay. Ong Vo Vinh Quang, chu tich UBND thanh pho Qui Nhon da chi dao cho cac don vi lien quan cua thanh pho: Ban quan ly cho phoi hop voi cac luc luong bao ve va cong an..

 • Dieu chinh quy hoach cuc bo Khu do thi moi Tay Nam Ha Noi

  09:46 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Chu tich UBND Tp Nguyen Quoc Trieu moi ki quyet dinh so 116/2006/QD - UB, ngay 7/7/2006 ve viec dieu chinh cuc bo quy hoach tong mat bang mot so o dat xay dung cac cong trinh ha tang xa hoi tai Khu do thi moi Tay Nam Ha Noi, ty le 1/500. Cac o dat nay nam trong khu do thi moi Tay Nam, thuoc dia ban quan Cau Giay va huyen Tu Liem.

 • Bai bien Da Nang dang bi bam nat

  22:01 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Bai bien Da Nang dang bi bam nat

  Du an duong ven bien Son Tra - Dien Ngoc dang trong giai doan hoan thien thi mot chuyen dong troi cung dang dien ra: hang chuc nha hang chen chuc moc ngay sat mep bien nam o phuong Phuoc My (Son Tra) bam nat canh quan cua mot bai bien von xinh dep.

 • Ha Noi dieu chinh qui hoach khu nha o cho cong nhan

  03:01 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 9-11, So Qui hoach kien truc cong bo qui hoach dieu chinh cuc bo qui hoach tong mat bang su dung dat cac o dat o NO-01 va NO-02 trong “Qui hoach chi tiet ti le 1/500 khu dat xay dung nha o thi diem phuc vu cong nhan tai xa Kim Chung, huyen Dong Anh”.

 • Da Nang xay dung khu du lich 5 sao tai Bai Bac Son Tra

  16:09 | Thứ hai 20/09/2004 (GMT+7)

  Ong Ngo Truong Tho – Truong phong Ke hoach Dau tu so Du lich TP Da Nang cho biet, UBND TP vua phe duyet tong mat bang khu du lich Bai Bac – ban dao Son Tra.

 • Xay dung TT thuong mai can ho cao cap lon tai TP HCM

  09:57 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Xay dung TT thuong mai can ho cao cap lon tai TP HCM

  Cong ty Co phan Vincom cho biet da tien hanh lap ho so quy hoach tong mat bang va phuong an kien truc cong trinh Trung tam thuong mai - dich vu - khach san - van phong va can ho cao cap tai quan I, TP. Ho Chi Minh.Khu dat xay dung Du an nam tai vi tri “trung tam cua trung tam” TP.HCM, la noi duoc quy hoach kien truc canh quan dep, ha tang ky thuat dong bo va co nhieu cao oc, cong trinh van hoa, khach san, trung tam mua sam lon va sang trong nhat thanh pho.

 • Bai bien Da Nang dang bi bam nat

  09:14 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Bai bien Da Nang dang bi bam nat

  Du an duong ven bien Son Tra - Dien Ngoc dang trong giai doan hoan thien thi hang chuc nha hang chen chuc moc ngay sat mep bien nam o phuong Phuoc My, bam nat canh quan cua mot bai bien von xinh dep.

 • Hoi An Them 2 khu du lich bien moi

  17:33 | Thứ sáu 18/02/2005 (GMT+7)

  Hoi An Them 2 khu du lich bien moi

  Sang nay, 18-2, UBND Thi xa Hoi An da hop thong qua do an quy hoach tong mat bang va du an dau tu xay dung khu du lich Le Phan Resort tai Phuong Cam An.

 • Thue tu van nuoc ngoai cho 12 du an

  09:25 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  12 du an duoc phep moi tu van nuoc ngoai la du an cau Thu Thiem, cau Nguyen Van Cu, cau can noi cau Phu My - nut giao khu A Nam Sai Gon, cau Cong Ly, cau Phu Long, xay dung cau Binh Khanh, duong Nguyen Van Troi - Nam Ky Khoi Nghia, du an qui hoach tong the cap nuoc den nam 2020 - dinh huong den 2030, du an qui hoach tong mat bang thao cam vien moi, du an dau tu cai tao sua chua cac thuy dai hien huu, nut giao thong Hang Xanh, duong tren cao doc kenh Nhieu Loc -..

 • Thu Thiem se la do thi tam co khu vuc va the gioi

  15:09 | Thứ năm 26/06/2003 (GMT+7)

  Thu Thiem se la do thi tam co khu vuc va the gioi

  Cuoc thi “Y tuong quy hoach tong mat bang khu trung tam do thi moi Thu Thiem" da trao giai nhi (khong co giai nhat) cho do an cua Cong ty Sasaki Associates, Inc (My). Ngoai viec thiet ke duoc mo hinh mot khu do thi hien dai cho ban dao nay, do an con duoc danh gia cao ve tinh kha thi.

 • Da Nang phe duyet qui hoach 2 khu dan cu moi

  07:38 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua phe duyet tong mat bang qui hoach chi tiet 1/500 xay dung hai khu B va C khu dan cu Nam Cau Cam Le mo rong (xa Hoa Chau va Hoa Phuoc, H.Hoa Vang) voi tong dien tich gan 140ha.

 • Kien nghi bai bo 5 thu tuc ve xay dung

  02:14 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Bo Xay dung da kien nghi Chinh phu bai bo nam thu tuc hanh chinh ve xay dung dang duoc thuc hien tai Ha Noi, buoc nguoi dan phai xin bao gom: thoa thuan dia diem; cap chung chi qui hoach hoac cap thong tin qui hoach; chap thuan chi gioi duong do va cap so lieu ha tang ky thuat; chap thuan qui hoach tong mat bang; chap thuan phuong an kien truc.

 • Phai co ho so trich ngang ve cong so

  05:28 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Bo Xay dung vua ban hanh thong tu huong dan cho qui che quan ly cong so cac co quan hanh chinh nha nuoc. Theo huong dan nay, cong so thuoc co quan, don vi cac cap phai co ho so “trich ngang”, gom: ten co quan su dung, ban ve so do tong mat bang cong so, dia chi, cong nang su dung, dien tich xay dung, gia tri cong trinh... va gui cho co quan quan ly nha nuoc theo qui dinh. Dinh ky hang nam phai bao cao tinh hinh quan ly, su dung cong so voi co quan quan ly cap..

 • Da Nang Phe duyet quy hoach khu do thi san golf Da Phuoc

  22:59 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua ky quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet tong mat bang xay dung khu do thi va san golf Da Phuoc tren bo Tay cua song Han voi dien tich 203 ha.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0