tong cuc hai quan

Tuesday, 31/05/2016 01:23
 • Hai quan lang phi hang trieu USD tu mot vu mua tau

  09:08 | Thứ sáu 18/01/2002 (GMT+7)

  4 con tau cao toc tri gia 6 trieu USD duoc Tong cuc Hai quan mua ve de chong buon lau, nhung hien chi chay theo che do... bao duong 4 lan/thang. Chung khong the hoat dong trong dieu kien thoi tiet xau, song gio cap 2, 3. Con nhung nguoi chiu trach nhiem chinh ve su lang phi trong cuoc mua ban nay da ha canh an toan.

 • De nghi Tong cuc Hai quan xem xet phan anh cua doanh nghiep

  02:04 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van gui Tong cuc Hai quan de nghi xem xet, xu ly phan anh qua website Chinh phu (dia chi: www.chinhphu.vn) cua ong Nguyen Van Hung (Hai Phong) ve su cham tre cua Tong cuc Hai quan trong viec ra van ban huong dan thu tuc thong quan doi voi oto dau keo, anh huong hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep.

 • Day nhanh tien do thi diem hai quan dien tu giai doan II

  14:45 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Day nhanh tien do thi diem hai quan dien tu giai doan II

  Theo Tong cuc Hai quan, chuong trinh thi diem mo hinh hai quan dien tu tai TP Ho Chi Minh va Hai Phong da buoc dau thu duoc ket qua tot, hau het cac doanh nghiep (DN) va doi tuong tham gia xuat nhap khau deu danh gia cao mo hinh nay. Trong thoi gian toi, Tong cuc se trien khai manh thi diem hai quan dien tu giai doan II, sau do se mo rong toi cac Cuc Hai quan trong diem trong nam 2008. Theo nhan xet cua Tong cuc Hai quan, viec thi diem thu tuc hai quan dien tu..

 • Vu Yteco Tong cuc Hai quan de nghi khoi to vu an

  09:03 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Tong Cuc hai quan vua co cong van chuyen sang Co quan canh sat dieu tra toi pham ve kinh te va chuc vu – Bo Cong an, de nghi khoi to vu an de dieu tra nhung sai pham nghiem trong dien ra tai Yteco - Cong ty co phan Xuat nhap khau Y te TP HCM.

 • Dot pha cua moi truong dau tu

  16:22 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Dot pha cua moi truong dau tu

  Su kien Cong ty TNHH Intel Products Viet Nam (Intel Viet Nam) khoi cong xay dung nha may lap rap chipset tai Khu Cong nghe cao TP.HCM da thu hut su quan tam dac biet cua gioi dau tu quoc te, dac biet trong linh vuc cong nghe cao. Du an co von dau tu khoang 1 ty USD nay duoc ky vong se keo them nhieu du an ve tinh ve cong nghe ban dan dau tu vao Viet Nam. Theo du bao, hang hoa xuat nhap khau cua du an nay se rat phuc tap ve khoi luong lan tinh chat, vi vay, co..

 • Bo nhiem Tong cuc truong Tong cuc Hai quan

  17:14 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Duoc uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, ngay 20/2, Bo truong Bo Noi Vu Do Quang Trung da cong bo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec Bo nhiem co thoi han ong Le Manh Hung, Pho Tong cuc truong Tong cuc Hai quan, thuoc Bo Tai chinh giu chuc Tong cuc truong Tong cuc Hai quan. Thu tuong Chinh phu cung da ra Quyet dinh ve viec ong Truong Chi Trung thoi kiem giu chuc Tong cuc truong Tong cuc Hai quan.H.N(TTXVN)

 • Sap nhap Tong cuc Hai quan vao Bo Tai chinh

  07:39 | Thứ năm 05/09/2002 (GMT+7)

  Ngay 4/9, Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh chuyen Tong cuc Hai quan vao Bo Tai chinh, giao Bo truong Tai chinh nhan ban giao cong viec cua Tong cuc truong Tong cuc Hai quan.

 • Truy thu thue mot loat doanh nghiep nhap khau o to xe may Hai quan co danh nham hon bo sot

  22:51 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  Truy thu thue mot loat doanh nghiep nhap khau o to xe may Hai quan co danh nham hon bo sot

  Vua qua, 23 doanh nghiep kinh doanh nhap khau o to, xe may da bi Tong cuc Hai quan liet ke vao danh muc phai truy thu thue nhap khau do co bieu hien gian lan, ke khai khong dung gia nhap khau cac mat hang nay vao Viet Nam. Ngay 9/5, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) da chu tri cuoc doi thoai giua dai dien cua Tong cuc Hai quan - Pho tong cuc truong Dang Thi Binh An voi hang chuc doanh nghiep ve van de nay.

 • Ngay 109 chinh thuc trien khai thong quan dien tu

  15:22 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 109 chinh thuc trien khai thong quan dien tu

  Tong cuc hai quan cho biet, sau 8 thang thuc hien thi diem, thu tuc hai quan dien tu da buoc dau dat duoc thanh cong va nhan duoc su hoan nghenh cua cong dong doanh nghiep (DN); giam dang ke thoi gian lam thu tuc cho cac DN (tu 7-8 gio xuong con 2-3 phut). Theo thong ke cua Cuc hai quan TP HCM, so luong DN duoc chap nhan tham gia lam thu tuc nay tinh tu thang 10/2005 den thang 6/2006 tang 224% (tu 25 DN len 81 DN). Ti le DN thuong xuyen lam thu tuc tren tong so..

 • Tong cuc Hai quan yeu cau kiem tra ngay cac tieu cuc tai Hai quan cang Cat Lai

  00:47 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  >> Tam dinh chi cong tac 3 nhan vien hai quan Theo tin tu Tong cuc Hai quan ngay 13/4, Tong cuc vua co cong van yeu cau Cuc truong Cuc Hai quan TP.HCM kiem tra va bao cao ve nhung tieu cuc o Hai quan cang Cat Lai (Bao Thanh Nien ngay 10/4 da co bai phan anh).

 • Hoan thue xuat khau Hai quan thong thue lai tac

  13:48 | Thứ năm 23/08/2001 (GMT+7)

  "Thi truong nuoc ngoai ngay cang thu hep, gia cac mat hang canh tranh quyet liet, vay ma tien thue dau vao cho hang xuat khau mai khong duoc hoan lai. Doanh nghiep lon, tien tac o doan nao cung da thay kho, con nhung doanh nghiep vua va nho nhu chung toi thi voi 300 trieu dong nam chet, coi nhu da cut von".

 • Hon 3000 ty dong no dong thue

  08:47 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Hon 3000 ty dong no dong thue

  Ong Nguyen Ngoc Tuc, Pho tong cuc truong Tong cuc Hai quan cho biet, tinh den ngay 31/3 tong so no thue cua nganh hai quan la 3.154 ty dong tang 3,1% so voi thoi diem 31/12/2005 va tang 20,4% so voi nam 2004. So doanh nghiep no thue la hon 10.728 luot cung tang 8% so voi thoi diem 31/12/2005 va tang 41,7% so voi nam 2004. Trong do, no thue cua doanh nghiep giai the tang 2 ty dong so voi nam 2005, no cua cac doanh nghiep chay y da don doc nhieu lan tang 57 ty..

 • Hai quan phai ra cho khao gia de tinh thue toi thieu

  14:18 | Thứ ba 21/01/2003 (GMT+7)

  Mot so doanh nghiep dang keu troi vi sat Tet den noi, thoi gio la vang bac ma hang nhap ve kinh doanh cu phai ngam o ngoai cang o TP HCM, cho can bo hai quan di cho. Nguyen nhan cua tinh trang nay la do nhung quy dinh moi cua Bo Tai chinh va Tong cuc Hai quan moi day.

 • That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  10:06 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  Toan bo hang dien tu, dien lanh co chung nhan xuat xu hang hoa ASEAN (C/O form D) da lam thu tuc hai quan nhap khau tu ngay 1/1/2001 den nay se duoc ra soat lai va kiem tra sau thong quan. Do la chi dao moi duoc Tong cuc Hai quan gui Cuc hai quan cac tinh thanh. Cong van so 5893 cua Tong cuc Hai quan cung yeu cau hai quan cac dia phuong khi kiem tra dac biet chu y hang nhap khau tu Thai Lan qua cac cua khau giap ranh Lao nhu Lao Bao, Cau Treo... Truong hop phat..

 • Gia o to cu nhap khau sap toi se ra sao

  08:46 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Gia o to cu nhap khau sap toi se ra sao

  Ngay 4/7, ben le hoi nghi so ket 6 thang cua nganh, ong Nguyen Van Can, quyen Vu truong Vu kiem tra thu thue xuat nhap khau - Tong cuc Hai quan da trao doi voi bao gioi mot so van de trong viec nhap khau o to cu.

 • Doanh nghiep van bi hai quan voi vinh

  09:14 | Thứ bảy 29/09/2001 (GMT+7)

  Cong ty TNHH thuong mai Viet A dang cho ket qua khieu nai ve viec Hai quan cua khau Gia Lam ap dung sai muc thue suat 30% cho mot so lo hang thiet bi dien chuyen dung nhap khau va doi “cua doi” khoan tien thue ma doanh nghiep phai nop neu hai quan chap nhan ha muc thue xuong 0% nhu truoc.

 • Thanh tra Tong cuc Hai quan

  08:55 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Thanh tra Chinh phu cho hay, lanh dao co quan nay vua ra quyet dinh lap doan thanh tra tai Tong cuc Hai quan, sau khi ket thuc thanh tra tai Cuc Hai quan Ha Noi va TP HCM.

 • Thanh tra Tong cuc Hai quan

  14:39 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu Thanh tra Chinh phu, lanh dao co quan nay vua ra quyet dinh lap doan thanh tra tai Tong cuc Hai quan, sau khi ket thuc thanh tra tai Cuc Hai quan Ha Noi va TPHCM.

 • De nghi tam ngung truy thu thue nhap khau

  09:15 | Thứ sáu 25/07/2003 (GMT+7)

  Uy ban nhan dan TP HCM vua co cong van de nghi Bo Tai chinh, Tong cuc Hai quan, chi dao tam ngung truy thu thue nhap khau cac lo hang da xuat tu 2001 den 2003, trong khi cho gop y ve van ban giai quyet cac vuong mac lien quan chung tu thanh toan.

 • Thanh tra Tong cuc Hai quan

  16:27 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Thanh tra Chinh phu cho hay, lanh dao co quan nay vua ra quyet dinh lap doan thanh tra tai Tong cuc Hai quan, sau khi ket thuc thanh tra tai Cuc Hai quan Ha Noi va TP HCM.

 • Gia o to cu nhap khau sap toi se ra sao

  00:15 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Gia o to cu nhap khau sap toi se ra sao

  Ngay 4/7, ben le hoi nghi so ket 6 thang cua nganh, ong Nguyen Van Can, quyen Vu truong Vu kiem tra thu thue xuat nhap khau - Tong cuc Hai quan da trao doi voi bao gioi mot so van de trong viec nhap khau o to cu.

 • Tong cuc Hai quan doi thoai voi doanh nghiep

  00:10 | Thứ hai 09/07/2007 (GMT+7)

  Tong cuc Hai quan se phoi hop voi Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) to chuc hoi nghi doi thoai doanh nghiep tai 2 khu vuc phia Bac (dien ra ngay 10.7 tai Ha Noi) va phia Nam (ngay 12.7 tai TP.HCM).

 • Doanh nghiep kho vi chinh sach tren duoi khong thong nhat

  23:09 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep kho vi chinh sach tren duoi khong thong nhat

  Ngay 19/9, lanh dao Bo Tai chinh va Tong cuc Thue, Tong cuc Hai quan da to chuc cuoc doi thoai voi dai dien cua khoang tren 300 doanh nghiep nham giai quyet vuong mac ve cac chinh sach thue, hai quan hien hanh.

 • Gia o to cu nhap khau sap toi se ra sao

  11:09 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Gia o to cu nhap khau sap toi se ra sao

  Ngay 4-7, ben le hoi nghi so ket 6 thang cua nganh, ong Nguyen Van Can, quyen Vu truong Vu kiem tra thu thue xuat nhap khau - Tong cuc Hai quan da trao doi voi bao gioi mot so van de trong viec nhap khau oto cu.

 • Thanh lap doan thanh tra Tong cuc Hai quan

  08:06 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Thanh tra Chinh phu, lanh dao co quan nay vua ra quyet dinh lap doan thanh tra tai Tong cuc Hai quan, sau khi ket thuc thanh tra tai Cuc Hai quan Ha Noi va TPHCM.

 • Thay Tong cuc truong Tong cuc hai quan

  00:21 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 20/2, Bo truong Noi vu Do Quang Trung da trao quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu bo nhiem ong Le Manh Hung - nguyen Pho tong cuc truong Tong cuc Hai quan (TCHQ), lam Tong cuc truong TCHQ thay cho ong Truong Chi Trung, Thu truong Bo Tai chinh (kiem nhiem chuc Tong cuc truong TCHQ trong thoi gian qua).

 • Thanh tra Tong cuc Hai quan

  14:12 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu Thanh tra Chinh phu, lanh dao co quan nay vua ra quyet dinh lap doan thanh tra tai Tong cuc Hai quan, sau khi ket thuc thanh tra tai Cuc Hai quan Ha Noi va TPHCM.

 • Du bao nhap khau oto cu se rat soi dong

  11:47 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Du bao nhap khau oto cu se rat soi dong

  Ben le hoi nghi so ket 6 thang cua nganh, ngay 4/7 ong Nguyen Van Can, quyen Vu truong Vu kiem tra thu thue xuat nhap khau - Tong cuc Hai quan da trao doi voi bao gioi mot so van de trong viec nhap khau oto cu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0