to chuc thi cong

Tuesday, 31/05/2016 10:57
 • Tu thang 9 den thang 11 cam o to di qua nut Kim Lien

  10:59 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Tu thang 9 den thang 11 cam o to di qua nut Kim Lien

  Trong thoi gian toi day, Ban Quan ly cac du an trong diem phat trien do thi Ha Noi se to chuc thi cong du an xay dung va cai tao nut giao thong Kim Lien giai doan 1. Mot trong nhung van de nguoi dan Ha Noi dang quan tam do la lieu co tac duong khi thi cong, boi thuc te day la nut giao thong co mat do phuong tien tham gia giao thong vao loai lon nhat thanh pho hien nay. Quy mo du an Du an xay dung cai tao nut giao thong Kim Lien co tong muc dau tu 400 ty dong, la..

 • Cac nganh hoc cua DHDL Ky thuat cong nghe TP HCM

  13:24 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua DHDL Ky thuat cong nghe TP HCM

  Ngoai nhung nganh thu hut nhieu sinh vien nhu Co khi tu dong - Robot, Dien tu vien thong, Xay dung cau duong... DHDL Ky thuat cong nghe TP.HCM vua mo them 6 nganh moi dao tao trinh do DH va CD trong nam 2006-2007.

 • Tien do cham nhu rua bo dan chiu kho

  11:36 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Tien do cham nhu rua bo dan chiu kho

  Du an dau tu cai tao, nang cap QL 32 doan Nhon - Son Tay dai gan 30 km, voi tong so von dau tu hon 360 ty dong duoc Bo GTVT phe duyet vao cuoi nam 2004. Den thang 8/2005, Ban Quan ly du an giao thong 2 thuoc So GTVT tinh Ha Tay - dai dien chu dau tu tien hanh to chuc thi cong. Nhung da hon 2 nam troi qua, du an trien khai qua cham gay o nhiem moi truong, giam hieu qua nguon dau tu, mat trat tu an toan giao thong, va nhat la buc xuc trong du luan nhan dan.

 • Truong DH Dan lap Ky thuat Cong nghe TP HCM

  19:59 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Truong DH Dan lap Ky thuat Cong nghe TP HCM

  TS- Truong DHDL KT – CN TP.HCM dao tao cac ky su va cu nhan co kha nang tham gia cong tac quan ly, to chuc va dieu hanh san xuat co kha nang thich ung voi su phat trien cua khoa hoc cong nghe. Ky hieu truong: DKC. Dia chi website: www.hutech.edu.vn.

 • Da Nang Nam 2006 khong con ap luc tai dinh cu

  08:54 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Da Nang Nam 2006 khong con ap luc tai dinh cu

  Do la khang dinh cua Chu tich UBND TP Da Nang - ong Hoang Tuan Anh, sau khi tien hanh kiem tra thuc dia tai mot so khu tai dinh cu dang to chuc thi cong trong hai ngay 30, 31/12/2005.

 • TP HCM Tra loi tren bao vu nuoc nhiem ban

  07:01 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua vua chi dao Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon kiem tra lai cach to chuc thi cong lap dat dong ho nuoc lam nuoc nhiem ban da neu tren bao TS (ngay 3-8-2005).

 • Cao oc 26 tang xay nhu cong trinh don gian

  12:27 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  TP - Chieu 11/10, ong Nguyen Van Hiep (Pho Giam doc So Xay dung TPHCM) cho biet dang cho xac minh mot so thong tin phan anh viec chu dau tu cong trinh cao oc Pacific tu y chinh sua ban ve cua don vi tu van thiet ke khi to chuc thi cong gay sup do nhieu toa nha thuoc Vien Khoa hoc Xa hoi vung Nam Bo (KHXH).

 • Muon chong tham nhung phai thay doi cach de bat can bo

  09:53 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Moi nguoi duoc de bat can duoc thong bao tieu chuan tuyen chon va to chuc thi cong khai, co cham diem va phai can cu vao nguoi co diem so cao ma de bat. Truoc khi duoc de bat ung vien phai ke khai tai san ban than va cua vo, con ke ca nhung nguoi khong cung ho khau voi minh.

 • Nha tho go o Kon Tum

  07:53 | Thứ sáu 11/03/2005 (GMT+7)

  Nha tho go o Kon Tum

  Nam o noi vi thi xa, nha tho go Kontum xay dung nam 1913, do mot linh muc nguoi Phap to chuc thi cong, nay da tro thanh mot diem du lich hap dan cho nhieu du khach den vung dat Kontum.

 • Nha tho go Kontum

  11:50 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Nha tho go Kontum

  Nam o noi vi thi xa, nha tho go Kontum xay dung nam 1913, do mot linh muc nguoi Phap to chuc thi cong, nay da tro thanh mot diem du lich hap dan cho nhieu du khach den vung dat Kontum.

 • Ham va cau Thu Thiem dang chay dua nuoc rut

  10:54 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Ham va cau Thu Thiem dang chay dua nuoc rut

  Tren cac cong truong thi cong cac du an cau Thu Thiem va goi thau xay dung ham vuot song Sai Gon va duong moi Thu Thiem hien cac don vi dang thi cong nuoc rut truoc khi mua mua den... Ham Thu Thiem dang hoan tat Tren cong truong cac cong nhan lam sat khan truong thuc hien cac cong doan cuon sat gia cong long thep lam coc. Cac ky su cho biet cong truong thi cong co khoang 200 nguoi, rieng cong nhan gia cong long thep da co khoang 150 nguoi; khoang 80 nguoi khac..

 • Xay dung cang bien Canh bao khi con chua muon

  08:52 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Xay dung cang bien Canh bao khi con chua muon

  De dap ung nhu cau hoi nhap kinh te quoc te, va phat huy duoc cao nhat cac loi the vi tri dia ly cua minh trong vung va khu vuc, trong nhung nam gan day nhieu nganh va dia phuong trong ca nuoc da dau tu vao phat trien cang bien. Ben canh cac ket qua som duoc khang dinh, can tiep tuc phat huy, cung khong it nhung bieu hien lang phi, vo ich da xuat hien, ma khong nen de lap lai! Lang phi, neu xay ra o nhung du an cong trinh nay, se rat lon khong chi ve mat vat..

 • Thanh tra TP Da Lat ket luan mot so sai pham cua Cty Quan ly cong trinh do thi Da Lat Co dau hieu vi pham phap luat

  16:08 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Thanh tra TP Da Lat ket luan mot so sai pham cua Cty Quan ly cong trinh do thi Da Lat Co dau hieu vi pham phap luat

  Sang 25/10, tai tru so UBND TP Da Lat, Chu tich UBND TP Da Lat Nguyen Tri Dien; Chanh thanh tra, Truong doan thanh tra lien nganh TP Da Lat Tran Dinh Van da co buoi lam viec voi dai dien bao Thanh Nien va chinh thuc thong bao ket qua thanh tra ve nhung sai pham cua Cong ty quan ly cong trinh do thi Da Lat (CTQLCTDT) ma bao Thanh Nien da phan anh, qua trinh thanh tra con phat hien mot so sai pham khac.

 • Sap Phan vien KHXH TPHCM Nguy co duoc bao truoc

  08:24 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Sap Phan vien KHXH TPHCM Nguy co duoc bao truoc

  TP - Theo tim hieu cua chung toi, Phan vien khoa hoc xa hoi vung Nam Bo da nhieu lan gui van ban khieu nai de nghi cac co quan chuc nang co bien phap xu ly kip thoi vi mot so toa nha thuoc phan vien bi lun, nut, co nguy co do sap.

 • Than cau chinh da bi chia ra de khoan

  00:54 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Than cau chinh da bi chia ra de khoan

  TP - Du luan lai nong len boi nhung phat bieu cua mot so lanh dao Cty nho tham gia xay dung cau Can Tho, he lo dan su that trong viec to chuc thi cong. Nha thau da chia viec thi cong than cau chinh ra nhieu phan, nhieu doan de “khoan” cho nhieu Cty nho cung luc thi cong.

 • Chan chinh tinh trang dao duong cau tha

  22:14 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Chieu 18-2-2004, So Giao thong cong chanh (GTCC) TP.HCM hop chan chinh tinh trang dao duong dang dien ra o at tren dia ban thanh pho. Theo So GTCC, rieng dia ban hai quan Binh Tan va Tan Phu hien co hon 10 don vi dao hang chuc tuyen duong de lap dat he thong cap nuoc da to chuc thi cong sai qui dinh, khong dam bao an toan va gay o nhiem moi truong.

 • Quang Nam xay tru mong dau tien cau Nong Son

  08:35 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  TT (Quang Nam) - Ong Vu Huy Lieu, giam doc Cong ty Xay dung cong trinh giao thong I Quang Nam, cho biet: sang 17-2, don vi thi cong cua cong ty da chinh thuc do tru mong so M0 cau Nong Son, nam phia bo bac cua ben Ca Tang, lang Nong Son, xa Que Trung. Dong thoi cong ty cung nhan ban giao mat bang phia bo nam tu UBND huyen Que Son, trien khai duc dam va to chuc thi cong tru mong.

 • Co sai pham trong den bu quan ly dat o Hoa Binh

  20:04 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co van ban thong bao ket luan cua Pho Thu tuong Truong Vinh Trong tai cuoc hop ban bien phap giai quyet khieu nai, to cao cua mot so cong dan lien quan den viec giai phong mat bang, xay dung duong Ho Chi Minh (doan qua tinh Hoa Binh) vua qua.

 • Mot giam doc rut ruot cong trinh

  08:09 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Trong qua trinh to chuc thi cong trung tam thuong mai va khach san du lich Hung Vuong tai thi xa Mong Cai (Quang Ninh), ong Hong Ky - Giam doc Cong ty Xay dung va chuyen giao ky thuat Ha Noi, da cho thi cong sai thiet ke, lap hai he thong so sach chung tu ke toan.

 • Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM

  16:09 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM

  Neu ban yeu bien va thich cac cong viec co lien quan den linh vuc hang hai, xay dung cong trinh bien, ben cang… ban co the chon truong DH Giao thong van tai TP.HCM.

 • Se kiem dinh lai de bao Ong Com

  01:54 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Se kiem dinh lai de bao Ong Com

  Ve cong trinh tuyen duong de bao Ong Com (TS ngay 10-4), ong Le Minh Hue - pho chu tich UBND huyen Binh Chanh, TP.HCM - thua nhan: UBND thi tran Tan Tuc da nhan thieu sot va chiu hoan toan trach nhiem khi to chuc thi cong ma chua hoan tat cac thu tuc dau tu.

 • TP Ho Chi Minh Nganh dien sap dao duong voi quy mo lon

  23:43 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 1/10, Cong ty Dien luc TP.HCM da bao cao bien phap to chuc thi cong cac cong trinh cap ngam 110 KV di trong khu vuc trung tam thanh pho.

 • Nguyen nhan sap cau nam o bien phap thi cong

  20:40 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Nguyen nhan sap cau nam o bien phap thi cong

  "Theo quan diem cua toi, viec sap do cong trinh cau Can Tho co le nguyen nhan so mot nam o bien phap to chuc thi cong". Ong Tran Chung Cuc truong Cuc giam dinh ve chat luong cong trinh xay dung, Bo Xay dung, da nhan dinh nhu vay chieu 26/9.

 • Sap cau co the do gian giao

  07:06 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Cac chuyen gia trong linh vuc cau duong da dua ra nhieu nghi van xung quanh sap nhip cau Can Tho o cac tru B13, B14 va B15. Mot can bo Cong ty Tu van cong trinh giao thong cong chinh TP.HCM cho rang co the cac nha thau da thuc hien to chuc thi cong kem.

 • Hon 11.000 NV2 vao he CD cac truong DH CD phia Nam

  12:01 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Hon 11.000 NV2 vao he CD cac truong DH CD phia Nam

  Trong tuan nay nhieu truong DH-CD bat dau xet tuyen NV2. Co 22 truong DH-CD cong lap va ngoai cong lap phia Nam to chuc thi cong bo xet tuyen voi hon 11.000 chi tieu NV2 he CD. TS gioi thieu voi cac ban thi sinh nhung truong DH-CD nay.

 • Du an mo rong Cang Tien Sa Da Nang Da hoan thanh 90 khoi luong cong viec

  16:49 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Du an mo rong Cang Tien Sa Da Nang Da hoan thanh 90 khoi luong cong viec

  Sau hon 2 nam thuc hien, den nay du an mo rong Cang Tien Sa - Da Nang da hoan thanh duoc 90% khoi luong cong viec. Rieng goi thau so 5 - xay dung cau Tuyen Son va duong dan hai dau cau da hoan thanh va dua vao su dung ngay 19/2/2004 vua qua, phat huy hieu qua tot. Day la goi thau duy nhat trong so 6 goi thau cua du an hoan thanh vuot thoi gian hop dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0