tin nhiem

Monday, 30/05/2016 11:57
 • Phai coi bo phieu tin nhiem hang nam la viec binh thuong

  15:07 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Phai coi bo phieu tin nhiem hang nam la viec binh thuong

  Ong Do Duy Thuong, Pho chu tich Uy ban trung uong Mat tran To quoc VN da khang dinh nhu vay voi VnE trong cuoc trao doi chieu 21/9. Truoc do, Doan chu tich Uy ban trung uong Mat tran to quoc da co van ban kien nghi bo phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh do Quoc hoi va HDND cac cap bau.

 • Kinh doanh thong tin tin nhiem bat dau khoi dong

  08:21 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Kinh doanh thong tin tin nhiem bat dau khoi dong

  Kinh doanh thong tin tin nhiem tu lau da khong con xa la tren the gioi. Hau het cac nuoc phat trien va trong khu vuc Dong Nam A da co cac to chuc hoat dong trong linh vuc nay. Tuy nhien tai VN, khai niem tren van con rat moi me va loai hinh kinh doanh nay moi chi o buoc khoi dau.

 • Lay phieu tin nhiem ve chuc vu chu chot phuong xa Thuc hien ra sao

  00:38 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Lay phieu tin nhiem ve chuc vu chu chot phuong xa Thuc hien ra sao

  Uy ban Mat tran To quoc (MTTQ) TP.HCM vua co huong dan cho he thong mat tran viec thuc hien lay y kien tin nhiem doi voi cac chuc danh chu chot o phuong, xa. Day la lan dau tien TP.HCM thuc hien viec lay y kien tin nhiem cac chuc danh chu chot do HDND bau ra tren dien rong.

 • Loi cho dan kho may cung lam

  10:31 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Loi cho dan kho may cung lam

  Neu nhu o nuoc ta, viec bo phieu tin nhiem chi la thanh bao kiem nam trong vo ma Quoc hoi va HDND hiem khi rut ra, thi voi Thong tri 06 “Ve viec lay phieu tin nhiem doi voi cac chuc vu chu chot do HDND cap xa bau va truong thon”, MTTQ cac cap da co co che cu the de giam sat ...

 • Duoi 50 tin nhiem van trung cu tai sao khong

  09:48 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Duoi 50 tin nhiem van trung cu tai sao khong

  Ha Noi co toi 40/52 ung cu vien tu ung cu dat tin nhiem cu tri noi cu tru va noi cong tac duoi 50%, TP.HCM co toi 45/78 ung cu vien tu ung cu dat tin nhiem duoi 50%. So nguoi dat tin nhiem duoi 50% hoan toan roi vao doi tuong tu ung cu. Mot thuc te la, tu truoc den nay viec nhung ung cu vien chi dat tin nhiem duoi 50% khong con co hoi di tiep trong cuoc bau cu da tro thanh thong le.

 • Quoc hoi se bo phieu tin nhiem bo truong nao

  00:43 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi se bo phieu tin nhiem bo truong nao

  Chieu nay, Quoc hoi se xem xet ve nhan su cua Chinh phu. Van de nay dang thuc su nong bong ben hanh lang Quoc hoi, nhat la sau khi ong Nguyen Duc Dung, dai bieu tinh Kon Tum, cho bao gioi biet da chinh thuc de nghi Quoc hoi xem xet viec bo phieu tin nhiem them 4 bo truong, ngoai truong hop ong Le Huy Ngo.

 • Lay tin nhiem khong phai la loai bo nguoi duoc danh gia

  10:19 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Lay tin nhiem khong phai la loai bo nguoi duoc danh gia

  "Den ky hop, Thuong vu QH nen phat cho dai bieu phieu de xuat bo phieu tin nhiem chuc danh do Quoc hoi bau, phe chuan. Neu lam vay, toi tin co the co nguoi bi 30-40% dai bieu kien nghi bo phieu tin nhiem. Van de la chung ta co muon lam khong", Chu tich Uy ban MTTQ Pham The Duyet tra loi VnE, chieu 30/5.

 • TP HCM lay y kien tin nhiem ung cu vien dai bieu QH khoa XII

  06:42 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  TP HCM lay y kien tin nhiem ung cu vien dai bieu QH khoa XII

  Toi 25-3, cu tri to dan pho 48, P.3, Q.Phu Nhuan, TP.HCM da tham gia gop y kien cho ong Huynh Thanh Lap, pho chu tich HDND TP, nguoi duoc HDND TP gioi thieu.

 • Bo phieu tin nhiem Nen hay khong nen

  22:44 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem Nen hay khong nen

  Dai bieu Quoc hoi Nguyen Duc Dung vua chinh thuc de nghi bo phieu tin nhiem bon bo truong (xem TS ngay 24-5). Day la lan dau tien mot dai bieu Quoc hoi thuc hien quyen de nghi bo phieu tin nhiem. Cac dai bieu Quoc hoi nhan xet the nao ve de nghi cua ong Nguyen Duc Dung?

 • Chi bo phieu tin nhiem khi 7 thanh vien UBTVQH dong y

  19:30 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Quoc hoi thao luan ve hai du an Quy che hoat dong cua Hoi dong dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi, Quy che hoat dong cua Uy ban thuong vu Quoc hoi (sua doi). Day la lan dau tien trinh tu, thu tuc bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi bau hoac phe chuan duoc dat ra.

 • Lay phieu tin nhiem lanh dao xa 2 nam mot lan

  14:52 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Dinh ky 2 nam mot lan trong moi nhiem ky cua HDND, Ban thuong truc Uy ban Mat tran to quoc cap xa se to chuc lay phieu tin nhiem doi voi chuc danh chu tich, pho chu tich HDND va UBND xa. Ket qua lay phieu tin nhiem phai duoc cong khai de nhan dan biet.

 • Tiep tuc xuc tien cho danh gia tin nhiem

  17:50 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Tiep tuc xuc tien cho danh gia tin nhiem

  Chi so tin nhiem duoc coi la "giay thong hanh" de cac doanh nghiep huy dong von tren thi truong chung khoan. Thong qua danh gia tin nhiem, cac nha dau tu co them thong tin ve doi tac, nguoi co tien nhan roi co the lua chon co hoi dau tu. O cac nuoc phat trien, dich vu nay da co gan 100 nam nay. Cac nuoc khu vuc Dong Nam A nhu Phillippin, Malaysia, Indonesia, Thai Lan da co cac to chuc danh gia tin nhiem hoat dong tu nhung nam cuoi cua the ky XX.

 • Hoan bieu quyet quy dinh bo phieu tin nhiem

  00:47 | Thứ sáu 14/12/2001 (GMT+7)

  Hoan bieu quyet quy dinh bo phieu tin nhiem

  Chieu qua, Quoc hoi da tap trung thao luan Dieu 12 Du thao Luat To chuc Quoc hoi sua doi ve bo phieu tin nhiem. Nhieu dai bieu cho rang can cu the hoa che dinh nay. Tuy nhien, vi co nhieu y tuong vuot qua xa de xuat cua Ban Soan thao va con nhieu tranh cai, Doan thu ky de nghi de dieu luat lai, thao luan sau.

 • Nhieu bo truong san sang de Quoc hoi bo phieu tin nhiem

  09:51 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  Nhieu bo truong san sang de Quoc hoi bo phieu tin nhiem

  Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An ngay truoc them khai mac Quoc hoi da khang dinh, bo phieu tin nhiem 2 nam mot lan voi cac thanh vien Chinh phu la chin ve thoi co. Con cac bo truong nghi gi ve viec bo phieu dinh ky? TS ghi nhan y kien mot so thanh vien Chinh phu.

 • Bo phieu tin nhiem lam the nao

  05:28 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem lam the nao

  Lam the nao de Quoc hoi (QH) thuc hien duoc quyen bo phieu tin nhiem doi voi cac chuc danh do QH bau hoac phe chuan - mot qui dinh “co hieu luc gan nam nam nhung chua thuc hien duoc lan nao”. Do la van de “nong” nhat tai dien dan QH hom 30-5, khi cac dai bieu (DB) thao luan viec sua doi, bo sung Luat to chuc QH.

 • Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  21:10 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  Nhan vat tu ung cu kha noi tieng cua sau vu “chong tieu cuc trong giao duc” la thay Do Viet Khoa dat % tin nhiem cua cu tri noi cong tac trong khi ty le nay tai noi cu tru la 76%.

 • Chon hieu truong bang bo phieu tin nhiem

  16:00 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Chon hieu truong bang bo phieu tin nhiem

  Qua ket qua bo phieu tin nhiem, cung voi ket qua day hoc cu the, huyen Ky Son (Nghe An) da mien nhiem chuc vu 6/7 hieu truong va hieu pho, thuyen chuyen cong tac 18 can bo quan ly trong nam hoc 2006 - 2007. Viec bo phieu tin nhiem duoc tien hanh tai 61 truong hoc trong toan huyen. 1/3 hieu truong, hieu pho (157 nguoi) co so phieu tin nhiem duoi 60%.

 • Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  14:46 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  Nhan vat tu ung cu kha noi tieng sau vu “chong tieu cuc trong giao duc” la thay Do Viet Khoa dat 0% tin nhiem cua cu tri noi cong tac trong khi ty le nay tai noi cu tru la 76%.

 • Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  14:27 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Thay Khoa chong tieu cuc dat 0 tin nhiem noi cong tac

  Nhan vat tu ung cu kha noi tieng sau vu “chong tieu cuc trong giao duc” la thay Do Viet Khoa dat 0% tin nhiem cua cu tri noi cong tac trong khi ty le nay tai noi cu tru la 76%.

 • Nhieu nguoi tu ung cu dat tin nhiem cao

  00:20 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Nhieu nguoi tu ung cu dat tin nhiem cao

  Chieu 27-3, trao doi voi TS, ong Pham Ngoc Thao - pho chu tich Uy ban MTTQ thanh pho Ha Noi - cho biet sau hoi nghi hiep thuong lan hai, da co nam ca nhan nop don xin rut ten khoi danh sach ung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII.

 • Xoa luat bat thanh van duoi 50 tin nhiem bi loai

  16:20 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Xoa luat bat thanh van duoi 50 tin nhiem bi loai

  Ba Vo Thi Dung, Pho chu tich thuong truc MTTQ TP.HCM, thua nhan voi TS, thong thuong, nhung ung cu vien dat duoi 50% tin nhiem cua cu tri noi cu tru va cong tac khong con co hoi di tiep trong cuoc bau cu Quoc hoi. "Dieu nay khong duoc quy dinh trong van ban chinh thuc, nhung duoc xem nhu luat bat thanh van".

 • Se lay phieu tin nhiem hang nam doi voi Chu tich HDND va UBND

  11:09 | Thứ bảy 16/12/2006 (GMT+7)

  TP - Chu tich HDND, UBND cap xa se la doi tuong lay phieu tin nhiem hang nam. Cuoc lay phieu nay se do Ban Thuong truc MTTQ Viet Nam cap xa to chuc.

 • Du tru ngoai hoi se bo che do mat

  06:50 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Du tru ngoai hoi se bo che do mat

  Trong mot de nghi moi gui len Chinh phu ve ket qua danh gia he so tin nhiem quoc gia cua Moody"s, Bo Tai chinh cho rang, viec duy tri che do "mat" trong viec cong bo cac so lieu ve du tru ngoai hoi nhieu nam nay la mot trong nhung diem han che cua Viet Nam. Bo nay kien nghi Chinh phu chi dao Ngan hang Nha nuoc (SBV), Bo Cong An, Tong cuc Thong ke xem lai su can thiet duy tri che do nay.

 • BIDV duoc danh gia tin nhiem theo tieu chuan Moody s

  11:17 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  BIDV duoc danh gia tin nhiem theo tieu chuan Moody s

  Tong Giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV) Tran Bac Ha cho biet ngan hang vua chinh thuc hoan tat viec danh gia va xep hang tin nhiem theo tieu chuan quoc te do to chuc xep hang tin nhiem uy tin toan cau Moody’s thuc hien.

 • Khong tri hoan them viec bo phieu tin nhiem

  22:47 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Khong tri hoan them viec bo phieu tin nhiem

  Day la de xuat cua dai bieu QH khi thao luan gop y du Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc Quoc hoi sang nay, 21/8.

 • So nguoi tu ung cu tiep tuc giam

  05:27 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  So nguoi tu ung cu tiep tuc giam

  Ngay 28-3, Uy ban MTTQ TP.HCM nhan them mot don xin rut ten khoi danh sach tu ung cu dai bieu Quoc hoi (DBQH) khoa XII. Do la ong Quach Ngoc Cu, 67 tuoi, ky su thuy cong, da nghi huu. Nhu vay, danh sach tu ung cu hien nay con 79 nguoi, giam 22 nguoi.

 • Ra mat Trung tam danh gia tin nhiem DN

  15:02 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Ra mat Trung tam danh gia tin nhiem DN

  Trung tam Danh gia tin nhiem doanh nghiep (Credit Ratings TS Center - CRVC) thuoc Cong ty Phan mem va Truyen thong VASC se ra mat ngay 4/6 tai Ha Noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0