tin hoc ung dung

Monday, 30/05/2016 04:07
 • Them 30 truong DH CD dao tao lien thong

  04:00 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua quyet dinh cho phep them 30 truong DH, CD trong ca nuoc duoc dao tao lien thong tu trung cap chuyen nghiep (TCCN) len CD, tu TCCN len DH va tu CD len DH tu nam hoc 2007-2008. Trong do, co 17 truong CD va 13 truong DH, bao gom ca mot so truong ngoai cong lap. Cac truong CD duoc phep dao tao lien thong tu trinh do TCCN len CD. Cac truong DH duoc phep dao tao lien thong tu TCCN hoac CD len trinh do DH. Duoi day la thong tin cu the ve cac nganh cua tung..

 • 61 truong DH CD dao tao lien thong

  09:42 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua cho phep them 30 truong DH, CD dao tao lien thong tu he THCN len he CD, tu he CD len he DH va tu he THCN len he DH nang tong so cac truong dao tao theo hinh thuc nay len con so 61 truong. Day se la nhung co hoi cho cac hoc sinh, sinh vien muon hoc len cac he tiep theo.

 • Tuyen sinh 2007 Ban muon hoc chuong trinh lien thong

  01:14 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Tuyen sinh 2007 Ban muon hoc chuong trinh lien thong

  "Em da hoc THCN va muon hoc lien thong len cao nhung khong biet truong nao co dao tao? Dieu kien tham gia hoc chuong trinh lien thong nhu the nao?"... Do la thac mac cua Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó va cung la nguyen vong cua nhieu thi sinh mong duoc giai dap.

 • Quang Nam ra mat Cau lac bo Tin hoc ung dung

  08:01 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Quang Nam ra mat Cau lac bo Tin hoc ung dung

  Cau lac bo (CLB) Tin hoc ung dung Quang Nam do mot nhom ban tre dam me cong nghe thong tin vua duoc chinh thuc thanh lap hom qua (5-3 - anh).

 • 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

  11:43 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

  Hien tai 49 truong DH, CD cong lap, ngoai cong lap phia Nam va phia Bac dang danh 8.199 chi tieu xet tuyen nguyen vong 3 he CD.

 • Co gai nhin bang con mat thu 3

  15:22 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Co gai nhin bang con mat thu 3

  Theo loi ke cua chi A va ong Tue Duc, nguoi da 4 nam miet mai, am tham nghien cuu hien tuong la nay thi chi A khong nhung co “con mat thu ba” ma dieu dac biet la bang su dieu khien tu suy nghi cua chi, “con mat” se phat huy tac dung o tran, o hai ben thai duong hoac o mui.

 • Diem chuan va chi tieu NV2 cac truong DH CD

  21:50 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Truong DH Quang TrungDiem chuan NV1 va diem xet tuyen NV2: He DH: Khoi A, B: 15; khoi D1: 13. He CD: Khoi A: 12; khoi D1: 10. Rieng NV2, truong xet tuyen 1.250 chi tieu, trong do he DH co cac nganh thuoc khoi A, D1: Tin hoc ung dung, Cong nghe thong tin, Quan tri kinh doanh, Ke toan va Tai chinh - Ngan hang (lien ket voi DH Kinh te TP.HCM); Kinh te nong nghiep (A, B); he CD: Tin hoc ung dung, Quan tri kinh doanh, Tai chinh - Ngan hang, Ke toan (cac nganh nay deu..

 • DH Ban cong Marketing TPHCM mo nganh moi

  15:28 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  DH Ban cong Marketing TPHCM mo nganh moi

  Nam hoc 2008 - 2009, Truong Dai hoc BC Marketing TP.HCM mo nganh moi Marketing voi 2 chuyen nganh: Marketing tong hop va Quan tri thuong hieu. Ngoai ra co 2 chuyen nganh duoc mo them: Ke toan ngan hang (nganh Ke toan), Tin hoc ung dung trong thuong mai dien tu (nganh He thong thong tin kinh te).

 • Hoc vien NIIT chinh thuc trien khai chuong trinh tin hoc van phong theo chuan quoc te Office Pro 2005

  06:23 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Hoc vien NIIT chinh thuc trien khai chuong trinh tin hoc van phong theo chuan quoc te Office Pro 2005

  Voi mong muon dem den mot chuong trinh tin hoc ung dung thuc tien theo chuan Quoc te cho nguoi hoc Viet Nam, ngay 04/07/2005, Hoc Vien dao tao CNTT NIIT se chinh thuc trien khai chuong trinh Tin hoc Van phong Chuyen nghiep Office Pro 2005 tai Viet Nam.

 • Tieu chi xet tuyen vao cac truong TCCN

  15:50 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Tieu chi xet tuyen vao cac truong TCCN

  Cac truong TCCN xet tuyen nhu the nao va xet tuyen de hay kho? Bang DH tai chuc co duoc hoc cao hoc khong? Muon hoc lien thong nganh Tin hoc ung dung tai Ha Noi hoac Hung Yen?... la nhung thac mac thi sinh hoi ve tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007.

 • Hon 10.000 NV2 vao he CD cua 31 truong DH CD phia Bac

  18:47 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Hon 10.000 NV2 vao he CD cua 31 truong DH CD phia Bac

  Co 31 truong DH-CD cong lap va ngoai cong lap phia Bac to chuc thi vua cong bo xet tuyen 10.897 chi tieu NV2 vao he CD. TS gioi thieu voi cac ban thi sinh nhung truong DH-CD nay.

 • DH Ban cong Marketing TPHCM mo nganh moi

  14:45 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  - Nam hoc 2008 - 2009, Truong Dai hoc BC Marketing TP.HCM mo nganh moi Marketing voi 2 chuyen nganh: Marketing tong hop va Quan tri thuong hieu. Ngoai ra co 2 chuyen nganh duoc mo them: Ke toan ngan hang (nganh Ke toan), Tin hoc ung dung trong thuong mai dien tu (nganh He thong thong tin kinh te).Nam nay, truong du kien se tuyen 2.100 chi tieu trong do 900 chi tieu danh cho DH va 1.200 chi tieu danh cho CD.Nha truong khong to chuc thi tuyen he cao dang chinh quy..

 • 50 truong nghe tai TP HCM tuyen sinh

  14:48 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  50 truong nghe tai TP HCM tuyen sinh

  Hon 36.000 chi tieu tuyen sinh trung cap nghe danh cho cac thi sinh tu cac truong nghe va cac co so dao tao nghe trong cac truong CD, DH...

 • Tong diem 30 nhung co mon duoi 5 phai thi lai lan 2

  15:01 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Tong diem 30 nhung co mon duoi 5 phai thi lai lan 2

  Thi tot nghiep THPT lan 1 co mot mon duoi 5 diem, du tong diem tren 30, van bi tinh rot, phai thi lai lan 2? Hoc ky thuat vien co duoc hoc lien thong?... la nhung thac mac thi sinh hoi ve thi tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007.

 • 43 truong DH CD phia Nam danh hon 16.000 NV2 vao he CD

  13:57 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  43 truong DH CD phia Nam danh hon 16.000 NV2 vao he CD

  Co 43 truong DH-CD cong lap va ngoai cong lap phia Nam to chuc thi vua cong bo xet tuyen 16.728 chi tieu NV2 vao he CD. TS gioi thieu voi cac ban thi sinh nhung truong DH-CD nay.

 • Them 12 truong DH CD cong bo chi tieu xet tuyen NV3

  14:27 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Them 12 truong DH CD cong bo chi tieu xet tuyen NV3

  Hom nay 15-9-2007 den thoi han cac truong DH, CD bat dau nhan ho so xet tuyen NV3. Den nay da co them nhieu truong DH, CD trong ca nuoc cong bo diem xet tuyen va chi tieu tuyen NV3.

 • Nhieu truong cong bo xet tuyen NV3

  08:53 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Nhieu truong cong bo xet tuyen NV3

  TP - Ngay sau khi cac truong DH cong bo diem chuan xet tuyen NV2, nhieu truong DH, CD da lap tuc thong bao chi tieu xet tuyen NV3 cua minh.

 • Tuyen sinh DH CD 2007 Nhieu truong tiep tuc xet tuyen nguyen vong 3

  00:41 | Chủ nhật 16/09/2007 (GMT+7)

  Tuyen sinh DH CD 2007 Nhieu truong tiep tuc xet tuyen nguyen vong 3

  KHU VUC PHIA BAC Truong DH Mo-Dia chat: Diem chuan nguyen vong 2 (NV2) nganh Dia chat (21,5 diem); Trac dia: (20); Cong nghe thong tin, Co dien: (19,5).

 • Truong CD Phat thanh Truyen hinh II tuyen sinh 3 nganh

  22:07 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Truong CD Phat thanh Truyen hinh II tuyen sinh 3 nganh

  180 chi tieu cho 3 nganh: Cong nghe ky thuat dien tu, Tin hoc ung dung, Bao chi; tuyen cac thi sinh co ho khau tu Da Nang tro vao.

 • Khong duoc dung danh nghia luyen thi DH de quang cao

  10:36 | Thứ bảy 24/05/2003 (GMT+7)

  So GD-DT TP HCM da kiem tra va thong bao lai nhung quy dinh doi voi cac truong ngoai ngu tai chuc, tin hoc ung dung - boi duong van hoa ngoai gio. Theo quy dinh, cac trung tam sau khi duoc cap giay phep phai cong khai tai truong gia hoc phi.

 • TPHCM Ung dung thanh cong CNTT vao cai cach hanh chinh

  16:45 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  TPHCM Ung dung thanh cong CNTT vao cai cach hanh chinh

  Theo Ban dieu hanh 112 cua TP.HCM, trong nam 2005 viec trien khai 3 he thong thong tin dien tu cua Van phong Chinh phu den cac so, nganh, quan, huyen da giup cai cach nhieu thu tuc hanh chinh, giam phien ha cho dan. Voi He quan ly van ban va ho so cong viec da duoc trien khai tai 35 don vi va qua do da giam duoc so luong giay to, quan ly cong tac xu ly cong van di – den va cong tac luu tru thong tin, dap ung nhu cau cong viec. He thong thong tin kinh te – xa..

 • Co gai Viet nhin bang con mat thu ba

  07:00 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc da ton khong it giay muc ve hien tuong "con mat thu ba", tuc la kha nang nhin thay khong dung doi mat thuong. O Viet Nam co mot co gai nhu the, nhin duoc ca bang tran, mui va thai duong, da duoc khang dinh qua hang chuc thi nghiem cua cac nha khoa hoc.

 • Dia chi cac nha ngoai cam VN

  15:21 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Vao thoi diem nay, hau het cac cuoc goi den trung tam deu khong the ket noi duoc; cac la thu gui den cung co the rat lau sau chua thay hoi am, mac du tap the cac nha khoa hoc cua UIA da co gang lam viec het minh.

 • Co gai Viet nhin bang con mat thu ba

  08:26 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc da ton khong it giay muc ve hien tuong "con mat thu ba", tuc la kha nang nhin thay khong dung doi mat thuong. O Viet Nam co mot co gai nhu the, nhin duoc ca bang tran, mui va thai duong, da duoc khang dinh qua hang chuc thi nghiem cua cac nha khoa hoc.

 • Tim em 60 nam that lac nho ngoai cam

  10:38 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Tim em 60 nam that lac nho ngoai cam

  Nam 1945 hai anh em ong That va ong Tha that lac nhau trong nan doi khung khiep. 60 nam sau nguoi anh da tim lai duoc nguoi em khong phai bang cac phuong tien truyen thong hay do su tinh co ma la do... chi dan cua mot nha ngoai cam.

 • Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  09:29 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  He thong thong tin dien tu cua cac bo, tinh, nganh da bat dau cung cap thong tin phuc vu lanh dao cua trung uong va dia phuong. Hon 25 nghin van ban quy pham phap luat duoc cap nhat va cong bo tren Cong thong tin dien tu Chinh phu. Trong nhung nam qua, vuot qua nhieu kho khan, viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong linh vuc quan ly Nha nuoc da thu duoc nhung ket qua dang khich le. Nhan thuc cua can bo ve CNTT con han che Ke tu khi Chuong trinh Quoc gia ve..

 • Sai lam thuong gap khi chon truong

  06:04 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Sai lam thuong gap khi chon truong

  Theo cac chuyen gia tuyen sinh, du cac bac phu huynh va thi sinh co y thuc lua chon nghe nghiep thi van de mac sai lam. Nguyen nhan co the do khong du hieu biet ve nghe nghiep, hoac qua ky vong ma khong tinh den nang luc ban than. Nhat thiet phai vao dai hoc! Ti le "choi" la dieu dau tien TS can nhac khi tinh viec dang ky du thi vao mot truong. Tuy nhien, theo ong Do Duy Du - thuong truc Ban Chi dao tuyen sinh, Bo GDDT - thi day la su toan tinh sai lam. Thuc te..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0