tieu ban

Tuesday, 31/05/2016 03:17
 • Tro cap nan nhan Katrina bang the tin dung

  07:31 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Chinh phu My thong bao cap cho moi gia dinh nan nhan bao Katrina mot the tin dung tri gia 2.000 USD. Cung trong ngay 7-9, Tong thong Bush chinh thuc de nghi quoc hoi chi them gan 52 ti USD cho viec cuu tro va khac phuc hau qua thien tai. Chinh quyen giai thich so tien chi them nay duoc dung vao cac khoan cuu tro truc tiep. Chi phi danh cho hon 300.000 the tin dung tro cap noi tren cung nam trong so do. Truoc do, Tong thong Bush da thong qua khoan cuu tro 10,5 ti..

 • Tap trung cho cac tieu ban Y te Giao thong CNTT Truyen thong

  02:50 | Thứ tư 20/08/2003 (GMT+7)

  Tap trung cho cac tieu ban Y te Giao thong CNTT Truyen thong

  Sang thu ba (19/8), Ban chi dao va BTC SEA Games 22 trung uong da hop toan the cac tieu ban va ban to chuc cua cac dia phuong to chuc SEA Games tai Khu lien hop The thao quoc gia. Pho Thu tuong Pham Gia Khiem, Truong ban Chi dao SEA Games 22 danh gia nhieu cong viec chuan bi con cham tien do nen phai tang toc het suc va nhan manh uu tien dau tu cac hang muc Y te, Giao thong van tai, CNTT - Truyen thong.

 • Hoi dong Quoc gia Giao duc lap tieu ban chuyen mon

  21:38 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Hoi dong Quoc gia Giao duc lap tieu ban chuyen mon

  Thu tuong Phan Van Khai, chu tich Hoi dong Quoc gia Giao duc, vua co quyet dinh thanh lap bon tieu ban chuyen mon cua Hoi dong trong nhiem ky 2004-2007.

 • 8 tieu ban nghien cuu kien truc Hoang Thanh Thang Long

  16:59 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  8 tieu ban nghien cuu kien truc Hoang Thanh Thang Long

  Vien KHXHVN da thanh lap 8 tieu ban de nghien cuu toan dien Hoang thanh Thang Long. Sang qua 5-7, Tieu ban 2 do PGS.TS Tong Trung Tin dung dau da trinh bay nhung nhan xet buoc dau ve mat bang kien truc tong the khu di tich.

 • 8 tieu ban nghien cuu kien truc Hoang Thanh Thang Long

  13:45 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  8 tieu ban nghien cuu kien truc Hoang Thanh Thang Long

  Vien KHXHVN da thanh lap 8 tieu ban de nghien cuu toan dien Hoang thanh Thang Long. Sang qua 5/7, Tieu ban 2 do PGS.TS Tong Trung Tin dung dau da trinh bay nhung nhan xet buoc dau ve mat bang kien truc tong the khu di tich.

 • Dai hoi LDBDVN nhiem ky V Hoan tat chuan bi vao ngay 10 4

  23:32 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  LDBDVN da thanh lap Ban tru bi Dai hoi gom 20 uy vien do Chu tich Mai Liem Truc lam truong ban va 3 tieu ban. Tieu ban Van kien lo soan thao bao cao cong tac nhiem ky IV, phuong huong nhiem ky V, kiem diem BCH khoa IV, dieu le (sua doi), quy che hoat dong...; Tieu ban To chuc dai hoi va quan trong nhat la Tieu ban Nhan su.

 • Lap Tieu ban Le tan phuc vu APEC 2006

  08:29 | Thứ bảy 10/12/2005 (GMT+7)

  Lap Tieu ban Le tan phuc vu APEC 2006

  De chuan bi cho cong tac don tiep cac nguyen thu quoc gia va dai bieu tham du Hoi nghi APEC 2006 tai Viet Nam, Chinh phu da quyet dinh thanh lap Tieu ban Le tan thuoc Uy ban Quoc gia ve APEC 2006. Ong Le Van Bang, Thu truong Bo Ngoai giao lam Truong Tieu ban.

 • Tieu ban tuyen truyen bau cu dai bieu QH khoa XII thong qua ke hoach tuyen truyen

  23:53 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 24/2, Tieu ban tuyen truyen bau cu dai bieu Quoc hoi (QH) khoa XII da hop phien dau tien duoi su chu tri cua Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu - Uy vien Hoi dong bau cu, Truong tieu ban, de ban va thong qua ke hoach tuyen truyen cuoc bau cu duoc to chuc vao ngay 20/5/2007.

 • The gioi can mot tieu ban da dang sinh hoc

  21:15 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  The gioi can mot tieu ban da dang sinh hoc

  Tai phien khai mac Hoi nghi ban ve su bien mat cua dong thuc vat vao ngay 25/1, cac chuyen gia sinh hoc va moi truong da keu goi thanh lap mot tieu ban chuyen gia nham neu bat thuc trang nay, lam cho no duoc the gioi quan tam khong kem hien tuong am hoa toan cau.

 • Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  15:46 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  “Voi nghi van ve tai san cua ung cu vien o nuoc ngoai, chung toi lien he voi Dai su quan, co quan chuc nang ban dia de xac minh. Can cu tinh hinh thuc te, tieu ban co the de nghi dung viec dua ung vien do vao danh sach bau cu”, ong Le Quang Binh, Truong tieu ban khieu nai, to cao ve bau cu cho biet.

 • Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  11:32 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  "Voi nghi van ve tai san cua ung cu vien o nuoc ngoai, chung toi lien he voi Dai su quan, co quan chuc nang ban dia de xac minh. Can cu tinh hinh thuc te, tieu ban co the de nghi dung viec dua ung vien do vao danh sach bau cu", ong Le Quang Binh, Truong tieu ban khieu nai, to cao ve bau cu cho biet.

 • Nguoi Nhat khat ve ASIAN Cup o Viet Nam

  07:08 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi Nhat khat ve ASIAN Cup o Viet Nam

  TP - Gan mot thang nua ve xem giai vo dich bong da chau A moi duoc ban chinh thuc nhung nay chuyen ve da nong. Dieu dang ngac nhien la yeu cau dat ve khong phai la nguoi ham mo nuoc chu nha ma chinh la tu xu so hoa anh dao.

 • Ban dau gia cac xe o to phuc vu APEC

  13:22 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Ban dau gia cac xe o to phuc vu APEC

  Ngay 29/11, Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu kiem Truong Tieu ban Vat chat - Hau can APEC Viet Nam 2006 Nguyen Cong Su cho biet, Thu tuong Chinh phu da chi dao ban giao so xe o to sang trong moi mua phuc vu APEC cho Bo Tai chinh de ban dau gia trong thoi gian toi. Tai cuoc Tong ket cong tac phuc vu hoi nghi APEC cua Tieu ban Vat chat - Hau can, Ban Van dong tai tro va Ban dieu hanh xe o to phuc vu APEC Viet Nam 2006, dien ra hom qua (29/11), Tieu ban da danh gia..

 • Can thiet se xac minh tai san ung vien gui nuoc ngoai

  18:21 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Can thiet se xac minh tai san ung vien gui nuoc ngoai

  Truong Tieu ban chi dao cong tac giai quyet khieu nai to cao ve bau cu DBQH khoa XII Le Quang Binh cho biet, toi 9/3 Thu tuong Chinh phu da ky Nghi dinh ve minh bach tai san, thu nhap. Cac ung vien cho ghe DBQH theo do se phai ke khai tai san trung thuc. Neu phat hien thay khoi tai san qua lon, ke ca o nuoc ngoai thi Tieu ban se dung lai viec ung cu de xac minh, lam ro.

 • Ngay 10 5 han chot nhan khieu nai ve ung vien

  22:34 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 10 5 han chot nhan khieu nai ve ung vien

  Ngay 9/3, Tieu ban chi dao cong tac giai quyet khieu nai, to cao (KNTC) ve bau cu dai bieu Quoc hoi (QH) khoa XII, da trien khai ke hoach cong tac. Tieu ban nay co trach nhiem giup Hoi dong bau cu chi dao cong tac giai quyet khieu nai, to cao lien quan toi cuoc bau cu sap toi trong pham vi ca nuoc.

 • Thanh lap Tieu ban phong chong dich cum

  15:09 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Thanh lap Tieu ban phong chong dich cum

  Hom qua, Bo Y te da thanh lap Tieu ban phong chong dich viem phoi cap (do virus cum ga gay ra). Tieu ban co nhiem vu giup Ban chi dao Quoc gia phong chong dich gia cam trien khai cac bien phap du phong cho nguoi, dac biet tai cac vung dang co dich.

 • VLeague 2006 Thu nhap sach cua trong tai tang gap doi

  17:38 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  VLeague 2006 Thu nhap sach cua trong tai tang gap doi

  Van de trong tai cung cau chuyen tai tro duoc thao luan nhieu nhat trong cuoc hop bao gioi thieu giai VDQG 2006 tai tru so LDBDVN sang 6/1.

 • Nhung nguoi huyt coi

  19:24 | Chủ nhật 22/04/2007 (GMT+7)

  Nhung nguoi huyt coi

  Khong doi den cuoi tuan qua, vu “tinh tien” cua chu tich ngan hang the gioi (WB) Wolfowitz moi bi do be. Tu lau truoc do, trong noi bo WB va cac to chuc “huyt coi” o My da co nhung to cao viec ong nay “thu xep” cho nguoi tinh Shaha Riza cua minh. Cai co che “huyt coi” do nhu the nao de cong luan co the phanh phui nhung bi mat tay dinh nhu vu Wolfowitz?

 • Tuong Sonthi dung dau tieu ban chong gian lan bau cu

  23:07 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Tuong Sonthi dung dau tieu ban chong gian lan bau cu

  Lanh dao cuoc dao chinh o Thai Lan, Tuong Sonthi Boonyaratglin, se dung dau mot tieu ban moi nham ngan chan hanh vi gian lan bo phieu trong cuoc tong tuyen cu thang 12 toi, Noi cac Thai Lan cho biet hom 17/10.

 • Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  13:26 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  "Doi voi nghi van ve tai san cua ung cu vien o nuoc ngoai, chung toi hoan toan co the lien he voi Dai su quan hoac cac co quan chuc nang ban dia de xac minh", Truong ban dan nguyen cua Quoc hoi Le Quang Binh cho biet.

 • De nghi thanh lap tieu ban dieu tra nguyen nhan

  02:42 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Bo Y te hom qua 11-5 cho hay Cuc Y te du phong va Cuc Quan ly duoc da cung co de xuat len Bo Y te, de nghi thanh lap tieu ban dieu tra nguyen nhan tai bien do tiem ngua (lam ba be tu vong tai Ha Tinh va TP.HCM, mot be bi tai bien sau tiem tai Thanh Hoa).

 • Ban to chuc SEA Games 2003 se ra mat vao cuoi nam

  10:51 | Thứ tư 08/08/2001 (GMT+7)

  Ban to chuc SEA Games 2003 se ra mat vao cuoi nam

  Co so vat chat cho Dai hoi the thao Dong Nam A,ma Viet Nam lan dau tien duoc trao quyen dang cai to chuc, den nay duong nhu van chua co gi. Phong vien TS da trao doi voi ong Nguyen Dinh Khoai, Pho tieu ban thu ky va dieu hanh SEA Games, xung quanh van de nay.

 • Ca si trinh bay ca khuc cua SEA Games 22 Can co it nhat hai lua chon

  22:47 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Ca si trinh bay ca khuc cua SEA Games 22 Can co it nhat hai lua chon

  Theo doi tren cac phuong tien thong tin dai chung lau nay, nhieu nguoi cu tuong Tieu ban Tuyen truyen SEA Games da giao quyen lua chon phuong an va ca si trinh bay ca khuc chinh thuc cua SEA Games cho nhac si Quang Vinh, tac gia cua Vi mot the gioi ngay mai. Nhung "Tieu ban tuyen truyen moi la noi co quyen quyet dinh cuoi cung" - ong Le Anh Tho, Vu truong Vu Phap che Uy ban TDTT, Pho truong Tieu ban Tuyen truyen SEA Games noi.

 • Lap hai tieu ban ve giao thong

  05:03 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Dai ta Nguyen Duc Nhanh - giam doc Cong an TP Ha Noi - cho biet tai cuoc gap go bao chi ngay 18-1, TP da quyet dinh lap hai tieu ban chuyen ve van de giao thong.

 • UCV DBQH Xac minh ca tai san o nuoc ngoai

  16:28 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  UCV DBQH Xac minh ca tai san o nuoc ngoai

  TP - Doi voi nghi van ve tai san cua ung cu vien o nuoc ngoai, chung toi hoan toan co the lien he voi Dai su quan hoac cac co quan chuc nang ban dia de xac minh. Truong ban dan nguyen cua Quoc hoi Le Quang Binh cho biet.

 • Lap 7 tieu ban danh gia di vat Hoang thanh Thang Long

  16:31 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Lap 7 tieu ban danh gia di vat Hoang thanh Thang Long

  Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam vua quyet dinh thanh lap 7 tieu ban chuyen mon de danh gia khoang 4 trieu di vat vua duoc khai quat tai Hoang thanh Thang Long, kip bao cao Chinh phu vao thang 9 toi.

 • Lap tieu ban chien luoc phat trien dat nuoc

  02:06 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  20/11, Van phong Chinh phu thong bao ket luan cua Thu tuong tai cuoc hop ngay 15/11 ve viec thanh lap Tieu ban xay dung "Chien luoc phat trien dat nuoc thoi ky 2011-2020 va Ke hoach 5 nam 2011-2015".

 • Pho Tieu ban An ninh BTC VLeague Kho kiem soat duoc cac cau thu

  16:06 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Pho Tieu ban An ninh BTC VLeague Kho kiem soat duoc cac cau thu

  VTC – Do la loi khang dinh cua ong Hoang Chuyen Can – Pho truong Tieu ban An ninh cua BTC V-League 2006. Ong Can cung cho hay BTC se “soi” rat ky cong tac an ninh – an toan cua nhung tran cau nhay cam trong 2 luot tran cuoi cung nhu: Binh Duong – GDT.LA hay HP.HN – P.SLNA.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0