tien luong

Sunday, 29/05/2016 12:47
 • Ban ve tien luong va tien thuong Tet

  14:10 | Chủ nhật 11/02/2007 (GMT+7)

  Ban ve tien luong va tien thuong Tet

  Vua qua tren cac phuong tien thong tin dai chung da co nhieu bai viet ve muc luong va tien thuong Tet cho can bo nam 2007. Nhieu don vi doanh nghiep (dac biet trong linh vuc vien thong, tai chinh, ngan hang, bao hiem...) co muc thuong Tet rat cao.

 • Doanh nghiep Nha nuoc An vao nhanh hon lam ra

  23:56 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc An vao nhanh hon lam ra

  Ket qua cuoc dieu tra lao dong, tien luong, thu nhap va nang suat lao dong trong cac loai hinh doanh nghiep do Bo LD - TB va XH thuc hien cho thay: tien luong tang nhanh hon nang suat lao dong va loi nhuan trong khu vuc doanh nghiep Nha nuoc (DNNN) tang cham hon o khu vuc doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (DN FDI) va doanh nghiep ngoai nha nuoc.

 • Giu nguoi bang luong

  09:26 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  Giu nguoi bang luong

  Tien luong khong phai la yeu to duy nhat quyet dinh nguon nhan luc vi con phu thuoc vao moi truong lam viec, dieu kien thang tien... Nhung nhung nguoi gioi lai rat de tim duoc noi lam viec co dieu kien tot. Vi the, viec giu nhan luc cap cao dang duoc quyet dinh boi yeu to tien luong.

 • Doanh nghiep Nha nuoc Tien luong tang nhanh hon nang suat lao dong

  00:23 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua ket thuc dieu tra ve lao dong, tien luong, thu nhap va nang suat lao dong trong cac loai hinh doanh nghiep (DN) tren dia ban 12 tinh, thanh pho truc thuoc T.U. Ket qua cho thay: moi quan he giua tien luong voi nang suat lao dong va hieu qua san xuat trong moi loai hinh DN, moi nganh con nhieu bat hop ly.

 • Hay giam tien luong

  07:40 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Hay giam tien luong

  Mua giai o chau Au dang buoc vao giai doan nuoc rut, nhung guong mat dai dien cho cac QG buoc ra dau truong cuu luc dia dang dan ro net. Nhieu “dai gia” cung bat dau tinh toi viec cung co nhan su cho mua giai toi, va trai voi thong le nhung nam gan day, co the, vai ten tuoi lon se ra di…

 • Luong quan ly o doanh nghiep FDI dat 12 trieu dong thang

  10:55 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Luong quan ly o doanh nghiep FDI dat 12 trieu dong thang

  Bao cao dieu tra tien luong, nang suat suat lao dong trong cac loai hinh doanh nghiep nam 2005 vua duoc Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi cong bo cho thay, muc luong thang cao nhat hien nay thuoc ve nhom lao dong quan ly tai doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) - binh quan 12 trieu dong.

 • Se co co che dieu tiet tien luong thuong Tet

  08:26 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Tien luong binh quan cua nguoi lao dong trong cac loai hinh doanh nghiep nam 2006 deu tang so voi nam 2005; muc thuong binh quan trong dip Tet Am lich 2007 khoang tren 1,2 trieu dong/nguoi, co doanh nghiep thuong cao toi tren 124 trieu dong.

 • Muon len tuyen phai chiu thiet

  11:29 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  Muon len tuyen phai chiu thiet

  Theo quy dinh, neu duoc len tuyen, My Duc se duoc nhan luong va tien an theo che do DTQG va ca tien luong o doi Ha Noi. Nhung tren thuc te, co gai vang wushu cung nhu hang tram VDV Ha Noi phai hy sinh khoan tien luong o doi Ha Noi neu len tuyen.

 • Tinh hinh trien khai tien luong thuong Tet cua cac doanh nghiep

  11:23 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Tinh hinh trien khai tien luong thuong Tet cua cac doanh nghiep

  Muc thuong binh quan trong dip Tet am lich khoang tren 1,2 trieu dong/nguoi. 25% doanh nghiep chua co ke hoach thuong Tet cho nguoi lao dong

 • DNNN co nguy co mat chat xam

  09:40 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  DNNN co nguy co mat chat xam

  Trong khi lao dong truc tiep san xuat dang nhan mot muc luong vua phai va tang cham deu qua tung nam, thi lao dong o cac vi tri quan ly doanh nghiep lai lien tuc tang va dung o vi tri cao nhat.

 • Tien luong

  08:54 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Mot cong ty no co loi phu chu in tren cac phieu ky nhan tien luong cua hang: "Tien luong la chuyen rieng tu cua ban, khong nen tiet lo voi bat ky ai".

 • Can co cach tinh hop ly hon cho nguoi lao dong

  06:23 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Trao doi voi chung toi, nhan vien phu trach nhan su cua mot cong ty nuoc ngoai o Khu che xuat Tan Thuan (Q.7, TP.HCM) cho biet do dac thu cong viec nen nhan vien, cong nhan cong ty rat it khi duoc nghi, tham chi nghi le theo qui dinh (tru nghi tet), nghi phep nam cung kho khan. Tat ca deu duoc qui thanh tien va tra cho nguoi lao dong. Tuy nhien, cach tra tien luong lam them gio vao ngay le, ngay nghi co huong luong cho nguoi lao dong (NLD) hien nay “co ve khong..

 • Tien luong noi con xa moi bang ngoai

  11:10 | Thứ năm 19/07/2007 (GMT+7)

  Tien luong noi con xa moi bang ngoai

  Cuoc khao sat ve tien luong nam 2007 cua cong ty tu van nhan su Navigos Group cho thay du muc luong binh quan o cac doanh nghiep trong nuoc dang ngay cang tang len nhung van con thap hon dang ke so voi cac doanh nghiep nuoc ngoai.

 • Se tiep tuc nang muc luong toi thieu

  22:59 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Se tiep tuc nang muc luong toi thieu

  •Thang luong, bang luong nha nuoc moi chi la co so de dong bao hiem xa hoi

 • Chay mau chat xam vi chenh lech thu nhap

  14:12 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Chay mau chat xam vi chenh lech thu nhap

  Trong khi lao dong truc tiep san xuat dang nhan mot muc luong vua phai va tang cham deu qua tung nam, thi lao dong o cac vi tri quan ly doanh nghiep lai lien tuc tang va dung o vi tri cao nhat.

 • Lanh luong bang the

  22:11 | Thứ bảy 18/09/2004 (GMT+7)

  Lanh luong bang the

  Vao nhung ngay 1, 15, 16 hang thang, nguoi ta lai thay hang nguoi rong ran dung cho rut tien luong tai nhung may ATM cua cac ngan hang Ngoai thuong (VCB), Ngan hang co phan Dong A (EAB), Sai Gon Thuong Tin (Sacombank), Ngan hang co phan Ky Thuong (Techcombank)... tren dia ban TP Ho Chi Minh. Ngay cang co nhieu doanh nghiep (DN) thuc hien chi tra luong bang hinh thuc hien dai nay.

 • Ap dung chinh sach tinh gian bien che moi

  11:07 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-8, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh so 132/2007/ND-CP quy dinh ve chinh sach tinh gian bien che o cac co quan hanh chinh nha nuoc va su nghiep cong lap tu Trung uong den cap huyen; doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa, giao ban, sap nhap, hop nhat, giai the, pha san hoac chuyen thanh cong ty trach nhiem huu han; nong, lam truong quoc doanh duoc sap xep lai.

 • Phat trien san xuat kiem soat doc quyen kinh doanh

  23:42 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  (Trich bao cao cua Pho thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay ve tinh hinh trien khai thuc hien nhiem vu va ngan sach nha nuoc nam 2004 tai ky hop thu 5, Quoc hoi khoa XI)

 • Nghich ly tien luong tai GM

  09:26 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Nghich ly tien luong tai GM

  Theo nhu thong ke cua cuc thue Hoa Ky, lanh dao cua hang General Motors, ong Rick Wagoner co mot khoan tien luong thuoc loai “kech xu” trong nam 2006 vua qua. Day cung la nam ma GM phai doi dau voi rat nhieu nhung kho khan va thua lo.

 • Lo bi mat ve tien luong cua Riise

  10:00 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Lo bi mat ve tien luong cua Riise

  Liverpool da bat dau tien hanh ngay mot cuoc dieu tra sau khi nhung so lieu chi tiet ve khoan tien luong cua ho chi tra hang thang cho hau ve trai John Arne Riise da bi cong bo tren mang Internet.

 • De cong ty lo 2 nam lien tiep giam doc bi ha 1 bac luong

  19:58 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da ban hanh 10 thong tu lien quan den viec dieu chinh luong trong cac cong ty nha nuoc. Hang loat che do ve luong, thuong, cach tinh phu cap da duoc quy dinh chi tiet nhu: phu cap trach nhiem cao nhat la 145.000 dong/thang...

 • Han che dinh cong bang lieu phap tam ly

  22:46 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Han che dinh cong bang lieu phap tam ly

  Mot loat cuoc dinh cong dien ra trong thoi gian qua da phoi bay nhieu mau thuan, bat cap trong quan he giua cong nhan (CN) va doanh nghiep (DN); noi bat trong do la nhung doi hoi ve tien luong cua nguoi tho. Thu tim hieu nguyen nhan sau xa, hom qua 5/4, tai TP.HCM da dien ra hoi thao "Mau thuan trong DN va van de cham soc tinh than cho nguoi lao dong (NLD)". Duoi goc nhin cua nhung nha tam ly, de han che dinh cong khong chi can dap ung yeu cau tien luong ma con..

 • Cach chi tieu cho cac ba me tre

  11:10 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Cach chi tieu cho cac ba me tre

  Ban co the chia tien luong thanh cac khoan nho, chang han gui tien luong vao ngan hang, cu 10 ngay rut ra mot khoan co dinh. Nhu vay ban se biet duoc minh da tieu tien nhu the nao, tranh tinh trang dau thang xa lang, cuoi thang tham hut.

 • Luong bong cua cac nguyen thu quoc gia

  14:53 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Luong bong cua cac nguyen thu quoc gia

  Tong thong Phap Nicolas Sarkozy duoc moi di nghi mat o nhung dia diem cuc ky sang trong, dat tien. Cau hoi duoc dat ra la lieu mot nguyen thu quoc gia co du kha nang tai chinh cho nhung chuyen di nghi dat tien nhu the hay khong.

 • Luong bong o Premiership

  12:06 | Thứ hai 27/12/2004 (GMT+7)

  Luong bong o Premiership

  Du dang chiem ngoi soai trong danh sach nhung cau thu giau nhat tai Premiership (tong tri gia tai san 37 trieu bang) nhung xet ve chuyen tien luong, tien dao Dennis Bergkamp con thua xa kha nhieu dan em.

 • Luong se tang manh trong nam 2008

  19:30 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Luong se tang manh trong nam 2008

  Dong von dau tu nuoc ngoai tang manh da tao ra xu huong tang luong hien nay cho du chat luong cua nguon nhan luc van con cham duoc cai thien. Cung voi viec dieu chinh luong toi thieu, nhieu doanh nghiep duoc du bao se tang luong manh trong nam 2008.

 • Ha Tinh Cai tien tien luong giao vien xuat sac bi rut bot thu nhap

  12:25 | Thứ sáu 04/03/2005 (GMT+7)

  Thuc hien chu truong cai tien tien luong cua nha nuoc, Ha Tinh da co su xep lai cac ngach, bac. Sau khi van ban duoc cong khai da co hang tram giao vien thuoc dien xuat sac truoc day duoc van dung xep Nhom ngach vien chuc


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0