thuy loi phi

Sunday, 29/05/2016 16:36
 • Phan van mien giam thuy loi phi cho nong dan

  18:01 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Phan van mien giam thuy loi phi cho nong dan

  Hau het cac chuyen gia ve thuy loi deu cho rang, khong nen mien giam het thuy loi phi cho moi doi tuong. Tai Hoi thao ve chinh sach thuy loi phi, dien ra hom nay (30/3) tai Ha Noi, mot so co quan chuc nang lien quan cung de xuat cac phuong an ve thuy loi phi.

 • Bo truong Nong nghiep muon giu thuy loi phi

  12:09 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nong nghiep muon giu thuy loi phi

  Sang nay, Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat da dan hang loat so lieu de tang tinh thuyet phuc cho phan tra loi ve thuy loi, phat trien rung... Truoc truy van cua dai bieu, ong Phat cho biet, rat kho khang dinh may nam nua thi bo thuy loi phi vi con phu thuoc vao ngan sach.

 • Se mien thu thuy loi phi cho nong dan

  08:12 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Theo de an mien thu thuy loi phi doi voi nong dan, ngu dan san xuat nong nghiep, lam nghiep va thuy san dang duoc Bo Tai chinh lay y kien dong gop cua nhan dan (noi dung de an dang tren trang web cua bo: www.mof.gov.vn), du kien thoi gian ap dung mien thu thuy loi phi se duoc thuc hien tu ngay 1-1-2008.

 • Bo truong Nong nghiep muon giu thuy loi phi

  15:05 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nong nghiep muon giu thuy loi phi

  Sang nay, 25/11, Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat da dan hang loat so lieu de tang tinh thuyet phuc cho phan tra loi ve thuy loi, phat trien rung...

 • Binh Dinh giam thuy loi phi cho nong dan

  03:07 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  TT (Binh Dinh) - HDND tinh Binh Dinh khoa 10 da thong qua nghi quyet ve viec giam thuy loi phi. Theo do, tu nam nay tro di, tinh Binh Dinh se giam 50% thuy loi phi cho nong dan (voi dien tich trong muc han dien).

 • Kien nghi mien toan bo thuy loi phi tu 1 1 2008

  15:55 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Kien nghi mien toan bo thuy loi phi tu 1 1 2008

  Tren co so can nhac uu, nhuoc diem cua tung phuong an, Bo Tai chinh se kien nghi Chinh phu mien toan bo thuy loi phi ma nong dan phai nop cho cac cong ty thuy nong va to hop tac dung nuoc tu 1/1/2008.

 • Vinh Phuc Mien toan bo thuy loi phi cho nong dan

  08:27 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  HDND tinh Vinh Phuc vua thong qua nghi quyet mien toan bo thuy loi phi cho nong dan. Theo tinh toan cua cac chuyen gia nong nghiep, binh quan moi vu nong dan duoc huong loi 45.000 - 50.000 dong tien thuy loi phi tren dien tich mot sao Bac bo.

 • Vinh Phuc mien toan bo thuy loi phi cho nong dan

  04:03 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  TT (Vinh Phuc) - HDND tinh Vinh Phuc vua thong qua nghi quyet mien toan bo thuy loi phi cho nong dan. Theo tinh toan cua cac chuyen gia nong nghiep, binh quan moi vu nong dan duoc huong loi 45.000 - 50.000 dong tien thuy loi phi tren dien tich mot sao Bac bo. Du kien moi nam, tinh danh 45 ti dong tien ngan sach de chi cho cac cong trinh thuy loi va he thong kenh muong, he thong bom nuoc phuc vu toan bo dien tich cay trong cho nong dan.

 • Vinh Long Mien thuy loi phi doi voi san xuat nong nghiep

  10:24 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.11, Pho chu tich UBND tinh Vinh Long Le Thanh Xuan da ky ban hanh Quyet dinh 22/2007/QD ve viec mien thu thuy loi phi doi voi san xuat nong nghiep tren dia ban tinh.

 • Bien phap thu hep khoang cach giau ngheo

  08:07 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Bien phap thu hep khoang cach giau ngheo

  Bat dau phien lam viec sang nay (25-11), Bo truong Bo NN-PTNT Cao Duc Phat tiep tuc tra loi cac chat van da duoc neu ra tu chieu qua: giai phap thu hep khoang cach giau ngheo giua nong thon va thanh thi, co hay khong giai phap giam bot dong gop cua nong dan, chinh sach ho tro phat trien nong nghiep, cac phuong phap ho tro nong dan khi chinh thuc gia nhap WTO...

 • Nong dan duoc mien thuy loi phi

  07:38 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh bo sung, sua doi mot so dieu lien quan den viec khai thac va bao ve cong trinh thuy loi, trong do qui dinh mien thuy loi phi doi voi ho gia dinh, ca nhan co dat, mat nuoc dung vao san xuat nong nghiep, lam nghiep, nuoi trong thuy san va lam muoi trong han muc giao dat nong nghiep.

 • Ninh Thuan De nghi xoa 10 ti dong no thuy loi phi cho nong dan

  14:53 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Nganh NN - PTNT Ninh Thuan vua co van ban de trinh UBND tinh xem xet xoa khoang 10 ti dong no thuy loi phi, trong nam nam (2000 - 2005) cho hon 5.000 nong ho toan tinh.

 • Lam Dong That thu 65 thuy loi phi

  16:21 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  TP - Theo So NN-PTNT Lam Dong, trung binh moi nam chi thu duoc 35% trong tong so thuy loi phi ma nong dan phai nop cho don vi quan ly cong trinh thuy loi (CTTL).

 • Hang tram ty thu phi du chua co ke hoach su dung

  06:09 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Hang tram ty thu phi du chua co ke hoach su dung

  Bao cao tham tra cua Uy ban (UB) Tai chinh Ngan sach QH ve tinh hinh thuc hien phap lenh thu phi, le phi trinh truoc UB thuong vu QH chieu 20/9 cho biet, hien, nguoi dan dang phai dong 28 khoan phi tu nguyen. Nhieu khoan phi khac con du chua co ke hoach su dung, chang han, thuy loi phi con du tren 370 ty dong.

 • Ap dung quy dinh moi ve thu thuy loi phi tien nuoc

  11:38 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Ap dung quy dinh moi ve thu thuy loi phi tien nuoc

  Bat dau tu 24/9, tat ca cac to chuc, ca nhan huong loi tu cong trinh thuy loi deu duoc ap dung qui dinh thu phi moi.

 • Cong ty lam ruong tai sao khong

  13:51 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Cong ty lam ruong tai sao khong

  "Tu lau, vo chong toi da co mot uoc mo la thanh lap mot cong ty TNHH chuyen ve nghe lam ruong", ong Pham Van Yet, 52 tuoi, o phuong Van Phuc, thi xa Ha Dong (Ha Tay) - nguoi co hon 30 mau ruong tho lo sau khi Viet Nam gia nhap WTO. Duoc phong la "nguoi nhieu ruong nhat mien Bac", ong Yet du kien se quy tu duoc ca doi ngu ky su nong nghiep chi de lam mot viec: trong lua. Cai cong ty ay se lam thay doi han cach nghi, cach lam cua nong dan mien bac: khong phai trong..

 • Mot cach khoan suc dan

  02:01 | Chủ nhật 13/05/2007 (GMT+7)

  Tiep sau TP Da Nang, den nay them tinh Vinh Phuc da quyet dinh mien tron thuy loi phi cho nong dan . Quyet dinh mang lai noi vui mung cho nguoi nong dan von chiu nhieu thua thiet nay la viec lam dot pha, khi ma o nhieu noi chinh quyen dia phuong da tu y dat ra nhieu khoan thu sai trai voi muc tien bat buoc phai nop kha lon, lam nhoc nhan hon cuoc song cua nguoi nong dan.

 • Den bu dat sat gia thi truong nhung khong theo gia ao

  18:03 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Den bu dat sat gia thi truong nhung khong theo gia ao

  Neu hoc theo mo hinh o cac nuoc thi chung toi cung de xuat thanh lap cac dich vu dinh gia dat. Tuy nhien viec den bu se tinh theo gia thi truong trong dieu kien binh thuong chu khong phai tinh theo gia ao. Bo truong Mai Ai Truc cho biet.

 • Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  15:54 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  Phat bieu tai phien thao luan thu 2 cua QH ve tinh hinh, nhiem vu KT - XH, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh cho hay, ngoai viec mien thuy loi phi, sap toi, Chinh phu se mien phi an ninh quoc phong, phi phong chong lut bao cho nong dan.

 • Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  13:51 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Chinh phu se mien mot so loai phi cho nong dan

  Phat bieu tai phien thao luan thu 2 cua QH ve tinh hinh, nhiem vu KT - XH, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh co gang giai dap nhung y kien buc xuc cua dai bieu va cu tri. Ong cho hay, ngoai viec mien thuy loi phi, sap toi, Chinh phu se mien phi an ninh quoc phong, phi phong chong lut bao cho nong dan.

 • Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon ne tranh trach nhiem

  08:24 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon ne tranh trach nhiem

  La nguoi cuoi cung dang dan Quoc hoi chieu 15/6, phan chat van cua Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat nhe nhang hon ca so voi 4 dong cap truoc do. Tuy nhien nhieu cau hoi de cap den trach nhiem ca nhan cua Bo truong truoc cac van de nhu su dung thuoc bao ve thuc vat, thuoc kich tang trong bua bai... da khong duoc ong tra loi thang than.

 • Com ao gao tien voi bo truong Tai chinh Thuong mai

  14:07 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Com ao gao tien voi bo truong Tai chinh Thuong mai

  Chieu nay (15-6) ong Nguyen Sinh Hung - Bo truong Bo Tai Chinh va ong Truong Dinh Tuyen, Bo truong Bo Thuong mai dang dan tra loi chat van cua cac dai bieu Quoc hoi. Hon 50 cau hoi da duoc gui den cho hai ong.

 • Bo truong Cao Duc Phat ne trach nhiem ca nhan

  19:31 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Cao Duc Phat ne trach nhiem ca nhan

  La nguoi cuoi cung dang dan chieu 15/6, phan chat van cua Bo truong Nong nghiep, Cao Duc Phat nhe nhang hon ca so voi 4 dong cap truoc do. Tuy nhien nhieu cau hoi de cap den trach nhiem ca nhan cua Bo truong truoc cac van de nhu su dung thuoc bao ve thuc vat, thuoc kich tang trong bua bai... da khong duoc ong tra loi thang than.

 • Khanh Hoa Giam 3 khoan le phi cho nong dan

  11:27 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 13/7, tai ky hop thu 8 (khoa IV), HDND tinh Khanh Hoa da thong qua nghi quyet ve viec giam mot so khoan dong gop cho nong dan. Theo do, tu nam 2007 se giam 70% thuy loi phi cho dien tich canh tac trong han dien.

 • Co mot thu phi

  11:57 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  Co mot thu phi

  TP - Co nhieu loai phi: Nao la hoc phi, vien phi, giao thong phi, thuy loi phi, co lang nguoi dan phai dong den 22 thu phi. Song toi dam chac it ai biet can ke mot loai phi ma theo toi la dang lo nhat.

 • Bat dau chat van tai Quoc hoi Cap hoc sinh nang bao nhieu ky

  00:34 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Bat dau chat van tai Quoc hoi Cap hoc sinh nang bao nhieu ky

  Chieu ngay 16.11, Pho thu tuong kiem Bo truong Giao duc va Dao tao (GD-DT) Nguyen Thien Nhan va Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh da tra loi chat van cua cac dai bieu Quoc hoi (DBQH).

 • Tin van

  01:19 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Nganh NN-PTNT Ninh Thuan vua co van ban trinh UBND tinh xem xet xoa khoang 10 ti dong no thuy loi phi, trong nam nam (2000 - 2005) cho hon 5.000 nong ho toan tinh.

 • Chua the tiem ngua toan bo dan gia suc

  07:21 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Chua the tiem ngua toan bo dan gia suc

  Phan tra loi chat van cua Bo truong Cao Duc Phat dien ra kha binh lang, xoay quanh cac van de ve dich lo mom long mong, gia vat tu nong nghiep tang cao, qui hoach su dung dat nong nghiep, to chuc lai he thong thuy nong, lo trinh giam thuy loi phi...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0