thuong tuong

Friday, 27/05/2016 11:34
 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Thuong tuong Song Hao tu tran

  21:53 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Song Hao tu tran

  Ban chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, Dang uy Quan su Trung uong, Bo Quoc phong, Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam, Uy ban Kiem tra Trung uong, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Hoi Cuu chien binh Viet Nam, Tinh uy Nam Dinh va gia dinh vua bao..

 • Dai tuong Chu Huy Man Thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  23:15 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man Thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  Chieu qua, 1/7, dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho Chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri, da qua doi tai Benh vien Trung uong Quan doi 108 Ha Noi.

 • Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  10:51 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Thuong tuong Bui Thien Ngo do lam benh nang da tu tran hoi 03 gio 55 phut sang, ngay 01/7/2006, tai benh vien Cho Ray, Thanh pho Ho Chi Minh.

 • Thuong tuong Le Minh Huong tu tran

  08:42 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Do lam benh nang Thuong tuong Le Minh Huong da tu tran vao luc 12h30 ngay 23/5, tai Benh vien Trung uong quan doi 108 (Ha Noi). Linh cuu Thuong tuong quan tai Nha tang le quoc gia, so 5 Tran Thanh Tong.

 • Thuong tuong Song Hao da tu tran

  08:48 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Song Hao da tu tran

  Thuong tuong Song Hao, nguyen bi thu Trung uong Dang Cong san VN, chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN, bo truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi, chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong, chu tich lam thoi Hoi Cuu chien binh VN - da tu tran hoi 1g22 ngay 9-1-2004 tai Benh vien trung uong quan doi 108, Ha Noi, huong tho 87 tuoi.

 • Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  12:42 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Chieu 1/7, Dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN da qua doi tai Ha Noi. Dai tuong Chu Huy Man ten that la Chu Van Dieu, sinh nam 1913, que o xa Hung Hoa, huyen Hung Nguyen, tinh Nghe An. Ong tham gia hoat dong cach mang tu nam 1929, gia nhap Dang Cong san VN nam 1930 trong phong trao Xo viet Nghe Tinh. Ong giu chuc vu Chu tich Ban Quan chinh khu C (gom 6..

 • Thuong tuong Le Minh Huong tu tran

  23:38 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Le Minh Huong tu tran

  Thuong tuong Le Minh Huong sinh ngay 3/10/1936; que quan xa Son Tan, huyen Huong Son, tinh Ha Tinh; Uy vien Trung uong Dang cac khoa VII, VIII, IX, Uy vien Bo Chinh tri cac khoa VIII, IX; nguyen Bi thu Dang uy Cong an trung uong, Bo truong Bo Cong an; Dai bieu Quoc hoi cac khoa IX, X, Uy vien Uy ban Quoc phong va An ninh cua Quoc hoi khoa IX; Huan chuong Quan cong hang ba, Huan chuong Khang chien chong My cuu nuoc hang nhat; Huy hieu 40 nam tuoi Dang; do lam benh..

 • An ninh la de phat trien phat trien la thuc hien an ninh

  00:07 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  An ninh la de phat trien phat trien la thuc hien an ninh

  LTS: Ben le Dai hoi dai bieu toan quoc Dang Cong san VN lan thu X, nha bao Nguyen Cong Khe co cuoc trao doi voi Thuong tuong Nguyen Van Huong, Thu truong Bo Cong an, ve mot so van de an ninh cua dat nuoc trong thoi ky moi.

 • Thuong tuong Duong Thien Tieu tiep kien Thuong tuong Le Van Dung

  11:27 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/12, doan dai bieu Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam va doan dai bieu Tong bo Chinh tri Quan Giai phong Nhan dan Trung Quoc da thao luan nhung van de cung quan tam va nhung kinh nghiem trong viec thuc hien cong tac Dang, cong tac chinh tri cua quan doi hai nuoc.

 • Thang quan ham Dai tuong va Thuong tuong cho cac can bo chu chot cua QDND Viet Nam

  10:41 | Thứ bảy 07/07/2007 (GMT+7)

  Thang quan ham Dai tuong va Thuong tuong cho cac can bo chu chot cua QDND Viet Nam

  Sang 6/7, tai Ha Noi, Dang uy Quan su T.U, Bo Quoc phong da to chuc Le trao quyet dinh thang quan ham Dai tuong va Thuong tuong cho cac can bo chu chot cua Quan doi nhan dan Viet Nam.

 • Tien biet Thuong tuong Cao Dang Chiem

  23:53 | Chủ nhật 16/12/2007 (GMT+7)

  Tien biet Thuong tuong Cao Dang Chiem

  Ngay 16.12, hon 200 doan dai dien cho cac ban nganh da toi hoi truong Tong cuc Canh sat phia Nam (258 Nguyen Trai, Q.1, TP. HCM) de tien biet Thuong tuong Cao Dang Chiem ve noi an nghi cuoi cung. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va cac vi lanh dao cao cap cua Dang , Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu da den dat vong hoa kinh vieng, du le truy dieu.

 • Dai tuong Chu Huy Man thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  01:25 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  Chieu qua (1-7), dai tuong Chu Huy Man, nguyen uy vien Bo Chinh tri, nguyen pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen chu nhiem Tong cuc Chinh tri, da qua doi tai Benh vien Trung uong quan doi 108 Ha Noi.

 • Thang quan ham Dai tuong va Thuong tuong cho cac can bo chu chot cua Quan doi nhan dan Viet Nam

  23:36 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Sang 6.7, tai Ha Noi, Dang uy Quan su trung uong, Bo Quoc phong da to chuc Le trao quyet dinh thang quan ham Dai tuong va Thuong tuong cho cac can bo chu chot cua Quan doi nhan dan Viet Nam.

 • Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  11:50 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN da qua doi tai Ha Noi chieu qua 1.7.2006.

 • Thuong tuong Le Minh Huong tu tran

  08:30 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Le Minh Huong tu tran

  Dong chi Thuong tuong Le Minh Huong do lam benh nang da tu tran hoi 12 gio 30 phut, ngay 23-5-2004 tai Benh vien Trung uong Quan doi 108 (Ha Noi).

 • Dai tuong Chu Huy Man va thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  15:31 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man va thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN da qua doi tai Ha Noi chieu qua 1/7/2006.

 • Thuong tuong Cao Dang Chiem tu tran

  00:20 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Thuong tuong Cao Dang Chiem tu tran

  Do lam benh nang, vao luc 16 gio ngay 10.12 (tuc 1.11 nam Dinh Hoi), Thuong tuong Cao Dang Chiem da tu tran tai Benh vien 30.4, Bo Cong an, huong tho 87 tuoi.

 • Tang Huan chuong Ho Chi Minh cho thuong tuong Bui Thien Ngo

  00:47 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Sang 9/4 tai Ha Noi, Dang uy Cong an T.U va Bo Cong an da to chuc trong the le trao tang Huan chuong Ho Chi Minh cho thuong tuong Bui Thien Ngo, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Noi vu (nay la Bo Cong an). Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai da den du.

 • Thuong tuong Le The Tiem yeu cau Triet pha toi pham dung sung gay an tai cac tinh phia Nam

  13:17 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Thu truong Bo Cong an Thuong tuong Le The Tiem da yeu cau : Can tap trung dau tranh tran ap cac loai toi pham tren cac tuyen va dia ban trong diem; dau tranh quyet liet va triet pha cac bang nhom su dung sung gay an tren dia ban thanh pho Ho Chi Minh va cac tinh phia Nam.

 • Tiep tuc cung co chung cu ve sai pham cua tuong Oanh

  23:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tiep tuc cung co chung cu ve sai pham cua tuong Oanh

  Ngay 17/7, Thuong tuong Le The Tiem, Uy vien Trung uong Dang, Thu truong Bo Cong an da tra loi phong van cua TTXVN ve mot so van de lien quan den viec giai quyet 5 vu an lon noi com dang duoc du luan het suc quan tam.

 • Thuong tuong Phung Quang Thanh tiep Tu lenh Bo Tu lenh Thai Binh Duong Hoa Ky

  23:11 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Phung Quang Thanh, Thu truong Bo Quoc phong, Tong tham muu truong QDND Viet Nam da tiep Do doc Thommas B.Fargo, Tu lenh Bo Tu lenh Thai Binh Duong Hoa Ky va doan den chao nhan chuyen tham Viet Nam, vao chieu 9/2 tai Ha Noi.

 • Xu ly nghiem viec can tro hanh hung phong vien tac nghiep

  20:40 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Chieu 27-3, ben hanh lang Hoi nghi toan quoc ve so ket 1 nam thuc hien Chi thi 37 cua Thu tuong Chinh phu, Thuong tuong Le The Tiem - Thu truong Bo Cong an da tra loi bao chi ve mot so van de lien quan den vu tieu cuc tai PMU18, trong do nhan manh viec xu ly mot so doi tuong can tro, hanh hung phong vien dang lam nhiem vu.

 • Tien dua thuong tuong Bui Thien Ngo ve noi an nghi cuoi cung

  05:21 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Sang 4-7, tai nghia trang TP.HCM, dong dao cac vi lanh dao Dang, Nha nuoc, dong doi, dong chi, ban huu va nguoi than da tien dua thuong tuong Bui Thien Ngo - nguyen uy vien Bo Chinh tri, nguyen bo truong Bo Noi vu - ve noi an nghi cuoi cung.

 • Thuong tuong Bui Thien Ngo nhan Huan chuong Ho Chi Minh

  02:12 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Sang 9-4, tai Ha Noi, Dang uy Cong an trung uong va Bo Cong an da to chuc trong the le trao tang Huan chuong Ho Chi Minh cho Thuong tuong Bui Thien Ngo, nguyen uy vien Bo Chinh tri, bi thu Dang uy Cong an trung uong, bo truong Bo Noi vu (nay la Bo Cong an).

 • Thuong tuong Bi thu T U Dang Le Van Dung Cuu ho da lam het kha nang nhung

  00:32 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Thuong tuong Bi thu T U Dang Le Van Dung Cuu ho da lam het kha nang nhung

  Tra loi PV Thanh Nien, Thuong tuong Le Van Dung, Bi thu T.U Dang, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri cho biet, kha nang cuu ho cuu nan cua VN ngoai vung bien xa con rat han che. Ong cho biet:

 • Thuong tuong Phung Quang Thanh tiep Dai tuong Michael Jackson

  00:21 | Thứ tư 17/03/2004 (GMT+7)

  Chieu 16/3, Tai Ha Noi, Thuong tuong Phung Quang Thanh, Thu truong Bo Quoc phong, Tong tham muu truong QDND Viet Nam da tiep than mat Dai tuong Michael Jackson, Tong tham muu truong Luc quan Anh dang o tham va lam viec tai nuoc ta.

 • Thuong tuong Le The Tiem Thu truong Bo Cong an Tap trung luc luong pha cac vu an diem

  16:26 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Thuong tuong Le The Tiem Thu truong Bo Cong an Tap trung luc luong pha cac vu an diem

  Phat bieu tai Hoi nghi so ket cong tac ve van de an ninh trat tu 6 thang dau nam 2007, sang 4.7, Uy vien Trung uong Dang, Thu truong Bo Cong an - Thuong tuong Le The Tiem thua nhan tinh hinh toi pham, trat tu xa hoi 6 thang dau nam 2007 dien bien het suc phuc tap. Nhat la hoat dong cua cac bang, o nhom toi pham hinh su nguy hiem, su dung vu khi, vat lieu no gay an nghiem trong tang cao so voi cung ki.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0