thue thu nhap ca nhan

Wednesday, 01/06/2016 12:31
 • Nen than trong voi thue thu nhap ca nhan

  13:15 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Nen than trong voi thue thu nhap ca nhan

  Toi muon bay to quan ngai viec Chinh phu di qua nhanh ve thue thu nhap ca nhan. Nhin chung, do viec can rat nhieu thong tin de thu loai thue nay, so thue thu duoc tren thuc te luon it hon so thue dang phai thu. Ðay la loai thue lam tang nguon thu ngan sach nhung khong dem lai nguon thu lon o ngay ca cac nuoc cong nghiep phat trien. No luc di qua xa va qua nhanh trong viec thu thue thu nhap ca nhan tai mot nuoc dang phat trien nhu Viet Nam la mot nguy co gay hau..

 • Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  19:03 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia VnE gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • Thang 9 se trung cau dan y ve Luat thue thu nhap ca nhan

  14:48 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Thang 9 se trung cau dan y ve Luat thue thu nhap ca nhan

  Thong tin nay duoc dua ra tai hoi thao "Kinh nghiem thue thu nhap ca nhan cua cac nuoc" do Tong cuc Thue va Chuong trinh ho tro ky thuat chau Au cho Viet Nam (ETV2) to chuc hom nay (10/8) tai Ha Noi. Ba Nguyen Thi Cuc, Pho Tong Cuc truong Tong Cuc Thue, cho biet, hien nay Ban soan thao Luat thue Thu nhap ca nhan van chua du kien va xac dinh muc thu nhap ma nguoi dan phai chiu thue. Du kien thang 9 toi, Ban soan thao se dua ra lay y kien rong rai tang lop dan cu..

 • Dau 2009 ap dung Luat Thue thu nhap ca nhan

  15:09 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Dau 2009 ap dung Luat Thue thu nhap ca nhan

  “Theo ke hoach, cuoi nam nay Quoc hoi se xem xet va thong qua Luat Thue thu nhap ca nhan, toi 1/1/2009, Luat moi chinh thuc co hieu luc ap dung”. Ba Le Hong Hai, Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue (Bo Tai chinh) cho biet nhu vay ve viec trien khai thue thu nhap ca nhan thoi gian toi.

 • Nam 2009 moi thay doi thue thu nhap ca nhan

  16:23 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung cho biet, cuoi nam nay Bo co gang hoan tat Du an Luat Thue thu nhap ca nhan va du kien den dau nam 2009 moi dua vao ap dung.

 • 2009 moi thay doi thue thu nhap ca nhan

  11:03 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung cho biet, cuoi nam nay Bo co gang hoan tat Du an Luat Thue thu nhap ca nhan va du kien den dau nam 2009 moi dua vao ap dung.

 • Se ap dung thue thu nhap ca nhan tu 2009

  16:42 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Se ap dung thue thu nhap ca nhan tu 2009

  “Cuoi nam 2006, Bo Tai chinh co gang hoan thanh xong Du an Luat Thue thu nhap ca nhan va du kien den dau nam 2009 se dua vao ap dung luat nay”, Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung cho biet.

 • 2009 Thay doi thue thu nhap ca nhan

  04:34 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung cho biet, cuoi nam nay Bo co gang hoan tat Du an Luat Thue thu nhap ca nhan va du kien den dau nam 2009 moi dua vao ap dung.

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Con nhieu tranh cai ve thue thu nhap ca nhan

  10:38 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan du kien se duoc Quoc hoi thong qua vao cuoi nam nay de ap dung vao dau nam 2009. Tuy nhien, tranh cai ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan van chua ngot...

 • Thue thu nhap ca nhan se tinh ca lai suat tiet kiem

  18:33 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan se tinh ca lai suat tiet kiem

  Du an Luat Thue thu nhap ca nhan se khau tru thue thu nhap ca nhan tu tien lai gui ngan hang, gui tiet kiem va danh thue tu thu nhap chuyen quyen su dung nha, dat. Theo bao cao cua Bo Tai chinh, mac du thu nhap binh quan dau nguoi o VN tang manh nhung ti trong so thu thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao tren tong thu ngan sach Nha nuoc khong tang.

 • Quoc hoi thao luan ve Du an Luat Thue thu nhap ca nhan

  17:24 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve Du an Luat Thue thu nhap ca nhan

  Ngay 9/11/2006, Quoc hoi lam viec tai 2 hoi truong (Ba Dinh va 37 Hung Vuong) thao luan ve du an Luat thue thu nhap ca nhan va du an Luat phong, chong bao luc gia dinh. Tai Hoi truong Ba Dinh, Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu dieu khien phien hop thao luan du an Luat thue thu nhap ca nhan. Trong phien thao luan sang nay tai Hoi truong Ba Dinh, gan 20 y kien phat bieu chu yeu tap trung vao cac van de su can thiet phai ban hanh Du an Luat, doi tuong chiu thue,..

 • Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan da qua tan thu

  13:07 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan da qua tan thu

  Van de ha muc khoi diem dong thue thu nhap ca nhan xuong 3 trieu dong theo Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan dang khien rat nhieu nguoi quan tam. Trong nhung ngay qua, chung toi lien tuc lien he voi cac quan chuc Bo Tai chinh va Tong cuc Thue de co duoc su tra loi ro rang nhung deu bi tu choi. Ly do noi chung la dang trong qua trinh nghien cuu soan thao, chua the noi duoc gi.

 • TP HCM truy thu thue thu nhap cua bac si

  16:15 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  TP HCM truy thu thue thu nhap cua bac si

  Theo phong thue thu nhap ca nhan, Cuc thue TP HCM, ngoai nghe si, ky su, giao vien... thi y, bac si cung la nganh co thu nhap kha cao, nhat la nhung ca nhan luon thinh giang them gio. Van con nhieu nguoi chua thuc hien nghia vu dong thue du thu nhap len den hang chuc trieu dong/thang.

 • Hang ty dong thue suyt bi bo quen

  15:15 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Hang ty dong thue suyt bi bo quen

  Cuoc kiem tra so bo mot so van phong dai dien nuoc ngoai tai VN, nganh thue da “nhat” ra tu so sach so tien dang ra phai nop cho ngan sach Nha nuoc hang chuc ty dong. Trong do, so tien bi truy thu o khu vuc Ha Noi len den 16 ty dong. Rieng TP HCM, chi voi 1 van phong dai dien, so tien thu duoc la 13 ty dong.

 • De nghi lui thoi diem co hieu luc cua Luat Thue thu nhap ca nhan

  17:06 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.8, tai Ha Noi, Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam (UBTUMTTQVN) phoi hop voi Hoi Luat gia Viet Nam to chuc hoi nghi dong gop y kien vao Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan. Pho chu tich UBTUMTTQVN Do Duy Thuong; Pho chu tich Hoi Luat gia Viet Nam Tran Dai Hung; lanh dao cac to chuc thanh vien, Hoi dong tu van cua MTTQVN; Tong Cuc thue, Bo Tai chinh... cung du hoi nghi.

 • Lay y kien toan dan ve Thue thu nhap ca nhan

  09:04 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Lay y kien toan dan ve Thue thu nhap ca nhan

  Bat dau tu hom nay (15/6) cho den 15/8 Du thao Thue thu nhap ca nhan duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi se to chuc lay y kien toan dan truoc khi dua ra thao luan va thong qua trong Ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII.

 • Thue thu nhap ca nhan se do dan quyet

  15:27 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan se do dan quyet

  Pho vu truong Vu Kinh te Ngan sach Quoc hoi Bui Duc Thu cho biet: du thao Luat thue thu nhap ca nhan vua duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu, tuy nhien, phuong an cuoi cung se do quoc hoi quyet dua tren y kien cua dong dao nguoi dan.

 • Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan con nhieu diem chua hop ly

  08:53 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan con nhieu diem chua hop ly

  TP - Hom nay (4/11), du an Luat Thue thu nhap ca nhan se duoc trinh bay truoc Quoc hoi (QH). Chung toi da co cuoc trao doi voi Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach cua QH Duong Thu Huong ve mot so diem dang chu y trong du an Luat nay.

 • Y tuong va nhung nghich ly

  00:53 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Du an Luat Thue thu nhap ca nhan dang duoc Bo Tai chinh du thao de trinh Quoc hoi ban hanh. Nhung y tuong trong viec xay dung Du an luat la de khac phuc nhung han che cua Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao nham tang thu va chuyen doi co cau thu ngan sach.

 • Quoc hoi thao luan ve Du an Luat Thue thu nhap ca nhan

  16:21 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Trong phien thao luan sang nay (9-11), gan 20 y kien phat bieu chu yeu tap trung vao cac van de su can thiet phai ban hanh Du an Luat, doi tuong chiu thue, doi tuong khong chiu thue, giam tru gia canh…

 • Cach thu thue thu nhap ca nhan cua VN Lo hong dac thu

  13:16 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Cach thu thue thu nhap ca nhan cua VN Lo hong dac thu

  Sap het han ke khai nop thue thu nhap ca nhan nam 2006. Day cung la khoang thoi gian ro len nhung chuyen anh A nop nhieu, chi B khai it, roi ca thac mac: co lop nguoi thu nhap rat cao nhung tuyet nhien khong bi co quan thue “so gay”. TS trao doi voi ba Nguyen Thi Cuc, tong cuc pho Tong cuc Thue, ve cach thu thue thu nhap hien nay cua nganh Thue

 • Thue thu nhap ca nhan se do dan quyet

  01:47 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan se do dan quyet

  Trao doi voi VnExpress ben le Quoc hoi, Pho vu truong Vu Kinh te Ngan sach Quoc hoi Bui Duc Thu cho biet, du thao Luat thue thu nhap ca nhan vua duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu, tuy nhien, phuong an cuoi cung se do quoc hoi quyet dua tren y kien cua dong dao nguoi dan.

 • Thue thu nhap ca nhan o cac nuoc

  10:21 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan o cac nuoc

  Cac nuoc deu ap dung ty le thu thue cao doi voi nguoi co thu nhap cao nham rut bot khoang cach giau ngheo. Nguoc lai, cac nuoc cung chu trong den tinh trang kinh te va gia dinh cua nguoi nop de duoc mien giam.

 • Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  00:00 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  Mot noi dung quan trong trong du thao Thue thu nhap ca nhan cua Bo Tai chinh la mo rong doi tuong nop thue. Du kien ca nhan co thu nhap khoang 1 trieu dong/thang se phai nop thue. Y kien cua ban ve van de nay ?

 • Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

  13:34 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan voi nhung thong tin ve viec nguoi dan co thu nhap 1 trieu dong/thang da phai dong thue dang khien nguoi lao dong co thu nhap thap lo ngai va du luan phan ung du doi.

 • Nang thanh luat thue thu nhap ca nhan ngay trong nam 2004

  08:35 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao da vap phai su phan bien manh me cua cac thanh vien Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) trong buoi lam viec chieu qua 24-12. Cuoi cung, du an nay khong duoc thong qua va Chu tich QH Nguyen Van An “chot” lai: nang phap lenh len thanh Luat thue thu nhap ca nhan, trinh QH bo sung vao chuong trinh lam luat de xem xet thong qua ngay trong nam 2004.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0