thue thu nhap

Monday, 30/05/2016 13:50
 • Phai de hieu de thu

  00:23 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Phai de hieu de thu

  Thuc trang nhieu mat cua nuoc ta hien nay la kho co the thuc thi duoc Luat thue thu nhap nhu neu trong du thao luat. It nhat trong nhieu nam nua chung ta co sau van de sau day phai xu ly:

 • Khoi diem chiu thue thu nhap se la 2 5 hoac 3 trieu dong

  08:45 | Thứ ba 20/03/2001 (GMT+7)

  Khoi diem chiu thue thu nhap se la 2 5 hoac 3 trieu dong

  "Thuc chat cua viec sua doi lan nay la giam nhe muc dieu tiet ve thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap chiu thue. Day la buoc chuan bi cho Luat Thue thu nhap se trinh Quoc hoi vao nam 2002", Pho Tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc cho biet.

 • Khong thu thue thu nhap doi voi buu kien buu pham la qua bieu qua tang

  15:39 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Theo Tong cong ty Buu chinh vien thong, thoi gian qua viec xu ly thue thu nhap doi voi buu pham, buu kien chua thong nhat tai mot so chi cuc Hai quan. Tong cuc Hai quan cung vua co thong tu chi dao thong nhat van de nay doi voi luc luong Hai quan o cac dia phuong. Theo do, khang dinh khong thu thue thu nhap doi voi buu kien, buu pham la qua bieu, qua tang.

 • Nang muc khoi diem chiu thue thu nhap len 4 trieu dong

  16:44 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Nang muc khoi diem chiu thue thu nhap len 4 trieu dong

  Theo du thao sua doi Phap lenh Thue thu nhap doi voi thu nhap cao cua Tong cuc Thue, muc khoi diem chiu thue doi voi nguoi Viet Nam se nang tu 3 trieu dong/thang len 4 trieu dong/thang. Du kien co hieu luc tu 1/1/2004.

 • Thue thu nhap tai Phap Cong cu de bao dam cong bang xa hoi

  09:05 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Thue thu nhap tai Phap Cong cu de bao dam cong bang xa hoi

  Nuoc Phap da lap ra thue thu nhap ngay tu The chien thu nhat vi luc do nha nuoc can co them ngan sach cho chien tranh. Tu do den nay, thue thu nhap da rat nhieu lan duoc sua doi.

 • Dung de thue thu nhap la ganh nang cho nguoi dan

  11:37 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Kien thuc ve kinh te cua toi han hep, nhung toi van muon duoc giai bay y kien cua minh ve du thao luat thue thu nhap hien nay. Hy vong thue thu nhap thuc su la cong cu giup xa hoi va dat nuoc phat trien, chu khong phai la ganh nang cho nhan dan. (Thanh Long Nguyen)

 • Thue thu nhap ca nhan Nhieu nguoi mau ham huc

  17:02 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Thue thu nhap ca nhan Nhieu nguoi mau ham huc

  (Netmode) - Ngay sau khi co tin cac nguoi mau thoi trang cung se la doi tuong phai nop thue thu nhap, Netmode da nhan duoc phan hoi tu nhieu nguoi mau thoi trang noi tieng.

 • Luat thue thu nhap chua sat thuc te

  18:54 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Toi hoan toan dong y voi y kien cua "But Xanh" ve van de thue thu nhap. Gan day khi theo doi cac du thao luat toi thay cac nha lam luat deu chua sau sat thuc te, du thao luat ve thue thu nhap la mot vi du.

 • Thu nhap 10 trieu dong chua chac phai nop thue

  10:37 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Thu nhap 10 trieu dong chua chac phai nop thue

  Luat Thue Thu nhap ca nhan duoc Quoc hoi thong qua hom qua co mot so diem moi so voi du thao truoc day, trong do bo han khai niem khoi diem chiu thue, tao dieu kien de nguoi dan trang trai du cho cuoc song ca nhan va nhung nguoi phu thuoc truoc khi thuc hien nghia vu voi Nha nuoc.> Toan dan se duoc cap ma so thue

 • Catxe cang cao sao cang lam ngo thue thu nhap

  15:01 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Catxe cang cao sao cang lam ngo thue thu nhap

  Gio G da diem(28/2), nhung it nguoi co thu nhap cao trong gioi bieu dien nghe thuat hieu thau dao ve nghia vu phai ke khai thue thu nhap cua nam truoc. Cac sao van miet mai chay so trong va ngoai nuoc, miet mai kiem tien nhung lai ngo ngac khi de cap den thue thu nhap ca nhan.

 • Nguoi VN dong thue thu nhap cao nhat 2 87 ti dong

  10:38 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi VN dong thue thu nhap cao nhat 2 87 ti dong

  Do la ba Le Thi Minh Hoa, Van phong dai dien hang duoc pham Alcon Pharmaceuticals Ltd tai TPHCM. Quy dinh ve thue thu nhap hien hanh tao ra nhieu bat dinh dang giua nhung nguoi co thu nhap cao.

 • Dong y nang muc khoi diem chiu thue thu nhap len 5 trieu dong thang

  00:15 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 2/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop, thao luan ve Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (goi tat la Phap lenh sua doi PLTTNC) do Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung trinh bay.

 • Chua co thong tu huong dan van khau tru thue thu nhap

  06:14 | Chủ nhật 04/07/2004 (GMT+7)

  Tra loi ve viec thue thu nhap, ba Nguyen Thi Thin, truong Ban thue thu nhap (Tong cuc Thue) - cho biet mac du thong tu huong dan thuc hien phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao chua duoc ban hanh, nhung viec khau tru thue van thuc hien doi voi nhung phan thu nhap tren 5 trieu dong/thang.

 • Thue thu nhap phai di kem phuc loi xa hoi

  15:46 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Toi chap nhan dong thue thu nhap 10% ngay ca khi toi lam luong 500.000 dong moi thang, voi dieu kien dong tien cua toi duoc su dung dung muc dich, khong hoang phi, con cai toi di hoc khong phai dong tien, benh tat khong phai tra tien vien phi va mua thuoc. (Le Nam)

 • BHXH co phai chiu thue thu nhap

  16:13 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Toi hien lam cho cong ty 100% von nuoc ngoai. Toi muon biet la tien Bao hiem xa hoi tra cho nguoi lao dong khi nghi om (75% luong) co phai chiu thue thu nhap hay khong? Cong ty toi dang lam khau tru 10% so tien BHXH tra de tra thue thu nhap. Nhu vay co dung khong? (Hanh Van)

 • Xem lai muc dich cua thue thu nhap

  14:26 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Thue thu nhap nham dieu tiet nguoi co thu nhap cao, viec thu thue thu nhap gop phan san se giua giau va ngheo. (Dang Minh)

 • Muc tran thue suat thu nhap cung rat cao

  15:24 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Moi cong dan dang lao dong va lam viec co thu nhap deu phai dong thue thu nhap de dong gop cho xa hoi. Nhung muc dong thue cung phai hop ly va vua phai. Thue suat cao nhat 30-35% la qua cao. Theo toi toi da chi nen 20-25%. (Vu Thanh Trung)

 • Thue thu nhap cao Bao gio tinh den gia canh nguoi nop thue

  23:23 | Chủ nhật 07/03/2004 (GMT+7)

  Thue thu nhap cao Bao gio tinh den gia canh nguoi nop thue

  Phap lenh Thue thu nhap cao (TNC) duoc thuc hien 12 nam nay, muc khoi diem chiu thue da nhieu lan duoc nang len va hien dang duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi tiep tuc xem xet nang len. Tuy nhien, van de tru chi phi sinh hoat truoc khi tinh thu nhap chiu thue doi voi nguoi co TNC van chua duoc tinh den.

 • Chuyen quyen su dung dat se khong phai nop thue thu nhap

  17:56 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Chuyen quyen su dung dat se khong phai nop thue thu nhap

  Mot tin vui: Bo Tai chinh sap bai bo quy dinh phai nop thue thu nhap cao doi voi ho gia dinh va ca nhan co thu nhap tu chuyen quyen su dung dat, chuyen quyen thue dat.

 • Quan ly thue thu nhap ca si van dong vien Chua quan ly duoc nen chua thu thue

  22:45 | Thứ ba 09/11/2004 (GMT+7)

  Quan ly thue thu nhap ca si van dong vien Chua quan ly duoc nen chua thu thue

  Sang 9/11, Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc chu tri hoi thao trien khai van de thu thue, quan ly thu thue doi voi nghe si, van dong vien chuyen nghiep tai TP.HCM. Duong nhu van de nay van con qua moi khong chi doi voi cac doi tuong tren ma ngay ca nhung co quan chi tra va thu thue ho.

 • Thue thu nhap phai can cu vao dieu kien VN

  14:24 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Toi hoan toan ung ho viec nop thue cho Nha nuoc vi day la nguon thu nhap chinh cua ngan sach quoc gia. Nhung can cu vao tieu chuan nao de nop thi nen co co so khoa hoc phu hop voi tinh hinh chung cua Viet Nam va cac quoc gia xung quanh.(Le Minh Trang)

 • Nguoi dan duoc loi gi khi dong thue thu nhap

  18:32 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Ca nhan phai dong thue thu nhap khong phai la chuyen dang ban cai. Chuyen nay cung duoc ap dung o nhieu nuoc tien tien nhu My, Canada... The nhung, co mot dieu ma toi rat muon biet, viec ca nhan dong thue thu nhap se co nhung dieu loi gi?

 • Nguon thu van tang khi ap dung thue thu nhap cao moi

  16:01 | Thứ bảy 10/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 1/7 toi, Phap lenh thue thu nhap cao (sua doi) se chinh thuc co hieu luc, theo Bo Tai chinh, voi quy dinh moi nay, so tien thu duoc se giam khoang 350 ty dong so voi truoc do, tuy nhien voi nhung diem bo sung hop ly thi khi ap dung nguon thu nay van se tang.

 • Co phieu thuong phai chiu thue thu nhap

  09:56 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Cac khoan tien thuong duoi hinh thuc tien mat, co phieu, hien vat... ma co quan, don vi san xuat kinh doanh thuong cho nguoi lao dong deu thuoc dien thu nhap thuong xuyen phai chiu thue thu nhap ca nhan.

 • Nang muc khoi diem chiu thue len 4 trieu dong

  06:50 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Nang muc khoi diem chiu thue len 4 trieu dong

  Du thao Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (sua doi) da duoc Bo Tai chinh hoan tat de chuan bi trinh Chinh phu, Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet thong qua voi thoi han du kien bat dau ap dung la 1-1-2004. Vu truong Vu chinh sach thue (Bo Tai chinh) Quach Duc Phap cho biet: thay doi dang chu y nhat la muc khoi diem chiu thue doi voi cong dan VN va ca nhan khac dinh cu tai VN se duoc nang tu 3 trieu len 4 trieu dong.

 • Nhieu nghe si van keu troi ve thue thu nhap

  00:48 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Nhieu nghe si van keu troi ve thue thu nhap

  Chieu 11/4, co quan thue da doi thoai truc tiep voi gan 25 ca si, nghe si tai TP HCM, nham giai quyet nhung vuong mac trong viec truy thu thue thu nhap. Mot so nghe si kich bay to rang, ho thay khong cong bang trong viec khau tru tien chiu thue.

 • Them phuong an ha muc khoi diem chiu thue thu nhap

  18:33 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Co 3 phuong an ve muc giam tru gia canh dua ra xin y kien nhan dan: 3 trieu, 4 trieu va 5 trieu dong/thang. Viec trung cau dan y ve thue thu nhap se duoc thuc hien trong 2 thang 6 va 7, do Uy ban Thuong vu Quoc hoi tien hanh.> Dau tu chung khoan chiu nhieu thue thu nhap

 • Sao bay gio moi lam gat viec dong thue

  10:16 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Sao bay gio moi lam gat viec dong thue

  Do la thac mac cua hau het nhung nguoi quan tam toi van de thue thu nhap cua nghe si. Tu nhung goc do chuyen mon khac nhau, ho da tam su cung VnExpress quan diem cua minh ve su kien nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0