thue suat uu dai

Saturday, 28/05/2016 05:03
 • Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

  07:04 | Thứ tư 11/08/2004 (GMT+7)

  Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

  Ap dung thue suat uu dai la 10% trong 15 nam, ke tu khi bat dau hoat dong kinh doanh; duoc mien thue trong 4 nam, ke tu khi co thu nhap chiu thue va giam 50% so thue phai nop trong 9 nam tiep theo... la nhung dieu kien uu dai moi cho co so kinh doanh moi thanh lap tu du an dac biet khuyen khich dau tu; co so kham chua benh, giao duc, dao tao va nghien cuu khoa hoc co von dau tu nuoc ngoai moi thanh lap.

 • Hang nhap tu ASEAN se duoc huong thue uu dai

  17:29 | Thứ tư 10/09/2003 (GMT+7)

  Hang nhap tu ASEAN se duoc huong thue uu dai

  Vu Quan he quoc te (Bo Thuong mai) cho biet se gui Ban chi dao thuc hien AFTA cong van de nghi ghi muc thue suat uu dai (%) vao ngay giay chung nhan xuat xu mau D (C/O form D) doi voi hang nhap tu cac nuoc ASEAN.

 • Hang nhap tu ASEAN chuan bi duoc huong thue uu dai

  09:01 | Thứ tư 10/09/2003 (GMT+7)

  Trao doi voi TS toi qua, ong Vu Chi Long, Truong phong ASEAN (Vu Quan he quoc te, Bo Tai chinh) cho biet, hom nay, Vu se gui Ban chi dao thuc hien AFTA cong van de nghi ghi muc thue suat uu dai (%) vao ngay giay chung nhan xuat xu mau D (C/O form D) doi voi hang nhap tu cac nuoc ASEAN.

 • Nong san Campuchia vao Viet Nam Thi truong bi khuay dong

  14:27 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nong san Campuchia vao Viet Nam Thi truong bi khuay dong

  Tu 1/9 toi, 40 mat hang nong san chu luc cua Campuchia duoc phep nhap vao thi truong Viet Nam voi thue suat uu dai tuyet doi la 0%, va khong han ngach (ngoai tru gao va thuoc la). Day la dieu kien thuan tien cho hang nong san Campuchia, nhung lai la thach thuc doi voi hang nong san trong nuoc.

 • Danh 50 quota xe may cho doanh nghiep nhap khau thep

  07:25 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  Danh 50 quota xe may cho doanh nghiep nhap khau thep

  Bo Thuong mai vua thong bao ve viec nhap khau xe may nguyen chiec tu EU, trong do danh khoang 50% chi tieu voi thue suat uu dai cho cac doanh nghiep nhap khau thep thanh pham.

 • Bat con tep mat con tom

  08:10 | Thứ sáu 10/10/2003 (GMT+7)

  Bat con tep mat con tom

  Hang loat doanh nghiep tai cac KCX tren dia ban TP.HCM da phan ung gay gat sau khi nhan duoc thong bao cua Bo Tai chinh cho biet “hang hoa nhap khau tu KCX thanh lap tai VN vao thi truong noi dia khong duoc ap dung thue suat CEPT”...

 • Sai pham hang nghin ty dong tien thue

  08:31 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Sai pham hang nghin ty dong tien thue

  Thanh tra Chinh phu (TTCP) vua chuyen ho so sang co quan dieu tra Bo Cong an ve hang loat cac hanh vi sai pham lien quan den truy thu thue tai Cuc Hai quan TP.HCM va Cuc Hai quan Ha Noi.

 • Danh khoang 50 quota xe may cho doanh nghiep thep

  16:43 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  Danh khoang 50 quota xe may cho doanh nghiep thep

  Bo Thuong mai vua ra thong bao so 0255 ve viec nhap khau xe hai banh gan may nguyen chiec xuat xu tu EU, trong do tuyen bo tiep tuc danh mot so chi tieu voi thue suat uu dai cho cac doanh nghiep nhap khau thep thanh pham.

 • Nong san Campuchia vao VN Thi truong khuay dong

  11:40 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nong san Campuchia vao VN Thi truong khuay dong

  Tu 1-9 toi, 40 mat hang nong san chu luc cua Campuchia duoc phep nhap vao thi truong VN voi thue suat uu dai tuyet doi la 0%, va khong han ngach (ngoai tru gao va thuoc la).

 • Bo Tai chinh xem xet ve ap dung thue theo CEPT

  09:36 | Thứ hai 20/10/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh xem xet ve ap dung thue theo CEPT

  Tin tu Bo Tai chinh cho biet kien nghi cua cac doanh nghiep (DN) trong khu che xuat ve viec cho duoc ap dung thue suat uu dai theo hiep dinh CEPT se duoc lanh dao Bo Tai chinh thao luan trong tuan nay truoc khi trinh Chinh phu xem xet, dua ra quyet dinh chinh thuc.

 • Van chua the giam thue theo CEPTAFTA

  13:48 | Thứ sáu 04/07/2003 (GMT+7)

  Van chua the giam thue theo CEPTAFTA

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 64, huong dan thi hanh Nghi dinh 78 ve ban hanh danh muc hang hoa va thue suat theo Hiep dinh Uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT). Van ban co hieu luc sau 15 ngay dang Cong bao va ap dung cho cac to khai hang nhap khau da nop cho hai quan tu 1/7.

 • Giam thue nhap khau hang det tu My

  17:55 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh danh muc 149 ma hang det ma Viet Nam nhap tu My huong thue suat uu dai moi giam dan, theo Hiep dinh thuong mai giua hai nuoc giai doan 2003-2005. Nam dau tien ap dung cho to khai hai quan nop tu 25/11/2003.

 • Giam manh thue nhap khau tu Trung Quoc va Han Quoc

  15:55 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Giam manh thue nhap khau tu Trung Quoc va Han Quoc

  Theo do, tu thang 1/2007, doanh nghiep se duoc huong muc thue suat uu dai khi nhap khau hang hoa tu cac thi truong nay voi muc giam dang ke nhu: cac loai bia, ruou vang, xe moto phan khoi lon, xe may scooter, banh keo, cac san pham da, do dien dan dung... Ngay 25/12, Bo Tai chinh cho biet da hoan tat du thao ban hanh danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau uu dai dac biet de thuc hien cam ket trong khuon kho Khu vuc mau dich tu do (FTA) ASEAN - Trung Quoc..

 • Han Quoc mien thue 10000 tan thuy san nhap khau tu Viet Nam

  15:21 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Han Quoc mien thue 10000 tan thuy san nhap khau tu Viet Nam

  Trung tam Thong tin thuong mai (Bo Thuong Mai) cho biet, bat dau tu dau nam moi 2007, cac nuoc thanh vien ASEAN, trong do co Viet Nam se duoc mien thue nhap khau voi 10.000 tan thuy san sang thi truong Han Quoc. Cung voi han ngach 10.000 tan thuy san gom hon 7 tan tom va 2.000 tan muc nang dong lanh, luong hang thuy san nhap khau ngoai han ngach cung se duoc Han Quoc ap dung muc thue suat uu dai. Thoa thuan nay nam trong Hiep dinh Thuong mai hang hoa khu vuc mau..

 • Hai cuoc chien thuong mai trong long nuoc My

  15:21 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Hai cuoc chien thuong mai trong long nuoc My

  Mua nghi he sap ket thuc, cac nha lam luat o luong vien Quoc hoi My sap tai nhom hop. Trong nhung van de ho se ban, noi bat hai van de lien quan den tu do mau dich, toan cau hoa. Mot la thong qua quy che thuong mai binh thuong vinh vien (PNTR) cho Viet Nam, va ban hanh cac quy dinh nghiem ngat hon, tham chi la dung rao can thue quan va cac trung phat doi voi cac nha san xuat hang hoa Trung Quoc. Vi the da no ra hai “cuoc chien thuong mai” ngay trong long thi..

 • Hang ASEAN vao VN Nuoc chay cho trung

  22:04 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Hang ASEAN vao VN Nuoc chay cho trung

  Sau khi cac nuoc ASEAN giam thue de hinh thanh thi truong chung, hang tu cac nuoc nay da tran ngap thi truong VN. Trong khi do, cac DN Viet Nam van con loay hoay.

 • Viet Nam se nhap khau lua tu Campuchia

  10:31 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Viet Nam se nhap khau lua tu Campuchia

  Truoc tinh hinh san xuat lua gao gap nhieu kho khan do dich benh tai DBSCL, Chinh phu da co quyet dinh tam ngung xuat khau gao va cho phep nhap khau lua tu Campuchia voi muc thue uu dai. Moi day, Bo Tai chinh da co quyet dinh ap dung muc thue suat thue nhap khau 0% cho mat hang lua nhap khau co xuat xu tu Campuchia. Theo quyet dinh so 01/2007/QD-BTC, ngay 3/1 cua Bo Tai chinh, dieu kien de duoc ap dung thue suat 0% la lua nhap khau phai co giay chung nhan xuat xu..

 • That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  10:06 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  Toan bo hang dien tu, dien lanh co chung nhan xuat xu hang hoa ASEAN (C/O form D) da lam thu tuc hai quan nhap khau tu ngay 1/1/2001 den nay se duoc ra soat lai va kiem tra sau thong quan. Do la chi dao moi duoc Tong cuc Hai quan gui Cuc hai quan cac tinh thanh. Cong van so 5893 cua Tong cuc Hai quan cung yeu cau hai quan cac dia phuong khi kiem tra dac biet chu y hang nhap khau tu Thai Lan qua cac cua khau giap ranh Lao nhu Lao Bao, Cau Treo... Truong hop phat..

 • Giam manh thue nhap khau tu Trung Quoc va Han Quoc

  15:36 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Giam manh thue nhap khau tu Trung Quoc va Han Quoc

  Theo do, tu thang 1/2007, doanh nghiep se duoc huong muc thue suat uu dai khi nhap khau hang hoa tu cac thi truong nay voi muc giam dang ke nhu: cac loai bia, ruou vang, xe moto phan khoi lon, xe may scooter, banh keo, cac san pham da, do dien dan dung...

 • Tang thue nhap khau mot so phu tung xe gan may

  09:20 | Thứ năm 10/01/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Bo Tai chinh da ra quyet dinh tang muc thue suat danh vao 4 nhom mat hang phu tung xe may nhap khau dang huong thue suat uu dai la ac quy, chot xe may, dung cu va cac chi tiet cao su.

 • De nghi giam thue doi voi co quan bao chi

  10:12 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  De nghi giam thue doi voi co quan bao chi

  Co quan bao chi la don vi su nghiep mang tinh dac thu voi nhiem vu chinh tri hang dau la tuyen truyen chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc nhung lai chiu muc thue thu nhap doanh nghiep 28% nhu doanh nghiep kinh doanh thuan tuy la qua cao. Do do, Nha nuoc can xem xet ap dung thue suat uu dai o muc thap nhat, co the o muc 13-15% doi voi co quan bao chi de co dieu kien tich luy, dau tu doi moi trang thiet bi. De nghi nay da duoc lanh dao Hoi Nha bao Viet Nam,..

 • Hang hoa trong KCX ban vao noi dia se huong thue uu dai

  19:08 | Thứ sáu 05/12/2003 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien so ra vao cac ngay 8 va 15/10 da phan anh tinh trang cac doanh nghiep trong khu che xuat (KCX) ban hang vao thi truong noi dia khong duoc huong thue suat uu dai dac biet theo Hiep dinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) do quy dinh moi cua Bo Tai chinh. Dieu vo ly la doanh nghiep da duoc huong uu dai nay 3 nam truoc khi co quy dinh moi cua Bo Tai chinh.

 • Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  20:16 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue TNDN. Theo Nghi dinh nay, thue suat thue TNDN ap dung cho co so kinh doanh la 28%; co so kinh doanh tim kiem, tham do, khai thac dau khi va tai nguyen quy hiem khac tu 28-50%.

 • Hang ASEAN vao VN Nuoc chay cho trung

  07:52 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Hang ASEAN vao VN Nuoc chay cho trung

  Sau khi cac nuoc ASEAN giam thue de hinh thanh thi truong chung, hang tu cac nuoc ASEAN da tran ngap thi truong VN. Trong khi do, den nay cac doanh nghiep VN van con loay hoay khi dua hang tieu thu tai thi truong cac nuoc trong khu vuc. Vi sao?

 • Nhieu uu dai cho doanh nghiep nha dau tu chung khoan

  11:26 | Thứ sáu 15/10/2004 (GMT+7)

  Cac cong ty chung khoan, quan ly quy va nha dau tu tren thi truong chung khoan co the se duoc huong thue suat uu dai theo huong mien 2 nam thue thu nhap doanh nghiep va giam 50% so phai nop trong vong 3 nam.

 • Bo Tai chinh muon gioi han uu dai thue voi khu che xuat

  09:15 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep khu cong nghiep, che xuat, cong nghe cao dang kien nghi duoc huong nhung uu dai ve thue thu nhap suot thoi gian thuc hien du an dau tu. Tuy nhien, mong muon nay co the se khong duoc dap ung boi Bo Tai chinh van giu quan diem chi ap dung uu dai trong thoi han nhat dinh.

 • DN nhap thep duoc thuong quota nhap xe may

  14:38 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  DN nhap thep duoc thuong quota nhap xe may

  DN nhap thep thanh pham trong thoi gian toi se duoc thuong quota nhap xe may nguyen chiec tu chau Au voi thue suat uu dai. Do la thong bao cua Bo Thuong mai dua ra hom 5/3, nham khuyen khich cac DN nhap thep thanh pham cung ung cho thi truong noi dia.

 • DN khu che xuat huong thue theo CEPT AFTA tu 1 7 2003

  15:16 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  DN khu che xuat huong thue theo CEPT AFTA tu 1 7 2003

  Hang hoa cua DN khu che xuat duoc nhap vao thi truong trong nuoc, nop to khai hai quan tu 1/7/2003 tro di, neu nam trong danh muc hang hoa, thue suat Viet Nam thuc hien CEPT/AFTA va co giay chung nhan xuat xu ASEAN mau D, se duoc ap dung thue suat uu dai dac biet theo CEPT.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0