thue nhap khau

Wednesday, 25/05/2016 21:56
 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Se cong bo gia tham chieu xang dau nhap khau

  17:38 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Se cong bo gia tham chieu xang dau nhap khau

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet, viec ap dung nguyen tac gia ban xang dau theo co che thi truong, co su quan ly cua Nha nuoc,da duoc cac co quan quan ly Nha nuoc ban thao tu lau, nhung chua thuc hien do chua thong nhat duoc nguong gia de tinh thue nhap khau. Tuy nhien, co che nay da duoc thuc hien sau khi Nghi dinh 55/2007/ND-CP ve Kinh doanh xang dau co hieu luc. PV: Thua ong, tu truoc den nay, Bo Tai chinh (BTC) ap thue nhap khau xang dau theo..

 • Giam thue nhap khau xang dau Ai duoc loi

  19:18 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau xang dau Ai duoc loi

  Thue nhap khau xang dau vua duoc Bo Tai chinh bat ngo giam tu 20% con 10%. Lieu nguoi tieu dung co duoc huong gia mua xang dau re hon tu viec giam thue nay? Cho du van mua xang dau thuong xuyen nhung co le tuyet dai bo phan cac khach hang deu khong hay biet gia xang dau ma minh “duoc mua” hoac “phai mua” la nhu the nao. So di nhu vay la vi hai le. Thu nhat, ke tu nam 2004 tro lai day, gia cua mat hang nay qua thuc khong khac gi “den cu”, boi da tang..

 • Thue nhap khau vao WTO

  19:12 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Thue nhap khau vao WTO

  10.600 dong thue nhap khau duoc dat len ban dam phan. Viet Nam buoc phai cat giam 22% so voi muc hien hanh, theo cam ket voi 26 nuoc thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO) co yeu cau dam phan.

 • Thue nhap khau vao WTO

  22:03 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Thue nhap khau vao WTO

  10.600 dong thue nhap khau duoc dat len ban dam phan. Viet Nam buoc phai cat giam 22% so voi muc hien hanh, theo cam ket voi 26 nuoc thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO) co yeu cau dam phan.

 • Thue nhap khau vao WTO Su danh doi co loi

  04:13 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Thue nhap khau vao WTO Su danh doi co loi

  10.600 dong thue nhap khau duoc dat len ban dam phan. Viet Nam buoc phai cat giam 22% so voi muc hien hanh, theo cam ket voi 26 nuoc thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO) co yeu cau dam phan.

 • Thue nhap khau vao WTO

  18:12 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Thue nhap khau vao WTO

  10.600 dong thue nhap khau duoc dat len ban dam phan. Viet Nam buoc phai cat giam 22% so voi muc hien hanh, theo cam ket voi 26 nuoc thanh vien To chuc Thuong mai the gioi (WTO) co yeu cau dam phan.

 • Giam thue nhap khau thit heo Noi lo moi cua nguoi chan nuoi

  22:43 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau thit heo Noi lo moi cua nguoi chan nuoi

  Bo Tai chinh vua cong bo ke hoach binh on gia, trong do co viec giam thue nhap khau thit heo khien nhieu nguoi chan nuoi va doanh nghiep (DN) trong nganh chan nuoi khong khoi lo lang.

 • Bo thue nhap khau 37 mat hang

  14:32 | Thứ hai 18/10/2004 (GMT+7)

  Bo thue nhap khau 37 mat hang

  Se co 37 mat hang duoc bo thue nhap khau va 53 mat hang duoc giam thue nhap khau theo Bieu thue uu dai.

 • Giu nguyen thue nhap khau oto thong dung

  10:21 | Thứ ba 17/06/2003 (GMT+7)

  Giu nguyen thue nhap khau oto thong dung

  Ngay 16/6, Thu tuong Chinh phu co ket luan ve chinh sach thue doi voi oto, linh kien phu tung oto. Theo do, cac loai oto thong dung, cao cap va chuyen dung co cau tao dac biet se duoc giu nguyen muc thue nhap khau theo quy dinh hien hanh.

 • Nang thue nhap khau xang dau

  15:47 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Nang thue nhap khau xang dau

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh so 45/2006/QD-BTC ve viec tang thue nhap khau xang dau.

 • Giam thue nhap khau cac san pham dien tu

  20:25 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau cac san pham dien tu

  Tu sau ngay 1/1/2006, hon 95% so dong thue nhap khau se giam xuong con 0-5% theo chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEFT) trong khuon kho mau dich tu do ASEAN/AFTA.

 • Nganh thep lai buc xuc chuyen thue

  02:23 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Nganh thep lai buc xuc chuyen thue

  Cac doanh nghiep nganh thep da dong loat kien nghi Bo Tai dieu chinh thue nhap khau cho hau het san pham thep nguyen lieu. Theo doanh nghiep, do thue nhap khau thap nen nhieu chung loai thep ngoai da tran vao noi dia, bop nghet nganh san xuat trong nuoc.

 • Giam thue nhap khau o to moi va cu tu 1 1 2007

  06:08 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau o to moi va cu tu 1 1 2007

  TP - Bo Tai chinh dang chuan bi ban hanh quyet dinh giam thue nhap khau o to theo cam ket WTO bat dau tu 1/1/2007. Hom qua 19/12, TP da trao doi voi Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung ve van de nay.

 • Giam thue nhap khau cac san pham dien tu

  19:08 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau cac san pham dien tu

  Tu sau ngay 1/1/2006, hon 95% so dong thue nhap khau se giam xuong con 0-5% theo chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEFT) trong khuon kho mau dich tu do ASEAN/AFTA.

 • Giam thue nhap khau chua the lam nguoi gia xe

  10:16 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau chua the lam nguoi gia xe

  Tu ngay 11/1/2007 toi, Bo Tai chinh se thuc hien giam thue nhap khau oto nguyen chiec tu 90% xuong con 80%.

 • Cac LD oto muon ap dung 2 chinh sach thue nhap khau

  06:31 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Cac LD oto muon ap dung 2 chinh sach thue nhap khau

  ""Thue nhap khau theo tung linh kien rieng le chi thich hop khi nganh cong nghiep oto da phat trien va dat ty le noi dia hoa rat cao, chu chua phu hop trong dieu kien hien nay"".

 • Vao WTO Viet Nam cat giam 30 thue nhap khau

  14:34 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Vao WTO Viet Nam cat giam 30 thue nhap khau

  Ba Nguyen Thi Bich, Vu truong Vu Hop tac Quoc te, Bo Tai chinh, thanh vien doan dam phan To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho biet Viet Nam da cam ket cat giam khoang 30% muc thue nhap khau hien hanh va se thuc hien chu yeu trong vong nam nam ke tu khi gia nhap WTO. - Xin ba cho biet nhung noi dung chinh ve viec cat giam thue nhap khau khi Viet Nam dam phan gia nhap WTO va hoi nhap kinh te quoc te?

 • Vao WTO Viet Nam cat giam 30 thue nhap khau

  13:50 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Vao WTO Viet Nam cat giam 30 thue nhap khau

  Ba Nguyen Thi Bich, Vu truong Vu Hop tac Quoc te, Bo Tai chinh, thanh vien doan dam phan To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho biet Viet Nam da cam ket cat giam khoang 30% muc thue nhap khau hien hanh va se thuc hien chu yeu trong vong nam nam ke tu khi gia nhap WTO. Xin ba cho biet nhung noi dung chinh ve viec cat giam thue nhap khau khi Viet Nam dam phan gia nhap WTO va hoi nhap kinh te quoc te?

 • Tang thue nhap khau xang dau len 15

  17:31 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Tang thue nhap khau xang dau len 15

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh moi ve viec tang thue nhap khau mot so mat hang xang dau. Theo do thue nhap khau doi voi mat hang nay se tang tu 10% len 15% ap dung cho cac to khai hai quan tu ngay mai 26/9.

 • Giam thue nhap khau nguyen chiec cac san pham dien tu

  13:28 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau nguyen chiec cac san pham dien tu

  Tu sau ngay 1-1-2006, hon 95% so dong thue nhap khau se giam xuong con 0-5% theo chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEFT) trong khuon kho mau dich tu do ASEAN/AFTA.

 • Giam thue nhap khau nguyen chiec cac san pham dien tu

  19:37 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau nguyen chiec cac san pham dien tu

  Tu sau ngay 1/1/2006, hon 95% so dong thue nhap khau se giam xuong con 0-5% theo chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEFT) trong khuon kho mau dich tu do ASEAN/AFTA.

 • Thu ngan sach nam 2007 Kho trong vao dau tho

  16:28 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach nam 2007 Kho trong vao dau tho

  Gia ban dau tho giam va hien thap hon gia tinh toan trong du toan phap lenh, thue nhap khau xang dau giam, thu ngan sach nam 2007 se ra sao? Theo Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta, thu tu dau tho nam 2007 rat bap benh.

 • Giam thue nhap khau nguyen chiec cac san pham dien tu

  15:44 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau nguyen chiec cac san pham dien tu

  Tu sau ngay 1/1/2006, hon 95% so dong thue nhap khau se giam xuong con 0-5% theo chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEFT) trong khuon kho mau dich tu do ASEAN/AFTA.

 • Giam thue nhap khau xang dau

  08:47 | Chủ nhật 17/03/2002 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau xang dau

  Thue nhap khau cac loai xang dong co co pha chi, xang dong co khong pha chi, xang dong co khac deu duoc giam tu 60% xuong con 40%;thue nhap khau dau tu 45% xuong 40%, ap dung cho cac to khai hang nhap khau da nop cho co quan hai quan tu ngay 15/3.

 • Dien tu noi keu cuu

  09:28 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Dien tu noi keu cuu

  10 doanh nghiep dien tu trong nuoc da gui van ban keu cuu len cac bo chuc nang la Tai chinh, Cong nghiep, Buu chinh Vien thong, Ke hoach va Dau tu, Thuong mai keu cuu ve muc thue suat ap dung doi voi vat tu linh kien dien tu de san xuat san pham trong nuoc dang bi ap qua cao so voi san pham nguyen chiec nhap khau khi thuc hien lo trinh CEPT/AFTA.

 • Giam thue nhap khau mot so mat hang det may

  14:08 | Thứ hai 21/11/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau mot so mat hang det may

  Bo Tai chinh da quyet dinh ap muc thue nhap khau 12% doi voi cac mat hang may san da hoan thien, nham thuc hien lo trinh giam thue nhap khau theo Hiep dinh Thuong mai Viet Nam - Hoa Ky cho giai doan 2003 - 2005.

 • Dien thoai noi xin chet khi thue nhap khau bang 0

  08:34 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Dien thoai noi xin chet khi thue nhap khau bang 0

  Cac nha phan phoi khang dinh, giam thue nhap khau dien thoai xuong 0% se danh bat duoc hang ngoai luong, Nha nuoc tang thu va dan tinh cung duoc huong loi. Tuy nhien, 2 du an san xuat dien thoai "made in Vietnam" cung nhu dan kinh doanh hang xach tay lai canh canh noi lo.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0