thu tuc xuat

Saturday, 28/05/2016 22:45
 • Rac roi thu tuc xuat nhap khau hang qua Mong Cai

  15:37 | Thứ tư 18/06/2003 (GMT+7)

  Rac roi thu tuc xuat nhap khau hang qua Mong Cai

  Quyet dinh 651 cua UBND tinh Quang Ninh neu ro, tu 1/6, hoat dong xuat nhap khau, xuat nhap canh tai Mong Cai phai tuan theo mot quy trinh moi. Nhung chi sau mot tuan thuc hien, cac doanh nghiep da dong loat keu cuu boi thoi gian lam thu tuc cho mot lo hang bi keo dai gap 2-3 lan so voi truoc.

 • Noi long thu tuc xuat nhap khau cho doanh nghiep FDI

  20:36 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu 9/5, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) duoc truc tiep lam thu tuc xuat nhap khau, gia cong voi nuoc ngoai va thanh ly hang nhap khau da mien thue tai co quan hai quan.

 • Doanh nghiep FDI se truc tiep lam thu tuc xuat nhap khau

  17:46 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu nuoc ngoai duoc truc tiep lam cac thu tuc xuat nhap khau hang hoa, thanh ly tai san tai hai quan cua khau va truc tiep voi co quan Hai quan ma khong can van ban phe duyet cua cac co quan do Bo Thuong mai uy quyen.

 • Cai tien thu tuc xuat nhap canh de thu hut khach du lich

  14:26 | Thứ năm 18/07/2002 (GMT+7)

  Thu tuc cap visa cham, san pham du lich chua phong phu da dang, su phoi hop giua nganh du lich va cac nganh lien quan khong chat che la nhung han che duoc Pho thu tuong Nguyen Manh Cam chi ra trong cuoc hop Ban chi dao nha nuoc ve du lich, moi to chuc tai Ha Noi.

 • Khong kiem tra hang khi lam thu tuc xuat nhap khau

  09:13 | Thứ sáu 23/02/2001 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung kien nghi hang dau cua Tong cuc Hai quan TP HCM trong hoi nghi trien khai ke hoach nam 2001 vua duoc to chuc ngay hom qua tai TP HCM.

 • Nha dau tu nuoc ngoai duoc truc tiep lam thu tuc xuat nhap khau hang hoa

  09:17 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Thu truong Bo Thuong mai Le Danh Vinh vua ky cong van so 7400/BTM- KHDT bai bo hoat dong duyet nhap khau va xac nhan mien thue nhap khau cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai.

 • Tin anh

  12:20 | Thứ năm 03/02/2005 (GMT+7)

  Tin anh

  Trong thang 1/2005, du kien moi ngay co 14.000 - 15.000 khach du lich lam thu tuc xuat nhap canh qua cua khau quoc te Tan Son Nhat (TP Ho Chi Minh). De dam bao nhanh chong, thuan loi, an toan, chinh xac cho hanh khach, Chi cuc Hai quan san bay Tan Son Nhat phat dong phong trao thi dua ngan ngay phuc vu Tet. Chi cuc tang cuong can bo, nhan vien co trinh do, kinh nghiem, nam vung nghiep vu, dam nhan vi tri trong yeu de hanh khach xuat nhap canh thuc hien dung quy..

 • Nha dau tu nuoc ngoai duoc truc tiep lam thu tuc xuat nhap khau hang hoa

  12:00 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Thu truong Bo Thuong mai Le Danh Vinh vua ky cong van so 7400/BTM- KHDT bai bo hoat dong duyet nhap khau va xac nhan mien thue nhap khau cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai.

 • Lam thu tuc xuat nhap khau phai lay so xep hang

  17:28 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Cuc Hai quan TP HCM se dau tu 1,5 ty dong de lap dat 10 he thong xep hang tu dong tai cac khu vuc cang co mat do thong quan nhieu.

 • Lua dao bang thu doan lam giup thu tuc xuat nhap canh

  14:16 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  8h30 ngay 21/12, tai Buu dien thi xa Cam Ranh, tinh Khanh Hoa, Cong an Thi xa Cam Ranh bat qua tang mot doi tuong da lua dao chiem doat tai san.

 • Lam thu tuc xuat nhap canh chi mat 1 phut

  17:02 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh quy dinh ve mau huong dan su dung, in phat hanh va quan ly to khai xuat, nhap canh, trong do quy dinh thoi gian toi da lam thu tuc cho moi hanh khach la 1 phut.

 • Giam thieu cac thu tuc xuat nhap khau trong khoi ASEAN

  09:31 | Thứ tư 09/06/2004 (GMT+7)

  Tong cuc hai quan vua thong bao trong ho so lam thu tuc hang xuat nhap khau voi cac nuoc trong khoi ASEAN se khong can phai co xac nhan ma ho so va thue suat CEPT tai o 12.

 • Don gian hoa thu tuc xuat hang det may di EU

  15:06 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Don gian hoa thu tuc xuat hang det may di EU

  Bo Thuong mai vua thong bao mien Thong bao giao han ngach cho cac doanh nghiep xuat hang det may sang EU voi khoi luong nho hoac thieu han ngach duoi 150 chiec/bo. Doanh nghiep chi can lam thu tuc xin cap Giay phep xuat khau (E/L) tai cac Phong quan ly XNK khu vuc.

 • Tu 13 9 hoan tat thu tuc xuat nhap canh truoc khi tau roi cang

  11:49 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 13-9-2006, theo Quy trinh thu tuc hai quan doi voi tau bien xuat canh, nhap canh, qua canh va chuyen cang do Tong cuc Hai quan ban hanh (Quyet dinh so 1582/QD-TCHQ ngay 29-8-2006) bat dau co hieu luc.

 • Tu 1 9 se co cua uu tien cho nha dau tu

  04:17 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Tu 1 9 se co cua uu tien cho nha dau tu

  Cac nha dau tu trong nuoc va nuoc ngoai se khong phai mat nhieu thoi gian lam thu tuc xuat nhap canh. Chinh quyen TP.HCM se ap dung qui che ra vao san bay moi vao dau thang 9 toi.

 • Tu 13 9 hoan tat thu tuc xuat nhap canh truoc khi tau roi cang

  09:44 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tu 13 9 hoan tat thu tuc xuat nhap canh truoc khi tau roi cang

  Tu ngay 13/9/2006, theo Quy trinh thu tuc hai quan doi voi tau bien xuat canh, nhap canh, qua canh va chuyen cang do Tong cuc Hai quan ban hanh (Quyet dinh so 1582/QD-TCHQ ngay 29/8/2006) bat dau co hieu luc.

 • Hom nay bat dau kiem tra phat hanh lich 2006

  11:39 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Hom nay bat dau kiem tra phat hanh lich 2006

  Theo tin tu Cuc xuat ban, Doan kiem tra lien nganh ve cong tac xuat ban, phat hanh lich 2006 tren toan quoc da bat dau tien hanh cong viec tu hom nay. Dia chi dau tien "nham" den la Nha xuat ban Dai hoc Quoc gia TP HCM. Hien doan dang lam viec voi Nha xuat ban nay ve dan tem, thu tuc xuat ban va phat hanh.

 • Ga giam doc ngoai quoc va duong day gai 4000 USD

  09:41 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Ga giam doc ngoai quoc va duong day gai 4000 USD

  Trong thoi gian ngan, cung voi nguoi tinh tre cua minh, William Chua Jee Hai (goi tat la Chua), SN 1966, quoc tich Malaysia, nguyen Giam doc Chi nhanh Cong ty Gom Bach Ma tai Can Tho da lua ban 16 co gai tre Viet Nam sang Malaysia cho nhung "dong" mai dam do ban be y lam chu.

 • Co truoc Tong lanh su quan My

  08:13 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Trong nhung ngay qua, truoc Tong lanh su quan My (so 4 Le Duan, quan 1, TP HCM) xuat hien nhieu “co” loi keo nhung nguoi dan den lam thu tuc xuat canh theo chuong trinh tai dinh cu nhan dao.

 • Co truoc Tong lanh su quan My

  09:55 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Truoc cong Tong lanh su quan My (so 4 Le Duan, quan 1, TP HCM) xuat hien nhieu “co” loi keo nhung nguoi dan den lam thu tuc xuat canh theo chuong trinh tai dinh cu nhan dao.

 • Trum do co Tran Thi Kim Hoa hau toa

  20:16 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 14/6, TAND TP.HCM da tuyen phat Tran Thi Kim Hoa (51 tuoi) 2 nam 8 thang 26 ngay tu; Vu Ngoc Duc (32 tuoi) 3 nam 3 thang tu ve cung hai toi “buon lau” va “tang tru hang cam”; Nguyen Van Minh (52 tuoi) 3 nam tu ve toi “tang tru hang cam”.

 • Bo TTTT xay dung chinh sach XNK phan mem noi dung so

  14:19 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Bo TTTT xay dung chinh sach XNK phan mem noi dung so

  - Thu tuc xuat nhap khau san pham phan mem va noi dung so qua mang Internet la linh vuc moi tai VN. Vi vay, moi day, Bo Thong tin-Truyen thong da chu tri cuoc hop voi Bo Tai chinh, Bo Cong thuong, Hai quan, Bo Van hoa-The thao-Du lich de soan thao co che, chinh sach cho noi dung nay.

 • Giam thu tuch hai quan cho hang det may sang My

  15:25 | Thứ sáu 04/07/2003 (GMT+7)

  Giam thu tuch hai quan cho hang det may sang My

  Ngay hom qua (3/7), Bo Thuong mai da ra cong van huy bo quy dinh truoc day la cac doanh nghiep (DN) phai trinh ban chinh thong bao giao han ngach moi duoc xuat khau (XK). Ngoai ra, quy dinh giao cho cac Phong Quan ly XNK khu vuc xac nhan han ngach de cap VISA cho DN cung bi do bo. Theo do, DN khong phai xuat trinh thong bao giao han ngach cung nhu E/C (giay chung nhan XK) tai co quan hai quan khi lam thu tuc xuat hang det may sang thi truong My.

 • Xuat hien nhieu co truoc Tong lanh su quan My

  20:03 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  Trong nhung ngay qua, truoc Tong lanh su quan Hoa Ky (so 4 Le Duan, quan 1, TPHCM) xuat hien nhieu “co” loi keo nhung nguoi dan den lam thu tuc xuat canh theo chuong trinh tai dinh cu nhan dao.

 • Lua dao xuat khau lao dong bang chuong trinh tai dinh cu

  00:14 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Lua dao xuat khau lao dong bang chuong trinh tai dinh cu

  Nhung nguoi nong dan gui gam tien bac va niem tin vao chuong trinh xuat khau lao dong (XKLD) do mot nhom lua dao dung len. Tiep tay cho ke chu muu nuoc ngoai dang buon la co ca nhung nguoi VN...

 • 3 si quan bien phong buon lau xang bi de nghi 7 13 nam tu

  15:53 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 23/9, Toa an quan su quan khu 9 da dua ra xet xu 3 quan nhan lien quan vu an buon lau xang dau lon nhat khu vuc phia Nam. Ket thuc tham van, dai dien VKS de nghi toa tuyen phat Nguyen Van Dui (nguyen don truong bien phong cua khau Song Tien, An Giang) 12-13 nam tu, 2 bi cao la cap duoi cua Dui 7-9 nam.

 • Tu hinh mot Viet kieu Australia

  09:09 | Thứ năm 29/08/2002 (GMT+7)

  Sang qua, Le My Linh, 43 tuoi, da bi TAND TP HCM tuyen phat tu hinh ve toi van chuyen trai phep chat ma tuy. Linh bi bat vi mang theo nguoi gan 1 kg heroin khi lam thu tuc xuat canh sang Australia.

 • Dua nguoi sang Ba Lan bat hop phap

  10:43 | Thứ bảy 27/11/2004 (GMT+7)

  Vo chong Vu Van Hung - Ngo Thi Vui da to chuc cho nhieu luot nguoi lam thu tuc xuat canh trai phep sang nuoc ngoai lao dong, thu hang chuc nghin USD. Chang dau tien, ho dua khach sang Nga, long vong qua mot so nuoc va diem den la Ba Lan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0