thu nhap binh quan

Friday, 27/05/2016 11:34
 • 10 thi truong tuyen dung soi dong nhat the gioi

  10:55 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  1. Singapore: Trien vong tuyen dung: +51%. Ti le that nghiep hien nay: 9,3%; thu nhap binh quan dau nguoi: 47.982 USD; muc tang truong GDP nam 2006: 7,4%.

 • Nguoi thu nhap binh quan 200.000 dong thang la nguoi ngheo

  23:35 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Chuan ngheo ap dung cho giai doan 2006-2010 vua duoc Thu tuong Chinh phu ky quyet dinh ban hanh. Theo do, ho ngheo o khu vuc nong thon duoc xac dinh la nhung ho co muc thu nhap binh quan tu 200.000 dong/nguoi/thang (2,4 trieu dong/nguoi/nam). O khu vuc thanh thi, nhung ho co muc thu nhap binh quan tu 260.000 dong/nguoi/thang (3,12 trieu dong/nguoi/nam) tro xuong la ho ngheo.

 • Thu nhap binh quan cua vien chuc la 1 7 trieu dong thang

  09:29 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Thu nhap binh quan cua lao dong trong khu vuc nha nuoc khoang 1,7 trieu dong/thang, lao dong nha nuoc do Trung uong quan ly la 2,3 trieu dong/thang; lao dong nha nuoc do dia phuong quan ly la 1,4 trieu dong/thang.

 • Thu nhap binh quan cua cong vien chuc la 1 7 trieu dongthang

  08:35 | Chủ nhật 09/07/2006 (GMT+7)

  Thu nhap binh quan cua cong vien chuc la 1 7 trieu dongthang

  Thu nhap binh quan cua lao dong trong khu vuc nha nuoc khoang 1,7 trieu dong/thang, lao dong nha nuoc do Trung uong quan ly la 2,3 trieu dong/thang; lao dong nha nuoc do dia phuong quan ly la 1,4 trieu dong/thang.

 • Vien chuc thu nhap binh quan la 1,7 trieu dong thang

  15:29 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Thu nhap binh quan cua lao dong trong khu vuc nha nuoc khoang 1,7 trieu dong/thang, lao dong nha nuoc do Trung uong quan ly la 2,3 trieu dong/thang; lao dong nha nuoc do dia phuong quan ly la 1,4 trieu dong/thang.

 • 2006 4 trieu HS SV se phai tang hoc phi

  23:01 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  2006 4 trieu HS SV se phai tang hoc phi

  (TP) Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien cho biet, du kien bat dau tu nam 2006 khoang 4 trieu nguoi o bac THPT va cac trinh do dao tao tu day nghe den sau DH (chiem gan 20% tong so hoc sinh, sinh vien ca nuoc) se la doi tuong bi tang hoc phi lan nay. Cu the sinh vien DH se phai dong hoc phi cao nhat len toi 900.000d/thang; HS THPT: 105.000d/thang; Day nghe: 600.000d/thang; Trung hoc chuyen nghiep 500.000d/thang; Cao dang 750.000d/thang. Y kien cua ban ve van de..

 • Thay gi tu thu nhap trong khu vuc nha nuoc

  07:08 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Xet theo cap quan ly, trong khi thu nhap binh quan mot lao dong mot thang cua cac don vi do trung uong quan ly dat 2.259.000 dong, thi o cac don vi do dia phuong quan ly chi dat 1.364.200 dong, chi bang 60,3%.

 • Thu nhap binh quan cua nguoi Viet Nam dat 484.000d thang

  19:26 | Thứ hai 11/04/2005 (GMT+7)

  Thu nhap binh quan cua nguoi Viet Nam dat 484.000d thang

  Theo ket qua so bo khao sat muc song ho gia dinh nam 2004 do Tong cuc thong ke tien hanh: Doi song cac tang lop dan cu Viet Nam o cac vung, mien tren ca nuoc tiep tuc duoc cai thien.

 • Thu nhap hang thang cua nguoi lao dong khu vuc Nha nuoc tang

  11:10 | Thứ ba 03/07/2001 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thong ke, thu nhap binh quan trong 6 thang dau nam cua mot lao dong trong cac don vi thuoc khu vuc Nha nuoc dat tren 852.000 dong/nguoi/thang, tang 15,9% so voi cung ky nam truoc. Nguoi lao dong co muc thu nhap binh quan cao nhat moi thang dat tren 1 trieu dong.

 • Mien thue TNDN voi ca nhan ho kinh doanh thu nhap thap

  07:35 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Mien thue TNDN voi ca nhan ho kinh doanh thu nhap thap

  Ca nhan, ho ca the kinh doanh co thu nhap binh quan thang trong nam cua nguoi lao dong duoi muc luong toi thieu do Nha nuoc quy dinh, duoc mien thue thu nhap doanh nghiep (TNDN).

 • Quang Nam thu nhap binh quan ngu dan hon 1 trieu dong ngay

  16:52 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Suot doc chieu dai hon 8 km vung bien ngang thuoc dia ban xa Duy Hai huyen Duy Xuyen lien tuc trong nhung ngay qua (tu 20-2 den nay) da xuat hien ruoc day dac, hon 400 ba con ngu dan vung bien ngang nay da to chuc khai thac.

 • Thu nhap binh quan cua nguoi Trung Quoc da dat 1.740USD

  13:06 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Thu nhap binh quan cua nguoi Trung Quoc da dat 1.740USD

  Uy ban Cai cach va phat trien quoc gia Trung Quoc (NDRC) vua xac nhan truoc Ngan hang the gioi (WB) rang GDP binh quan dau nguoi cua Trung Quoc da chinh thuc dat nguong 1.740 USD.

 • Den 2020 Thu nhap binh quan o nong thon dat 1.000 USD nguoi nam

  08:21 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Do la mot trong tam muc tieu chinh trong qui hoach phat trien san xuat nong nghiep, thuy san vua duoc Pho thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky quyet dinh phe duyet.

 • Sai Gon giau ngheo cham pha

  13:07 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Sai Gon giau ngheo cham pha

  Thu nhap binh quan cua dan Viet Nam nam 2006 theo uoc tinh khoang tren 700 USD/nguoi/nam (chinh xac la 715 USD). Mat bang chung la vay, tuy nhien tren thuc te, o nuoc ta, so nguoi co thu nhap hang nam duoi 200 USD cung khong it.

 • Nguoi sau cai co thu nhap binh quan 800.000 1.100.000 dong

  04:01 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Sau thoi gian thi diem dua nguoi sau cai nghien di lam viec tai cac doanh nghiep ngoai trung tam, nhieu nguoi sau cai tai Trung tam Tu van va cai nghien ma tuy TP.HCM dang lao dong tai cac xi nghiep co thu nhap on dinh binh quan 800.000 - 1.100.000 dong/thang.

 • Thu nhap binh quan o thanh thi gap doi nong thon

  10:33 | Thứ sáu 04/01/2002 (GMT+7)

  Dieu nay vua duoc cong bo trong cuon sach Muc song trong thoi ky bung no kinh te o Viet Nam do Tong cuc Thong ke va Chuong trinh Phat trien Lien Hop Quoc (UNDP) phoi hop bien soan. Theo cac tac gia, su bat binh dang o Viet Nam tuong doi thap so voi nhung nuoc kem phat trien khac.

 • Cong bo muc chuan ngheo moi

  08:45 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  Cong bo muc chuan ngheo moi

  Chuan ngheo ap dung cho giai doan 2006-2010 vua duoc Thu tuong Chinh phu ky quyet dinh ban hanh. Theo do, nguoi co thu nhap binh quan tu 200.000 den 260.000 dong/thang la nguoi ngheo.

 • Nhieu nguoi ngheo co muc thu nhap duoi 50000 dong

  11:38 | Thứ tư 01/10/2003 (GMT+7)

  Chieu qua, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da cong bo ket qua dieu tra ho ngheo nam 2002 tai cac tinh Lai Chau, Hoa Binh, Quang Tri va Dong Thap. Trong tong so tren 120.000 ho ngheo cua 4 tinh, so o khu vuc nong thon mien nui co muc thu nhap binh quan moi thang duoi 50.000 dong mot nguoi chiem 39,52%, muc tu 51.000 dong den 80.000 dong chiem 60,48%.

 • Thay gi tu thu nhap trong khu vuc Nha nuoc

  00:44 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Thu nhap khong chi la tien de cua suc mua co kha nang thanh toan, tuc la mot yeu to cua tieu dung, mot yeu to dau ra, ma con la gia ca cua suc lao dong, tuc la mot yeu to cua san xuat, mot yeu to dau vao. Vi vay thu nhap binh quan mot lao dong la thong tin rat quan trong cho cac nha hoach dinh chinh sach vi mo, cac nha dau tu va quan ly san xuat kinh doanh. Qua cac thong tin do Tong cuc Thong ke cong bo, co the rut ra mot so nhan xet dang luu y ve thu nhap cua..

 • Binh Dinh trong rau cho thu nhap binh quan tren 80 trieu dong ha

  03:39 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Ong Huynh Van Phuong, chu tich UBND phuong Nhon Phu (TP Qui Nhon), cho biet phong trao trong rau xanh tren dia ban phuong hien dang phat trien kha manh.

 • Mien thue TNDN voi ca nhan ho kinh doanh thu nhap thap

  15:27 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Mien thue TNDN voi ca nhan ho kinh doanh thu nhap thap

  Ca nhan, ho ca the kinh doanh co thu nhap binh quan thang trong nam cua nguoi lao dong duoi muc luong toi thieu do Nha nuoc quy dinh, duoc mien thue thu nhap doanh nghiep (TNDN).

 • Tang luong toi thieu va tang thu nhap binh quan

  13:38 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Tang luong toi thieu va tang thu nhap binh quan

  Chinh phu de ra muc tieu phat trien kinh te voi toc do cao, phan dau vuot nguong “nuoc dang phat trien co thu nhap thap” ngay trong nam 2008. Ben canh do la viec tiep tuc cai cach chinh sach tien luong va bao hiem xa hoi, tu ngay 1/1/2008 se dieu chinh muc luong toi thieu len 540.000 d/thang.

 • Cong bo muc chuan ngheo moi

  10:21 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  Chuan ngheo ap dung cho giai doan 2006-2010 vua duoc Thu tuong Chinh phu ky quyet dinh ban hanh. Theo do, nguoi co thu nhap binh quan tu 200.000 den 260.000 dong/thang la nguoi ngheo.

 • Bay van de xa hoi cua Trung Quoc

  15:53 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Bay van de xa hoi cua Trung Quoc

  Tren the gioi hiem co truong hop kinh te tang truong o muc cao va lien tuc duy tri suot 25 nam nhu Trung Quoc (TQ).

 • Vi sao 135

  12:31 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Vi sao 135

  De thuc hien chien luoc phat trien kinh te-xa hoi 5 nam, cap tren chi dao lam mot cuoc khao sat tien luong, thu nhap cua nguoi lao dong (NLD) tai cac doanh nghiep.

 • Chiu khong biet

  05:46 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Mot ke si Bac ha ke cho But Bi nghe cau chuyen teu dang luu truyen o cac quan ca phe Ha thanh nhu sau: gio giai lao o mot hoi nghi quoc te, hai sep phu trach chuyen tien luong cua VN va Phap tro chuyen voi nhau. Sep Tay bao rang o Phap, thu nhap binh quan cua mot cong chuc la 5.000 quan/thang. Voi muc song trung binh kha, muc thu nhap nay la du duoc 500 quan/thang.

 • Quang Nam Da Nang Ngu dan duoc mua ruoc va ca ngu

  23:59 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 16 den 24/2, suot chieu dai 8 km Bai Ngang xa Duy Hai (Duy Xuyen, Quang Nam) xuat hien day dac ruoc bien. Hon 400 ngu dan xa Duy Hai va nhieu ngu dan noi khac cung den khai thac, moi ngay thu nhap binh quan tren 1 trieu dong/nguoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0