thoi gian nghi

Tuesday, 31/05/2016 12:50
 • Loi ich cua hoc sinh la tren het

  10:12 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Lieu co nen giam nghi he, tang nghi tet cho hoc sinh? Da so y kien tan thanh, tuy nhien cung co khong it y kien de chung, phan doi, phia nao cung co nhung ly le rieng.... Chung toi xin trich dang mot so y kien tranh luan trong van de ma tat ca moi nguoi deu quan tam nay...

 • Giam nghi he tang nghi tet

  00:33 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Giam nghi he tang nghi tet

  Do la y tuong dang duoc Vu Giao duc tieu hoc (Bo GD-DT) de xuat ap dung doi voi hoc sinh (HS) tieu hoc. Thay vi nghi lien tuc khoang ba thang he nhu hien nay, thoi gian nghi cua HS tieu hoc se duoc phan phoi vao nhung dip khac trong nam hoc. Y kien cua ban

 • Chu truong cua Bo Giao duc Dao tao Rut ngan ky nghi he tang thoi gian nghi Tet

  09:15 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Chu truong cua Bo Giao duc Dao tao Rut ngan ky nghi he tang thoi gian nghi Tet

  Du kien thay doi thoi gian nghi he cua hoc sinh dang o giai doan dua ra lay y kien cua cac dia phuong. Tuy nhien, chu truong cua lanh dao Bo Giao duc la tuy dia phuong chon thoi diem va thoi gian nghi cho thich hop chu khong len mot khung cung de ap dung chung cho ca nuoc.

 • Hoc sinh duoc nghi Tet den 20 ngay

  16:21 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Hoc sinh duoc nghi Tet den 20 ngay

  Thoi gian nghi Tet Nguyen dan cua HS cac cap nam nay se dai hon nhung nam truoc tu 1 den 10 ngay. Co che "mo" cua Bo GD-DT cho HS tieu hoc "tang nghi Tet" chua duoc ap dung o nhieu noi.

 • Hoc sinh duoc nghi Tet den 20 ngay

  22:01 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Hoc sinh duoc nghi Tet den 20 ngay

  Thoi gian nghi Tet Nguyen dan cua HS cac cap nam nay se dai hon nhung nam truoc tu 1 den 10 ngay. Co che "mo" cua Bo GD-DT cho HS tieu hoc "tang nghi Tet" chua duoc ap dung o nhieu noi.

 • Du kien nghi he 6 tuan nghi tet 23 tuan

  19:11 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Du kien nghi he 6 tuan nghi tet 23 tuan

  Tang thoi gian hoc trong cac ky nghi he, nhung giam thoi gian hoc trong dip nghi Tet. Thoi gian nghi he toi da khoang 6 tuan chu khong keo dai toi 12 tuan nhu truoc day. Thoi gian nghi Tet keo dai tu 2-3 tuan.

 • Tang thoi gian nghi thai san len 6 thang

  07:16 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Tang thoi gian nghi thai san len 6 thang

  Co nen tang thoi gian nghi thai san len 6 thang, khi van de tu vong o tre so sinh co lien quan den viec bu me va suc khoe cua cac ba me? Bo LD-TB-XH cung Bo Y te dang chuan bi ngoi lai voi nhau de ban ve van de nay. >> Viet Nam: Moi gio co 3 tre tu vong

 • Giam nghi he tang nghi tet

  15:13 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Giam nghi he tang nghi tet

  Vu Giao duc tieu hoc (Bo GD-DT) vua de nghi rut ngan thoi gian nghi he cua hoc sinh bac hoc nay. Theo do, thay vi nghi keo dai ba thang nhu hien nay, se rai ra thanh cac ky nghi khac trong nam.

 • Rut ngan thoi gian nghi he bac tieu hoc

  07:57 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Thong tin tu Vu Giao duc tieu hoc cho biet, chu truong “giam nghi he, tang nghi Tet” se duoc thuc hien trong nam nay. Theo do, thoi gian nghi he rut ngan lai con hai thang, tang thoi gian nghi giua tung hoc ky, nghi giua hai hoc ky va tet am lich.

 • Giam thoi gian nghi he tang so ky nghi cho hoc sinh tieu hoc Cac dia phuong da di truoc Bo

  22:11 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Giam thoi gian nghi he tang so ky nghi cho hoc sinh tieu hoc Cac dia phuong da di truoc Bo

  Bo GD-DT dang dua ra y tuong thay doi quy trinh hoc 9 thang, nghi 3 thang he bang hinh thuc: giam ky nghi he, tang cac ky nghi trong nam cho hoc sinh tieu hoc. Y tuong nay da nhan duoc su quan tam cua du luan xa hoi, cac cap quan ly giao duc, phu huynh, hoc sinh trong ca nuoc. Tren thuc te, khong it noi tu lau da phai chu dong "gia giam" quy trinh hoc cu de "giu" chan hoc sinh va nang cao chat luong dao tao.

 • Chung toi hoan nghenh

  00:40 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Chung toi hoan nghenh

  Sau bai “Giam nghi he, tang nghi tet?” (TS so ra ngay 18-1), nhieu vi phu huynh la ban doc TS rat quan tam va trinh bay y kien cua minh. TS da ghi lai y kien cua cac nha giao, tham khao cac ky nghi cua hoc sinh cac nuoc va ghi lai y kien cua cac bac phu huynh va ca hoc sinh tren trang bao nay.

 • Bat dau giam nghi he tang nghi tet

  05:33 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Bat dau giam nghi he tang nghi tet

  Noi dung nay duoc ong Trinh Quoc Thai - vu truong vu Giao duc Tieu hoc (Bo GD-DT) - xac nhan voi TS, bat dau duoc trien khai tu nam hoc 2007-2008. Ong Trinh Quoc Thai cho biet:

 • Chua het thoi gian nghi thai san co duoc di lam lai

  04:07 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Toi sinh con duoc hai thang, thoi gian duoc nghi theo che do con lai la mot thang 15 ngay. Xin hoi toi muon di lam khi chua het thoi gian nghi thai san co duoc khong? Neu toi di lam lai co duoc huong luong hay khong? Xin cho biet ve che do tro cap mot lan khi sinh con? (B.L.H. - Q.7, TP.HCM)

 • Hoc sinh se duoc nghi dong nghi lu

  13:59 | Chủ nhật 24/06/2007 (GMT+7)

  Hoc sinh se duoc nghi dong nghi lu

  Do la phuong an duoc nhieu dia phuong chon nhat trong so bon phuong an ma Bo GD-DT de xuat trong nam hoc nay.Trao doi voi bao chi ngay 23-6, Thu truong Bo GD-DT Dang Huynh Mai cho biet:

 • Nhieu phuong an giam nghi he tang nghi tet

  04:38 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Nhieu phuong an giam nghi he tang nghi tet

  Theo Bo GD-DT, ngay trong nam hoc 2007-2008, bo se cho thuc hien chu truong “giam nghi he, tang nghi tet (le)”, thi diem o cap tieu hoc. Theo do, thay vi hoc mot mach chin thang va nghi he ba thang, cac em co the hoc dai hon nhung co cac ky nghi xen giua hoc ky, giam su cang thang. TS da trao doi voi lanh dao mot so so GD-DT de nghe y kien cua ho ve viec nay, mac du thoi diem nay chua co chi dao gi tu phia bo.

 • Giam nghi he tang nghi tet co 4 phuong an lua chon

  09:05 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Giam nghi he tang nghi tet co 4 phuong an lua chon

  Theo Bo GD-DT, ngay trong nam hoc 2007-2008, bo se cho thuc hien chu truong “giam nghi he, tang nghi tet (le)”, thi diem o cap tieu hoc. Lanh dao mot so so GD-DT da cho y kien cua ho ve viec nay, mac du thoi diem nay chua co chi dao gi tu phia bo.

 • Hoc sinh se duoc nghi dong nghi lu

  06:17 | Chủ nhật 24/06/2007 (GMT+7)

  Hoc sinh se duoc nghi dong nghi lu

  Do la phuong an duoc nhieu dia phuong chon nhat trong so bon phuong an ma Bo GD-DT de xuat trong nam hoc nay.

 • Se cat 1 5 thang nghi he cua hoc sinh tieu hoc

  17:02 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Se cat 1 5 thang nghi he cua hoc sinh tieu hoc

  Bo GD-DT dua ra khung thoi gian nghi he du kien la 6 tuan cho hoc sinh (HS) tieu hoc, giam mot nua so voi 3 thang nhu hien nay. Thoi gian con lai se duoc phan bo vao cac dip nghi tet, nghi le...tuy thuoc vao tung dia phuong.

 • Cac dia phuong tu bo tri thoi gian nghi he tet cho hoc sinh tieu hoc

  10:26 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Chu truong giam ky nghi he, tang nghi tet dang duoc Bo GD-DT lay y kien dong gop cua cac dia phuong tren toan quoc. Diem noi bat nhat cua chu truong giam ky nghi he la bien che nam hoc se duoc giao cho cac So GD-DT xay dung dua tren khung thoi gian goi y cua bo, chu khong quy dinh “cung” nhu truoc nua.

 • Sau thoi gian nghi Tet Cac truong on dinh nen nep hoc tap

  13:30 | Thứ sáu 15/02/2008 (GMT+7)

  Sau thoi gian nghi Tet Cac truong on dinh nen nep hoc tap

  Den thoi diem nay, gan mot tuan sau thoi gian nghi Tet Mau Ty, cac truong hoc tren dia ban Ha Noi da co ban on dinh nen nep hoc tap. Qua bao cao so bo, khong co don vi nao de xay ra chay, no hoac mat cap trang thiet bi. Viec thuc hien cac quy dinh nghi Tet cua So GD-DT duoc ban giam hieu cac truong pho bien cu the, khong co HS vi pham.

 • Di lam lai sau mot thoi gian nghi o nha

  11:20 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Co mot van de ma cang ngay cang co nhieu bac phu huynh phai doi mat. Do la lam the nao de di lam lai sau mot thoi gian nghi o nha cham soc con cai.

 • Lich nghi Tet Nguyen Dan cua hoc sinh tren 13 tinh thanh

  08:57 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Nam hoc dau tien thuc hien chu truong “giam nghi he, tang nghi Tet” cua Bo GD-DT, nhieu dia phuong se cho hoc sinh nghi toi 2 tuan, trong khi do mot so noi thoi gian nghi Tet cua hoc sinh van khong doi hoac chi tang mot ngay...

 • Di lam viec lai sau thoi gian nghi sinh con

  16:42 | Thứ năm 20/07/2006 (GMT+7)

  Di lam viec lai sau thoi gian nghi sinh con

  Nhieu phu nu vua lam me vua phai di lam ben ngoai xa hoi. Neu ban sap tro lai lam viec sau thoi gian nghi ho san, ban nen co su chuan bi de co the chu toan ca hai nhiem vu tren.

 • Nen hay khong nen de xe o che do nghi

  11:50 | Thứ sáu 15/02/2008 (GMT+7)

  Nen hay khong nen de xe o che do nghi

  Mot su that hien nhien de nhan thay la du xe o che do nghi thi van gay ton hao nhien lieu. O che do nay, he so tiet kiem nhien lieu cua xe ban se bang 0 vi thuc te chiec xe khong he di chuyen. Vi vay, thoi gian o che do nghi hay thoi gian khoi dong lam nong may cang ngan co nghia la luong nhien lieu ton hao se giam di va ban tiet kiem duoc mot khoan tien. Ket qua nghien cuu cho thay thoi gian cac lai xe khoi dong lam nong may trung binh la tu 5 toi 10 phut moi ngay...

 • Nam hoc 20072008 Bac tieu hoc se hoc tu ngay 18

  11:10 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi Chanh Van phong cac So GD-DT ca nuoc vua dien ra tai Da Nang, da tap trung ban du thao ve bien che nam hoc 2007-2008 voi nhung thay doi lon trong viec dieu chinh bien che giam thoi gian nghi he, bo sung thoi gian nghi giua ky, nghi giua nam hoc doi voi bac tieu hoc, THCS...

 • Thi diem giam nghi he tang nghi Tet ngay nam hoc toi

  14:37 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  Thi diem giam nghi he tang nghi Tet ngay nam hoc toi

  Chieu 19/1, Thu truong Bo GD-DT Dang Huynh Mai cho biet, su dong thuan cua du luan, dac biet la phu huynh hoc sinh la co so quan trong de lanh dao Bo quyet dinh som dua de xuat giam nghi he, tang nghi Tet vao cuoc song. Nam hoc toi, Bo se ap dung thi diem tai mot so tinh thanh.

 • Nghi ret dai co the hoc sang thang 6

  11:39 | Thứ bảy 16/02/2008 (GMT+7)

  Nghi ret dai co the hoc sang thang 6

  - Thoi gian nghi Tet, nghi ret cua HS dai nhat len den 24 ngay. Sau dot ret cac dia phuong se khan truong khac phuc bang cach day bu vao thu 7, Chu nhat va thoi gian du tru cua nam hoc, neu can co the keo dai den dau thang 6.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0