thoi gian cong tac

Saturday, 28/05/2016 05:06
 • Nan tham quyen co vi tai Bo Giao ducDao tao

  09:43 | Thứ tư 12/03/2008 (GMT+7)

  Nhung "cay da, cay de" deu duoc keo dai thoi gian cong tac; Nhung can bo quan ly, du khong co hoc ham hoc vi, khong truc tiep nghien cuu giang day deu duoc "o lai". Van de "tham quyen co vi" tai Bo GD-DT va cac co quan thuoc Bo dang tro thanh te nan.

 • Nghe An Cong khai thoi gian cong tac cua giao vien va bac si o cac vung kho khan

  22:43 | Thứ bảy 22/05/2004 (GMT+7)

  Ong Tran Van Phan - Giam doc So Noi vu vua cho biet 68 bac si tre o tuyen tinh va huyen da duoc dieu dong ve cong tac tai cac xa kho khan trong toan tinh tu thang 5/2004 voi cac chinh sach ho tro va thoi gian cong tac la 3 nam.

 • Keo dai thoi gian cong tac cua nguoi den tuoi nghi huu

  03:01 | Thứ hai 12/02/2001 (GMT+7)

 • Hang loat can bo gan 70 tuoi van khong roi ghe

  20:39 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Thanh tra Bo Noi vu vua ket thuc thanh tra, phat hien nhieu sai pham trong viec thuc hien che do nghi huu va keo dai thoi gian cong tac tai Bo GD-DT va Bo Y te. Hang tram can bo quan ly den tuoi nghi huu van duong chuc.> Cac tinh dong loat "tre hen" ke khai tai san

 • Hang loat can bo tren 70 tuoi khong roi ghe

  21:02 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Thanh tra Bo Noi vu vua ket thuc thanh tra, phat hien nhieu sai pham trong viec thuc hien che do nghi huu va keo dai thoi gian cong tac tai Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) va Bo Y te. Hang tram can bo quan ly den tuoi nghi huu van duong chuc. Tai Bo GD-DT, qua thanh tra tai 15 co quan, to chuc tu 01/10/2002 den 30/9/2007, co gan 500 truong hop ve huu cham so voi quy dinh, tu vai thang den gan 10 nam. Viec vi pham nay dien ra o co quan Bo va nhieu truong dai hoc.

 • Bo GD khong kiem soat het tham quyen co vi

  23:28 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Bo GD khong kiem soat het tham quyen co vi

  - Pho Vu truong Vu To chuc can bo (Bo GD-DT) Tran Kim Tu nhin nhan nhu vay khi trao doi chieu 14/3 xung quanh nhung ket luan cua Doan thanh tra Bo Noi vu ve nan "tham quyen co vi" o Bo GD-DT....

 • Chua the vao cuoc

  14:23 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Chua the vao cuoc

  Vu viec lang sinh vien HACINCO - Ha Noi tro thanh noi tru chan cua nha giau voi nhung van phong cong ty va xe hoi doi moi da khien nhieu dai bieu Hoi dong Nhan dan (HDND) TP.Ha Noi ban khoan ve tinh kha thi cua De an “Dau tu thi diem quy nha o xa hoi tren dia ban Ha Noi”, vua duoc UBND TP.Ha Noi trinh tai Ky hop thu 6, HDND TP.Ha Noi khoa VIII. Nha nuoc “bao” den dau? Theo Luat Nha o (co hieu luc tu ngay 1/7/2006), nguon von de xay dung nha o xa hoi duoc..

 • Trong thang 3 se giai quyet het tham quyen co vi

  20:30 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Trong thang 3 se giai quyet het tham quyen co vi

  Trong thoi gian tu thang 10/2002 den thang 9/2007, Bo GD-DT da co nhieu truong hop keo dai thoi gian lam viec qua tu 3 den 13 nam, co truong hop ban hanh quyet dinh nghi huu khong dung quy dinh, khong dung tham quyen. VTC phong van ong Tran Kim Tu - Pho Vu truong vu To chuc can bo - Bo GD-DT ve van de nay.

 • Can bo y te cap xa duoc huong che do bao hiem xa hoi

  23:49 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  Theo quyet dinh so 182/2004/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ban hanh ngay 15/10, can bo y te co bang cap (bac si, y si, duoc si, y ta, nu ho sinh...) neu co thoi gian lam viec tai tram y te xa, phuong, thi tran (goi tat la cap xa) duoc huong sinh hoat phi theo quyet dinh 123/HDBT ngay 19/8/1987 cua Hoi dong Bo truong (nay la Chinh phu), lien sau do duoc ky hop dong lam viec tai tram y te cap xa theo quy dinh tai quyet dinh 58/TTg ngay 3/2/1994 cua Thu tuong Chinh..

 • Tin van ngay 201

  20:29 | Thứ năm 20/01/2005 (GMT+7)

  Can bo y te xa duoc tinh thoi gian cong tac de huong che do bao hiem xa hoi *Ha Giang va Quang Binh duoc vay von xoa doi giam ngheo *1,3 trieu franc Thuy Si cho du an tang cuong cac trung tam day nghe Viet Nam *Tiep nhan 600.000 lieu vacxin phong benh lo mom long mong.

 • Phai kien quyet buoc nghi huu nhung nguoi den tuoi

  10:53 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  Phai kien quyet buoc nghi huu nhung nguoi den tuoi

  Quan chuc cao cap bat chap luat le

 • Them tu 1 den 5 nam cong tac cua can bo cong chuc

  10:12 | Thứ tư 02/05/2001 (GMT+7)

  Theo Thong tu moi day cua Ban To chuc Can bo Chinh phu, neu cac co quan thuc su co nhu cau hoac chua co nguoi thay the, can bo, cong chuc khi du tuoi nghi huu cung tu nguyen va co du suc khoe lam viec binh thuong, thi co the keo dai them thoi gian cong tac tu 1 den 5 nam.

 • Quy dinh khong hop ly ve cach tinh luong huu

  00:10 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Thoi gian gan day, Bao Thanh Nien lien tuc nhan duoc phan anh cua ong Nguyen Van Lieng ngu tai so 20/1 Le Quang Dinh, P.14, Q.Binh Thanh, TP.HCM khieu nai Bao hiem xa hoi TP.HCM ve viec ap dung Thong tu so 11/05 cua Bo LD-TB-XH huong dan thuc hien Nghi dinh so 208/CP dan den thieu luong huu cua ong.

 • Het nhiem ki 3 nam van duong chuc Hieu truong

  10:49 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Het nhiem ki 3 nam van duong chuc Hieu truong

  Theo quyet dinh so 3564/QD-BYT cua Bo Y te, ong Tu Minh Koong duoc bo nhiem lam hieu truong DH Duoc Ha Noi nhiem ki 1999-2004. Tuy nhien cho du khoa nhiem ki da ket thuc duoc 3 nam, nhung ong Koong van dam nhan chuc vu hieu truong cua truong.

 • Khi cac cu khong chiu nghi huu

  01:03 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Cuoi thang 10.2007, Bo truong Noi vu Tran Van Tuan ky quyet dinh thanh lap 2 doan thanh tra xem xet che do nghi huu va keo dai thoi gian cong tac cua can bo, vien chuc tai 2 bo: Giao duc - Dao tao, Y te. Cac cuoc thanh tra con chua bat dau thi cac bo nay da bao cao ngay la co rat nhieu truong hop qua tuoi nghi huu nhung chua chiu nhuong cho cho lop tre.

 • 10h sang 18 3 Cac truong Y Duoc Kien truc va Su pham tham gia tu van truc tuyen

  08:23 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  10h sang 18 3 Cac truong Y Duoc Kien truc va Su pham tham gia tu van truc tuyen

  Chuong trinh Tu van mua thi do bao Thanh Nien to chuc voi su tai tro cua GALEPO (thuoc bo mat) se to chuc buoi tu van truc tuyen lan 7 ve tuyen sinh DH-CD nam 2006 vao luc 10h sang mai 18/3 danh cho thi sinh du thi cac truong Y-Duoc, Kien truc, Su pham va Su pham Ky thuat. Khach moi cua chuong trinh gom co: bac si TS Ly Van Xuan, Truong phong dao tao Truong DH Y - Duoc TP.HCM; KTS Truong Cong An, Truong phong dao tao Truong DH Kien truc TP.HCM; TS Nguyen Tien..

 • Quan nhan xuat ngu dien nao duoc huong luong huu

  03:09 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Quan nhan xuat ngu dien nao duoc huong luong huu

  Bo Quoc phong, Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi va Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu lien tich huong dan viec thuc hien che do huu tri doi voi quan nhan xuat ngu. Ong Nguyen Duc Tinh (anh), chuyen vien Vu Bao hiem xa hoi (Bo LD-TB-XH), co quan phoi hop xay dung huong dan nay, cho biet:

 • Nhat Ban xoa no cho Iraq

  10:54 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Nhat Ban xoa no cho Iraq

  Nhat Ban vua dong y xoa no nhieu ti do la cho Iraq nhung chua co tin gi ve viec Tokyo co gia han them thoi gian cong tac cua quan doi Nhat tai Iraq hay khong.

 • Don phuong cham dut HDLD boi thuong chi phi dao tao nhu the nao

  17:59 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Truoc day, toi la vien chuc nha nuoc, hien duoc don vi giai quyet cho don phuong cham dut hop dong lao dong. Trong thoi gian cong tac, toi duoc don vi cu di hoc cao hoc he chinh quy khong tap trung (vua hoc, vua lam).

 • Nghiem cam vien ly do tri hoan ve huu

  23:12 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Nghiem cam vien ly do tri hoan ve huu

  TS- Thu tuong vua co cong van gui cac bo, nganh truc thuoc yeu cau thuc hien nghiem quy dinh ve che do nghi huu doi voi can bo, cong chuc. Thu tuong cho rang viec mot so don vi vien ly do chua co nguoi thay the de tri hoan ve huu voi so can bo da du hoac qua tuoi la lam anh huong den nhiem vu tre hoa can bo, tham chi con lam phat sinh nhung bat loi trong noi bo.

 • Tu van truc tuyen tuyen sinh voi cac truong Y Duoc Kien truc Su pham va Su pham Ky thuat

  23:22 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen tuyen sinh voi cac truong Y Duoc Kien truc Su pham va Su pham Ky thuat

  Chuong trinh Tu van mua thi do bao Thanh Nien to chuc voi su tai tro cua GALEPO (thuoc bo mat) da to chuc buoi tu van truc tuyen lan 7 ve tuyen sinh DH-CD nam 2006 vao luc 10h sang nay 18/3 danh cho thi sinh du thi cac truong Y-Duoc, Kien truc, Su pham va Su pham Ky thuat.

 • Tron 7 nam van khong thoat

  22:55 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 22.11, ten Le Van Chien (48 tuoi, ngu ap Ca Sau, xa Thanh Phuoc, H.Thanh Hoa, Long An) nguyen can bo xa Thanh Phuoc tron quyet dinh truy na da bi bat giu. Nam 2001 trong thoi gian cong tac, Chien co tinh lam trai nguyen tac quan ly de chiem doat gan 30 trieu dong.

 • Dai ta Trinh Nhu Cuc pho Cuc Quan ly trai giam Bo Cong an bi cach chuc

  22:58 | Chủ nhật 01/02/2004 (GMT+7)

  Theo nguon tin rieng cua Bao Thanh Nien, Bo Cong an vua ra quyet dinh cach chuc Pho cuc truong Cuc Quan ly trai giam va cac co so giao duong (V26 - Bo Cong an) doi voi dai ta Trinh Nhu vi nhung sai pham cua ong Nhu trong thoi gian cong tac vua qua.

 • Khoan kinh phi dua than quan ly xe cong

  09:00 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Khoan kinh phi dua than quan ly xe cong

  Tat ca nhung van de tren dat ra cau hoi lon: Xe cong can duoc quan ly nhu the nao? Cau chuyen...qua dai! Tai ky hop Quoc hoi nam 2005, cau chuyen "xe cong" da duoc dat len ban nghi su. Tai thoi diem do, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung khi do la Bo truong Bo Tai chinh tung cong bo: Nam 2004 va dau nam 2005 co 456 truong hop vi pham va bi xu ly; thu hoi cho ngan sach 51 ti dong. Tuy nhien, den nay tinh trang "xai" xe cong bua bai khong nhung khong duoc giai quyet..

 • TS Charles Waugh Moi nguoi Viet deu duoc tu do hanh dao

  06:25 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  TS Charles Waugh Moi nguoi Viet deu duoc tu do hanh dao

  TS Charles Waugh, giang vien Dai hoc Utah (My), khang dinh tat ca nhung nguoi ong gap trong thoi gian cong tac dai ngay o Viet Nam deu duoc tu do hanh dao, tho cung theo cach cua ho.

 • Truy to 2 cuu nhan vien Ngan hang ACB thut ket 1,7 ty dong

  08:30 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Trong thoi gian cong tac tai Trung tam The - Ngan hang Thuong mai co phan A chau (ACB), Vo Le Truong Thien co quan he dong nghiep than thiet voi Le Buu Chau, thu quy Trung tam.

 • Nguoi chong tieu cuc va 25 nam doi cong ly

  09:27 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Nguoi chong tieu cuc va 25 nam doi cong ly

  TP - Da buoc sang tuoi 60, trai qua gan mot phan tu the ky oan khuat nhung tuong nguoi dan ba nay da met moi, kiet que. Song ba van ngay ngay buon ba kiem song, dau dau di tim cong ly.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0