thiet ke ky thuat

Sunday, 29/05/2016 20:26
 • Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  09:44 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Cho den cuoi nam 2004, cac du an trong "Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien CNTT den 2005" moi giai ngan duoc khoang 12%. Dac biet, cac du an cua Bo Cong An quy mo hon 200 ty dong, cua Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon tren 70 ty dong, da xay dung xong nhung khong trien khai duoc. Theo nguoi viet bai nay, cac du an se con be tac neu khong thay doi co che xay dung va co che tai chinh. Phan cung lan at phan mem Noi den viec trien khai cac du an CNTT su..

 • Chap thuan thiet ke ky thuat ham Thu Thiem

  09:38 | Thứ ba 19/03/2002 (GMT+7)

  Bo GTVT vua chap thuan phuong an thiet ke ky thuat cho ham Thu Thiem va phan duong phia quan 2 thuoc du an dai lo Dong - Tay. Ham Thu Thiem bat dau tu khoang giua cau Calmette va cau Mong, chim xuong long dat bang qua song Sai Gon sang phuong Cay Bang thuoc quan 2, den nga 3 Giong Ong To, theo duong lien tinh lo 25 den nga ba Cat Lai.

 • Da chon duoc thiet ke ky thuat ham Thu Thiem

  09:53 | Thứ hai 15/04/2002 (GMT+7)

  Bo GTVT vua chap thuan phuong an thiet ke ky thuat ham Thu Thiem va phan duong phia quan 2 thuoc du an Dai lo Dong Tay TPHCM do lien doanh cac nha tu van PCI - Oriental thuc hien.

 • Phai lam lai thiet ke ky thuat cong trinh ke song An Cuu

  11:18 | Thứ sáu 11/05/2001 (GMT+7)

  UBND tinh Thua Thien - Hue da ra thong bao ket luan ve cong trinh ke song An Cuu nhu sau: thay doi ve co ban, dieu chinh lai du an dau tu xay dung ca ve co cau, quy mo va cac giai phap ky thuat.

 • Du an tang cuong nang luc quan ly giao thong do thi TP HCM Gay nhieu thiet hai

  07:12 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  Du an tang cuong nang luc quan ly giao thong do thi TP.HCM phai dieu chinh sau lan, thoi gian thuc hien du an keo dai lam tang chi phi du an. Nguyen nhan chu yeu do cong tac thiet ke ky thuat va phe duyet thiet ke ky thuat co nhieu bat cap.

 • TP HCM Thi cong khi chua duoc duyet thiet ke ky thuat

  14:37 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  TP - Theo ket luan cua UBND TP.HCM, du an cai tao, nao vet suoi Cai, ke suoi Go Cat va nhanh suoi Tien (Khu Cong nghe cao) thuoc dia ban quan 9 co nhieu sai pham khi thuc hien.

 • Ca chuc ngan ty dong von dap chieu cho don gia

  08:09 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ca chuc ngan ty dong von dap chieu cho don gia

  Trong luc ca nuoc dang no luc day nhanh tien do thuc hien cac du an dau tu xay dung co ban, dap ung nhu cau phat trien kinh te xa hoi, thi nghich ly thay, thong tu 06 do Bo Xay dung ban hanh hon mot nam nay van chua the di vao cuoc song. Su cham tre nay da keo theo ca tram du an voi tong muc dau tu hang chuc ngan ty dong bi ach tac. Thiet hai cho nen kinh te khong the tinh duoc bang tien. Cac du an giao thong te liet! Mot lanh dao cua Ban quan ly du an giao thong..

 • Xay dung duong cao toc Ha Noi Lao Cai tri gia 770 trieu USD

  09:02 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Xay dung duong cao toc Ha Noi Lao Cai tri gia 770 trieu USD

  Sang qua 4/1, cong ty Dau tu phat trien duong cao toc Viet Nam (VEC) va Cong ty tu van Pacific Consultants International (Nhat Ban) da ky ket hop dong thiet ke ky thuat cua cong trinh duong cao toc Ha Noi - Lao Cai. Day se la duong bo ngan nhat tu vung Tay Nam (Trung Quoc) ra bien Dong. Toan tuyen duong dai 264km, duoc thiet ke voi van toc toi thieu 80-100km/h. Diem dau duong cao toc tai nut giao giua vanh dai 3 Ha Noi va cao toc Ha Noi - Ha Long, di qua cac tinh..

 • Du an dien Nhieu uu ai nhung van i ach

  10:26 | Thứ bảy 12/05/2007 (GMT+7)

  Du an dien Nhieu uu ai nhung van i ach

  Doan kiem tra cac du an dien, do ong Thai Phung Ne, phai vien Thu tuong Chinh phu, dung dau, sau chuyen khao sat thuc te 33 du an dien moi day da chinh thuc de nghi Thu tuong yeu cau chu dau tu cac du an thuy dien neu chua khoi cong thi tu nay phai dam bao co thiet ke ky thuat, tong tien do va tong du toan duoc duyet de thuc hien dau thau, hoac chi dinh thau theo quy dinh hien hanh truoc khi ky hop dong xay lap. Danh gia chung duoc doan kiem tra dua ra sau khi..

 • WB co the dung cac khoan cho vay vi PMU 18

  09:51 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  WB co the dung cac khoan cho vay vi PMU 18

  Ngan hang The gioi “co the tri hoan hoac tam dung cac khoan vay moi” ma nguyen nhan la do PMU 18 va BQL Du an duong bo II dang bi sa lay trong viec trien khai Du an WB4.

 • Lam that thoat tren 50 ty dong ong Tien bi de nghi kiem diem

  08:42 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Lam that thoat tren 50 ty dong ong Tien bi de nghi kiem diem

  TP - Khi giu chuc Thu truong Bo GTVT, ong Tien da co nhung “chi dao” gay that thoat lang phi hang chuc ty dong ma dien hinh la tai du an xay dung, cai tao QL1 nhung chi bi “de nghi kiem diem”!

 • Trien khai du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  18:02 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Trien khai du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Bat cu khi nao de cap den chuyen trien khai cac du an ung dung CNTT su dung von ngan sach, cac chuyen gia va nha quan ly trong nganh cua nuoc nha deu co chung "mot cai lac dau ngao ngan". Vi sao lai nhu vay?

 • Mot cong trinh dot tien

  18:32 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Trong khi nguoi dan BR - VT va du khach dang phai chat chiu tra tien xay dung cau Co May 80 ty dong. Nguon von dau tu cua Tinh con han hep. The nhung, o du an xay dung Dai PTTH tinh BR - VT, tien lai "duoc vung" mot cach lang phi.

 • Trung Quoc phat trien manh trong thiet ke ky thuat cao

  11:40 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc phat trien manh trong thiet ke ky thuat cao

  TS – My hien van dung dau the gioi trong linh vuc thiet ke cac he thong dien tu ky thuat cao nhung Trung Quoc dang tien vung chac va nhanh chong trong viec chiem linh thi phan cua linh vuc thiet ke cao cap nay.

 • Se tham dinh thiet ke cau Phu My

  06:12 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Lien quan den du an dau tu xay dung cau Phu My, TP.HCM, Bo Giao thong van tai vua giao nhiem vu cho Cuc Giam dinh va quan ly chat luong cong trinh giao thong nhanh chong tham dinh thiet ke ky thuat ma UBND TP.HCM da trinh van phong bo trong thang 1-2006.

 • Duong cao toc TPHCM Trung Luong Phe binh nha tu van vi cham tien do

  09:52 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Thu truong Bo Giao thong van tai (GTVT) Nguyen Viet Tien vua chinh thuc phe binh Cong ty Tu van thiet ke GTVT phia Nam do thuc hien cham tien do thiet ke ky thuat va tham tra ho so thiet ke du an duong oto cao toc TP.HCM - Trung Luong.

 • Nguoi cho viec viec cho thiet ke

  07:01 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Nguoi cho viec viec cho thiet ke

  Do chua co thiet ke ky thuat giai doan 2 nen tu hai thang nay, mot so nha thau voi biet bao may moc thiet bi cung gan 50% cong nhan xay dung thuy dien Son La (TDSL) da phai tam ngung lam viec.

 • Cau kem chat luong vi duoc lam bang vat tu troi noi

  18:27 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Cau kem chat luong vi duoc lam bang vat tu troi noi

  Ngay 28-4-2006, TAND TP da dua vu an ham chui cau Van Thanh 2 ra xet xu voi 9 bi cao ve cac toi: tham o tai san, vi pham cac quy dinh cua nha nuoc ve xay dung, thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

 • TP HCM ham dau oto van cho duyet thiet ke

  07:02 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 5-9, ong Tran Luan Ngo - tong giam doc Cong ty co phan Dau tu phat trien khong gian ngam - cho biet vua trinh Bo Xay dung thiet ke ky thuat xay dung ham dau oto o cong vien Le Van Tam, TP.HCM theo tieu chuan nuoc ngoai vi trong nuoc van chua co tieu chuan thiet ke ham ngam.

 • De nghi co co che dac biet cho cac du an thuy dien

  16:02 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  De nghi co co che dac biet cho cac du an thuy dien

  Theo nguon tin tu Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN), du bao nhu cau ve dien ca nuoc den nam 2005 se tu 48,5 - 53 ty kwh va den 2010 la 88 - 93 ty kwh. De dam bao cung cap du dien thi trong giai doan 2003 - 2010 can phai xay moi va mo rong them 62 nha may dien, trong do co 44 nha may thuy dien, 8 nha may nhiet dien khi va 10 nha may nhiet dien than.

 • Ham chui cau Thu Thiem se giong ham chui Van Thanh 2

  14:22 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  Ham chui cau Thu Thiem se giong ham chui Van Thanh 2

  - Nhieu chuyen gia lo ngai thiet ke ky thuat ham chui cong trinh cau Thu Thiem (TP.HCM) khong dam bao on dinh cho duong Nguyen Huu Canh va cac cong trinh lan can trong khi thi cong va an toan lao dong khi dao dat.

 • Mobile Sony Ericsson sieu phang moi

  09:53 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Mobile Sony Ericsson sieu phang moi

  Ngay 25/6, Sony Erisson vua moi cho ra doi chiec mobile sieu phang do nha thiet ke ky thuat Karsten Willmann cua tap doan dua ra y tuong va phat trien.

 • Cau Thu Thiem Lam the nao bao gio xong

  22:01 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Cau Thu Thiem Lam the nao bao gio xong

  Theo du an, cau Thu Thiem se duoc thuc hien theo tien do sau: lap va tham dinh, duyet thiet ke ky thuat - du toan phai hoan thanh vao thang 9-2004; cong tac dau thau phai hoan tat thang 10-2004; thang 3-2005 phai hoan tat phan giai phong mat bang va cong trinh hoan thanh vao thang 12-2005.

 • Binh Quoi Thanh Da Dan chong sat lo quan doi giay phep

  08:42 | Chủ nhật 27/07/2003 (GMT+7)

  Binh Quoi Thanh Da Dan chong sat lo quan doi giay phep

  Tinh den sang 24/7, khu vuc biet thu Ly Hoang o so 762B duong Binh Quoi, phuong 27, quan Binh Thanh tiep tuc bi sat lo sau vao 10m, khien cho ca ngoi biet thu nay o trong tinh the “ngan can treo soi toc”: co the do up xuong song bat cu luc nao! Ngoai ra, con co 126 ho dan quanh khu vuc nay dang phap phong tung gio vi tai hoa chuc cho…Nguoi dan nong ruot tu gia co bo de giu nha giu dat nhung chinh quyen doi phai co “thiet ke ky thuat”, “giay phep”…

 • Cong nghe nen video chat luong cao cho Internet

  18:54 | Chủ nhật 09/11/2003 (GMT+7)

  Cong nghe nen video chat luong cao cho Internet

  Joint Video Team (JVT) cho biet ho da hoan tat ban thiet ke ky thuat cho mot cong nghe nen moi, giup cho viec truyen tai video qua Internet voi chat luong cao. Tuy nhien, phai cho den thang 3 sang nam chuan nen nay, voi ten goi Recommendation H.264 moi duoc pho bien.

 • Ban da hieu ro cac nganh Y Duoc Kien truc Xay dung Luat

  12:52 | Thứ bảy 26/03/2005 (GMT+7)

  Ban da hieu ro cac nganh Y Duoc Kien truc Xay dung Luat

  Ban quan tam den cac nganh hoc thuoc linh vuc "Y Duoc, Kien truc - Xay dung, Luat" ? Ban muon duoc giai dap cac thac mac lien quan den: Muc dich dao tao? Co hoi lam viec khi ra truong? Huong phat trien cua nganh nghe trong tuong lai? Yeu cau tuyen chon SV vao truong?... Buoi tu van huong nghiep hom nay (25-3-2005) se giai dap nhung thac mac do giup ban .

 • Cong khai dau thau sua tron goi duong Nguyen Huu Canh

  06:09 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Cong khai dau thau sua tron goi duong Nguyen Huu Canh

  So GTCC va chu dau tu cua cong trinh duong Nguyen Huu Canh se to chuc dau thau rong rai sua chua nhung hu hong phat sinh thoi gian qua theo hinh thuc "chia khoa trao tay" tron goi tu thiet ke ky thuat, xay lap, cung cap thiet bi va bao hanh cong trinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0