thien tai

Wednesday, 25/05/2016 16:07
 • Hay chu dong truoc thien tai

  16:50 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Hay chu dong truoc thien tai

  Hon 300 cau hoi gui ve cho Ban tron truc tuyen "Con nguoi voi thien tai" cua TT voi nhieu thac mac ve nguyen nhan, bien phap du bao, cach xu ly tinh huong... "Hay chu dong truoc thien tai!", do la loi khuyen cua cac chuyen gia.

 • De lam tot cong tac phong chong thien tai

  09:06 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  De lam tot cong tac phong chong thien tai

  Voi vi tri dia ly dac thu va dia hinh phan bo phuc tap, hang nam, nuoc ta phai doi mat voi rat nhieu loai hinh thien tai, dac biet la cac loai hinh thien tai lien quan den nuoc (thuy tai) nhu lu, bao, ngap ung, sat lo va lu quet. Thien tai khong nhung gay ton that ve kinh te, co so vat chat, giam tang truong GDP ma con truc tiep cuop di sinh mang cua nhieu nguoi dan, day mot bo phan dan chung (nhung nguoi ngheo nhat) quay tro lai ranh gioi ngheo doi.

 • Bat dong con nhieu he thong canh bao thien tai con xa

  11:30 | Chủ nhật 23/01/2005 (GMT+7)

  Bat dong con nhieu he thong canh bao thien tai con xa

  (TP) Hoi nghi ve giam thieu thien tai dien ra tai Kobe ket thuc ma khong dat duoc su dong thuan giua cac quoc gia du hoi nghi. Dieu nay da lam cham lai tien trinh hinh thanh mot he thong canh bao thien tai tren toan the gioi.

 • Viet Nam thanh cong trong ung pho voi thien tai

  15:08 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Viet Nam thanh cong trong ung pho voi thien tai

  Viet Nam duoc the gioi biet den la mot nuoc rat thanh cong trong cong tac chuan bi san sang va ung pho voi thien tai. So nguoi thiet mang vi thien tai da giam lien tuc qua cac nam tu 1999, tuy nhien van con nhieu viec phai lam.

 • Xoa doc quyen trong van dong cuu tro thien tai

  06:38 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Xoa doc quyen trong van dong cuu tro thien tai

  Dong y voi cac to bao - nhung to chuc kha noi bat trong van dong tiep nhan cuu tro thien tai - ve viec khong han che bat cu ai van dong va tiep nhan cuu tro, nhung phia co quan quan ly nha nuoc muon thong nhat kenh phan bo, de tranh tinh trang chong cheo, noi thua noi thieu.

 • Co nen bat buoc doanh nghiep mua bao hiem thien tai

  09:19 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Co nen bat buoc doanh nghiep mua bao hiem thien tai

  Sau khi bao chi phan anh viec cac DN tai cac KCN Da Nang bi thiet hai sau bao do khong chiu mua bao hiem, nhieu nha DN kinh doanh bao hiem tai mien Trung, manh dat day khac nghiet, nam nao cung phai ganh chiu bao to, lu lut da len tieng ung ho... Ong Tran Cong Dang - Giam doc Cong ty Bao Viet Da Nang, than van rang, viec kinh doanh cua don vi ong nam nay bi that bai nang ne. Do boi het bao Chanchu lai den Xangsane. May ma "Con bo rung" (Cimaron) con thuong mien..

 • Viet Nam thanh cong trong ung pho voi thien tai

  19:05 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Dieu phoi vien thuong tru Lien hiep quoc tai Viet Nam John Hendra, khang dinh: "Viet Nam duoc the gioi biet den la mot nuoc rat thanh cong trong linh vuc chuan bi san sang va ung pho voi thien tai”.

 • Viet Nam mot trong 10 nuoc bi thien tai nhieu nhat the gioi nam 2005

  08:39 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Co so du lieu thien tai the gioi (EM-DAT, Bi) va Co quan Chien luoc the gioi giam nhe thien tai thuoc Lien Hiep Quoc (UN ISDR) vua cong bo so lieu thien tai the gioi nam 2005.

 • Viet Nam mot trong 10 nuoc bi thien tai nhieu nhat the gioi nam 2005

  06:05 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Viet Nam mot trong 10 nuoc bi thien tai nhieu nhat the gioi nam 2005

  Co so du lieu thien tai the gioi (EM-DAT, Bi) va Co quan Chien luoc the gioi giam nhe thien tai thuoc Lien Hiep Quoc (UN ISDR) vua cong bo so lieu thien tai the gioi nam 2005.

 • Du thao Quy che ve quyen gop ung ho dong bao vung bi thien tai

  00:00 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  * Khong han che dau moi tiep nhan tien, hang cuu troHom qua 23.11, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi da to chuc cuoc hop lan thu 2 lay y kien cua cac co quan lien quan dong gop vao Quy che to chuc keu goi van dong, quyen gop ung ho, tiep nhan, phan bo quan ly, su dung tien, hang cuu tro dong bao vung bi thien tai. Lanh dao mot so to bao co uy tin trong cong tac cuu tro thoi gian qua duoc moi dong gop y kien.

 • Cuu tro thien tai cung doc quyen

  09:08 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Cuu tro thien tai cung doc quyen

  TP - Theo thong tin tren mot so bao, du thao “Quy che to chuc quyen gop ung ho, tiep nhan, phan bo, quan ly va su dung tien hang cuu tro dong bao vung bi thien tai” chi chon 4 dau moi duoc tiep nhan thong nhat toan quoc, khien du luan thac mac.

 • Cong dong quoc te tiep tuc giup VN giam nhe thien tai

  20:33 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 6/9, dai dien bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon cung dai su quan Oxtraylia, Luxembua, Ha Lan, Co quan phat trien quoc te Thuy Dien (SIDA) va Chuong trinh Phat trien Lien hop quoc (UNDP) da chinh thuc khoi dong giai doan tiep theo cua Ban Doi tac giam nhe thien tai, keo dai den nam 2008.

 • Phe duyet Chien luoc phong chong giam nhe thien tai den 2020

  22:35 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Phe duyet Chien luoc phong chong giam nhe thien tai den 2020

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua phe duyet Chien luoc quoc gia phong, chong va giam nhe thien tai den nam 2020.

 • Cac nuoc chau A thong nhat doi pho thien tai

  13:24 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi giam nhe thien tai khu vuc chau A vua ket thuc tai Bac Kinh. Hoi nghi keu goi su tham gia va thuc hien nhung hanh dong chung cua cac nuoc de doi pho, han che thap nhat thiet hai do thien tai dem lai.

 • VNPT tich cuc trong cong tac phong chong thien tai tren bien

  08:41 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  VNPT tich cuc trong cong tac phong chong thien tai tren bien

  De trien khai cac noi dung cua De an To chuc thong tin phuc vu cong tac phong, chong thien tai tren bien theo quyet dinh 137/2007/QD- TTg cua Thu tuong Chinh phu, ngay 11/10/2007 tai Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong da to chuc hop voi mot so Bo nganh co lien quan va Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT). Tai cuoc hop, Thu truong Bo Thong tin va Truyen Thong Le Nam Thang da neu len nhung noi dung quan trong cua de an, trong do nhan manh viec xay dung..

 • Dung pham vao cho thieng

  00:14 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Viec cuu tro thien tai o Viet Nam la viec thuong xuyen hang nam, vi thien tai co the giang xuong bat cu cho nao tren dat nuoc nay va co the o nhung thoi diem chung ta it ngo toi nhat. Cuu tro nan nhan thien tai cung gap nhu cuu nha chay. Di nhien trong nhung viec lon nhu the deu phai co to chuc, co cach thuc de viec cuu tro dat hieu qua cao nhat.

 • Thu tuong huy dong toan luc chong thien tai

  17:14 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Phai xac dinh nhiem vu phong, tranh, giam nhe thiet hai do thien tai la nhiem vu thuong xuyen, nhat la trong mua mua bao; huy dong suc manh cua toan dan, su dung suc manh tong hop cua he thong chinh tri de chu dong trong moi tinh huong… Day la noi dung chinh trong chi thi cua Thu tuong gui cac bo, nganh, dia phuong ve cong tac tang cuong phong, chong lut, bao va tim kiem cuu nan, nham han che den muc thap nhat thiet hai do bao, lu, thien tai va cac su co, tai..

 • The gioi bi thiet hai 100 ti USD do thien tai nam 2004

  20:44 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 29-12, tap doan tai bao hiem Swiss Re co tru so tai Zurich (Thuy Sy) danh gia nam 2004 la mot nam loai nguoi song trong nguy hiem voi nhieu thien tai khung khiep, va thiet hai do thien tai gay ra trong nam nay len toi muc ky luc 100 ti USD.

 • 2005 Nam cua thien tai va long nhan ai

  23:49 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  2005 Nam cua thien tai va long nhan ai

  "Su trung phat cua thuong de, con cuong no cua thien nhien, noi gian cua bien ca...". Khong tu ngu nao co the ta het su kinh hoang cua het thien tai nay den thien tai khac ap xuong dau con nguoi trong nam 2005. Va giua cac con hoan nan, long nhan ai cua con nguoi cung duoc boc lo ro net hon bao gio het.

 • 231 ty dong cho thong tin chong thien tai bien

  16:30 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  231 ty dong cho thong tin chong thien tai bien

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet dau tu hon 231 ty dong cho De an to chuc thong tin phuc vu phong, chong thien tai tren bien.

 • Co hay khong viec han che quyen gop ung ho dong bao bi thien tai

  23:40 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Co hay khong viec han che quyen gop ung ho dong bao bi thien tai

  Co thong tin cho rang Du thao "Quy che to chuc keu goi quyen gop ung ho, tiep nhan, phan bo, quan ly, su dung tien hang cuu tro dong bao vung bi thien tai" se han che cac to chuc, ca nhan tiep nhan quyen gop, ung ho dong bao bi thien tai. Chung toi da trao doi voi ong Nguyen Xuan Lap (anh) - Pho vu truong Vu Bao tro xa hoi, Bo Lao dong, Thuong binh - Xa hoi (la don vi chu tri viec lap du thao nay). Ong Lap cho biet:

 • Thien tai gay thiet hai lon o Trung Quoc va Philippines

  09:10 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Thien tai gay thiet hai lon o Trung Quoc va Philippines

  Nguon tin tu Co quan khi tuong quoc gia Trung Quoc cho biet, nam 2006, nuoc nay chiu nhieu thien tai nghiem trong, cuop di sinh mang cua 2.704 nguoi va gay thiet hai kinh te 212 ty Nhan dan te (khoang 27 ty USD). Thiet hai do thien tai gay ra nam 2006 chi kem nam 1998 la nam Trung Quoc chiu tham hoa lu lut lon va nghiem trong hiem thay trong lich su.

 • Lu gay thiet hai lon nhat

  06:11 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Hom qua (28-12), Hoi Thuy loi VN da to chuc hoi thao “Thien tai nam 2004 - nhan dang va bai hoc”. Tai hoi thao, bao cao cua Ban chi dao phong chong lut bao trung uong cho biet thien tai trong nam 2004 da lam 232 nguoi chet, 38 nguoi mat tich, 187 nguoi bi thuong. Tong thiet hai do thien tai gay ra uoc tinh tren 900 ti dong (tuong duong hon 61 trieu USD).

 • Doanh nghiep tim von khoi phuc sau bao Lung tung

  10:01 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep tim von khoi phuc sau bao Lung tung

  Co the noi su lung tung do da the hien ro tai hoi thao “Tim kiem nguon von khoi phuc doanh nghiep sau bao” to chuc sang 26/10 tai Da Nang!

 • Nganh GTVT truoc thien tai bao gio luc moi tong tam

  04:25 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Nganh GTVT truoc thien tai bao gio luc moi tong tam

  Hang nhieu thap ky qua, thien tai luon gay cho con nguoi, dac biet la nganh GTVT nhung ton that to lon ve ca tinh mang va cua cai vat chat. Du co gang den may, con nguoi van chi dung o muc do phong chong de giam bot muc do thiet hai va hau qua cua thien tai ma chua the co bien phap huu hieu doi pho.

 • Nam 2005 Thien tai lam 91.900 nguoi thiet mang

  08:45 | Thứ tư 01/02/2006 (GMT+7)

  Nam 2005 Thien tai lam 91.900 nguoi thiet mang

  Theo so lieu cua Lien Hiep Quoc thi trong nam 2005, thien tai da lam thiet mang khoang 91.900 nguoi va khoang 10 trieu nguoi khac lam vao canh co han.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0