thi truong trai phieu

Wednesday, 25/05/2016 12:18
 • 6 khuyet diem cua thi truong trai phieu

  05:52 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  6 khuyet diem cua thi truong trai phieu

  Cac dai bieu trong nganh tai chinh deu cho rang, thi truong trai phieu hien con qua nhieu viec can lam. Trong do, co 6 van de lon.

 • Thi truong trai phieu Con nho nhung se lon

  15:22 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Thi truong trai phieu Con nho nhung se lon

  Tai cuoc hop bao cuoi tuan qua, ong Charly Madan, Tong giam doc Citigroup Viet Nam, da dua ra mot so danh gia dang chu y ve quy mo va han che cua thi truong trai phieu VN. Ong nhan dinh: Thi truong trai phieu VN hien nay con kha non tre, chu yeu la trai phieu Chinh phu trong khi trai phieu cua doanh nghiep con kha han che. Tuy nhien, quy mo do se duoc cai thien khi ma nhu cau huy dong von cua cac doanh nghiep ngay cang lon, khi trai phieu la mot kenh huy dong..

 • Sap co website ve thi truong trai phieu chau A

  10:13 | Thứ ba 27/01/2004 (GMT+7)

  Ngan hang phat trien chau A (ADB) vua quyet dinh dau tu 2,4 trieu USD de xay dung mot trang web chuyen ve phan tich cac loai trai phieu chau A, qua do thuc day su phat trien thi truong trai phieu cho chau luc. Website nay se chao doi trong thang 5.

 • 5 nhuoc diem lon cua thi truong trai phieu VN

  11:20 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Tai cuoc Hoi thao “Phat trien thi truong trai phieu o Viet Nam” vua qua, cac chuyen gia thuoc Vien Nghien cuu Nomura (Nhat Ban) da dua ra mot bao cao tong ket, trong do tom luoc 5 nhuoc diem lon cua thi truong trai phieu Viet Nam hien nay.

 • ABAC De xuat hinh thanh thi truong trai phieu

  11:05 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  ABAC De xuat hinh thanh thi truong trai phieu

  Mot noi dung dac biet duoc cac thanh vien Hoi dong Tu van kinh doanh (ABAC) thao luan chieu ngay 14-11 la hinh thanh thi truong trai phieu. Du kien nam 2007, ABAC se chon mot so quoc gia de lam thi diem, trong do nhieu hy vong co VN. >> Khuyen nghi len APEC 9 diem >> Phai tang gap doi mau dich va dau tu >>That chat hon su hop tac trong cac linh vuc then chot

 • De xuat hinh thanh thi truong trai phieu

  23:27 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  De xuat hinh thanh thi truong trai phieu

  ** Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Tu do hoa thuong mai mang lai thinh vuongMot noi dung dac biet duoc cac thanh vien Hoi dong Tu van kinh doanh (ABAC) thao luan chieu ngay 14/11 la hinh thanh thi truong trai phieu. Du kien nam 2007, ABAC se chon mot so quoc gia de lam thi diem, trong do nhieu hy vong co Viet Nam.

 • ABAC De xuat hinh thanh thi truong trai phieu

  08:15 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  ABAC De xuat hinh thanh thi truong trai phieu

  Mot noi dung dac biet duoc cac thanh vien Hoi dong Tu van kinh doanh (ABAC) thao luan chieu 14/11 la hinh thanh thi truong trai phieu. Du kien nam 2007, ABAC se chon mot so quoc gia de lam thi diem, trong do nhieu hy vong co Viet Nam.

 • ADB ho tro thi truong trai phieu chau A

  17:12 | Thứ năm 30/10/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien chau A (ADB) vua thong qua khoan tin dung tri gia 500.000 USD nham tang cuong cac bien phap ky thuat bao hiem (TA), mot co so de viec xuc tien hinh thanh thi truong trai phieu khu vuc ASEAN+3 duoc day nhanh.

 • Thi truong trai phieu kem hap dan cac nha dau tu

  13:22 | Thứ bảy 31/07/2004 (GMT+7)

  Theo danh gia cua cac chuyen gia tai chinh, nguyen nhan quan trong khien thi truong trai phieu cua Viet Nam kem hap dan chinh la viec thieu mot he thong cung cap thong tin day du. The hien ro nhat la cho den nay van chua co nhung cong ty dinh muc tin nhiem.

 • Xay dung thi truong trai phieu chuyen biet tai san Ha Noi

  10:10 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Xay dung thi truong trai phieu chuyen biet tai san Ha Noi

  Mot trong nhung muc tieu phat trien trong nam 2007 la xay dung mot thi truong trai phieu chuyen biet tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi (HASTC).

 • Xay dung thi truong trai phieu chuyen biet tai san Ha Noi

  16:45 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Mot trong nhung muc tieu phat trien trong nam 2007 la xay dung mot thi truong trai phieu chuyen biet tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi (HASTC).

 • Thi truong trai phieu DN Manh dat mau mo chua duoc khai pha

  09:57 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Thi truong trai phieu DN Manh dat mau mo chua duoc khai pha

  Nhung tuong sau khi Chinh phu ban hanh Nghi dinh 52/2006/ND-CP ve phat hanh trai phieu doanh nghiep (TPDN), con duong tim kiem nguon von cho doanh nghiep se rong mo, dong thoi thuc day thi truong trai phieu day tiem nang phat trien.

 • Thi truong trai phieu con phu thuoc vao nguon von ngan han nuoc ngoai

  10:25 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Thi truong trai phieu con phu thuoc vao nguon von ngan han nuoc ngoai

  Ngay 6-6, tai TPHCM, Bo Tai chinh Viet Nam da phoi hop voi Bo Tai chinh Nhat Ban va Ban Thu ky ASEAN to chuc Hoi thao khu vuc ve phat trien thi truong trai phieu cho cac nuoc Campuchia, Lao, Myanmar va Viet Nam (CLMV).

 • Nghich ly thi truong trai phieu doanh nghiep

  11:21 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Nghich ly thi truong trai phieu doanh nghiep

  Ben canh thi truong CP von rat soi dong va thang tram, thi mot thi truong khac cung chiem su quan tam khong nho cua gioi dau tu, dac biet la nhung NDT co to chuc la thi truong trai phieu (TP).

 • Nhat ho tro VN phat trien thi truong trai phieu

  15:46 | Thứ ba 12/08/2003 (GMT+7)

  Phat bieu sau cuoc tiep kien Thu tuong Phan Van Khai chieu qua tai Ha Noi, Thu truong Tai chinh Nhat Ban Takayoshi Taniguchi cho biet, Tokyo san sang tro giup ve ky thuat de Viet Nam co the tham gia thi truong trai phieu chau A vua duoc thiet lap tai Hoi nghi Bo truong Tai chinh ASEAN + 3 tuan truoc.

 • Thi truong trai phieu doanh nghiep phat trien nhanh

  18:44 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Thi truong trai phieu doanh nghiep phat trien nhanh

  Neu nhu truoc nam 2006, viec phat hanh trai phieu doanh nghiep chi dien ra lac dac o mot vai doanh nghiep nha nuoc, thi chi hon mot nam gan day, viec phat hanh trai phieu doanh nghiep da phat trien manh me do cac don vi san xuat, kinh doanh trong nuoc ngay cang ua chuong hinh thuc huy dong von nay.

 • Phe duyet de an xay dung thi truong trai phieu chuyen biet

  03:00 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Theo de an vua duoc Thu truong Bo Tai chinh Tran Xuan Ha ky, toan bo hoat dong giao dich trai phieu Chinh phu, bao gom ca cac trai phieu dang niem yet tai HOSE, se duoc tap trung giao dich tai HASTC.

 • Xuc tien thanh lap thi truong trai phieu chau A

  15:47 | Thứ hai 15/03/2004 (GMT+7)

  Hom nay, Hiep hoi Ngan hang chau A (ABA) nhom hop tai Ha Noi de chuan bi cho hoi nghi thuong nien lan thu 21 se duoc to chuc lan dau tien o Viet Nam, du kien vao thang 10 toi. Chu de trong tam cua cuoc hop hom nay la ke hoach phat trien thi truong trai phieu khu vuc.

 • Vay tieu dung tang giup thi truong trai phieu Nga phat trien

  10:57 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Vay tieu dung tang giup thi truong trai phieu Nga phat trien

  So luong tien vay cho tieu dung, tu mua xe hoi nhap khau den dau may DVD, tang cao ky luc tai Nga dang tao ra mot thi truong trai phieu moi.

 • Cach mang toan cau

  06:07 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  Cach mang toan cau

  Cau chuyen thu nhat: Mua dong 1998 toi den phong van Thu tuong Thai Lan, ong Chuan Leekpai. Nua dua nua that toi bat dau cuoc phong van bang cach nhin ong ta o dau ban ben kia va noi:

 • Nomura muon tham gia cong ty dinh muc tin nhiem

  08:50 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang co ke hoach thanh lap cong ty dinh muc tin nhiem nham thuc day su phat trien cua thi truong trai phieu doanh nghiep cua VN.

 • Len ke hoach lap thi truong trai phieu ASEAN

  17:01 | Thứ tư 06/08/2003 (GMT+7)

  Hom nay, bo truong tai chinh 10 nuoc thanh vien ASEAN va 3 nuoc doi thoai Dong A la Trung Quoc, Nhat Ban va Han Quoc (ASEAN+3) bat dau cuoc hop thuong nien tai Philippines. Hoi nghi se tap trung ban ke hoach hop tac trong linh vuc dich vu tai chinh, lien ket cac thi truong von va dac biet la kha nang mo rong thi truong trai phieu khu vuc.

 • Thong qua chien luoc phat trien hai quan ASEAN

  04:12 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi bo truong tai chinh ASEAN lan 9 to chuc tai Vientiane (Lao) hom qua (6-4) da ghi nhan nhung phat trien tich cuc cua thi truong trai phieu o cac nuoc va khu vuc theo Sang kien phat trien thi truong trai phieu chau A (ABMI).

 • Can doi mu bao hiem truoc dong von ngoai

  20:07 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Can doi mu bao hiem truoc dong von ngoai

  Nen tai chinh cua Viet Nam hien dang phat trien kha lanh manh nhung cung can canh bao ve nguy co khung hoang tai chinh ma nhieu nuoc moi noi da gap phai. Cung giong nhu trong giao thong, Viet Nam cung can mot cai mu bao hiem de tranh nhung cu soc ve tai chinh khi nguon von nuoc ngoai do vao ngay cang nhieu nhung chinh sach dieu hanh, quan ly con co nhung bat cap.Day la y kien cua ong Martin Rama, chuyen gia kinh te cao cap cua Ngan hang The gioi tai Viet Nam tai..

 • Dung de tra gia dat khi phat hanh trai phieu ra san ngoai

  19:53 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Dung de tra gia dat khi phat hanh trai phieu ra san ngoai

  Huy dong von qua phat hanh trai phieu ra thi truong quoc te dang duoc xem la xu huong phat trien tat yeu cua thi truong von Viet Nam. Tuy nhien, theo ong Truong Hung Long, Pho Vu truong Vu Tai chinh cac Ngan hang va to chuc tai chinh “neu chung ta “buoc chan” qua som ma chua co chuan bi chu dao se phai tra gia rat dat”.

 • Thanh lap quy dau tu trai phieu 1 5 ti USD tai chau A

  07:10 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  Thanh lap quy dau tu trai phieu 1 5 ti USD tai chau A

  11 ngan hang trung uong tai cac nuoc Dong A, cac ngan hang Uc, New Zealand, An Do va Kazhakhstan du dinh thanh lap mot quy dau tu trai phieu co du tru 1,5 ti USD. Quy nay se tap trung dau tu vao cac loai trai phieu dinh gia theo dong noi te cua cac nuoc chau A thay vi theo dong USD, nham nhanh chong thiet lap mot thi truong trai phieu chung.

 • Trung Quoc Phat trien thi truong trai phieu cham ma chac

  06:24 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc Phat trien thi truong trai phieu cham ma chac

  Khong nhung cho cac cong ty trong nuoc ban co phan cho nuoc ngoai de hut von, chinh quyen Trung Quoc con cho von luu thong theo chieu nguoc lai: de cac hang nuoc ngoai vao huy dong von trong nuoc. Song tat ca deu co chung mot chu truong: cham ma chac.

 • Chung khoan Viet Nam vang bong nha tao lap thi truong

  13:30 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Chung khoan Viet Nam vang bong nha tao lap thi truong

  Hien, trung gian tai chinh tren TTCK Viet Nam la nhung cong ty chung khoan voi cac nghiep vu chu yeu nhu moi gioi, luu ky, bao lanh phat hanh..., chua thuc hien nghiep vu cua cac nha tao lap thi truong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0