thi truong tien te

Tuesday, 31/05/2016 17:06
 • TTCK sut giam Nguyen nhan nao tu chinh sach tien te

  14:32 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  TTCK sut giam Nguyen nhan nao tu chinh sach tien te

  - Trong 2 ngay gan day chi so tren TTCK Viet Nam lien tuc sut giam. Tai So Giao dich chung khoan TP.HCM (HoSE) ngay 18/2, chi so VN – Index giam toi 33,46 diem, xuong con 782,57 diem. Day la muc giam lon nhat ke tu sau Tet Nguyen dan Mau Ty den nay. Den ngay 19/2/2008, VN – Index lai giam tiep 5,78 diem, xuong con 776,70 diem. Tai Trung tam GDCK Ha Noi, chi so HaSTC – Index trong ngay 18/2/2008 cung giam 12,38 diem va ngay 19/2/2008 giam tiep 1,51 diem,..

 • Khi ngan hang that tui cho vay

  08:45 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Khi ngan hang that tui cho vay

  Thi truong tien te nong-nbsp;chua tung thay trong lich su-nbsp;kinh te VN, von VND khan hiem. Tren thi truong-nbsp;ngan hang hau nhu chi co nguoi vay ma khong co nguoi cho vay. Cac NHTM lien tuc bam duoi nhau tang lai suat huy dong.

 • Thi truong tien te len con sot

  03:05 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Thi truong tien te len con sot

  Thoi gian gan day, thi truong tien te dang co dau hieu nong len, voi nhung dien bien ve lai suat, huy dong von va cac chien dich khuyen mai thu hut tien gui.

 • Thi truong tien te bat dau nong

  14:23 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Thi truong tien te bat dau nong

  Trong thoi gian gan day thi truong tien te dang co dau hieu nong len, voi nhung dien bien ve lai suat, huy dong von va cac chien dich khuyen mai thu hut tien gui.

 • Thi truong tien te 6 thang cuoi nam Lai suat se tang

  09:18 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Thi truong tien te 6 thang cuoi nam Lai suat se tang

  Dien bien lai suat luon gan voi dien bien cua thi truong tien te, thi truong hang hoa. Voi thi truong tien te, anh huong manh nhat den lai suat VND la khi Cuc Du tru Lien bang My (FED) lien tuc cong bo tang lai suat co ban. Voi thi truong hang hoa, do anh huong cua viec tang gia nguoi dan phai dung tien chi tieu nhieu hon la gui ngan hang. Dieu nay cho thay, tang lai suat la dieu tat yeu trong thoi gian toi.

 • Thi truong tien te cuoi nam Lai suat se tang

  15:34 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Thi truong tien te cuoi nam Lai suat se tang

  Dien bien lai suat luon gan voi dien bien cua thi truong tien te, thi truong hang hoa. Voi thi truong tien te, anh huong manh nhat den lai suat VND la khi Cuc Du tru Lien bang My (FED) lien tuc cong bo tang lai suat co ban. Voi thi truong hang hoa, do anh huong cua viec tang gia nguoi dan phai chi tieu tien nhieu hon la gui ngan hang.

 • Thi truong tien te co dau hieu nong

  15:04 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Thi truong tien te co dau hieu nong

  Trong thoi gian gan day thi truong tien te dang co dau hieu nong len, voi nhung dien bien ve lai suat, huy dong von va cac chien dich khuyen mai thu hut tien gui.

 • Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  17:20 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  Trong 4 thang dau nam 2006, thi truong tien te Viet Nam co nhung dien bien trai chieu, cho nhung du bao tac dong nhieu chieu khac nhau den nen kinh te. Theo Ngan hang Nha nuoc, 4 thang dau nam 2006 trong khi tong phuong tien thanh toan va tong nguon von huy dong cua cac Ngan hang thuong mai (NHTM) tang truong kha thi du no cho vay lai tang cham.

 • Du bao thi truong tien te cuoi nam

  09:43 | Thứ tư 01/12/2004 (GMT+7)

  Du bao thi truong tien te cuoi nam

  Trong thang 11, kinh te - chinh tri the gioi co nhieu bien dong gay anh huong toi nen kinh te toan cau trong ca ngan han va dai han. Do la My lien tuc mat gia so voi cac dong tien chu chot tren the gioi. Gia vang tang manh va dat muc dinh diem trong vong 16 nam qua.

 • Nganh ngan hang no luc giu on dinh thi truong tien te

  14:57 | Thứ tư 30/06/2004 (GMT+7)

  Nganh ngan hang no luc giu on dinh thi truong tien te

  De thuc hien muc tieu tang truong kinh te tu 7,5-8% va giu lam phat duoi 5%, tu dau nam den nay nganh ngan hang da thuc hien nhieu giai phap dieu hanh tien te linh hoat, than trong, gop phan giu on dinh thi truong tien te va kinh te vi mo.

 • Thi truong tien te nong len Dang mung nhung tiem an rui ro

  11:18 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Thi truong tien te nong len Dang mung nhung tiem an rui ro

  Thi truong tien te o nuoc ta lai co bieu hien nong len, lai suat tiep tuc gia tang. Song lai suat noi te tang va o muc cao ve trung va dai han ro rang anh huong den hieu qua cua doanh nghiep, cua nguoi vay, gay tiem an rui ro chung.

 • Lai suat ngan hang da o muc cuc ky nguy hiem

  06:09 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Lai suat ngan hang da o muc cuc ky nguy hiem

  - Thuc hien nhieu muc tieu cung mot luc: kiem che lam phat duoi muc tang truong kinh te, ho tro TTCK phuc hoi va kim ham su tang truong nong cua thi truong bat dong san dang thuc su la bai toan kho trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN).Thuc hien nhieu muc tieu cung mot luc dang thuc su la bai toan kho trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN). (Anh: LAD, PH)Chi so gia tieu dung nam 2007 tang 12,6%, thang 1/2008..

 • Khong co bien dong lon o thi truong tien te

  10:06 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Khong co bien dong lon o thi truong tien te

  Truoc cac nguon thong tin day lo ngai ve thi truong tien te may ngay trung tuan thang 2 nay, ngay 20/2, Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da co van ban tra loi bao chi ve mot so van de dieu hanh chinh sach tien te.

 • Cac nha bang noi dia van doc canh tin dung

  14:40 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Cac nha bang noi dia van doc canh tin dung

  Tin dung van la hoat dong tao thu nhap chinh cua cac ngan hang Viet Nam, nhung tinh trang ""doc canh" tin dung lai qua pho bien. Su ngai thay doi, chia le thi truong va "ngai hy sinh" cua cac nha bang dang lam tang kha nang ton thuong voi thi truong tai chinh.

 • Thi truong tien te va bo ba bat kha thi

  17:56 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Thi truong tien te va bo ba bat kha thi

  Neu quan sat nhung dien bien cua thi truong tien te trong thoi gian qua se thay hai su can thiep trai chieu rat dang chu y cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam. Bai viet cua chuyen gia kinh te Huynh The Du, giang vien Chuong trinh giang day kinh te Fulbright Viet Nam.

 • Thi truong tien te va bo ba bat kha thi

  23:00 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Thi truong tien te va bo ba bat kha thi

  Neu quan sat nhung dien bien cua thi truong tien te trong thoi gian qua se thay hai su can thiep trai chieu rat dang chu y cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.

 • Nghich ly ve lai suat ngan hang Co su phan tach va doc quyen tren thi truong tien te

  07:28 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Nghich ly ve lai suat ngan hang Co su phan tach va doc quyen tren thi truong tien te

  Tu dau nam den nay, thi truong tien te Viet Nam dien ra nghich ly: cung ve von ngan han tang hon cau, nhung lai suat van co xu huong tang.

 • Phan tach va doc quyen tren thi truong tien te

  15:23 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Phan tach va doc quyen tren thi truong tien te

  Thi truong tien te Viet Nam dang dien ra nghich ly: cung ve von ngan han tang hon cau, nhung lai suat van co xu huong tang. Thong doc NHNN Le Duc Thuy da phai yeu cau cac ngan hang thuong mai kiem che viec tang lai suat huy dong va han che nang lai suat cho vay nhung duong nhu van khong lam diu duoc suc “nong” lai suat.

 • Thi truong tien te va bo ba bat kha thi

  16:52 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Thi truong tien te va bo ba bat kha thi

  Neu quan sat nhung dien bien cua thi truong tien te trong thoi gian qua se thay hai su can thiep trai chieu rat dang chu y cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.Bai viet cua chuyen gia kinh te Huynh The Du, giang vien Chuong trinh giang day kinh te Fulbright Viet Nam.

 • Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  15:02 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Hoat dong ngan hang hien dang nong voi nhung dien bien trai chieu va ba van de noi com: cac ngan hang thuong mai khan hiem tien dong Viet Nam, cung ngoai te trong nen kinh te tang cao va suc ep du luan ve chong lam phat tu viec cung ung tien ra luu thong.Ba van de tren co moi quan he chat che voi nhau. De dap ung nhu cau ve tien dong Viet Nam, cung nhu cung ngoai te qua lon va tang manh, thi Ngan hang Nha nuoc (NHNN) Viet Nam phai day manh mua ngoai te vao cung..

 • Thi truong tien te 2006 Lai suat tiep tuc tang

  14:44 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Thi truong tien te 2006 Lai suat tiep tuc tang

  Cuc Du tru lien bang My (FED) vua tang lai suat tu muc 4,25% len 4,5%/nam. Day la su thay doi lai suat dau tien cua FED trong nam nay sau 13 lan tang lien tuc ke tu thang 6/2004. Lieu viec nay co tao nen mot cuoc chay dua lai suat moi trong nam 2006?

 • Von thua van tang lai suat huy dong

  04:26 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Von thua van tang lai suat huy dong

  Thi truong von va thi truong tien te nuoc ta hien nay dang co xu huong dien bien trai chieu. Trong khi thi truong cho vay cua cac ngan hang thuong mai co xu huong tram lang thi thi truong huy dong von tiep tuc co xu huong nong len.

 • Nam 2006 Thi truong tien te the gioi se doi chieu

  19:17 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Theo gioi quan sat, mac du van con qua som de dua ra nhung nhan dinh, nhung voi viec dong USD cua My dang mat gia, nhung tuan dau tien cua nam 2006 da chung kien mot so su dao nguoc manh tren thi truong ngoai te the gioi.

 • Lieu phap cam chung

  23:05 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Su can thiep cua Cuc Du tru lien bang My (FED) vao thi truong tien te gay bat ngo tren hai phuong dien, thu nhat la chinh su can thiep ay vao thoi diem hien tai duoi dang ha thap lai suat chiet khau tu 6,25% xuong con 5,75%, thu hai la viec FED chi ha thap lai suat chiet khau chu dao ay, con van giu nguyen muc do lai suat chiet khau ap dung cho thi truong tien te trong ngay hien la 5,25%.

 • Menh gia moi khong xao tron thi truong tien te

  12:03 | Thứ ba 07/09/2004 (GMT+7)

  Menh gia moi khong xao tron thi truong tien te

  Cuc pho Phat hanh Kho quy Nguyen Van Toan sang nay cho biet, sau mot tuan phat hanh tien 100.000 dong polymer moi, bao cao cua cac chi nhanh ngan hang nha nuoc tai 64 tinh, thanh cung nhu phan ung tu thi truong tu do deu cho thay tinh hinh tien te van on dinh.

 • Gui bang VND van co loi hon

  08:11 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Gui bang VND van co loi hon

  Dien bien lai suat luon gan voi dien bien cua thi truong tien te, thi truong hang hoa. Voi thi truong tien te, anh huong manh nhat den lai suat VND la khi Cuc Du tru Lien bang My (FED) lien tuc cong bo tang lai suat co ban.

 • Con loc gia vang ngay cang du doi doFED

  07:19 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Con loc gia vang ngay cang du doi doFED

  Quyet dinh cat giam lai suat cua dong USD hom thu ba vua qua da khien thi truong vang the gioi chao dao va leo len muc ky luc trong vong 27 nam qua. Chua dung lai o do, thi truong kim loai quy nay cung nhieu loai hang hoa khac lai bi “boi” them mot “cu dam chi mang” va lap ky luc moi khi Cuc du tru lien bang My (FED) he lo kha nang tiep tuc giam lai suat USD tu nay toi cuoi nam. Trong bai phat bieu cua minh hom 20/9, Chu tich FED Ben Bernanke cho biet..

 • Viet Nam tiep tuc on dinh thi truong tien te doc lap

  21:14 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Viet Nam tiep tuc on dinh thi truong tien te doc lap

  18/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tiep ong Il Houng Lee, Giam doc Qui Tien te quoc te (IMF) tai Viet Nam nhan dip ong ket thuc nhiem ky cong tac tai Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0