the chap

Tuesday, 31/05/2016 01:24
 • Quan khong chiu quan dan mat tien

  06:01 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Quan khong chiu quan dan mat tien

  Vua thuc hien ghi nhan dang ky the chap giay hong moi tren trang bo sung, cac quan huyen lai nhan duoc chi dao cua UBND TP.HCM: ngung ghi nhan dang ky the chap theo cach tren. Viec nay khien nha dat co giay hong khong the chap duoc, gay thiet hai cho nhieu nguoi dan.

 • Giay hong moi The chap van truc trac

  06:04 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Giay hong moi The chap van truc trac

  Tai TP.HCM da co nguoi dan doi tra lai giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (giay hong moi) khi nha dat khong the chap duoc. Con voi cach dang ky the chap moi, nhieu nguoi se tra xong no nhung tren giay to nha dat no van con “treo”.

 • Ghi nhan the chap tren so hong la nhu cau thuc te

  00:02 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Ghi nhan the chap tren so hong la nhu cau thuc te

  Theo Bo Xay dung, ghi nhan thong tin the chap tren trang bo sung kem theo so hong moi ma thanh pho dang lam hien nay la trai voi Luat Nha o. Nhung tren thuc te, de dam bao an toan khi giao dich giay to nha dat, ngan hang chi cho vay khi so hong da duoc ghi nhan thong tin the chap. > Ngan hang than trong cho the chap so hong moi

 • Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

  06:08 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

  O TP.HCM co giay giay hong moi hay co giay trang thi nguoi dan cung deu dang gap rac roi khi thuc hien the chap, giao dich, mua ban... Ha Noi lai khang dinh tat ca truong hop chua co so do tren dia ban TP se duoc cap giay hong, nhung duoc the chap tren giay hong nay hay khong van chua biet... .............................

 • Dua nhau the chap nha dat choi chung khoan

  05:28 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Dua nhau the chap nha dat choi chung khoan

  The chap nha dat de choi chung khoan tang dot bien trong nhung thang gan day, den muc mot chuyen gia kinh te canh bao: hien tuong nay tuong tu viec dau tu o at vao bat dong san nhung nam 2000-2002. Nhung the chap nha dat de dau tu vao co phieu nguy hiem hon...

 • Go roi so hong

  23:53 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Go roi so hong

  * Se co thong tu huong dan cho the chap!Chieu 27.4, Van phong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc, Bo Tu phap, Bo Tai nguyen va Moi truong va Bo Xay dung da co cuoc hop ban thao go nhung vuong mac lien quan toi viec cap "so hong" theo Luat Nha o.

 • Dang ky the chap nha dat Ba ngay thanh nua thang

  04:02 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Dang ky the chap nha dat Ba ngay thanh nua thang

  Tu truoc toi nay, nhung nguoi vay von ngan hang bang cach the chap nha, dat co the dao han hop dong (thanh ly hop dong nay, ky vay tiep hop dong khac) voi thoi gian chi 1-3 ngay.

 • Thue nha the chap

  05:36 | Thứ sáu 07/01/2005 (GMT+7)

  Qua loi rao tren mot to bao chuyen ve quang cao, chung toi tim den can phong cho thue the chap tren duong Nam Ky Khoi Nghia, Q.3, TP.HCM. Dien tich can phong khoang 15m2, truoc day the chap 42 trieu dong nhung nay sua lai nen tang len 45 trieu. Thoi han ky hop dong thue can phong nay la mot nam. Sau thoi han thue nha, nguoi thue se lay lai du so tien da the chap ma khong phai tra tien thue nha. Cach thue nay duoc goi la thue nha the chap.

 • Dua nhau the chap nha dat choi chung khoan

  08:45 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Dua nhau the chap nha dat choi chung khoan

  The chap nha dat de choi chung khoan tang dot bien trong nhung thang gan day, den muc mot chuyen gia kinh te canh bao: hien tuong nay tuong tu viec dau tu o at vao bat dong san nhung nam 2000-2002. Nhung the chap nha dat de dau tu vao co phieu nguy hiem hon...

 • Don gian hon nhung van chua yen tam

  04:03 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Vuong mac trong dang ky the chap nha dat tam thoi duoc thao go khi cac bo Tu phap, Xay dung, Tai nguyen - moi truong va Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua ban hanh thong tu lien tich huong dan ve van de nay.

 • Go roi so hong

  12:47 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Go roi so hong

  Chieu 27/4, Van phong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc, Bo Tu phap, Bo Tai nguyen va Moi truong va Bo Xay dung da co cuoc hop ban thao go nhung vuong mac lien quan toi viec cap "so hong" theo Luat Nha o.

 • Co nha nhung khong the chap duoc

  06:02 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Co nha nhung khong the chap duoc

  Ngay 10-4, cac quan huyen tai TP.HCM da chinh thuc trien khai qui trinh cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (giay hong). Tuy nhien, nhieu nguoi buc xuc cho biet co giay to nha day du nhung... khong duoc the chap.

 • Buoc dan phai dang ky the chap nha dat la sai luat

  17:14 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Buoc dan phai dang ky the chap nha dat la sai luat

  "Chinh quyen yeu cau nguoi dan phai thuc hien dang ky hoac lam phu luc kem theo la quy dinh them thu tuc hanh chinh, gay phien ha cho nguoi dan, dac biet vi pham quyen cua chu so huu nha o da quy dinh trong Luat Nha o" - ong Nguyen Manh Ha, Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) nhan xet.

 • Xoa the chap trong hai ngay

  07:01 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Xoa the chap trong hai ngay

  Tu ngay 5-6-2006, Trung tam Thong tin tai nguyen moi truong va dang ky nha dat, So Tai nguyen - moi truong TP.HCM (trung tam) se ap dung qui trinh thu nghiem rut ngan thoi gian xoa the chap cua nguoi dan xuong con hai ngay (truoc day la nam ngay).

 • Nha Trang qui dinh ve dang ky the chap bao lanh bang quyen su dung dat

  03:12 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh cua UBND TP Nha Trang, viec giai quyet cac thu tuc dang ky the chap, bao lanh bang quyen su dung (QSD) dat hoac bang QSD dat va tai san gan lien voi dat va cac truong hop lien quan deu thuoc tham quyen Van phong dang ky QSD dat cua thanh pho.

 • Xoa the chap tren giay da lo ghi

  03:46 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Manh Ha - cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) - cho biet cac co quan da “lo” dang ky the chap tren giay hong cu, giay hong moi, giay chu quyen cap theo nghi dinh 95 thi co trach nhiem xoa the chap khi nguoi dan co yeu cau.

 • Ngan hang than trong cho the chap so hong moi

  08:07 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Ngan hang than trong cho the chap so hong moi

  Dem so hong moi den ngan hang Sacombank xin lam thu tuc vay von, anh Hung (quan Tan Binh) danh lui thui tro ve vi duoc tra loi rang, voi ho so nay, anh phai cho quyet dinh cua thanh pho. "Kho noi viec lam an cua toi co cho duoc dau", anh than tho.

 • Giay hong moi se con roi nua

  08:21 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Giay hong moi se con roi nua

  Nhieu kha nang viec ghi nhan dang ky the chap doi voi giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (giay hong moi) se thuc hien theo cach moi la ghi nhan vao so dia chinh.

 • Giay hong moi se roi nua

  04:27 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Giay hong moi se roi nua

  Nhieu kha nang viec ghi nhan dang ky the chap doi voi giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (giay hong moi) se thuc hien theo cach moi la ghi nhan vao so dia chinh. Cac y kien noi rang lam theo cach nay se con roi hon!

 • Thi truong dia oc

  02:00 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  Ho so the chap nha dat cua nguoi dan dang tang dot bien, theo thong ke cua Trung tam Thong tin tai nguyen - moi truong va dang ky nha dat TP.HCM (So Tai nguyen - moi truong). Cu the trong vong nua thang 12-2007 co den 5.296 ho so dang ky the chap, giai chap (chu yeu la ho so the chap), trong khi thang truoc la 3.152 ho so. So voi cung ky nam truoc, ho so the chap, giai chap cac thang 9, 10, 11-2007 tang 20-50%.

 • Ngung nhan the chap dat khong so do

  10:06 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Ngung nhan the chap dat khong so do

  Ke tu 1/1, nhung nguoi co giay chung nhan quyen su dung dat moi duoc chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue hay the chap, bao lanh, gop von bang quyen su dung dat. Nhieu hop dong vay von the chap bang dat tai cac ngan hang dang bi ach lai do vuong quy dinh nay.

 • Ngan hang ngung nhan the chap dat khong so do

  15:23 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Ngan hang ngung nhan the chap dat khong so do

  Ke tu 1/1, nhung nguoi co giay chung nhan quyen su dung dat moi duoc chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue hay the chap, bao lanh, gop von bang quyen su dung dat. Nhieu hop dong vay von the chap bang dat tai cac ngan hang dang bi ach lai do vuong quy dinh nay.

 • Giai quyet su co giay hong moi nhu the nao

  08:07 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Giai quyet su co giay hong moi nhu the nao

  Chieu 11/4, So Tai nguyen - Moi truong (TNMT) TPHCM da co van ban gui UBND thanh pho de xuat huong thao go doi voi viec thuc hien dang ky the chap doi voi nha, dat duoc cap giay chung nhan (GCN) quyen so huu nha o, quyen su dung dat o theo Luat Nha o.

 • Ngan hang ngung nhan the chap dat khong so do

  02:21 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Ngan hang ngung nhan the chap dat khong so do

  Ke tu 1/1, nhung nguoi co giay chung nhan quyen su dung dat moi duoc chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue hay the chap, bao lanh, gop von bang quyen su dung dat. Nhieu hop dong vay von the chap bang dat tai cac ngan hang dang bi ach lai do vuong quy dinh nay.

 • The chap nha dat sot theo chung khoan

  19:21 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  The chap nha dat sot theo chung khoan

  Theo so lieu moi nhat cua Trung tam Thong tin Tai nguyen - Moi truong va Dang ky nha dat thuoc So Tai nguyen - Moi truong TPHCM, hien luong ho so tiep nhan lam thu tuc the chap nha, dat la gan 100 truong hop/ngay.

 • Vao tu vi dem nha the chap hai lan

  18:53 | Thứ ba 28/09/2004 (GMT+7)

  Da dem nha the chap cho mot ngan hang nhung Dao Thi Anh Nguyet lai "gio chieu" xin pho ban giay cong nhan so huu can nha de dem the chap cho mot ngan hang khac. Khong dung lai do, Nguyet tiep tuc ban can nha tren chiem doat hon 300 trieu dong.

 • Thong tu 05 ve dang ky the chap nha dat The chap nha se gap rac roi

  00:26 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 21.5, lien bo Tu phap, Xay dung, Tai nguyen-Moi truong (TN-MT) va Ngan hang Nha nuoc da ky Thong tu 05 huong dan ve viec dang ky the chap (DKTC) nha o.

 • Chi phi bao tri chung cu ai tra

  06:45 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh, chu dau tu, cac don vi xay dung phai bao hanh nha o sau khi cong trinh hoan thanh. Thoi gian bao hanh bao lau, nguoi dan co chiu chi phi bao tri chung cu?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0