tet nguyen dan

Wednesday, 01/06/2016 02:56
 • Khong de xay ra tinh trang thieu hang sot gia truoc va sau Tet Nguyen dan Mau Ty 2008

  16:31 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Khong de xay ra tinh trang thieu hang sot gia truoc va sau Tet Nguyen dan Mau Ty 2008

  De to chuc tot nguon hang cho nhan dan don Tet Mau Ty 2008 vui ve, an toan, tiet kiem voi gia ca hop ly (du bao suc mua xa hoi trong dip Tet Nguyen dan Mau Ty 2008 tang tren 20 - 30% so voi Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007) va thuc hien nghiem tuc Chi thi so 18 ngay 1.8.2007 cua Thu tuong Chinh phu ve cac bien phap cap bach kiem che toc do tang gia thi truong, hom qua 23.10, Bo Cong thuong da co chi thi ve cong tac phuc vu Tet Nguyen dan Mau Ty 2008.

 • Lua nhan tin trung thuong Tet nguyen dan

  08:46 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  Lua nhan tin trung thuong Tet nguyen dan

  Hang di dong lon nhat Malaysia Maxis bi buoc phai hoan lai tien cho hon 21.000 thue bao va cham dut cuoc thi nhan tin trung thuong Tet nguyen dan 2008. Bao Malaysia Sunday Mail ngay 26/1/2008 dua tin, Trung tam Khieu nai Nguoi tieu dung Quoc gia (NCCC) da nhan duoc cac khieu nai ve chuong trinh nhan tin SMS trung thuong Tet nguyen dan cua hang di dong Maxis Communications Bhd. Cac thue bao noi ho nhan duoc tin nhan “du” nhan tin de co co hoi trung thuong va..

 • Thu tuong phe binh cac dia phuong ve an toan giao thong

  14:51 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phe binh cac dia phuong ve an toan giao thong

  Thu tuong Chinh phu vua nghiem khac phe binh nhung dia phuong nhu Can Tho, Binh Dinh, An Giang, Soc Trang v.v... de xay ra nhieu tai nan giao thong, con so nguoi chet vi tai nan giao thong tang trong dip Tet vua qua. Ngay 23/2, Thu tuong Chinh phu da co cong dien gui bo truong cac Bo: Cong an, GTVT, Van hoa thong tin, GD-DT va Chu tich UBND cac tinh va thanh pho truc thuoc Trung uong, Uy ban ATGTQG. Cong dien neu ro: Trong dip Tet Nguyen dan Dinh Hoi nam 2007 tai..

 • Tang cuong thuc hien binh on thi truong trong nhung thang cuoi nam 2007 va phuc vu Tet Nguyen dan Mau Ty 2008

  16:33 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Tang cuong thuc hien binh on thi truong trong nhung thang cuoi nam 2007 va phuc vu Tet Nguyen dan Mau Ty 2008

  Hom qua 31.10, truoc tinh hinh chi so gia hang hoa tieu dung thang 10.2007 tang cao, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung tiep tuc ban hanh chi thi so 23 ve viec tang cuong thuc hien cac giai phap dieu hanh gia ca, binh on thi truong trong nhung thang cuoi nam 2007 va phuc vu Tet Nguyen dan Mau Ty 2008.

 • Tet Nguyen dan rat thieng lieng voi nguoi Viet Nam

  09:43 | Thứ sáu 08/02/2002 (GMT+7)

  Hon 30 ban tham luan cua cac nha nghien cuu duoc trinh bay tai Hoi thao khoa hoc ve Tet Nguyen dan Viet Nam vua duoc to chuc tai Ha Noi, da gioi thieu day du ve phong tuc tap quan trong nhung ngay truyen thong van hoa nay cua dan toc.

 • Du tru hang hoa thiet yeu cho Tet Nguyen dan

  08:34 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Du tru hang hoa thiet yeu cho Tet Nguyen dan

  Bo Cong thuong vua co chi thi yeu cau cac dia phuong, DN thuc hien cong tac chuan bi phuc vu Tet Nguyen dan Mau Ty nam 2008.

 • Ha Noi Hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi se doi dao va dam bao chat luong

  15:37 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Hang hoa phuc vu Tet Dinh Hoi se doi dao va dam bao chat luong

  Da thanh thong le, cu moi dip gan Tet Nguyen dan, So Thuong mai Ha Noi va cac doanh nghiep tren dia ban cung ngoi voi nhau ban thao van de cung ung hang hoa phuc vu nhan dan Thu do don Tet. Tai cuoc hop ngay 8/12/2006, ca co quan quan ly Nha nuoc va cac doanh nghiep thuong mai cung dong long vi mot cai Tet day du, an toan, vui ve cua nhan dan va thong qua do cung day manh doanh thu, kha nang phuc vu cua doanh nghiep. Khong de xay ra khan hiem hang hoa Theo du bao..

 • Khong the khong ban phao hoa trong dem giao thua

  10:22 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Khong the khong ban phao hoa trong dem giao thua

  Viec UBND TPHCM quyet dinh vao dip Tet Nguyen dan Dinh Hoi sap toi se khong to chuc ban phao hoa trong dem giao thua ma danh toan bo so tien khoang 1,5 ti dong tiet kiem tu viec ban phao hoa de ung ho cho nguoi ngheo da lam day len trong xa hoi 2 luong y kien trai nguoc nhau ve van de nay… Mot so thi ung ho quyet dinh cua UBND TPHCM. So con lai neu y kien, viec tiet kiem tien cho nguoi ngheo la nen, nhung phai tuy luc. Viec ban phao hoa vao luc giao thua lau..

 • Cuoi nam nhieu mat hang tang gia

  09:08 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Cuoi nam nhieu mat hang tang gia

  So Thuong mai Ha Noi du bao gia mot so mat hang se tang tu 10 - 15% trong dip Tet Nguyen dan 2007. Cac don vi truc thuoc nganh thuong mai neu khong kiem soat, dieu phoi nguon hang hop ly co the dan toi tinh trang sot hoac u dong hang trong va sau Tet. Chuan bi nguon hang tang hon 30% Theo thong ke cua So Thuong mai Ha Noi, tu dau quy IV/2006 den nay, nhieu mat hang tai thi truong Ha Noi da tang gia, cu the: Mat hang luong thuc tang tu 9 - 10%, thit lon hoi tang..

 • Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong

  15:41 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong

  De bao dam an toan thong tin lien lac phuc vu don Tet Nguyen dan Binh Tuat nam 2006, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) da ra Chi thi So 01/CT-BBCVT, yeu cau cac co quan, don vi thuoc Bo BCVT, So BCVT cac tinh, thanh pho va cac doanh nghiep BCVT, Internet thuc hien tot nhung cong viec trong tam sau: 1. To chuc, trien khai thuc hien cac phuong an dam bao an toan mang luoi va an ninh thong tin, dam bao tuyet doi an toan thong tin lien lac phuc vu cac co quan..

 • Tien Giang Tour du lich moi phuc vu du khach Tet Nguyen dan Dinh Hoi

  11:22 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Tien Giang Tour du lich moi phuc vu du khach Tet Nguyen dan Dinh Hoi

  Theo So Thuong mai-Du lich tinh Tien Giang de thu hut khach du lich trong nuoc va ngoai nuoc cho mua du lich Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007 sap den, nganh thuong mai - du lich tinh da mo nhieu tour du lich moi, hap dan phuc vu du khach.

 • Vinaphone mo khuyen mai Tet Nguyen dan

  14:36 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Vinaphone mo khuyen mai Tet Nguyen dan

  Ngay 10-1, mang dien thoai di dong Vinaphone da cong bo chuong trinh khuyen mai nhan dip Tet Nguyen dan (ap dung tu 10-1 den 20-2) danh cho cac thue bao hoa mang moi va thue bao dang hoat dong tren mang.

 • Vinaphone mo khuyen mai Tet Nguyen dan

  16:03 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  Vinaphone mo khuyen mai Tet Nguyen dan

  Ngay 10-1, mang dien thoai di dong Vinaphone da cong bo chuong trinh khuyen mai nhan dip Tet Nguyen dan (ap dung tu 10-1 den 20-2) danh cho cac thue bao hoa mang moi va thue bao dang hoat dong tren mang.

 • Trung Quoc Tuc sum hop gia dinh ngay Tet nguyen dan

  17:28 | Thứ năm 15/02/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc Tuc sum hop gia dinh ngay Tet nguyen dan

  TP - Tet Nguyen dan la dip nguoi Trung Quoc o trong va ngoai nuoc di ve sum hop gia dinh, tham hoi chuc tet lan nhau voi so luong lon nhat trong nam.

 • Blogger nao nhiet don Tet Nguyen dan

  10:37 | Thứ hai 04/02/2008 (GMT+7)

  Blogger nao nhiet don Tet Nguyen dan

  Chi con vai ngay nua, ca nuoc se cung don mot cai Tet Nguyen dan am cung cua nguoi Viet. La nhung cu dan mang, cac Blogger cung nao nhiet khong kem, bay to su han hoan chao don cai tet co truyen ngay tren trang nhat ky ca nhan cua minh.

 • Treo co To quoc va nghi Tet Nguyen dan Binh Tuat nam 2006

  16:11 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Treo co To quoc va nghi Tet Nguyen dan Binh Tuat nam 2006

  So GD-DT Ha Noi vua co van ban huong dan ve viec nghi Tet Nguyen dan Binh Tuat 2006 gui Phong Giao duc cac quan, huyen va cac don vi truc thuoc. Theo do, can bo, giao vien, hoc sinh cac truong mau giao, pho thong, bo tuc van hoa va trung tam giao duc thuong xuyen se duoc nghi tu ngay 26/1 den het ngay 2/2/2006 (tuc la tu ngay 27 thang Chap At Dau den het ngay mong 5 thang Gieng Binh Tuat). Rieng can bo, giao vien, hoc sinh cac truong THCN duoc nghi tu ngay 26/1..

 • Tet Nguyen dan

  11:22 | Thứ tư 09/02/2005 (GMT+7)

  Tet Nguyen dan

  Tet Nguyen dan (Tet Ca) la le hoi lon nhat trong cac le hoi truyen thong Viet Nam tu hang ngan doi nay, la diem giao thoi giua nam cu va nam moi; giua mot chu ky van hanh cua dat troi, van vat co cay...

 • Thu tuong phe binh 25 dia phuong nhieu tai nan giao thong

  10:19 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phe binh 25 dia phuong nhieu tai nan giao thong

  Ngay 23/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co Cong dien 256/CD-TTg gui cac Bo truong cac Bo: Cong an, Giao thong van tai, Van hoa Thong tin, Giao duc va Dao tao; Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Uy ban An toan giao thong Quoc gia va cac co quan lien quan. Noi dung cong dien nhu sau:

 • Nghi Tet Nguyen dan Giap Than 4 ngay

  15:35 | Thứ hai 19/01/2004 (GMT+7)

  UBND TPHCM vua ra thong bao: can bo, cong chuc, luc luong vu trang, nguoi lao dong trong cac co quan hanh chinh su nghiep, co quan Dang, doan the, cac doanh nghiep, co so kinh te duoc nghi Tet Nguyen dan Giap Than 2004 trong 4 ngay, ke tu ngay 21-l den ngay 24-1 (nham ngay 30 thang chap va cac ngay mung 1, 2, 3 thang gieng am lich).

 • Khach du lich trong dip Tet nguyen dan tang manh

  17:48 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Khach du lich trong dip Tet nguyen dan tang manh

  Cong ty Dich vu Lu hanh Saigontourist cho biet, Tet nguyen dan nam nay, luong du khach di tour trong nuoc, nuoc ngoai va du khach quoc te deu tang truong kha quan. Du kien tu mung 2 den 8 Tet am lich, Saigontourist phuc vu tren 2.500 khach le trong nuoc, trong do luong khach Viet kieu chiem tren 50%, tang hon 10% so voi cung ky nam ngoai.

 • Khan truong tiem phong giam cam de phuc vu Tet Nguyen dan

  17:20 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Khan truong tiem phong giam cam de phuc vu Tet Nguyen dan

  Trong cuoc hop chieu nay (26/12), Truong ban chi dao quoc gia phong chong dich cum gia cam Cao Duc Phat dac biet nhan manh cac dia phuong khan truong tiem phong moi va bo sung cho dan gia cam vao hai dot cuoi thang 12/2006, cuoi thang 1/2007 de co the kip thoi phuc vu Tet Nguyen dan. Hien tai, so vacxin chua su dung het tai cac kho cua cac cong ty la khoang 9 trieu lieu. Trong thang 1/2006, se nhap 25 trieu lieu vacxin H5N1 va 4,5 trieu lieu vacxin H5N9 san sang..

 • Tet nguyen dan Vietnam Airlines tang tren 200 chuyen bay

  22:00 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Tet nguyen dan Vietnam Airlines tang tren 200 chuyen bay

  Tong cong ty hang khong VN (Vietnam Airlines) cho biet, tu ngay 6-1 den 6-2.2004, Vietnam Airlines co ke hoach tang them tren 200 chuyen bay khu hoi trong nuoc va quoc te (tuong duong khoang 85.000 ghe) phuc vu nhu cau di lai tang cao cua hanh khach trong dip tet Nguyen dan co truyen 2004.

 • Tet Nguyen dan Sieu thi hut khach

  08:42 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Tet Nguyen dan Sieu thi hut khach

  Cang gan den Tet Nguyen dan, suc mua cua khach hang tai cac trung tam thuong mai, sieu thi cang tang cao. Mac du cac don vi trong nganh thuong mai da co ke hoach du tru hang hoa phuc vu Tet Nguyen dan tu dau thang 1, nhung tu mot tuan nay, nhieu sieu thi, trung tam thuong mai da tieu thu tu 30 - 50% so hang du tru. Trong dot kiem tra du tru hang hoa tai cac sieu thi, trung tam thuong mai tren dia ban thanh pho do doan kiem tra So Thuong mai thuc hien tu ngay 6 -..

 • Don Tet Nguyen dan o Singapore

  19:36 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Don Tet Nguyen dan o Singapore

  Du khach co the hoa minh trong khong khi cua Le hoi Hoa dang doc Khu pho nguoi Hoa tu ngay 27/1 den ngay 4/3 tren nhung tour xe buyt khong mai. Tet Nguyen dan o Singapore nhon nhip voi hang loat le hoi mang dam phong cach phuong Tay xen lan net van hoa truyen thong cua nguoi Hoa.

 • Ha Noi Mo dot cao diem ve sinh moi truong phuc vu Tet Nguyen dan

  16:50 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (12/1), Cty Moi truong do thi Ha Noi da trien khai ke hoach phuc vu Tet Nguyen dan Dinh Hoi 2007.

 • Kho tranh khoi nghen mang dip Tet Nguyen dan

  13:39 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Kho tranh khoi nghen mang dip Tet Nguyen dan

  Day la khang dinh cua hau het dai dien cac mang di dong khi trao doi voi TP ve kha nang nghen mang cuc bo trong tung thoi diem va o tung khu vuc dip Tet Nguyen dan nam nay.

 • Nhon nhip cho Tet que o khach san

  00:00 | Thứ bảy 05/02/2005 (GMT+7)

  Nhon nhip cho Tet que o khach san

  (TPO) Do la cho que vao dip Tet Nguyen dan cua nhung ngay xa xua, voi phen tre, nua la, noi banh chung boc hoi nghi ngut, tranh Dong Ho va cau doi do. Co hang hoa xinh tuoi mang sac xuan tran day cho Tet... Nhung gian hang luu niem, san khau bieu dien nhac dan toc, goc am thuc Ha Noi, goi banh chung Tet... Tat ca khong khi Tet co truyen ay cua Ha Noi dien ra tu 3 - 4/2 tai... khuon vien khach sanSofitel Metropole . Khach san Sofitel Metropole tinh tu ngay mo cua..

 • Du gia cam sach phuc vu Tet Nguyen dan

  08:55 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  Du gia cam sach phuc vu Tet Nguyen dan

  Cuc truong Cuc Thu y (Bo NN-PTNT) Bui Quang Anh chieu 27/12 cho biet, luong ga sach phuc vu cho nguoi dan an Tet Nguyen dan sap toi rat doi dao, song van de quan tam nhat hien nay la viec to chuc giet mo, van chuyen va phan phoi den nguoi dan nhu the nao?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0