tan thanh

Friday, 27/05/2016 15:24
 • Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu

  10:04 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua noi dung nhan su trong Chinh phu

  >> Phat bieu ra mat Chinh phu moi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung Sang nay 2.8, trong phien hop toan the cua Quoc hoi (QH) tai hoi truong, QH da tien hanh bo phieu va thong qua To trinh cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve nhan su cho cac vi tri trong Chinh phu.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Ong Nguyen Phu Trong duoc gioi thieu vi tri Chu tich Quoc hoi

  09:37 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Ong Nguyen Phu Trong duoc gioi thieu vi tri Chu tich Quoc hoi

  Ket qua bo phieu mien nhiem 3 chuc danh chu chot do Ban Kiem phieu cong bo cho thay, co 93,5% dai bieu tan thanh viec mien nhiem chuc vu cua ong Tran Duc Luong, 92,6% dai bieu tan thanh viec mien nhiem chuc vu cua ong Phan Van Khai va co 70,18% dai bieu tan thanh viec mien nhiem chuc vu cua ong Nguyen Van An (29,8% khong tan thanh).

 • Phe chuan 2 pho thu tuong va 7 thanh vien Chinh phu

  19:15 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Phe chuan 2 pho thu tuong va 7 thanh vien Chinh phu

  17h50 chieu nay (28/6), QH da da phe chuan ong Nguyen Sinh Hung va ong Truong Vinh Trong giu chuc Pho Thu tuong Chinh phu. QH cung da phe chuan 7 bo truong va nguoi dung dau cac co quan ngang bo.

 • Vi sao nghi quyet mien nhiem co so phieu tan thanh thap

  08:27 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Vi sao nghi quyet mien nhiem co so phieu tan thanh thap

  TP - Khi bo phieu thong qua Nghi quyet ve viec mien nhiem thanh vien Chinh phu, chi co 58,62% so dai bieu tan thanh viec mien nhiem chuc vu Bo truong Bo Giao thong van tai doi voi ong Dao Dinh Binh.

 • Da so dan chung tan thanh viec nghien cuu te bao goc

  16:10 | Thứ ba 17/07/2001 (GMT+7)

  Trai voi du doan, ket qua dieu tra cua to chuc Roy Morgan International (RMI) tai 4 quoc gia cho thay phan lon dan My, Anh, Australia va New Zealand ung ho viec nghien cuu te bao goc phoi nguoi de chua benh. 63% trong tong so 501 nguoi My duoc hoi tan thanh, trong khi chi co 25% phan doi va 12% con luong lu...

 • Khong tan thanh hanh dong cua anh Lam

  23:06 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  O cac nuoc dang phat trien hanh dong doc trom thu cua nguoi khac la pham phap, con o Viet Nam thi lai duoc coi mo khoe cong khai tren dien dan. Toi rat khong tan thanh hanh dong cua anh, va dung nhu ban gi noi, anh to ra muon chiem huu co ay chu khong phai la yeu.

 • Lang phi Nguoi dung dau phai chiu trach nhiem

  11:29 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  Lang phi Nguoi dung dau phai chiu trach nhiem

  Voi so phieu tan thanh cao, hom qua (16/11), Quoc hoi da thong qua Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi (71,46% dai bieu tan thanh) va Luat cac cong cu chuyen nhuong (70,04% dai bieu tan thanh).

 • Chinh phu co hai Pho thu tuong moi

  18:04 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Chinh phu co hai Pho thu tuong moi

  Do la hai uy vien Bo chinh tri Nguyen Sinh Hung va Truong Vinh Trong. 6 uy vien Trung uong khoa 10 cung duoc phe chuan lam Bo truong va Tong thanh tra Chinh phu. Ket qua nay duoc QH cong bo luc 17h50 chieu 28/6.*Thu tuong trinh nhan su cac thanh vien Chinh phu * Tan Thu tuong de nghi mien nhiem 8 thanh vien Chinh phu

 • Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

  22:52 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Luat Thue Thu nhap ca nhan

  Hom qua 20.11, sau khi nghe bao cao giai trinh tiep thu, chinh ly du thao Luat Thue Thu nhap ca nhan (TNCN) cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, da so dai bieu Quoc hoi (DBQH) da bieu quyet tan thanh (ty le 79,1%) thong qua du an luat dac biet quan trong nay. Co 42 DB khong tan thanh va 14 DB khong bieu quyet. Luat Thue TNCN se chinh thuc co hieu luc tu 1.1.2009. * Muc giam tru gia canh: 4 trieu dong/thang cho nguoi nop thue va 1,6 trieu dong/nguoi phu thuoc* Cac bieu..

 • Pho Chu tich QH khong tan thanh giam giu xe

  17:39 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Pho Chu tich QH khong tan thanh giam giu xe

  De nghi tang che tai xu phat, danh vao tui tien nguoi tham gia giao thong, song Pho Chu tich QH Uong Chu Luu khong tan thanh viec giam giu phuong tien vi pham.

 • Cu tri Thai Lan tan thanh hien phap moi

  18:02 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  Cu tri Thai Lan tan thanh hien phap moi

  Hien phap moi cua Thai Lan nham mo duong cho cuoc tong tuyen cu vao thang 12 toi va cham dut su cam quyen cua gioi quan su da duoc hang trieu cu tri tan thanh trong cuoc trung cau dan y hom 19/8. Day la ban hien phap thu 18 cua quoc gia nay trong 3/4 the ky qua.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Tan thanh viec NLD duoc nghi trong ngay Gio To Hung Vuong

  18:57 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Tai cuoc hop UBTVQH chieu nay (7/3), hau het cac dai bieu tan thanh trinh Quoc hoi sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo Luat lao dong, cho nguoi lao dong nghi viec, huong nguyen luong them ngay Gio To Hung Vuong.

 • Khong tan thanh han che xe may

  09:22 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Toi khong tan thanh voi y dinh han che mo to, xe may trong noi thanh Ha Noi vi cac ly do khach quan nhu con qua nhieu xe cu, co so ha tang giao thong con nhieu bat cap...

 • Toi tan thanh kien nghi bo phieu tin nhiem them 4 bo truong

  09:12 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Toi rat tan thanh kien nghi cua dai bieu Nguyen Duc Dung ve viec bo phieu tin nhiem 4 Bo truong ngoai ong Le Huy Ngo. Toi cho rang ong Dung da noi len ho nguyen vong buc xuc hien nay cua tuyet dai da so cu tri hien nay.

 • Tan thanh viec khoi phuc hon Phu Tu

  08:51 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Tan thanh viec khoi phuc hon Phu Tu

  Cuc Di san Van hoa da co cong van gui UBND tinh Kien Giang tan thanh chu truong khoi phuc hon Phu Tu . Cuc cung de nghi xac dinh ro nguyen nhan gay do khoi da. Viec khoi phuc phai xay dung phuong an cu the trong truc vot, lap dung, gia co va nhanh chong danh gia tinh trang cua hon Tu de co bien phap bao ve can thiet, trinh Bo Van hoa - Thong tin xem xet.

 • Tan thanh viec bo truong xin tu chuc

  11:53 | Thứ bảy 15/05/2004 (GMT+7)

  Toi hoan toan tan thanh viec cac Bo truong khong hoan thanh nhiem vu, thieu trach nhiem trong viec quan ly lam anh huong tieu cuc den nguoi dan, xa hoi va dat nuoc nen can dam xin tu chuc, khong nen vi loi ich ca nhan ma tham quyen co vi.

 • Lanh tu toi cao Iran chinh thuc tan thanh viec ong Ahmadinejad lam tan tong thong

  13:41 | Thứ năm 04/08/2005 (GMT+7)

  Lanh tu toi cao Iran chinh thuc tan thanh viec ong Ahmadinejad lam tan tong thong

  Lanh tu toi cao Ayatolla Alli Khamenei cua Iran da chinh thuc tan thanh viec ong Mahmoud Ahmadinejad lam tan tong thong cua nuoc nay.

 • Phe chuan viec bo nhiem chin thanh vien Chinh phu

  04:54 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Phe chuan viec bo nhiem chin thanh vien Chinh phu

  Phien hop chieu 28-6 cua Quoc hoi (QH) da phai keo dai them gan mot gio do phu thuoc vao thoi gian kiem phieu bau tong Kiem toan Nha nuoc va phe chuan viec bo nhiem chin thanh vien Chinh phu. Chieu nay, phien be mac ky hop thu 9 QH khoa XI se duoc truyen hinh truc tiep, trong do cac DBQH se bieu quyet thong qua nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam nam 2006-2010 va nghi quyet ve ke hoach su dung dat nam nam 2006-2010.

 • Hon Phu tu Bo VH TT tan thanh phuc hoi khoi da bi gay

  19:46 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Hon Phu tu Bo VH TT tan thanh phuc hoi khoi da bi gay

  Ngay 11-8, Cuc Di san, Bo VH-TT da co cong van gui UBND tinh Kien Giang tan thanh chu truong phuc hoi khoi da bi gay, nhung viec phuc hoi phai xay dung thanh phuong an cu the (phuong an truc vot, giai phap lap dung, gia co...) trinh Bo VH-TT xem xet.

 • Bo Van hoa tan thanh phuc hoi hon Phu Tu

  09:42 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 11/8, Cuc Di san, Bo Van hoa - Thong tin da co cong van gui UBND tinh Kien Giang tan thanh chu truong phuc hoi hon Phu Tu, nhung phai xay dung thanh phuong an cu the (truc vot, giai phap lap dung, gia co...) de trinh Bo xem xet.

 • Be mac trong the ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  11:00 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Be mac trong the ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  Sang nay 2/4, tai Hoi truong Ba Dinh ky hop thu 11, Quoc hoi (QH) khoa XI da be mac. Truoc do, QH da bieu quyet thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc QH; Luat sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo luat Lao dong; Nghi quyet ve viec ket thuc du an Khi - Dien - Dam Ba Ria - Vung Tau va Nghi quyet ve Chu truong xay dung Nha QH.

 • Khong tan thanh co luat su cong

  09:14 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

  Da so y kien cua Uy ban Phap luat khong tan thanh viec co “luat su cong”, tuc la luat su lam viec trong co quan nha nuoc theo che do cong chuc, ong Vu Duc Khien - chu nhiem uy ban nay - cho biet nhu vay khi Uy ban thuong vu Quoc hoi (TVQH) thao luan du an Luat luat su hom qua 30-9.

 • Phap se bo phieu tan thanh nghi quyet ve Libya

  20:23 | Thứ sáu 12/09/2003 (GMT+7)

  Phap se bo phieu tan thanh nghi quyet ve Libya

  Phap vua cho biet se bo phieu tan thanh nghi quyet do Anh dua ra ve viec do bo lenh trung phat doi voi Libya, mac du truoc do Phap da de doa se can tro viec thong qua nghi quyet nay. Theo du kien, HDBA LHQ se bo phieu thong qua nghi quyet tren vao cuoi ngay hom nay (12/9).

 • Toi khong tan thanh ten goi cua nhom Vi cong ly

  13:48 | Thứ hai 10/05/2004 (GMT+7)

  Vi cong ly la muc dich cua toan dan, co y nghia rat lon lao. Nhom cac luat su tap hop nhung ban an (hay ho so nhung ban an) xu chua dung luat thi chua the goi do la "Vi cong ly" duoc. Ten goi "Vi cong ly" mang tinh vi mo, to tat qua, de dem lai suy nghi phan cam ve toan bo cong tac xet xu cac vu an o nuoc ta.

 • Toi rat tan thanh voi y kien cua ban Anh Dao

  14:21 | Thứ hai 14/04/2003 (GMT+7)

  Toi rat tan thanh voi y kien cua ban Anh Dao ve viec LDBDVN tu choi HLV Calisto bang thu hay fax deu la khiem nha. Trong do, ban da phan tich rat sau sac ve moi khia canh "mat lich su" khi tu choi bang thu va fax, dac biet la doi voi nguoi phuong Tay.

 • Quoc hoi My tan thanh ke hoach mo rong NATO sang phia Dong

  15:03 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi My tan thanh ke hoach mo rong NATO sang phia Dong

  Ha vien My ngay 6/3 da bieu quyet tan thanh viec mo rong To chuc Hiep uoc Bac Dai Tay Duong (NATO) ve phia Dong, sau khi dien ra mot cuoc tranh luan ngan ngui, trong do khong he de cap den phan doi cua Nga ve ke hoach nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0