so thue

Tuesday, 31/05/2016 18:57
 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Thong nhat cap ma so thue va ma so xuat nhap khau

  09:58 | Thứ năm 23/09/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh cho biet, tu ngay 1/10, co quan thue ca nuoc se chinh thuc ap dung quy dinh cap ma so thue theo Thong tu huong dan thi hanh quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve ma so doi tuong nop thue.

 • Truy thu thue cua 15 doanh nghiep nhap khau oto

  15:25 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Truy thu thue cua 15 doanh nghiep nhap khau oto

  Sau gan 2 nam tranh cai, cuoi cung Tong cuc Hai quan quyet dinh tam thoi truy thu 110 ty dong tien thue cua 15 doanh nghiep nhap khau oto co bieu hien gian ve gia. Han chot la ngay 10/5, cac doanh nghiep nay phai nop xong thue, neu khong se bi chuyen ho so sang co quan cong an.

 • Top 500 DN lon nhat VN va nhung diem can ban luan

  14:36 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Top 500 DN lon nhat VN va nhung diem can ban luan

  Danh sach va thu hang cac doanh nghiep lon nhat Viet Nam - VNR 500 - da duoc cong bo tai website www.vnr500.com.vn va trang chu cua Bao dien tu TS.Co the noi VNR500 la mot trong so it bang xep hang doanh nghiep tai Viet Nam hien nay tiep can theo thong le quoc te. Trong qua trinh danh gia xep hang, voi su tu van giup do cua GS. John Quelch, Pho Hieu truong Truong Kinh doanh Harvard cung nhu tham khao kinh nghiem xay dung mo hinh xep hang cua Fortune 500, Forbes..

 • Cap ma so thue ca nhan trong vong 1 gio

  08:13 | Thứ hai 10/01/2005 (GMT+7)

  Hom qua, ong Nguyen Thai Son, Truong phong Thue thu nhap ca nhan (TP HCM) cho biet, cac ca nhan co thu nhap o nhieu noi co the lien he voi Phong thue de duoc cap ma so thue ca nhan. Viec cap ma so thue tren chi mat 1 gio.

 • Moi nguoi se duoc cap mot ma so thue

  09:05 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Moi nguoi se duoc cap mot ma so thue

  Day la bien phap dau tien va du bao cung se kho khan khi thuc hien boi khoi luong to khai va thoai tra thue cuoi nam. Khac phuc danh trung thue bang cach quy nguoc ve thu nhap de khau tru. Bao chi da co cuoc trao doi voi ba Do Thi Thin- Truong ban thue TNCN- Tong cuc thue. *Nguoi dan va nhieu ngan hang deu cho rang, nen xem xet lai quy dinh ap dung thue TNCN doi voi phan lai tu tien gui ngan hang. Nhieu kha nang nguoi dan se “xe le” tien gui o nhieu ngan hang..

 • Xoa rao can cho nha dau tu khoi nghiep bao gio

  15:58 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  Xoa rao can cho nha dau tu khoi nghiep bao gio

  Mat thoi gian, ton kem chi phi va thu tuc phien ha la than phien bay lau cua cac DN khi gia nhap thi truong. Theo ong Vu Duy Thai, Pho Chu tich Hiep hoi Cong thuong TP Ha Noi, nhung rao can nay khong kho thao do, neu duoc cac co quan quan ly chuc nang dong thuan vi su phat trien cua DN

 • Toan dan se duoc cap ma so thue

  19:04 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Toan dan se duoc cap ma so thue

  Tat ca nhung ca nhan la nguoi VN, ke ca tre em moi chao doi cung se duoc cap ma so thue, co quan thue can cu vao do de thuc hien viec chiet tru gia canh.>Chua danh thue thu nhap tu lai gui tiet kiem

 • Cham ke khai thue co the bi phat 2 trieu dong

  14:43 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Tong cuc Thue dang trien khai thu thue thu nhap ca nhan voi cac nghe si. Truoc thong tin ve viec co the mot so ca nhan se phai chiu trach nhiem hinh su ve toi tron thue, ban doc da de nghi VnExpress giai thich co che xu ly hanh vi nay.

 • Nen than trong voi thue thu nhap ca nhan

  13:15 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Nen than trong voi thue thu nhap ca nhan

  Toi muon bay to quan ngai viec Chinh phu di qua nhanh ve thue thu nhap ca nhan. Nhin chung, do viec can rat nhieu thong tin de thu loai thue nay, so thue thu duoc tren thuc te luon it hon so thue dang phai thu. Ðay la loai thue lam tang nguon thu ngan sach nhung khong dem lai nguon thu lon o ngay ca cac nuoc cong nghiep phat trien. No luc di qua xa va qua nhanh trong viec thu thue thu nhap ca nhan tai mot nuoc dang phat trien nhu Viet Nam la mot nguy co gay hau..

 • De nghi rut ngan thoi gian cap phep doanh nghiep moi

  10:33 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Ong Vu Duy Thai, Pho chu tich Hiep hoi Cong thuong Ha Noi, cho VnE biet, vua kien nghi voi Thu tuong ve bien phap rut ngan thoi gian hoan tat cac thu tuc phap ly de dang ky mau dau, ma so thue va mua hoa don xuong con 1/3 so voi hien hanh.

 • TP Ho Chi Minh Cap ma so thue ca nhan trong vong 1 gio

  23:10 | Chủ nhật 09/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 9/1, ong Nguyen Thai Son - Truong phong Thue thu nhap ca nhan (Cuc Thue thanh pho) cho biet cac ca nhan co thu nhap o nhieu noi co the lien he voi Phong Thue de duoc cap ma so thue ca nhan.

 • Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  19:03 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia VnE gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

 • Nhac si Pham Duy duoc cap ma so thue trong 15 phut

  01:19 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Nhac si Pham Duy duoc cap ma so thue trong 15 phut

 • Co quan Thue co trach nhiem cap ma so thue cham nhat khong qua 10 ngay

  08:46 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh ban hanh Thong tu so 10/2006/TT-BTC ngay 14.2.2006, huong dan thuc hien quy dinh ve ma so doi tuong nop thue. Theo do, tat ca to chuc, ca nhan nop thue voi co quan Thue va Hai quan theo quy dinh phap luat ve thue (tru doi tuong chi nop thue nha dat; thue su dung dat nong nghiep; thu tien su dung dat; thue chuyen quyen su dung dat va ca nhan nop le phi truoc ba) deu duoc cap ma so thue (MST) de quan ly thong nhat tren pham vi toan quoc.

 • Tron thue bi phat tien toi 100 trieu dong

  06:43 | Thứ hai 01/03/2004 (GMT+7)

  Tron thue bi phat tien toi 100 trieu dong

  Ca nhan, to chuc tron thue ngoai viec phai nop du so thue tron nop con bi phat tien toi da gap 5 lan so thue tron nhung khong qua 100 trieu dong. Day la noi dung dang luu y trong Nghi dinh so 100/2004/ND-CP Chinh phu vua ban hanh, xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thue.

 • Thue GTGT khi chuyen dia diem duoc xu ly nhu the nao

  23:03 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Do cong viec nen cong ty chung toi vua chuyen tru so chinh cua cong ty tu tinh Tuyen Quang sang Thai Nguyen nhung van con mot so khoan thue gia tri gia tang cong ty chua khau tru het thi can phai lam gi de khau tru toan bo so thue con lai nay? Co the chuyen so thue nay sang khau tru o tinh moi ma tru so cua chung toi moi chuyen den duoc khong? Chan thanh cam on cau tra loi. (Cau hoi cua Le Thi Mai Lan, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

 • Thu tuc hoan thue gia tri gia tang

  03:19 | Thứ năm 04/01/2001 (GMT+7)

  Ban Pham Tuyet Nhung, P24 Z7B Tap the Bo Dai hoc - Bach khoa hoi ve thu tuc hoan thue gia tri gia tang.

 • Huong toi moi nguoi co 1 ma so thue

  19:43 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Huong toi moi nguoi co 1 ma so thue

  Trao doi voi bao chi ve cac van de lien quan den Luat thue Thu nhap ca nhan dang duoc soan thao, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet, de kiem soat duoc nhung nguoi nop thue va tranh tinh trang nhung nguoi co thu nhap cao nhung khong bi quan ly va thu thue nhu hien nay thi moi ca nhan va ca nhung nguoi phu thuoc can co mot ma so thue rieng.

 • Tra lai tien thue nop nham thua cho DN

  09:14 | Thứ tư 04/05/2005 (GMT+7)

  Tra lai tien thue nop nham thua cho DN

  Thu truong Bo Tai chinh vua co cong van so 5249 (ngay 29/4) yeu cau Cuc Hai quan va Cuc Thue cac tinh hoan tra tien thue GTGT da nop thua, nop nham cho cac to chuc, DN.

 • Chi duoc su dung mot ma so thue

  09:34 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Theo quy dinh vua duoc Bo Tai chinh ban hanh (Thong tu So 10/2006/TT-BTC), doi tuong nop thue chi duoc su dung mot ma so thue duy nhat trong suot qua trinh hoat dong cua minh.

 • Nghe si va thue thu nhap ca nhan Co cu cua cu nhay

  00:32 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Nghe si va thue thu nhap ca nhan Co cu cua cu nhay

  Den het ngay 10-3 toi, neu nghe si nao chua nop to khai thue thu nhap ca nhan (TTNCN) thi se bi xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thue. Quyet dinh nay cang lam nong len mot van de cu nhay, cu cua lau nay: nghe si va TTNCN.

 • Luat Thue thu nhap ca nhan Het tranh cai moi trinh QH

  10:03 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Luat Thue thu nhap ca nhan Het tranh cai moi trinh QH

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua cho biet, tai cuoc hop Chinh phu vao cuoi thang nay, Thu tuong va cac thanh vien Chinh phu se chinh thuc xem xet va cho y kien ve Luat Thue thu nhap ca nhan.

 • Se cap ma so thue cho toan dan

  10:30 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Se cap ma so thue cho toan dan

  Nganh tai chinh se cap ma so thue cho tat ca cac ca nhan, tham chi tre em moi ra doi, de xac dinh ro do la nhung truong hop an theo cua doi tuong nop thue, duoc chiet tru gia canh.

 • Van buc xuc thu tuc ke khai hai quan va ap ma so thue

  09:03 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  TP - Thu tuc nop tien va nhan xac nhan cua kho bac con cham va bat dong trong viec ap ma so thue cua Hai quan... la nhung van de duoc cac DN neu ra tai cuoc doi thoai giua hai quan va DN duoc to chuc ngay 10/7.

 • Hop nhat ma so thue voi ma so dang ky kinh doanh

  16:11 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 30/11, tham du Hoi nghi toan quoc Nganh Ke hoach va Dau tu nham trien khai thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, Thu tuong Nguyen Tan Dung da nhac nho nganh can phai nhanh chong hop nhat ma so thue voi ma so dang ky kinh doanh. Thu tuong chi dao: Nganh Ke hoach va Dau tu phai tap trung cai cach thu tuc hanh chinh; huy dong moi nguon luc day nhanh toc do trien khai xay dung cac cong trinh xay dung co ban cua dat nuoc, khac phuc tinh trang..

 • Co phan hoa va no vo chu

  09:39 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do. Neu doanh nghiep tron thue truoc khi co phan hoa, khi phat hien da o mo hinh moi thi xu ly nhu the nao? Day cung la cau hoi duoc dat ra doi voi mot so van de lien quan khi thuc hien co phan hoa theo Nghi dinh 187 va ca khi da co Nghi dinh 109 thay the. Kho khan..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0