san xuat

Saturday, 28/05/2016 15:01
 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Them mot co so nghien cuu san xuat vaccine H5N1

  17:30 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Them mot co so nghien cuu san xuat vaccine H5N1

  Theo PGS. TS Le Tran Binh - Vien truong Vien Cong nghe sinh hoc, ngay 3/11, Vien da nhan duoc chung NIBRG-14 de san xuat vaccine H5N1.

 • Gia giay tang manh san xuat bao bi gap kho

  08:40 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Gia giay tang manh san xuat bao bi gap kho

  Gia cac loai giay nguyen lieu dau vao tang chong mat, co nhieu loai da tang 40-50% trong vong 3 thang qua da khien cho cac DN san xuat bao bi gap kho khan. Rat nhieu DN dang co "can rang" chiu lo mong cho qua thoi diem tang gia.

 • Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  18:03 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  Uy ban thuong vu Quoc hoi vua quyet dinh to chuc lay y kien nhan dan, cac nganh, cac cap ve du thao Luat thue thu nhap ca nhan nham tiep tuc hoan thien du thao Luat nay de chuan bi trinh Quoc hoi khoa XII xem xet, thong qua.

 • Toan van du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  22:15 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu hom nay (15/6) cho den 15/8 Uy ban thuong vu Quoc hoi to chuc lay y kien toan dan ve Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan, truoc khi dua ra thao luan va thong qua trong Ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII. Duoi day la toan van du thao Luat nay.

 • 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc

  10:34 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Cong bo danh sach VNR500 – 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam – xep hang theo nganh, linh vuc kinh doanh.Ngay 15/11/2007, Bao dien tu TS ket hop voi Cong ty Co phan Bao cao danh gia Viet Nam (Vietnam Report) lan dau tien da cong bo bang xep hang Top 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam (VNR500) theo mo hinh cua Fortune 500.Day la ket qua nghien cuu danh gia xep hang doc lap cua Vietnam Report, duoc su co van cua nhom chuyen gia trong va ngoai nuoc, dung dau la..

 • Khac phuc tinh trang dau tu tran lan trong san xuat lap rap o to Hau kiem mot loat doanh nghiep

  22:56 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Khac phuc tinh trang dau tu tran lan trong san xuat lap rap o to Hau kiem mot loat doanh nghiep

  Ket thuc cuoc hoi thao (dien ra ngay 27.7 tai Ha Noi) ve trien khai Quy hoach san xuat, lap rap o to den nam 2010 da duoc Thu tuong phe duyet, da so y kien cua dai dien Bo Cong nghiep, Bo Tai chinh va dai dien mot so doanh nghiep (DN) san xuat, lap rap o to da nhat tri se co cuoc hau kiem mot loat DN do Bo Cong nghiep chu tri. Do la nhung DN vua qua da duoc UBND cac tinh, thanh pho xac nhan du nang luc, tieu chuan lap rap o to.

 • Truy thu thue cua 15 doanh nghiep nhap khau oto

  15:25 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Truy thu thue cua 15 doanh nghiep nhap khau oto

  Sau gan 2 nam tranh cai, cuoi cung Tong cuc Hai quan quyet dinh tam thoi truy thu 110 ty dong tien thue cua 15 doanh nghiep nhap khau oto co bieu hien gian ve gia. Han chot la ngay 10/5, cac doanh nghiep nay phai nop xong thue, neu khong se bi chuyen ho so sang co quan cong an.

 • Ban muon thanh ky su nha khoa hoc hoc gi o dau

  12:02 | Chủ nhật 19/03/2006 (GMT+7)

  Ban muon thanh ky su nha khoa hoc hoc gi o dau

  Ban muon thanh ky su, nha khoa hoc? Nhung thac mac, ban khoan cua ban da phan nao duoc giai dap trong buoi tu van truc tuyen luc 9g sang nay, 19-3-2006 tren TT.

 • Tong luan

  11:03 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Tong luan

  Cong nghiep hoa, hien dai hoa la chien luoc dai han cua Viet Nam voi muc tieu la den nam 2020 ve co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Nhung trong giai doan hien nay, con duong cong nghiep hoa cua Viet Nam dang mo ra trong mot boi canh khu vuc va quoc te nhu the nao? De thanh cong tren con duong nay Viet Nam can mot chien luoc nhu the nao? Nhung bien phap, chinh sach de thuc hien chien luoc do la gi?

 • Phong phu thi truong chong doc quyen

  08:29 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Tai hoi thao gop y xay dung qui dinh ve “San xuat thuoc theo hop dong”, do Hiep hoi San xuat - kinh doanh duoc VN va Tong cong ty Duoc VN to chuc sang qua 20-2 tai Ha Noi, nhieu doanh nghiep VN da tham gia gop y soi noi. Tat ca deu thong nhat phai nhanh chong dua qui dinh “san xuat theo hop dong” vao thuc hien.

 • Viet Nam Nhat Ban hop tac san xuat vacxin soi

  03:15 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Viet Nam Nhat Ban hop tac san xuat vacxin soi

  Viet Nam va Nhat Ban vua thao luan ve mot du an keo dai trong 4 nam, tu 24/3/2006 va dat muc tieu trang bi ky thuat phu hop cho VN de san xuat vacxin soi dat chat luong tot

 • Bung no phoi thep

  16:00 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Bung no phoi thep

  Theo Hiep hoi Thep Viet Nam, song song voi viec bung no cac du an dau tu vao san xuat thep thi 6 thang dau nam 2007 cung bung no hang loat cac du an san xuat phoi thep bang cong nghe lo cao (su dung nguyen lieu la quang sat) voi cong suat len den hon 2 trieu tan/nam.

 • Lai bung no san xuat bia

  16:37 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Lai bung no san xuat bia

  Theo Bo Cong nghiep, dau tu vao san xuat bia lai bat dau bung no, voi nhieu de nghi xay dung moi, mo rong nha may, lien doanh, lien ket cua cac DN trong va ngoai nuoc.

 • Gia phan bon se tang theo gia than

  15:55 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Gia phan bon se tang theo gia than

  Tong Cong ty Hoa chat Viet Nam cho biet, gia than tang cao se lam cho cac san pham phan dam (san xuat tu than), phan lan nung chay kho giu nguyen gia ban nhu hien nay.

 • Lat tay cong nghe san xuat ruou dom

  14:34 | Thứ bảy 19/01/2008 (GMT+7)

  Lat tay cong nghe san xuat ruou dom

  Mot lit ruou "gao que" giao tan noi co gia hon... 2.000 dong. Gia ca cang ve cuoi nam dang vun vut tang, trong khi do de lam ra mot lit ruou nao gao, nao than, nao cong xa... ma ban thap hon gia thanh thi vo ly qua muc.

 • Viet Nam tiep tuc nghien cuu san xuat thuoc chong cum ga

  18:02 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Viet Nam tiep tuc nghien cuu san xuat thuoc chong cum ga

  TP - Bat chap thong tin moi nhat lien quan den tinh trang khang Tamiflu - thuoc duoc xem hieu nghiem nhat hien nay trong phong chong cum ga- tu hai ca tu vong o Ai Cap, cac nha khoa hoc Viet Nam cam ket van tiep tuc nghien cuu san xuat thuoc chong cum ga do virus H5N1 gay ra.

 • Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao

  19:54 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao

  Nam 1989, lan dau trong lich su, nuoc ta xuat khau 1,4 trieu tan gao, dat kim ngach 310 trieu USD. Va lien tiep trong muoi nam sau, san luong luong thuc nuoc ta moi nam tang mot trieu tan. Cho den nam 2005, Viet Nam xuat khau 5,2 trieu tan, dat 1,4 ty USD.

 • Ong to cua tap doan Toyota

  08:23 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Ong to cua tap doan Toyota

  Mai den gan cuoi doi, Sakichi Toyoda moi bat dau nghi den chuyen san xuat oto. Ban than Sakichi Toyoda luc con song cung khong nghi rang cai doanh nghiep con con ma ong thanh lap va xay dung nen sau nay da tro thanh tap doan Toyota san xuat oto lon nhat cua Nhat Ban va lon thu nhi tren the gioi.

 • Cong nghiep Da Nang gian nan vuot bao so 6

  17:36 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Cong nghiep Da Nang gian nan vuot bao so 6

  Nganh cong nghiep manh nhat mien Trung cua Da Nang da bi bao so 6 danh den xac xo. Cac doanh nghiep dang tim moi cach khoi phuc san xuat!

 • Ra mat chiec MG dau tien do Trung Quoc san xuat

  07:05 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Ra mat chiec MG dau tien do Trung Quoc san xuat

  Ngay 27/3, nhung chiec o to the thao MG dau tien do Trung Quoc san xuat da ra mat tai thanh pho Nam Kinh, phia dong Trung Quoc.

 • Thuc chat tinh hinh san xuat luu thong tien polymer

  08:34 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Thuc chat tinh hinh san xuat luu thong tien polymer

  Thoi gian gan day, mot so bao lien tuc dang tai thong tin co lien quan den tien polymer. De nhan dan nam duoc thuc chat tinh hinh san xuat, luu thong tien polymer, khong hoang mang dan den thieu tin tuong doi voi dong tien do nha nuoc phat hanh, dong thoi tranh nhung anh huong xau den an ninh quoc gia va luu thong tien te boi nhung thong tin thieu khach quan, thieu chinh xac ve cong nghe in, chat luong cua dong tien…, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam chinh thuc thong..

 • Hau kiem mot loat doanh nghiep o to

  09:44 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Hau kiem mot loat doanh nghiep o to

  Ket thuc cuoc hoi thao ve trien khai Quy hoach san xuat, lap rap o to den nam 2010 da duoc Thu tuong phe duyet, da so y kien cua dai dien Bo Cong nghiep, Bo Tai chinh va dai dien mot so doanh nghiep (DN) san xuat, lap rap o to da nhat tri se co cuoc hau kiem mot loat DN do Bo Cong nghiep chu tri.

 • Thi truong hang dien tu Viet Nam van im ang

  10:05 | Thứ tư 19/05/2004 (GMT+7)

  Thi truong hang dien tu Viet Nam van im ang

  Theo Tong cong ty dien tu va tin hoc Viet Nam (VEIC), trong 4 thang dau nam 2004, thi truong hang dien tu cua Viet Nam kha im ang. Doanh thu san xuat hang dien tu 4 thang dau nam ke ca phan lien doanh cua toan VEIC chi bang 91,12% so voi 4 thang nam 2003. Neu khong tinh khoi lien doanh thi doanh thu cua VEIC chi bang 82,05%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0