quyen so huu

Tuesday, 31/05/2016 12:51
 • Quyen voi tai san o Viet Nam cua Viet kieu duoc bao ho

  08:50 | Thứ sáu 17/10/2003 (GMT+7)

  Quyen voi tai san o Viet Nam cua Viet kieu duoc bao ho

  Rat nhieu ban doc la nguoi Viet Nam dang dinh cu o nuoc ngoai gan day gui thu de nghi tu van ve quyen so huu cua ho voi tai san trong nuoc. TS da co cuoc trao doi voi luat su Pham Thanh Binh, Truong van phong Luat su Hong Ha, Doan Luat su thanh pho Ha Noi ve van de nay.

 • Co quan tien hanh to tung co quyen ngan chan viec chuyen dich quyen so huu

  20:21 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  So Tu phap Thanh pho Ho Chi Minh cho biet, vua qua cac phong Cong chung tai TPHCM co tiep nhan mot so de nghi ngan chan viec chuyen dich quyen so huu, the chap tai san cua cac ca nhan va to chuc. Theo So Tu phap TPHCM doi voi cac truong hop nay, tai Bo Luat Dan su co quy dinh: Quyen so huu cua ca nhan, phap nhan va cac chu the khac duoc phap luat cong nhan va bao ve...

 • Quye n so hu u toa n dan chi la hu quye n

  07:34 | Thứ ba 28/10/2003 (GMT+7)

  Quye n so hu u toa n dan chi la hu quye n

  Thang than va quyet liet, do la khong khi cuoc thao luan ve du Luat Dat dai (sua doi) cua Quoc hoi dien ra sang qua. Xung quanh chu de von da qua "nong hoi" nay, DB Nguyen Lan Dung va Duong Trung Quoc da khong ngan ngai bay to su lo ngai ve tinh trang lam quyen trong quan ly nha nuoc doi voi dat dai cua mot bo phan can bo duong chuc. 17 DB dang ky da phai "ngam ngui" de lai bao cao cho Van phong Quoc hoi tiep thu vi khong co du thoi gian trinh bay!

 • Chua duoc cap giay hong van co the duoc cap giay do

  05:02 | Thứ năm 17/03/2005 (GMT+7)

  Chua duoc cap giay hong van co the duoc cap giay do

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua vua chi dao cac co quan, trong do co So Tai nguyen - moi truong (TN-MT), ra soat nhung qui dinh de trinh UBND TP xem xet, quyet dinh ve cach ghi tren giay chung nhan quyen su dung dat (QSDD) theo mau thong nhat (giay do).

 • Bo Tu phap tu bo giay xanh

  18:17 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Bo Tu phap tu bo giay xanh

  Bo truong Tu phap va Ban soan thao Luat dang ky bat dong san da thong nhat voi Ban tham dinh du luat thuoc Bo Tai nguyen Moi truong rang, them mot giay xanh gay ra nhieu bat tien, nen tim kiem phuong an quan ly giao dich bat dong san khac.

 • Hoan cong dang ky so huu cong trinh ra sao

  05:07 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  Hoan cong dang ky so huu cong trinh ra sao

  TT- Day la thac mac cua nhieu ban doc ngay sau khi UBND TP.HCM ban hanh chinh thuc qui dinh moi ve cap phep xay dung (CPXD) va quan ly xay dung theo giay phep nham thay the QD 58 va co hieu luc thi hanh tu ngay 1-10-2004.

 • Viet kieu duoc xac lap quyen so huu doi voi nha o truoc ngay 1 7 1991

  09:35 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Tat ca nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai co quoc tich Viet Nam deu duoc phep xac lap quyen so huu doi voi nha o truoc ngay 1/7/1991 (thoi diem truoc khi co Phap lenh Nha o). Do la mot trong nhung noi dung cua Nghi quyet so 1037/2006/NQ-UBTVQH11 (ngay 27/7/2006) ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia.

 • Photo watermark professional tao quyen so huu anh cho nguoi thiet ke

  10:08 | Thứ hai 21/02/2005 (GMT+7)

  Photo watermark professional tao quyen so huu anh cho nguoi thiet ke

  Photo Watermark Professional la mot cong cu tuyet voi co the giup ban tao quyen so huu anh (Copyright) mot cach nhanh chong. Ket qua mang lai rat an tuong va chuyen nghiep. Chuong trinh khong doi hoi nguoi su dung phai nam vung cac ky nang thiet ke anh phuc tap nhu Photoshop hay CorelDraw ma chi can biet... click chuot!

 • De dan khong phai lo chay giay to nha dat

  12:51 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  De dan khong phai lo chay giay to nha dat

  Co che nao dam bao nguoi co thu nhap thap, cac doi tuong chinh sach xa hoi dang kho khan ve nha o co the so huu mot can nha; viec chung nhan quyen so huu nha co gan voi quyen su dung dat, hinh thuc chung nhan bang mot hay hai giay rieng re; nha cong vu dang bi “tu huu hoa” giai quyet ra sao…

 • Tu so do giay hong den giay xanh

  23:08 | Thứ sáu 08/07/2005 (GMT+7)

  Tu so do giay hong den giay xanh

  Du luan con chua het ban khoan xung quanh cau chuyen ve "so do", "giay hong" nay lai hoang mang ve chuyen roi day Giay chung nhan dang ky bat dong san (tam goi la "giay xanh") se ra doi cung voi du luat dang ky bat dong san ma Bo Tu phap vua de trinh Chinh phu.

 • Toi phai lam gi de co quyen so huu nha

  16:09 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Toi mua mot lo dat nam trong khu qui hoach dan cu va da co Giay chung nhan QSDD. Toi da xay cat nha xong va lam day du thu tuc xin cap quyen so huu nha. Ho so duoc nop theo dung trinh tu mot cua tai phuong cho toi nay da nua nam roi chang thay nhuc nhich gi ca.

 • Quyen lien quan den BDS Phai thay doi tu duy phap luat

  16:57 | Thứ tư 28/09/2005 (GMT+7)

  Quyen lien quan den BDS Phai thay doi tu duy phap luat

  Sau khi Luat Dat dai duoc thong qua vao nam 2003, Chinh phu dang tiep tuc xay dung mot loat van ban phap luat lien quan den bat dong san (BDS) nhu Luat Nha o, Luat Kinh doanh BDS, Luat Dang ky BDS de trinh Quoc hoi thong qua. Tuy nhien, cac du luat dang xay dung nay deu gap phai phan ung tu phia nguoi dan va ca dai bieu Quoc hoi. Phai chang, cac du luat do khong can thiet hay khong phu hop voi yeu cau cua cuoc song? Bao Dau tu da trao doi voi ong Nguyen Si Dung,..

 • Chi mot giay quan ly cho nha va dat

  06:45 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Chi mot giay quan ly cho nha va dat

  Ong Nguyen Van Hong, truong Phong dang ky va kinh te dat So Tai nguyen - moi truong TP.HCM, la nguoi theo doi xuyen suot qua trinh thay doi giay chung nhan (GCN) nha dat tu nhieu nam qua va gan day co de tai nghien cuu ve van de nay. Ong de xuat nen cai tien GCN theo huong thuan tien cho nguoi dan va phuc vu tot cho cong tac quan ly. Ong Hong noi:

 • Quyen so huu nha chung cu da duoc cong nhan

  08:07 | Thứ bảy 24/03/2001 (GMT+7)

  Quyen so huu nha chung cu da duoc cong nhan

  Tu hom nay (24/3), cac chu ho chung cu o TP HCM da chinh thuc duoc cong nhan quyen so huu can nha cua minh sau thoi gian dai cho doi.

 • Ha Noi dau gia quyen so huu can ho

  10:43 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Sang 25/6, So Tai nguyen moi truong va nha dat to chuc dau gia quyen so huu 8 can ho tang 1, nha 6 tang B7 Thanh Cong, phuong Thanh Cong (quan Ba Dinh). Day la lan dau tien thanh pho cho dau gia can ho voi tong so tien thu duoc tren 5 ty dong, gia trung thau cao nhat 18,1 trieu dong/m2.

 • Lan dau tien Ha Noi dau gia quyen so huu can ho

  09:16 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Lan dau tien Ha Noi dau gia quyen so huu can ho

  Sang 25/6, So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Ha Noi lan dau tien to chuc dau gia quyen so huu can ho. 7 trong 8 can ho tang 1, nha 6 tang B7 Thanh Cong, phuong Thanh Cong (quan Ba Ðinh) da duoc ban dau gia voi so tien thu duoc tren 5 ti dong, gia trung thau cao nhat la 18,1 trieu dong/m2.

 • Giay xanh se thay the so do so hong

  09:58 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Giay xanh se thay the so do so hong

  Bo Tu phap vua hoan thanh du thao Luat Dang ky bat dong san voi quy dinh bat ngo, mot loai giay chung nhan moi (giay xanh) se ra doi, thay the cho ca so do va so hong. Ong Tran Dong Tung, Pho Cuc truong Cuc Dang ky quoc gia ve giao dich bao dam (Bo Tu phap), da co cuoc trao doi voi bao gioi.

 • Kien tri quan diem mot giay

  09:09 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Xung quanh nhung tranh luan ve chuyen “mot giay, hai giay” tai phien Hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach (xem TS ngay 6-8), hom qua 8-8, giao su - tien si khoa hoc Dang Hung Vo da gui thu cho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An de xuat hai phuong an giai quyet van de nay, dong thoi ong noi ro viet thu khong voi tu cach thu truong Bo Tai nguyen - moi truong ma la mot nha khoa hoc co chuyen mon sau ve quan ly bat dong san.

 • Ket giua cong an va toa an

  07:13 | Thứ năm 25/09/2003 (GMT+7)

  Ket giua cong an va toa an

  Ngay 4-6-2003, ba Mai Thi Thanh Truc, thuong tru 287 Nam Ky Khoi Nghia, P.7, Q.3, TP.HCM co thu gui ong Vo Van Van, pho Phong canh sat giao thong (CSGT) Cong an TP.HCM, thac mac ve viec “tu bo quyen so huu doi voi xe da ban ma chu moi khong chiu sang ten”.

 • TQ mo chien dich dao tao nong dan ve quyen so huu

  16:56 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  TQ mo chien dich dao tao nong dan ve quyen so huu

  Trung Quoc bat dau chien dich dao tao cho nong dan ve quyen so huu va khuyen khich ho giai quyet tranh chap dat dai thong qua cac bien phap luat dinh, mot quan chuc nuoc nay cho biet hom nay.Day la mot no luc cua Chinh phu Trung Quoc nham ngan chan cac vu khieu kien lan chiem dat dai trai phep va tinh trang boi thuong khong thoa dang dang ngay cang phuc tap o cac vung nong thon.

 • Ong chu Man City gap rac roi ve van de nhan quyen

  17:15 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Ong chu Man City gap rac roi ve van de nhan quyen

  Mot to chuc nhan quyen hang dau o Anh - da gui thu toi BTC Premier League yeu cau xem xet quyen so huu cua ong Thaksin Shinawatra o Man City boi cuu Thu tuong Thai Lan dang phai doi mat voi nhieu cao buoc vi pham nhan quyen. To chuc Quan sat Nhan quyen (HRW) ket toi ong Thaksin la “mot ke vi pham nhan quyen bac nhat”, khong phai la nguoi xung dang va thich hop voi vai tro chu tich cua mot doi bong nuoc Anh. Giam doc HRW - ong Brad Adams - con keu goi Chinh..

 • Iran se khong tu bo quyen so huu nhien lieu hat nhan

  13:40 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Iran se khong tu bo quyen so huu nhien lieu hat nhan

  Iran canh cao Lien hiep chau Au rang Tehran se khong bao gio tu bo quyen so huu nhien lieu hat nhan.

 • Sung kinh quyen so huu vu khi Gay ong dap lung ong

  16:53 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Sung kinh quyen so huu vu khi Gay ong dap lung ong

  Nuoc My dang dau don ve vu tham sat moi nhat, xay ra tai DH Cong nghe Virginia. Tuy nhien, chinh su sung kinh tu do ca nhan, ke ca quyen so huu vu khi, da cho phep ke tham sat Cho Seung-Hui co duoc nhung khau sung ma cau ta da su dung: mot khau sung luc Glock 9mm va mot khau sung ngan Walther duoc Cho mua mot cach hop phap.

 • Trung Quoc CHDCND Trieu Tien co quyen so huu chuong trinh nang luong hat nhan dan su

  06:42 | Thứ sáu 02/09/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc CHDCND Trieu Tien co quyen so huu chuong trinh nang luong hat nhan dan su

  Trung Quoc noi rang CHDCND Trieu Tien co quyen so huu mot chuong trinh nang luong hat nhan dan su neu nuoc nay tai gia nhap Hiep dinh cam pho bien hat nhan.

 • 5 nam treo quyen so huu so do cua dan

  16:26 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  TP - Cach day 5 nam, ba Bach Thi Ngoc mua mot lo dat gan 100m2 o khu tap the CBCNV Cty thuc an gia suc Ha Noi, phuong Thanh Xuan Trung, quan Thanh Xuan.

 • Deutsche Bank mua 20 quyen so huu trong Habubank

  22:13 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Tin tu Ngan hang Deutsche Bank ngay 1.2 cho biet, Deutsche Bank da ky hop dong voi Ngan hang TMCP Nha Ha Noi (Habubank) de mo rong su hien dien cua minh tai Viet Nam. Deutsche Bank se nam toi 20% quyen so huu trong Habubank, phu thuoc vao cac chap thuan cua co quan nha nuoc co tham quyen.

 • WTO Cac thuat ngu chung tiep theo

  21:33 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Cac thuat ngu chung cua WTO duoc he thong tiep tuc voi cac linh vuc: So huu tri tue; dau tu va giai quyet canh tranh.

 • Dieu khoan can thiet cua hop dong mua ban nha

  03:05 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  "Toi du dinh mua mot can nha. Xin cho biet hop dong mua ban nha can phai co noi dung gi de tranh nhung rac roi khi thuc hien?”. (ban doc Thu Van)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0