quy du phong

Tuesday, 31/05/2016 05:12
 • Ngan hang thuong mai day no xau nhung khong co quy du phong

  00:00 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  Ngan hang thuong mai day no xau nhung khong co quy du phong

  Neu thuc hien dung qui dinh lap qui du phong rui ro cho cac khoan vay cua ngan hang nha nuoc, tinh hinh tai chinh cua cac ngan hang thuong mai (NHTM) se tro nen vo cung kho khan. Neu cac NHTM thuc hien viec lap qui du phong rui ro theo dung thong le quoc te, cac bao cao lai cua ho se bien thanh bao cao lo.

 • Nguy co vo quy bao hiem y te

  10:46 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Nguy co vo quy bao hiem y te

  Nhung thang dau nam ngoai, du luan xon xao ve viec ket du quy bao hiem y te (BHYT) qua nhieu, trong khi nguoi tham gia BHYT khong duoc kham chua benh day du, nhung den nay lai lo ngai ve nguy co "vo" quy BHYT, vi chi nhieu hon thu. Ong Nguyen Huy Ban - Tong giam doc Bao hiem xa hoi (BHXH) Viet Nam cho biet: Du kien nam 2006 chi vuot quy BHYT la 1.200 ty dong va den thang 6/2007 se het nguon du tru, nhu vay se dan toi vo quy BHYT. Nghi dinh 63/2005/ND-CP ngay..

 • Lap Quy du phong rui ro trong tieu thu cao su

  16:42 | Thứ sáu 19/09/2003 (GMT+7)

  Lap Quy du phong rui ro trong tieu thu cao su

  Bo Tai chinh se cho phep thanh lap Quy du phong rui ro trong tieu thu cao su theo de nghi cua Tong Cty cao su VN. Theo du thao quy che thanh lap, 1% doanh thu tu 2 nguon mu va go thanh ly se duoc gui vao ngan hang de tich luy thanh von cho Quy va so tien nay khi co rui ro do gia thi truong xuong duoi gia thanh moi duoc dung den.

 • Lap quy du phong rui ro trong tieu thu cao su

  15:45 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Lap quy du phong rui ro trong tieu thu cao su

  Doanh thu tu hai nguon mu va go thanh ly se gui vao ngan hang de tao quy

 • Chuyen Bao Viet sau dau gia

  10:29 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Chuyen Bao Viet sau dau gia

  Cuoc dau gia co phieu Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) da ket thuc voi gia trung thau binh quan 73.910 dong/co phieu. Phan tiep theo cua cau chuyen Bao Viet ma gioi dau tu dang cho doi la lieu tong cong ty co ban het 18% co phan cho doi tac chien luoc nuoc ngoai, nhu du dinh trong de an co phan hoa, voi gia toi thieu bang gia tren khong? Va thang du tu dot ban dau gia nay se duoc chia cho Bao Viet nhu the nao? Hay Nha nuoc se thu toan bo? Gia mua de ngo..

 • NHNN trich 10 thu nhap de lap quy du phong rui ro

  10:14 | Thứ tư 13/03/2002 (GMT+7)

  Day la mot phan noi dung cua Quy che trich lap, quan ly va su dung khoan du phong rui ro cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN) vua duoc Thong doc Le Duc Thuy ban hanh.

 • Tien ho tro heo tai xanh bao gio

  00:59 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  Noi cho chinh xac, day la tien Nha nuoc cho phep trich tu quy du phong cua dia phuong (se duoc Bo Tai chinh cho thanh toan) de ho tro cho nhung ho nuoi heo bi dich "heo tai xanh". Gia ho tro da duoc an dinh tren toan quoc, la 10.000d/kg heo hoi. Neu so voi gia heo hoi xuat chuong, khoang 18.000d - 20.000d khi chua co dich, thi gia ho tro chi giup duoc phan nua. Nhung nhu the da la rat quy. Co dieu, bao gio thi tien ho tro ay den tay nguoi nuoi heo dang bi dich..

 • Ngan hang thuong mai dau dau voi no khe dong

  11:11 | Thứ ba 18/12/2001 (GMT+7)

  Ngan hang thuong mai dau dau voi no khe dong

  Hien nay, tong so no khe dong cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam len toi hon 23.000 ty dong. Nhieu chuyen gia kinh te cho rang, so no thuc te con cao gap vai lan va kha nang tu xoa no cua cac ngan hang la dieu vien tuong.

 • Bao dong ve xu ly no xau

  08:48 | Thứ sáu 17/01/2003 (GMT+7)

  Bao dong ve xu ly no xau

  Nhieu ngan hang trich lap quy du phong rui ro voi so luong hang nghin ty dong moi nam, thuc chat la lam giam loi nhuan va so tien nop ngan sach. Theo ong Tran Minh Tuan, Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc, viec nay chi co tac dung lam dep bang tong ket, trong khi thuc te no lai khong thu hoi duoc.

 • Tin van ngay 189

  14:43 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Bao Viet se tro thanh mot tap doan tai chinh da nganh *Lap Tong cong ty cong nghiep oto VN *Lap Quy du phong rui ro trong tieu thu cao su *Dau tu 1% cho xuc tien dau tu nuoc ngoai.

 • Sai Gon Giau va ngheo

  16:29 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Sai Gon Giau va ngheo

  Thu nhap binh quan cua dan Viet Nam nam 2006 theo uoc tinh khoang tren 700 USD/nguoi/nam (chinh xac la 715 USD). Mat bang chung la vay, tuy nhien tren thuc te, o nuoc ta, so nguoi co thu nhap hang nam duoi 200 USD cung khong it. Thoi gian gan day, nguoi ta noi nhieu den chuyen giau ngheo. Nhung giau den muc nao va ngheo ra sao thi it nguoi nam chinh xac, chi mo ho thay rang khoang cach giau - ngheo ngay cang lon. Trong bai viet nay, chung toi co gang phac thao..

 • Hien mau nhan dao cuu chua nan nhan sap cau Can Tho

  00:15 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Hien mau nhan dao cuu chua nan nhan sap cau Can Tho

  De gop phan cuu chua nhung nguoi bi thuong trong vu sap cau dan cau Can Tho, tu chieu 26/9/2007 den nay,da co hang tram nguoi dan TP. Ho Chi Minh den tru so Hoi Chu thap do Thanh pho va cac diem tiep nhan khac tinh nguyen tham gia hien mau va quyen gop tien ung ho. Hoi Chu Thap do Thanh pho da gui ho tro moi nan nhan tu nan 1 trieu dong, 20 trieu cho cac gia dinh co nguoi bi thuong . UBMTTQ Thanh pho cung trich quy du phong 500 trieu dong gui ho tro ba con bi..

 • Sot chung khoan Bao minh chia co tuc

  08:18 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Sot chung khoan Bao minh chia co tuc

  (VM) – Theo bao cao kinh doanh cua Bao Minh nam 2006, doanh thu cua doanh nghiep nay dat gan 1.500 ty dong, tang 19,7% so voi nam truoc. Tong quy du phong nghiep vu bao hiem tren 700 ty dong. Loi nhuan sau thue gan 100 ty dong, dat 111,8% ke hoach, tang 22,9% so voi nam 2005.

 • Bao hiem muon lap ngan hang ngan hang muon kinh doanh bao hiem

  06:25 | Chủ nhật 12/06/2005 (GMT+7)

  Bao hiem muon lap ngan hang ngan hang muon kinh doanh bao hiem

  Mot so cong ty bao hiem dang co du dinh thanh lap ngan hang thuong mai. Trong khi do, mot so ngan hang thuong mai cung dang len ke hoach xay dung de an thanh lap cac cong ty bao hiem cua minh. Loi the cua ho cung gan giong nhu loi the cua cac cong ty bao hiem muon lap ngan hang.

 • De nghi thanh lap Quy binh on gia thep xay dung

  12:29 | Thứ tư 26/03/2003 (GMT+7)

  De nghi thanh lap Quy binh on gia thep xay dung

  Tong cong ty thep Viet Nam (VSC) vua de nghi Chinh phu cho phep thanh lap quy du phong khoang 100.000 tan phoi thep, tri gia 25 trieu USD. Phuong thuc dieu hanh quy nay duoc VSC de nghi theo huong: Bo Tai chinh cho vay 400 ty dong khong tinh lai de lap quy binh on gia thep xay dung.

 • Trung Quoc danh 10 ty USD de mua dau du tru

  15:41 | Thứ ba 04/03/2003 (GMT+7)

  Chinh phu Trung Quoc vua thanh lap mot quy du phong de mua tich tru dau tho tri gia 84 ty Nhan dan te (tuong duong 10 ty USD) nham doi pho voi nguy co gia dau the gioi bien dong nhieu.

 • Danh 420 ty dong khac phuc hau qua bao lut

  15:12 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Danh 420 ty dong khac phuc hau qua bao lut

  Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta cho biet, Quy Du phong Trung uong se danh 420 ty dong de ho tro cac dia phuong trong ca nuoc khac phuc hau qua thien tai, bao lu tu nay den cuoi nam.

 • Ho tro khan cap gia dinh 17 giao vien bi TNGT

  13:26 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Mot doan y, bac si Benh vien Da khoa Son Tinh da den hien truong de dua thi hai 4 thay, co giao ve Quang Ngai. 11 giao vien bi thuong nang van dang duoc cuu chua tai Benh vien da khoa Khanh Hoa va Dien Khanh. >> Di tham quan: 4 giao vien bi chet, 11 nguoi bi thuongTheo thong bao tai cuoc hop giao ban cua UBND tinh Quang Ngai sang nay, vu tai nan giao thong nghiem trong tai huyen Dien Khanh (Khanh Hoa) da lam chet 4 thay co giao, bi thuong 13 giao vien, trong 1..

 • Nguoi lao dong thiet moi be

  17:30 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Cuoi tuan qua, dong chi Dang Ngoc Tung - Uy vien Trung uong Dang, Dai bieu Quoc hoi, Pho Chu tich thuong truc Tong LDLDVN - da yeu cau Cong doan Cong nghiep VN bao cao ve vu: "Nhung nguoi co chuc quyen o Cong ty XNK da giay Sai Gon (thuoc Bo Cong nghiep) trong luc tien hanh co phan hoa (CPH), da am muu chiem doat gan 8 ti dong tien luong cong nhan".

 • Vu chay cho Di Linh Lam Dong Ho tro 122 trieu dong cho tieu thuong

  23:37 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.1, ong Nguyen Canh, Pho chu tich UBND huyen Di Linh cho biet UBND huyen quyet dinh chi tu quy du phong ho tro cho 39 ho tieu thuong bi thiet hai nang trong vu chay cho ngay 18.1 (TNO da dua tin).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0