quan ly ho khau

Monday, 30/05/2016 21:29
 • Cai cach thu tuc dang ky xe quan ly ho khau cap ho chieu visa

  20:31 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Sang 16-5, Van phong Chinh phu da lam viec voi Bo Cong an va Bo Ngoai giao ve viec ra soat thu tuc hanh chinh ruom ra, gay kho khan cho nguoi dan. Tap trung vao 3 linh vuc: dang ky phuong tien giao thong; quan ly ho khau; cap ho chieu, visa.

 • Quan ly bang ho khau van la tu duy cu

  10:10 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Quan ly bang ho khau van la tu duy cu

  Dieu dau tien cho thay quan ly ho khau cua nuoc ta khac voi cac nuoc tren the gioi, do la o nuoc ta cong an duoc giao nhiem vu quan ly ho khau. Va do do nganh cong an cung la nganh soan thao du Luat cu tru.

 • Bo ho khau la hoan toan co the duoc

  08:22 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  Bo ho khau la hoan toan co the duoc

  La mot chuyen gia trong linh vuc tu phap, Tien si Tran That, Vu truong Vu Hanh chinh - Tu phap, (Bo Tu phap) cho rang: “Viec quan ly ho khau hien nay la van theo cach thu cong. Voi dan so dong tren 80 trieu nguoi the nay, nen nghi cach quan ly khac, ma cach lam dung nhat la tin hoc hoa”.

 • Tranh lam dung quan ly ho khau de gay kho cho dan

  00:27 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Ngay 5/4, tai buoi hop cuoi cung phien hop lan thu 38, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thao luan, dong gop y kien cho du an Luat Cu tru do Thu truong Bo Cong an Le The Tiem trinh bay.

 • Can mot cuoc cach mang trong quan ly nhan khau

  06:54 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Can mot cuoc cach mang trong quan ly nhan khau

  "Neu chung ta khong nhanh chong thay doi cach quan ly ho khau, chung ta se bi dong, ngay ca trong viec dau tranh phong chong toi pham".

 • Trung Quoc Cai cach quan ly ho khau tu 1987

  11:47 | Thứ tư 11/05/2005 (GMT+7)

  Nam 1987, Trung Quoc cho phep nong dan duoc chuyen ho khau ra pho cho voi dieu kien tim duoc viec lam, co cho o on dinh va tu lo lay tieu chuan luong thuc. Mot nam sau, Bo Cong an ban hanh Nhung quy dinh tam thoi ve quan ly nguoi tam cu trong cac thanh pho va thi tran.

 • Don gian hoa thu tuc cap ho chieu cho can bo

  08:43 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Don gian hoa thu tuc cap ho chieu cho can bo

  16/5, Van phong Chinh phu da co cuoc lam viec voi Bo Cong an va Bo Ngoai giao ve viec ra soat nhung thu tuc hanh chinh con ruom ra, gay kho khan cho nguoi dan va doanh nghiep, cu the la : dang ky phuong tien giao thong; quan ly ho khau; cap ho chieu, visa. Nguoi dan va doanh nghiep se khong con mat thoi gian di dang ky phuong tien giao thong - Anh: Website Chinh Phu.Ve cac van ban lien quan den dang ky phuong tien giao thong, Bo Cong an cho biet da ban hanh Thong..

 • Nhieu nganh dang lam dung ho khau de hanh dan

  08:55 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Nhieu nganh dang lam dung ho khau de hanh dan

  Tu lau, ho khau da la “noi thong kho” cua nhung nguoi dan tinh le dang lam viec, sinh song tai thanh pho. Cho du Nghi dinh 108 (moi ban hanh) da mo rong dieu kien cho nguoi nhap khau, the nhung van ban nay chua the triet tieu nhung phuc tap lau nay von nay sinh tu cach quan ly bang ho khau…

 • Bac Can Phat hien 223 ke bi truy na nho quan ly ho khau tot

  15:39 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Hien nay, nguoi dan o tat ca cac thon, ban tai Bac Can da chap hanh tot viec dang ky ho khau va khai bao tam vang tam tru, gop phan quan trong trong viec phong ngua, loai tru toi pham ngay tu khi chung moi toi dia ban.

 • Cap ho khau cho nguoi co nha o va viec lam on dinh

  08:49 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu (CP) vua ban hanh hai van ban truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong CP lien quan den van de dang ky ho khau tai TP.HCM.

 • DBQH Nguyen Dinh Loc nguyen Bo truong Tu phap Nguoi dan bi hanh vi phap luat bat hop ly

  23:47 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  DBQH Nguyen Dinh Loc nguyen Bo truong Tu phap Nguoi dan bi hanh vi phap luat bat hop ly

  Toi cho rang, co le y kien cua Bo Tu phap da khong duoc tiep thu khi lam Nghi dinh 108, sua doi, bo sung Nghi dinh 51 cua Chinh phu ve quan ly ho khau, boi vi nghi dinh sua doi nay ve co ban khong co gi moi lam, cac dieu kien van giong nhu truoc day, chang qua la duoc cu the hon. Chac chan nghi dinh sua doi cung se khong duoc cac "KT" ung ho lam.

 • Bo ho khau la hoan toan co the

  22:59 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Bo ho khau la hoan toan co the

  La mot chuyen gia trong linh vuc cong chung, chung thuc, ly lich tu phap... cua Bo Tu phap, Tien si Tran That, Vu truong Vu Hanh chinh - Tu phap, Bo Tu phap van co nhung ban khoan ve noi dung Nghi dinh 108ND-CP ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 51/NND-CP ve quan ly, dang ky ho khau vua duoc ban hanh.

 • Trinh sua qui dinh dang ky ho khau truoc thang 12 2005

  14:35 | Thứ năm 02/12/2004 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua ra thong bao 6549/VPCP-CCHC truyen dat y kien cua Thu tuong giao bo Cong an chu tri, phoi hop cac bo, nganh lien quan nghien cuu, tong ket trinh Chinh phu sua doi, bo sung nghi dinh 51/CP ve dang ky va quan ly ho khau truoc thang 12-2005.

 • Chuyen ho khau dong lac nong bong tai Quoc hoi

  18:27 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Chuyen ho khau dong lac nong bong tai Quoc hoi

  Chieu 10/6, lan dau tien Bo truong Cong an Le Hong Anh dang dan tra loi chat van tai Quoc hoi. Trong 60 phut, nguoi dung dau nganh cong an doi dien voi hang loat cau hoi ve tinh trang tieu cuc cua canh sat giao thong, quan ly ho khau ruom ra va nghi van ve su bao che cua cong an phuong voi cac "dong lac" vua bi triet pha.

 • Da den luc khai tu ho khau

  10:55 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Trong phien hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi moi day, mong muon doan tuyet han voi ho khau mot lan nua lai duoc dua ra. Tuy nhien, phia Bo Cong an - co quan quan ly ho khau hien hanh van phan doi. Ong Nguyen Dinh Loc, nguyen bo truong Bo Tu phap, hien la uy vien uy ban Phap luat cua Quoc hoi, mot trong nhung nguoi ung ho viec xoa bo han ho khau da co cuoc trao doi voi bao chi xung quanh van de nay. Thua ong, nguyen nhan nao khien ong cho rang can phai xoa bo han..

 • Quy dinh moi nhat ve dang ky ho khau thuong tru o Da Nang

  15:13 | Thứ tư 11/05/2005 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Da Nang Hoang Tuan Anh vua ky ban hanh quy dinh ve dang ky va quan ly ho khau tren dia ban co hieu luc tu ngay 15/5/2005. Theo do, de dang ky ho khau thuong tru tai thanh pho Da Nang, nguoi chuyen den phai co nha o hop phap; co viec lam, co thu nhap hop phap dam bao cuoc song on dinh, khong bi cam cu tru o thanh pho Da Nang va co thoi gian cu tru lien tuc o thanh pho tu 3 nam tro len...

 • Thang 8 ho so dang ky ho khau se nong

  14:14 | Chủ nhật 08/07/2007 (GMT+7)

  Thang 8 ho so dang ky ho khau se nong

  Sau mot tuan thuc thi luat cu tru moi, so nguoi den dang ky ho khau tai TP HCM chi tang 10%. Tuy nhien, du doan cua nganh cong an, thang toi co the se rat "nong" khi luong lon nguoi ngoai tinh hoan tat ho so.> Tu hom nay, tam tru mot nam duoc nhap ho khau thanh pho> Them 2 trieu nguoi du dieu kien nhap ho khau

 • 9 bo truong phai ra soat xoa bo thu tuc hanh dan

  10:25 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 27/12, tai phien hop Chinh phu, Thu tuong chi dao, ngay quy I/2007 phai ra soat, xoa bo thu tuc ruom ra trong quan ly ho khau, ho tich, dang ky phuong tien giao thong, cap quyen su dung dat, tuyen sinh... Chinh phu cung da thong nhat se thanh lap Ban chi dao phong, chong tham nhung cap tinh.

 • Them nhieu nguoi ngoai tinh duoc nhap ho khau thanh pho

  22:29 | Thứ tư 19/10/2005 (GMT+7)

  Them nhieu nguoi ngoai tinh duoc nhap ho khau thanh pho

  Thong tu huong dan thuc hien dang ky va quan ly ho khau mot lan nua khang dinh, se co nhieu lao dong ngoai tinh co co hoi mang ho khau "thanh pho".

 • Van giu cach quan ly bang ho khau

  14:25 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Van giu cach quan ly bang ho khau

  TP - “Du an Luat Cu tru do Bo Cong an trinh, quan diem cua Bo Cong an ve van de quan ly ho khau la van giu cach thuc quan ly nhu hien hanh”.

 • Ho khau Dang ky nhieu tiep nhan chang bao nhieu

  11:50 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Ho khau Dang ky nhieu tiep nhan chang bao nhieu

  (TS) - Hang tram nghin nguoi dan da cho doi ngay hom nay de duoc tro thanh... "nguoi thanh..

 • TP HCM Huong dan dang ky ho khau tren web

  16:13 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  TP.HCM da di tien phong trong viec huong dan nguoi dan ve thu tuc dang ky ho khau, xin cap giay chung nhan va dang ky con dau tren trang web www.hochiminhcity.gov.vn.

 • Mo cua ho khau cho dong bao nhap cu

  23:06 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Mo cua ho khau cho dong bao nhap cu

  Nhu Thanh Nien da dua tin, nhung quy dinh cua Nghi dinh 108/2005/ND-CP (ve viec sua doi, bo sung mot so dieu ND so 51/CP cua Chinh phu ve dang ky va quan ly ho khau) duoc danh gia la giai toa buc xuc "ho khau doi nha, nha doi ho khau" ma lau nay nguoi tam tru thuong gap. Chung toi da co cuoc trao doi voi nhung nguoi duoc xem la dang giu "chia khoa" nhap ho khau cua nguoi nhap cu vao TP.HCM.Mot so quy dinh ve nha o tai ND 108/2005

 • Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

  14:28 | Thứ năm 24/02/2005 (GMT+7)

  Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

  Buoi tra loi truc tuyen tren Thanhnien Online cua Trung ta Vo Van Nhuan - Truong phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi Cong an TPHCM ve tat ca nhung thac mac cua nguoi dan xung quanh van de dang ky ho khau tai TP.HCM.

 • Ha Noi Tat ca nhung nguoi du tieu chuan se duoc nhap khau ngay

  23:06 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Do la khang dinh cua dai ta Nguyen Duc Nhanh, Giam doc Cong an TP Ha Noi trong ngay 15.11, ngay dau tien thanh pho dong loat trien khai dang ky ho khau (DKHK) theo theo Thong tu 11/2005/TT-BCA-C11 cua Bo Cong an (huong dan thuc hien Nghi dinh 108/ND-CP ve dang ky va quan ly ho khau).

 • Quoc hoi thao luan ve du an Luat Cu tru Xoa bo nhung thu tuc hanh chinh an theo so ho khau

  00:22 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve du an Luat Cu tru Xoa bo nhung thu tuc hanh chinh an theo so ho khau

  Viec quan ly dan cu bang so ho khau tiep tuc la van de duoc tranh luan soi noi tai Quoc hoi hom qua 8.6. Trong khi phan lon cac dai bieu dong y duy tri so ho khau, nhieu vi cung doi hoi phai cham dut tinh trang lam dung so ho khau de han che cac quyen tu do cua cong dan.

 • TP Ho Chi Minh Bo quy dinh dien tich nha o nho toi thieu 8m2 nguoi

  23:26 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua ra Quyet dinh so 3239/QD-UBND bai bo Chi thi so 32/2005/CT-UBND ngay 21.11.2005 (ve viec trien khai thuc hien dang ky va quan ly ho khau tren dia ban TP) do co nhung quy dinh khong con phu hop voi Luat Cu tru - co hieu luc tu ngay 1.7.2007.

 • Nhung van de ve dang ky ho khau tai TP HCM Mat ho khau goc bao lanh chuyen ho khau dieu kien viec lam

  23:04 | Chủ nhật 27/02/2005 (GMT+7)

  Nhung van de ve dang ky ho khau tai TP HCM Mat ho khau goc bao lanh chuyen ho khau dieu kien viec lam

  Tiep theo Thanh Nien so ra ngay 25-26/2, chung toi tiep tuc luoc ghi nhung thac mac cua nguoi dan ve van de dang ky ho khau (DKHK) tai TP.HCM cung giai dap cua trung ta Vo Van Nhuan - Truong phong Canh sat quan ly hanh chanh ve trat tu xa hoi (Cong an TP.HCM) trong buoi truc tuyen tren Thanhnien online chieu 24/2.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0