quan ly an toan

Thursday, 26/05/2016 11:42
 • ISO 22000 2005 Tieu chuan quoc te moi ve an toan thuc pham

  12:21 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Theo To chuc tieu chuan hoa quoc te ISO thi to chuc ISO vua ban hanh tieu chuan moi ISO 22000:2005 He thong quan ly an toan thuc pham - cac yeu cau doi voi tat ca to chuc trong day chuyen cung ung thuc pham - vao ngay 1/9/2005.

 • San pham bien doi gen se duoc quan ly chat che

  18:59 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  11/7/2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh phe duyet “De an tong the tang cuong nang luc quan ly an toan sinh hoc doi voi sinh vat bien doi gen va san pham, hang hoa co nguon goc tu sinh vat bien doi gen tu nay den nam 2010”.

 • Lo hong lon trong quan ly an toan ve sinh thuc pham

  22:43 | Chủ nhật 27/05/2007 (GMT+7)

  Lo hong lon trong quan ly an toan ve sinh thuc pham

  * Nguoi dan lo lang khi da dung nuoc tuong trong nhieu nam.* Thi truong nuoc cham bien dongThuc trang ve ve sinh an toan thuc pham (VSATTP), viec quan ly dam bao VSATTP tren dia ban TP.HCM da duoc noi den rat nhieu lan trong nhieu nam nay. Tuy nhien, qua vu viec nuoc tuong co chua ham luong 3-MCPD vuot muc cho phep hang ngan lan, nhung van de kho hieu xung quanh "cau chuyen" nay da cho thay mot lo hong lon trong quan ly cua co quan chuc nang!

 • Trung Quoc siet chat quan ly an toan thuc pham

  17:30 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc siet chat quan ly an toan thuc pham

  Gioi chuc Trung Quoc vua tuyen bo se tang cuong cong tac thanh kiem tra, nham cham dut du luan bat loi tu ca trong va ngoai nuoc doi voi van de an toan thuc pham cua nuoc nay.

 • Thi diem phan cap trach nhiem quan ly an toan giao thong

  09:30 | Thứ bảy 21/12/2002 (GMT+7)

  Theo cong van ngay 19/12, chinh phu yeu cau Ha Noi va TP HCM chon moi noi mot quan de tien hanh thu phan dinh tham quyen va trach nhiem cu the tung cap chinh quyen - phuong, quan, cac co quan trung uong - trong viec to chuc, quan ly trat tu, an toan giao thong tren dia ban.

 • Quan ly an toan thuc pham theo co che thi truong

  15:58 | Chủ nhật 23/05/2004 (GMT+7)

  Quan ly an toan thuc pham theo co che thi truong

  Tu thuc pham khong benh tat, cho toi yeu cau cua doi tac nuoc ngoai va cua nguoi tieu dung trong nuoc doi voi cac san pham thuc pham, tat ca dang dan tao suc ep buoc cac doanh nghiep san xuat, che bien thuc pham o Viet Nam phai tinh den chuyen: Bao gio se thuc hien tieu chuan HACCP?

 • That chat quan ly nguon buc xa hat nhan

  11:30 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  That chat quan ly nguon buc xa hat nhan

  Sau mot so vu that lac cac nguon phong xa hat nhan do quan ly long leo, Ha Noi da ha quyet tam that chat hoat dong quan ly an toan buc xa hat nhan. Hien, cong tac dieu tra, danh gia thuc trang an toan buc xa dang duoc tien hanh toan dien tren dia ban thanh pho.

 • Phong xa Van trong tam kiem soat

  11:34 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Phong xa Van trong tam kiem soat

  Sau khi TS dua tin, mot so vung dan cu o Viet Nam co phong buc xa tu nhien cao, co the gay anh huong den doi song va suc khoe cua nguoi dan, TS. Dang Thanh Luong, Pho Cuc truong Cuc Kiem soat va An toan buc xa da co bai viet cho TS giai thich ro them ve van de tren. Tua va cac tua nho trong bai do Toan soan dat.

 • 8 co so su dung phong xa bi xu phat

  00:31 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Hom qua, 20.9, Cuc Kiem soat va an toan buc xa hat nhan da to chuc chuong trinh tap huan "Tang cuong quan ly an toan buc xa va an ninh cac nguon phong xa" tai Ha Noi va TP.HCM. Theo thong tin cong bo, tu 23.6 den 11.9 Cuc Kiem soat va an toan buc xa hat nhan da mo dot tong kiem tra cac co so su dung nguon phong xa trong ca nuoc.

 • Bai hoc mam tom

  08:15 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Bai hoc mam tom

  Cho den nay, khi cac ket qua xet nghiem mam tom deu am tinh voi vi khuan ta thi co quan quan ly an toan ve sinh co tham quyen cao nhat lai to ra thieu trach nhiem voi nguoi dan va cac doanh nghiep kinh doanh mam tom. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Chinh phu da ban hanh Quy che an toan sinh hoc

  11:13 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Chinh phu da ban hanh Quy che an toan sinh hoc

  Cac to chuc, ca nhan tien hanh NCKH, phat trien cong nghe ve sinh vat bien doi gen co trach nhiem giu gin, bao quan an toan, khong duoc de that thoat cac sinh vat bien doi gen va cac vat lieu co lien quan nguy hiem khac ra moi truong.

 • De ma t pho ng xa Bo Khoa ho c Cong nghe nha n thie u so t

  13:47 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  De ma t pho ng xa Bo Khoa ho c Cong nghe nha n thie u so t

  Sau vu that thoat phong xa, Bo Khoa hoc-Cong nghe nhan thieu sot va ra Chi thi tang cuong cong tac quan ly an toan buc xa.

 • Hitachi gioi thieu giai phap quan ly ung dung he thong JP1

  13:28 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Hitachi gioi thieu giai phap quan ly ung dung he thong JP1

  He thong giai phap quan ly tich hop se duoc trien khai tai Viet Nam tu ngay hom nay, 1/8. Ky vong cua Hitachi la thong qua viec phat trien "JP1" se ho tro cac doanh nghiep Nhat Ban hien dang dau tu vao Viet Nam phat trien thuc hien quan ly thanh cong va hieu qua cac giai phap he thong quan ly an toan va co do tin cay cao. Tai Nhat Ban, Hitachi la doanh nghiep dung dau trong viec cung ung cac giai phap quan ly ung dung he thong Topware "JP1" trong 8 nam lien tiep...

 • Tram phat song DTDD khong anh huong den suc khoe

  09:46 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Tram phat song DTDD khong anh huong den suc khoe

  Bo Buu chinh Vien thong, Bo Y te, va Bo Khoa hoc Cong nghe da co van ban ket luan ve anh huong cua song di dong tu cac tram BTS den suc khoe nguoi dan. Bo BCVT trong cong van so 115/BBCVT-KHCN neu ro: “Cac tieu chuan tram goc noi tren duoc ap dung rong rai cho hon 500 nha khai thac o 206 nuoc/vung lanh tho tren toan the gioi, hien phuc vu 1 ty thue bao. Nhung cho den nay, tren the gioi va o Viet Nam chua co bat ky truong hop nao duoc ghi nhan la co anh huong..

 • Chim oto buyt 27 nguoi mat tich

  08:21 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Co quan quan ly an toan Quoc gia Trung Quoc hom nay da chinh thuc xac nhan truong hop mat tich cua 27 hanh khach trong vu tai nan xe buyt xay ra vao ngay 24/12 tai vung Noi Mong.

 • Trung Quoc Chim oto buyt 27 nguoi mat tich

  15:50 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  (TP) Co quan quan ly an toan Quoc gia Trung Quoc hom nay da chinh thuc xac nhan truong hop mat tich cua 27 hanh khach trong vu tai nan xe buyt xay ra vao hom thu bay, 24/12, tai vung Noi Mong.

 • Ha Noi trien khai 12 mo hinh diem ve ATVSTP

  16:28 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 17/7, So Y te Ha Noi da tien hanh trien khai cong tac xay dung mo hinh quan ly an toan ve sinh thuc pham (ATVSTP) tai 12 phuong diem thuoc 9 quan noi thanh.

 • TP HCM Xu ly nghiem cac truong hop lam mat nguon buc xa hat nhan

  14:45 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 13/4, So Khoa hoc va Cong nghe TPHCM cho biet Chu tich UBND thanh pho vua co chi dao ve viec tang cuong quan ly an toan va an ninh cac nguon phong xa.

 • TP HCM 22 nguoi bi ngo doc sau khi an ca ngu va rau muong

  11:08 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 9/7, 22 cong nhan cua Cong ty san xuat giay da Free Trend thuoc khu che xuat Linh Trung 2, Thu Duc, TP HCM da phai nhap vien vi ngo doc thuc pham. Day la vu ngo doc thuc pham thu sau ke tu dau nam den nay. Theo loi ke cua mot cong nhan, khau phan an trua cua ca 22 cong nhan nay co mon ca ngu va rau muong luoc. Khoang 30 phut sau, cac cong nay co trieu chung dau bung, buon non va da noi man do. Dua vao cac bieu hien lam sang, chan doan ban dau cho thay,..

 • Nhat Ban xem xet cam nhap khau tom Viet Nam

  08:46 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Nhat Ban xem xet cam nhap khau tom Viet Nam

  Vu Chau A - Thai Binh Duong ngay 2/12 cho biet: Bo Thuong mai vua co cong van 7479/TM-KVI thong bao ve viec Nhat Ban xem xet ap dung lenh cam nhap khau mat hang tom cua Viet Nam. Ly do phia Nhat dua ra la sau khi bi ap dung lenh kiem tra 100%, trong thang vua qua mat hang tom xuat khau vao Nhat cua cac doanh nghiep Viet Nam van tiep tuc bi phat hien vi pham. Theo Cong van cua Bo Thuong mai, vao ngay 25/10, Nhat Ban da chinh thuc ap dung lenh kiem tra 100% doi voi..

 • Thuong 10 trieu dong cho nguoi tim thay hop phong xa

  16:25 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Thuong 10 trieu dong cho nguoi tim thay hop phong xa

  Theo Chi thi so 13/2006/CT-BKHCN cua Bo Khoa hoc va Cong nghe (KH-CN) ve viec tang cuong cong tac quan ly an toan buc xa va an ninh cac nguon phong xa, ngay 4/8/2006, Cuc Kiem soat va An toan buc xa, hat nhan (KSATBXHN) da to chuc hop ban trien khai ke hoach tong kiem tra cac nguon phong xa tren pham vi ca nuoc. Hien nay, tren ca nuoc co 147 co so buc xa, trong do co 67 co so da va dang duoc tien hanh thanh tra. Trong thang 8, Cuc se kiem tra 42 co so cua 18 tinh..

 • Ban hanh quy che quan ly sinh vat bien doi gen

  09:39 | Thứ năm 01/09/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh quy che quan ly an toan sinh hoc doi voi cac sinh vat bien doi gen; san pham, hang hoa co nguon goc tu sinh vat bien doi gen tren lanh tho Viet Nam, nham bao ve suc khoe con nguoi, moi truong va da dang sinh hoc.

 • TPHCM Kiem tra chat tang trong trong thuc an

  14:49 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  So Y te TPHCM vua chi dao Thanh tra So Y te, Phong Quan ly an toan ve sinh thuc pham, Trung tam Y te du phong thanh pho va cac quan huyen tien hanh kiem tra cac diem che bien thuc an tren dia ban, dac biet tai cac truong hoc ban tru.

 • Quan ly buc xa Bai toan nan giai

  10:56 | Thứ năm 21/09/2006 (GMT+7)

  Quan ly buc xa Bai toan nan giai

  “Hien tai, co 22 nguon phong xa hoat do lon, muc do nguy hiem cao dang duoc su dung tai 13 co so y te. Trong khi do, nhieu co so van chua quan tam dung muc den van de dam bao an ninh nguon phong xa, chua co cac bien phap quan ly ve mat hanh chinh va ky thuat can thiet”.

 • Se ban hanh chi thi ve quan ly cap vien thong

  16:32 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Se ban hanh chi thi ve quan ly cap vien thong

  Bo Buu chinh Vien thong se chu tri soan thao Chi thi ve quan ly an toan, an ninh cap vien thong ngam tren bien va an toan ha tang vien thong quoc gia.

 • Viet Nam se doi xu the nao voi sinh vat chuyen gen?

  22:09 | Thứ bảy 26/07/2003 (GMT+7)

  Viet Nam dang xay dung quy che quan ly an toan cac sinh vat bien doi gen va cac san pham cua chung. Can ung ho sinh vat bien doi gen vi do la thanh tuu lon nhat ma loai nguoi co duoc trong suot lich su phat trien sinh hoc. Cac thanh tuu se giup nhieu nuoc giai quyet doi ngheo. Van de dat ra la quan ly cac san pham nay nhu the nao? Sau day la y kien cua GS.TS Le Dinh Luong, Trung tam Cong nghe sinh hoc, DH Quoc gia Ha Noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0