phuong tien co gioi duong bo

Sunday, 29/05/2016 12:47
 • Giai quyet cai tao thay doi dac trung xe tai TP HCM

  05:45 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  Tra loi bai “Viec nho, nhung qua kho!”, ong Trinh Duc Chinh - cuc pho Cuc Dang kiem VN - cho biet truoc mat trong qui 4-2004 se to chuc bo phan xet duyet thiet ke ho so ky thuat cai tao phuong tien co gioi duong bo (thay doi dac trung xe) cho cac loai xe khach tren 25 cho ngoi va cac loai xe chuyen dung (theo quyet dinh 1362/QD - Bo Giao thong van tai) tai TP.HCM.

 • 10 thang dau nam tai nan giao thong giam

  09:12 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  10 thang dau nam tai nan giao thong giam

  Tinh tu dau nam den nay, so vu tai nan giao thong tren ca nuoc giam 18%, so nguoi chet giam hon 6%. Tuy nhien, so phuong tien co gioi duong bo dang ky luu hanh moi tiep tuc tang manh.

 • Thach thuc moi voi quan ly nha nuoc

  18:00 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Thach thuc moi voi quan ly nha nuoc

  Thuc hien chu truong xa hoi hoa cac tram dang kiem cua Bo GTVT, Cuc Dang kiem VN vua dong y ve mat nguyen tac cho 9 DN dau tu tram dang kiem phuong tien co gioi duong bo. Day co the xem nhu thach thuc moi voi cac co quan quan ly nha nuoc khi "hang rao an toan" duoc dung len tu muc dich kinh doanh.

 • Dua Trung tam dang kiem vao hoat dong

  04:36 | Thứ ba 10/01/2006 (GMT+7)

  So Giao thong cong chinh TP Can Tho vua dua vao hoat dong Trung tam dang kiem phuong tien co gioi duong bo toa lac tren dien tich 5.000m2 tai Khu cong nghiep Tra Noc 1, quan Binh Thuy, TP Can Tho voi muc dau tu tren 4,5 ti dong.

 • Bo Thuong mai lam sao che duoc su that

  01:14 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Bo Thuong mai lam sao che duoc su that

  (Nhan doc Bo truong Thuong mai noi gi ve chat luong xang dau?va Gui Bo truong Truong Dinh Tuyen)Chung toi da thong tin la cay xang van chi ban cho cac phuong tien co gioi duong bo mot loai diesel ham luong luu huynh 2.500 mg/kg, do la su that ma bat cu ai di mua xang dau deu thay. Nhung Bo truong Truong Dinh Tuyen van tuyen bo chi nhap va luu hanh mot loai xang dau co ham luong luu huynh khong qua 500 mg/kg.

 • Khai truong tram kiem dinh co gioi duong bo lon nhat nuoc

  13:59 | Thứ năm 19/04/2001 (GMT+7)

  Chao mung Dai hoi Dang toan quoc lan IX, sang qua (18/4), Cuc Dang kiem Viet Nam, Cong ty Xay dung mien Dong (Quan khu 7) da khai truong Tram kiem dinh phuong tien co gioi duong bo 50-07V-TP HCM co quy mo lon nhat, hien dai nhat Viet Nam.

 • Ba nam lien tiep Viet Nam dat muc tieu giam thieu tai nan giao thong

  09:51 | Chủ nhật 05/02/2006 (GMT+7)

  Theo so lieu thong ke tinh hinh tai nan giao thong (TNGT) nam 2005 so nam 2004 da giam 17,1% ve so vu, giam 6% so nguoi bi chet va giam 22,1% so nguoi bi thuong. Neu tinh tren 10.000 phuong tien co gioi duong bo (PTCGDB) theo thong le quoc te thi Viet Nam giam 3,2 vu, giam 1,4 nguoi bi chet va giam 3,4 so nguoi bi thuong/10.000 PTCGDB. Day la toc do giam nhanh so cac nuoc tren the gioi.

 • Khang dinh mo hinh tu nhan lam dang kiem xe co gioi

  08:15 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 21-9, Bo GTVT da to chuc hoi nghi toan quoc ve nang cao chat luong cong tac dang kiem phuong tien co gioi duong bo. Tuy con co y luan nhung nhin chung cac dia phuong deu nhat tri voi viec xa hoi hoa nganh dang kiem.

 • Du thao dieu chinh toc do oto Se phu hop thuc te hon

  10:41 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Du thao dieu chinh toc do oto Se phu hop thuc te hon

  Gioi han toc do duoc ban hanh voi muc dich duy nhat la de bao dam an toan giao thong. Tuy nhien qua thuc te, khong it tieu cuc da nay sinh tu viec kiem soat toc do nay khien khong giam ma con lam tang nguy co mat ATGT. Du thao dieu chinh toc do cua Cuc Duong bo VN sap trinh Bo GTVT vao cuoi thang 8/2006 co the se cai thien tinh hinh duoc phan nao Ke ho nay sinh tieu cuc Moi day, Hiep hoi Van tai oto VN da kien nghi Bo GTVT dieu chinh toc do phuong tien co gioi..

 • Cap bien so xe gan may tren may vi tinh

  01:46 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Ke tu 15-11, Phong Canh sat giao thong duong bo, Cong an TP Can Tho se su dung phuong phap cap bien so phuong tien co gioi duong bo ngau nhien tren may vi tinh.

 • 5 7 so xe o to khong dat quy dinh ve khi thai

  23:09 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Ong Ngo Ngoc Son, Pho phong Kiem dinh xe co gioi thuoc Cuc Dang kiem VN cho biet: Cac tram dang kiem phuong tien co gioi duong bo tai 5 thanh pho la Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, TP.HCM va Can Tho da trien khai thuc hien Quyet dinh 249/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ke tu ngay 3/7 (do ngay 1 va 2/7 la cac ngay nghi cuoi tuan).

 • Khong ban dau diesel ham luong luu huynh cao hon 500 mg kg cho xe co gioi

  07:48 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Khong ban dau diesel ham luong luu huynh cao hon 500 mg kg cho xe co gioi

  Trong loat bai "Euro 2" va chat luong xang dau: Nhung "no luc" lam nho dat nuoc, Bao Thanh Nien da thong tin kem theo nhung chung cu day du ve viec dau diesel "ban" (ham luong luu huynh 2.500 mg/kg) dang bay ban cong khai va tran lan cho phuong tien co gioi duong bo bat chap quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve ap dung tieu chuan xang dau moi, dong thoi de cap den viec Bo Thuong mai (cu) kien nghi Chinh phu cho phep chi nhap khau mot loai dau diesel ham luong..

 • Cap bien so xe bang may vi tinh

  03:04 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Phong Canh sat giao thong - Cong an TP Ha Noi cho biet tu 3-5, don vi nay se thuc hien viec to chuc cap bien dang ky phuong tien co gioi duong bo cho cac chu phuong tien bang he thong may vi tinh, thay cho phuong phap tu boc tham thu cong hien nay.

 • Ngan hang The gioi dau tu gan 32 trieu dola de nang cao an toan duong bo Viet Nam

  08:52 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Ngan hang The gioi dau tu gan 32 trieu dola de nang cao an toan duong bo Viet Nam

  Tin tu Ngan hang The gioi ngay 10/6, Ngan hang nay vua thong qua mot khoan tin dung tri gia 31,73 trieu dola de ho tro du an An toan giao thong duong bo Viet Nam voi muc tieu nham giam ty le tai nan, thuong tich va tu vong trong giao thong duong bo.

 • O to cu nhap khau da cap cang Cai Lan

  08:04 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  O to cu nhap khau da cap cang Cai Lan

  Ngay 7/8, Cang Cai Lan da tiep nhan lo hang o to da qua su dung lan dau tien nhap khau qua cang. Lo hang nay gom 1 xe Mercedes ML 350 va 1 xe BMW 530. Theo khai bao cua doanh nghiep thi chiec xe Mercedes ML 350 co gia 17.800 USD va xe BMW 530 co gia 23.000 USD. Ong Bui Van Khang, Pho chi cuc truong Chi cuc Hai quan Cang Cai Lan cho biet, Hai quan Cang Cai Lan da moi don vi dang kiem phuong tien co gioi duong bo xuong cung kiem tra de tao dieu kien thuan loi cho..

 • Giam tieu cuc trong cong tac kiem dinh xe

  09:26 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 21.9, Hoi nghi nang cao chat luong cong tac dang kiem phuong tien co gioi duong bo do Bo Giao thong Van tai to chuc da dien ra tai TP.HCM. Ve cong tac kiem dinh xe, Cuc truong Cuc Dang kiem Viet Nam - ong Nguyen Van Ban cho biet, so voi truoc day thi hien tuong tieu cuc da giam nhieu. Tuy nhien, van con nhung dang kiem vien nhan tien cua chu xe hoac lai xe duoi nhung hinh thuc tinh vi, kho phat hien duoc.

 • Duong nao duoc tang toc do

  04:44 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Moi day Bo Giao thong van tai ban hanh quyet dinh so 42/2005/QD-BGTVT ve toc do va khoang cach cua xe co gioi luu hanh tren duong bo. Ong Nguyen Van Quyen - pho cuc truong Cuc Duong bo VN - cho biet:

 • 6952 ty dong cho de an bao dam trat tu ATGT

  11:09 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  6952 ty dong cho de an bao dam trat tu ATGT

  4/3, Thu tuong Chinh phu da phe duyet de an tang cuong bao dam trat tu an toan giao thong quoc gia den nam 2010 voi muc tieu hang nam giam so nguoi chet do tai nan giao thong 5-7%. Dong thoi, giam so nguoi chet tren 10.000 phuong tien co gioi duong bo tu 6,5 xuong 4,5 vao nam 2010.

 • Bat giam mot nhan vien dang kiem nhan hoi lo

  08:24 | Thứ năm 06/12/2001 (GMT+7)

  Co quan Canh sat Dieu tra tinh Can tho vua ra lenh bat, tam giam Nguyen Quoc Tuan, nhan vien Cong ty Dang kiem phuong tien co gioi duong bo. Tuan da cung dong bon to chuc nhan tien hoi lo cua cac chu phuong tien den dang kiem tai cong ty.

 • Khoi to Pho giam doc Dang kiem xe Can Tho

  08:07 | Thứ tư 07/11/2001 (GMT+7)

  Quyet dinh khoi to duoc co quan cong an dua ra ngay 6/11, doi voi Pho giam doc Cong ty Dang kiem phuong tien co gioi duong bo 6501S (So Giao thong Van tai Can Tho) Tran Van Sat. Ong Sat da bi Canh sat Kinh te tinh bat qua tang nhan hoi lo cua chu phuong tien den dang kiem.

 • Pho giam doc Dang kiem xe Can Tho nhan hoi lo

  10:04 | Thứ năm 01/11/2001 (GMT+7)

  Ong Tran Van Sat, Pho giam doc Cong ty Dang kiem phuong tien co gioi duong bo 6501S (So Giao thong Van tai Can Tho) bi Canh sat Kinh te tinh bat qua tang nhan hoi lo tien cua chu phuong tien den dang kiem, hom 29/10.

 • Gan 32 trieu USD ho tro giao thong Viet Nam

  12:45 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Gan 32 trieu USD ho tro giao thong Viet Nam

  Ngay 8/6, Ngan hang the gioi da thong qua mot khoan tin dung tri gia 31,73 trieu USD de ho tro du an An toan giao thong duong bo Viet Nam voi muc tieu nham giam ty le tai nan, thuong tich va tu vong trong giao thong duong bo.

 • Xe co gioi duoc tang toc do tren duong bo

  08:22 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Xe co gioi duoc tang toc do tren duong bo

  Bo Giao thong van tai vua ban hanh quyet dinh so 42 nham dieu chinh tang toc do hop ly va tang kha nang khai thac van tai.

 • Phan dau hang nam giam 57 so nguoi chet do TNGT

  20:50 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Phan dau hang nam giam 57 so nguoi chet do TNGT

  Ngay 4/3, Thu tuong Chinh phu da phe duyet De an tang cuong bao dam trat tu an toan giao thong Quoc gia den nam 2010. Theo do, phan dau hang nam giam so nguoi chet do tai nan giao thong tu 5-7%, so nguoi chet tren 10.000 phuong tien co gioi duong bo giam tu 6,5 xuong 4,5 vao nam 2010.

 • WB tro giup tin dung 31 73 trieu USD cho an toan giao thong tai VN

  19:51 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 10-6 Ngan hang The gioi (WB) cho biet da thong qua mot khoan tin dung tri gia 31,73 trieu USD de ho tro du an An toan giao thong duong bo VN voi muc tieu nham giam ty le tai nan, thuong tich va tu vong trong giao thong duong bo.

 • Binh Phuoc mot nhan vien dang kiem nhan tien tai xe

  09:03 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Vu viec xay ra vao chieu 10-9 tai Tram dang kiem phuong tien co gioi duong bo Binh Phuoc (dat tai thi xa Dong Xoai, Binh Phuoc), khi mot chiec xe tai vua “lot” qua dang kiem thi canh sat kinh te tinh Binh Phuoc xuat hien.

 • Binh Dinh boc tham bien so moto

  02:14 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Phong CSGT (CA tinh Binh Dinh) da to chuc thi diem dang ky phuong tien co gioi duong bo bang hinh thuc boc tham doi voi xe moto tren 50cm3 cua tu nhan. Phong CSGT cung da bo tri hai diem tiep nhan ho so:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0