phuong phap quan ly

Tuesday, 31/05/2016 23:03
 • Khoa hoc Ung dung mot so phuong phap quan ly chat luong nham nang cao nang luc san xuat

  15:47 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Ung dung mot so phuong phap quan ly chat luong nham nang cao nang luc san xuat

  Trung tam Hop tac Nguon nhan luc Viet Nam - Nhat Ban (VJCC) tran trong gioi thieu cac khoa hoc: Ung dung mot so phuong phap quan ly chat luong nham nang cao nang luc san xuat.

 • VJCC gioi thieu khoa hoc 5S va Kazen Phuong phap quan ly san xuat hieu qua cua Nhat Ban

  10:12 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  VJCC gioi thieu khoa hoc 5S va Kazen Phuong phap quan ly san xuat hieu qua cua Nhat Ban

  Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam - Nhat Ban (VJCC) tran trong gioi thieu khoa hoc: 5S va Kazen - Phuong phap quan ly san xuat hieu qua cua Nhat Ban.

 • Phuong phap quan ly thich ung voi hoan canh

  16:35 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Phuong phap quan ly thich ung voi hoan canh

  Muc tieu hoac kha nang thuc hien du an co du do tin cay khong? Du an co dua tren cong nghe moi hay nguon du lieu ma nhom chua quen thuoc khong? Cac nhiem vu lien quan co khac nhung nhiem vu ma nhom da tung xu ly khong? Du an co lon hon nhieu so voi cac du an ma ban da tham gia khong?

 • QH Hut nguoi tai phai thay doi phuong phap quan ly

  19:21 | Thứ năm 28/02/2008 (GMT+7)

  QH Hut nguoi tai phai thay doi phuong phap quan ly

  - "De co duoc doi ngu can bo, cong chuc thuc su la cong boc cua nhan dan va co tai nang, van de cot loi can thay doi la phuong phap quan ly va bao dam tien luong, che do uu dai. Dong thoi, can nhung che tai phu hop de buoc thoi viec cong chuc khong du nang luc, pham chat", Chu tich Phap luat cua Quoc hoi Nguyen Van Thuan noi truoc Uy ban Thuong vu QH (UBTVQH), tai buoi thao luan sang nay (28/2) ve du thao Luat Cong vu.

 • Khoa hoc 5S Kazen Phuong phap quan ly san xuat hieu qua cua Nhat Ban cua VJCC

  16:03 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc 5S Kazen Phuong phap quan ly san xuat hieu qua cua Nhat Ban cua VJCC

  Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam - Nhat Ban(VJCC) tran trong gioi thieu khoa hoc: 5S - Kazen - Phuong phap quan ly san xuat hieu qua cua Nhat Ban.

 • Khoa hoc Ap dung phuong phap quan ly bang hinh anh de nang cao chat luong giam thoi gian chi phi san xuat cua VJCC

  10:42 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Ap dung phuong phap quan ly bang hinh anh de nang cao chat luong giam thoi gian chi phi san xuat cua VJCC

  Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam - Nhat Ban (VJCC) tran trong gioi thieu khoa hoc: Ap dung phuong phap quan ly bang hinh anh de nang cao chat luong, giam thoi gian - chi phi san xuat.

 • Phuong phap quan ly co so ha tang CNTT cho doanh nghiep

  15:00 | Thứ tư 28/01/2004 (GMT+7)

  Phuong phap quan ly co so ha tang CNTT cho doanh nghiep

  Internet va canh tranh toan cau khien cho san choi danh cho doanh nghiep tro nen khoc liet hon. Tuy nhien, cac cong ty vua va nho cho rang, viec trien khai co so ha tang tin hoc, dac biet la phan mem thuong mai dien tu rat ton kem va chi phu hop voi cong ty lon du chung tao ra loi ich cho ho.

 • Quan ly ODA o mot so nuoc tren the gioi

  03:40 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Quan ly ODA o mot so nuoc tren the gioi

  Ngay 9 va 10/6, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi giua ky cac nha tai tro tai thanh pho Nha Trang tinh Khanh Hoa. Hoi nghi nay se xem xet tinh hinh quan ly va su dung von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) cua Viet Nam nhung nam qua. Sau vu PMU 18, nguoi ta moi nhan ra rang phuong phap quan ly hien tai da tao dieu kien cho tham nhung phat trien. TS gioi thieu mot so cach lam cua cac nuoc.

 • Se hop phap hoa co bac ca do

  07:02 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Se hop phap hoa co bac ca do

  Theo ong Pham Van Hoang - Truong phong Xo so, vu Tai chinh ngan hang (Bo Tai chinh) thi day la phuong phap quan ly toi uu ma the gioi da lua chon. Tat nhien, song hanh la nhung cong cu giam sat, kiem tra chat che, khoa hoc tu tu duy den to chuc, thi hanh.

 • Luat hong gay kho cho doi ben

  16:16 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Luat hong gay kho cho doi ben

  So ket 1 thang trien khai thuc hien Luat sua doi va bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va Luat thue Xuat nhap khau, theo danh gia cua co quan hai quan thi Luat sua doi da khuyen khich DN lam an dung dan, co quan hai quan quan ly theo phuong phap hien dai (dua ra phuong phap quan ly hai quan hien dai tren co so phan tich thong tin). Vay nhung Luat van con nhung lo hong nen gay kho khan cho ca hai quan va DN trong viec trien khai thuc hien.

 • Dich vu van hoa nhay cam bien tuong

  20:53 | Chủ nhật 12/03/2006 (GMT+7)

  Dich vu van hoa nhay cam bien tuong

  Trong nhung dich vu van hoa nhay cam nhu vu truong, karaoke, quan bar khong hiem gi nhung chuyen dung co, sai co, doi khi ca nhung chuyen dau long dien ra hang dem duoi anh den mau. Khu vuc nay bien tuong nhieu nhat do no thu hut khach lang choi nhieu hon khach thuong thuc nghe thuat dich thuc hoac an uong binh thuong. UBND TPHCM da ban hanh Quyet dinh 105, 106, 108 de quan ly va moi day la Nghi dinh 11/2006/ND-CP ngay 18-1-2006 cua Chinh phu. Thuc trang nhung..

 • Con 1000 ti dong no thue kho doi do DN giai the

  11:08 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Con 1000 ti dong no thue kho doi do DN giai the

  Du an Luat Quan ly thue vua duoc Chinh phu trinh Quoc hoi, trong do co diem moi la giao cho co quan thue co quyen dieu tra ve thue. Dieu nay dang tao ra su ban khoan, lo lang trong gioi doanh nghiep. Ve van de nay, chung toi da dat cau hoi voi Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung: *PV: Thuc te hang thang, co quan thue deu xuong kiem tra, giam sat viec thuc hien nop thue cua doanh nghiep (DN), day cung la hinh thuc thanh - kiem tra roi, tai sao lai phai dua..

 • Lach luat de gian lan tien ti

  10:56 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Lach luat de gian lan tien ti

  Nam qua, hoat dong buon lau, van chuyen trai phep hang hoa qua bien gioi khong chi gia tang ve tinh chat phuc tap va so vu vi pham bi bat giu ma con xuat hien nhieu thu doan moi, nhat la phuong thuc “lach” co che, chinh sach de gian lan thue voi so luong lon.

 • Huyen thoai Henri Nestle

  13:49 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Huyen thoai Henri Nestle

  Mac du cong ty khong con la cua minh nhung thuong hieu gan lien voi ten tuoi cua ong van duoc nguoi chu moi su dung. Chinh dieu nay la yeu to khoi dau khien Henri Nestle - nguoi da tao nen tap doan thuc pham dinh duong lon nhat the gioi Nestle tro thanh huyen thoai. Dieu ma Henri Nestle gay an tuong nhat trong long moi nguoi khong chi la nhung phat minh ve dinh duong ma con la phuong phap quan ly cua mot nha doanh nghiep, trong do, qua trinh tu vuon len tu mot..

 • Ngay 199 se cong bo 10 CIO xuat sac khu vuc Dong Duong

  09:15 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 199 se cong bo 10 CIO xuat sac khu vuc Dong Duong

  Theo cac don vi to chuc Hoi nghi va Le binh chon Lanh dao CNTT xuat sac lan thu 3 se duoc se to chuc vao ngay 19/9 tai Ha Noi. Day la sang kien cua Tap IDG Vietnam voi su bao tro cua Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Noi vu, Bo Khoa hoc va cong nghe va Uy ban nhan dan thanh pho Ha Noi. Chu de cua Hoi nghi va Le binh chon Lanh dao CNTT xuat sac lan thu 3 (CIO Conference - Awards 2007) la: “Quan ly du an cong nghe thong tin co hieu qua”. CIO Conference 2007 CIO..

 • Cho dem Dong Xuan lon xon nhu cho huyen

  10:09 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Cho dem Dong Xuan lon xon nhu cho huyen

  Tu nam 2003, cho dem Ðong Xuan da duoc xay dung va di vao hoat dong voi mong muon tro thanh mot dia chi du lich thu hut du khach trong, ngoai nuoc. Nhung khu cho nay da cho thanh noi tieu thu hang hoa cua TQ, hang thanh ly... voi kieu kinh doanh lon xon gay buc xuc cho nguoi dan Ha Noi. Y tuong thi lon, the nhung sau 3 nam trien khai hoat dong thi ket qua lai khong duoc nhu y muon. Dao mot vong quanh cho dem Ðong Xuan nhung mong duoc dam minh trong khong khi..

 • Thai lan va indonesia to chuc AFF cup 2008

  08:16 | Chủ nhật 23/12/2007 (GMT+7)

  Phien hop thuong ky cua LDBD Dong Nam A (AFF) tai Bali (Indonesia) da ket thuc hom qua 22-12. Noi dung cua phien hop nay la de hoach dinh chien luoc phat trien bong da khu vuc trong tuong lai (marketing, nguon nhan luc, quan ly tai chinh, to chuc su kien, cong tac truyen thong va phuong phap quan ly cac CLB, khoa hoc nang cap trong tai) va len ke hoach to chuc cac giai dau truyen thong cua AFF trong nam 2008.

 • Cong nghe DRM trong tinh trang deo cay giua duong

  14:30 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Cong nghe DRM trong tinh trang deo cay giua duong

  Doi voi nguoi dung, phuong phap quan ly quyen ky thuat so DRM chua day khiem khuyet va can duoc loai bo. Trong khi do, nganh cong nghiep dien anh va thu am coi day la cong cu cot yeu giup ho bao ve san pham khi kinh doanh truc tuyen.

 • Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  19:03 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia VnE gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

 • Loan thong tin vi dung qua nhieu e mail

  12:41 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Viec dang ky ca chuc hom thu cho cong viec va voi muc dich ca nhan nhung lai khong co phuong phap quan ly cu the khien e-mail can tro hon la tro giup nguoi su dung.

 • Vi sao xe My that bai truoc xe Nhat 2

  08:12 | Thứ hai 30/01/2006 (GMT+7)

  Vi sao xe My that bai truoc xe Nhat 2

  Thinh tri sau hon 70 nam, cac hang xe My bat dau nem mui that bai. Nhung hang xe den tu Nhat Ban voi phuong phap quan ly don gian, hieu qua lan at va dua nganh cong nghiep oto My vao thoi ky khung hoang. Nhieu giai phap duoc dua ra nhung duong nhu van chua co gi sang to.

 • Loi website tao co hoi khai thac thong tin ca nhan

  14:51 | Thứ ba 24/05/2005 (GMT+7)

  Loi website tao co hoi khai thac thong tin ca nhan

  Nhung ke chuyen gui thu rac (spammer) va lua dao truc tuyen (phisher) dang loi dung so ho trong phuong phap quan ly e-mail cua cac trang web de lay thong tin nguoi dung.

 • Luat Quan ly thue van co nhung ke ho lach thue

  17:10 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Luat Quan ly thue van co nhung ke ho lach thue

  Gian lan tron thue, chay i, khong nop thue va phuong phap quan ly thue hien nay khong chi gay that thu rat lon cho ngan sach ma con lam van duc moi truong kinh doanh. Luat Quan ly thue buoc dau giai quyet tinh trang nay, nhung van con nhieu ke ho de doi tuong nop thue de dang lach luat.

 • Nguoi Sai Gon co hay khong

  16:22 | Thứ sáu 08/02/2008 (GMT+7)

  Nguoi Sai Gon co hay khong

  - Buoc vao thoi hoi nhap, Sai Gon - TP.HCM tiep tuc nam vi tri dau tau kinh te cua ca nuoc. Can xac dinh ro dau la cot cach, dieu hay cua Sai Gon tao nen suc manh cua dau tau; dau la tu duy phat trien, phuong phap quan ly phat huy duoc vai tro cua manh dat day suc song nay. Trao doi giua TS va nha nghien cuu lich su Nguyen Dinh Dau.

 • Luat hong gay kho cho doi ben

  20:55 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Luat hong gay kho cho doi ben

  So ket 1 thang trien khai thuc hien Luat sua doi va bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va Luat thue Xuat nhap khau, theo danh gia cua co quan hai quan thi Luat sua doi da khuyen khich DN lam an dung dan, co quan hai quan quan ly theo phuong phap hien dai (dua ra phuong phap quan ly hai quan hien dai tren co so phan tich thong tin). Vay nhung Luat van con nhung lo hong nen gay kho khan cho ca hai quan va DN trong viec trien khai thuc hien.

 • Binh chon hien tuong tieu cuc de giam tieu cuc

  06:12 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  “Binh chon hien tuong tieu cuc de giam tieu cuc” la mot trong nhung phuong phap quan ly xa hoi rat hay duoc nhieu quoc gia tien tien ap dung.

 • Giao luu truc tuyen De su dung thoi gian hieu qua

  17:00 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen De su dung thoi gian hieu qua

  TS to chuc buoi giao luu truc tuyen vao sang nay, 23-9, tu 9g den 11g voi chu de De su dung thoi gian hieu qua voi thac si Nguyen Thi Oanh va nhom Cung sang tao cuoc doi. Buoi truc tuyen se giup ban tre va cac bac phu huynh co the tim ra nhung phuong phap quan ly thoi gian, su dung thoi gian mot cach huu ich.

 • Giao duc dai hoc Viet Nam Phai phan luong

  14:29 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Toi tan thanh nhan xet cua Giao su Nguyen Ngoc Tran: dong song giao duc Viet Nam bi chan lai boi mot con dap dai hoc. Viec siet chat dau vao, loi long trong qua trinh dao tao cung nhu dau ra, cong voi viec cham doi moi phuong phap quan ly va phuong phap giang day dai hoc da lam cho san pham cua he dao tao nay khong dap ung duoc yeu cau su dung nhan luc ngay cang cao va cang nhieu trong qua trinh phat trien cua dat nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0